Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 68/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-16

Sygn. akt II AKa 68/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Olszewski

Sędziowie:

SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Małgorzata Puczko (spr.)

Protokolant:

St. sekr. sądowy Jorella Atraszkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Wiesławy Palejko

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. sprawy

1)  G. N. (1) ,

oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw.
z art. 64 k.k.

2)  W. K. ,

oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw.
z art. 64 § 1 k.k.

3)  T. K. (1) ,

oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k. i z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.

z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych G. N. (1), W. K. i T. K. (1)

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 3/11

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do W. K. w ten sposób, że z podstawy wymiaru kary orzeczonej w punkcie VI za czyn ciągły eliminuje art. 286 § 1 k.k. i przyjmuje za podstawę art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k.;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do T. K. (1) w ten sposób, że z postawy wymiaru kary orzeczonej w punkcie X za czyn ciągły eliminuje art. 286 § 1 k.k. i przyjmuje za podstawę art. 294 § 1 k.k. w zw.
z art.11 § 3 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k.;

III.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie XVII w ten sposób, że ustala wysokość wynagrodzenia za obronę z urzędu przed Sądem I instancji adw. J. D. na kwotę 3173,40 (trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy 40/100) złotych;

IV.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.J. D., i adw. A. S. kwoty po 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu
w postępowaniu odwoławczym;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. N. J. kwotę 910,60 (dziewięćset dziesięć 60/100) złotych, tytułem wynagrodzenia za obronę
z urzędu przed Sądem Odwoławczym;

VII.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po 1/3 wydatków za postępowanie odwoławcze i wymierza im opłaty za drugą instancję:
- oskarżonemu G. N. (1) - 300 (trzysta) złotych,

- oskarżonemu W. K. - 600 (sześćset) złotych,

- oskarżonemu T. K. (1) - 500 (pięćset) złotych.

Sygn. akt II AKa 68/13

UZASADNIENIE

G. N. (1) został oskarżony o to, że:

  I) W okresie od października 2007 roku do 25 listopada 2007 roku w S. i Z., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili również oprócz niego również W. K. i T. K. (1) oraz inne ustalone osoby, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07, mającej na celu dokonywanie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy przy sprzedaży oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodów osobowych, maszyn rolniczych i budowlanych i łodzi motorowych, które pokrzywdzeni jako zaliczki wpłacali na rachunki bankowe założone przez tzw. „słupy”, w ten sposób, że założył rachunki bankowe w banku (...)Banku (...) i (...)S.A. Oddział w K., na które przyjmował pochodzące z wyłudzeń pieniądze, które następnie wypłacał z placówek bankowych i przekazywał innym członkom grupy przestępczej, a także nakłonił R. S. (1) do założenia w tym samym celu rachunku bankowego, wynagradzając go za to finansowo

- tj. o przestępstwo z art. 258§1 kk

W. K. o to, że

  II) W okresie od października 2007 roku do grudnia 2007 roku w S. i Z., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili oprócz niego również G. N. (1) i T. K. (1) oraz inne ustalone osoby, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07, mającej na celu dokonywanie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy przy sprzedaży oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodów osobowych, maszyn rolniczych i budowlanych i łodzi motorowych, które pokrzywdzeni jako zaliczki wpłacali na rachunki bankowe założone przez tzw. „słupy”, w ten sposób, że wspólnie z T. K. (1) i T. Ł. w placówkach bankowych wypłacał z rachunków bankowych założonych przez G. N. (1) i R. S. (1) pochodzące z wyłudzeń pieniądze, które przekazywał innym członkom grupy przestępczej, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 27.05.2003 r. do 26.06.2004 r. oraz od 13.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz od 6.10.2006 r. do 29.08.2007 r. kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z dnia 5.08.2005 r. Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K 121/05 za umyślne przestępstwo podobne z art. 258§1 kk

- tj. o przestępstwo z art. 258§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

T. K. (1) o to, że:

  III) W okresie od października 2007 roku do grudnia 2007 roku w S.,G. i Z., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili oprócz niego również G. N. (1) i W. K. oraz inne ustalone osoby, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07, mającej na celu dokonywanie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy przy sprzedaży oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodów osobowych, maszyn rolniczych i budowlanych i łodzi motorowych, które pokrzywdzeni jako zaliczki wpłacali na rachunki bankowe założone przez tzw. „słupy”, w ten sposób, że nakłonił G. N. (1) do otwarcia rachunków bankowych służących do przyjmowania wyłudzanych od pokrzywdzonych pieniędzy, a następnie wspólnie z W. K. i T. Ł. w placówkach bankowych wypłacał z rachunków bankowych założonych przez G. N. (1) i R. S. (1) pochodzące z wyłudzeń pieniądze, które przekazywał innym członkom grupy przestępczej

- tj. o przestępstwo z art. 258§1 kk

a nadto

G. N. (1), W. K. i T. K. (1) zostali oskarżeni o to, że:

IV)  (zarzuty dot. oszustw dokonanych w związku z rachunkami bankowymi założonymi przez G. N. (1))

  1) w dniu 31 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. P. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  2) w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. M. oraz P. W. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  3) w dniu 8 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. R. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  4) w dniu 10 listopada 2007 r. w S. i Z., działając j wspólnie i w porozumieniu z działającymi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. L. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  5) w dniu 8 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził W. M. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  6) w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził E. D. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki M. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  7) w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. R. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

tj. p-stwo z art. 286§1 kk

  8) w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. Z. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  9) w dniu 19 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. D. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  10) w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. K. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  11) w dniu 24 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. i A. K. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki U., pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  12) w dniu 22 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. J.(1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 3.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  13) w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. i V. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki C. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  14) w dniu 25 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził B. K. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  15) w dniu 22 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził I. Ł. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 8.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  16) w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. W. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  17) w dniu 22 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził L. K. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  18) w dniu 15 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził E. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  19) w dniu 8 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. O. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  20) w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. S. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 3.120 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.120 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  21) w dniu 2 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. S. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  22) w dniu 23 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. O. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 8.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  23) w dniu 29 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. M. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  24) w dniu 20 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. Z. i K. Z. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  25) w dniu 27 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. B. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A., pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  26) w dniu 15 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził L. W. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  27) w dniu 29 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. C. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki H. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  28) w dniu 14 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. N. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  29) w dniu 6 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. K. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  30) w dniu 13 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. B. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  31) w dniu 25 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. G. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  32) w dniu 29 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A., pobierając zaliczkę w kwocie 3.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  33) w dniu 26 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. H. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  34) w dniu 13 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził D. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki M. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  35) w dniu 25 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. J. i A. J. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  36) w dniu 27 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. L. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  37) w dniu 22 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. P. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki B. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

  38) w dniu 31 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. G. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki R. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

39)w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. J. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki N. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

40)w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził S. L. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

41)  w dniu 23 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził G. N. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

42)  w dniu 20 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził W. S. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki P. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.100 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.100 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

43)  w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził B. B. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

tj. o przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 65 kk - popełnione ciągiem przestępstw, o którym mowa w art. 91§1 kk - gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 92.820 złotych

przy czym:

- G. N. (1) wszystkich zarzucanych mu przestępstw z art. 286§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, o której mowa w art. 64§1 kk , a mianowicie, przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 6.01.2007 r. do 6.07.2007 r. kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach i w Zielonej Górze za umyślne przestępstwo podobne z art. 288§1 kk

- W. K. wszystkich zarzucanych mu przestępstw z art. 286§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, o której mowa w art. 64§1 kk , a mianowicie, przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 27.05.2003 r. do 26.06.2004 r. oraz od 13.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz od 6.10.2006 r. do 29.08.2007 r. kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z dnia 5.08.2005 r. Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K 121/05 za umyślne przestępstwo podobne z art. 291§1 kk .

Ponadto W. K. i T. K. (1) zostali oskarżeni o to, że:

V)  (zarzuty dot. oszustw dokonanych w związku z rachunkami bankowymi założonymi przez R. S. (1))

44)  w dniu 19 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. M. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

45)  w dniu 16 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

46)  w dniu 30 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził Ł. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki N. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

47)  w dniu 20 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

48)  w dniu 23 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził G. N. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

49)  w dniu 20 listopada 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził W. S. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki P. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.100 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.100 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

50)  w dniu 30 października 2007 r. w S. i Z., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził B. B. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez G. N. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

tj. o przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 65 kk - popełnione ciągiem przestępstw, o którym mowa w art. 91§1 kk - gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 92.820 złotych

przy czym:

- G. N. (1) wszystkich zarzucanych mu przestępstw z art. 286§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, o której mowa w art. 64§1 kk , a mianowicie, przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 6.01.2007 r. do 6.07.2007 r. kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach i w Zielonej Górze za umyślne przestępstwo podobne z art. 288§1 kk

- W. K. wszystkich zarzucanych mu przestępstw z art. 286§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, o której mowa w art. 64§1 kk , a mianowicie, przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 27.05.2003 r. do 26.06.2004 r. oraz od 13.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz od 6.10.2006 r. do 29.08.2007 r. kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z dnia 5.08.2005 r. Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K 121/05 za umyślne przestępstwo podobne z art. 291§1 kk

a nadto W. K. i T. K. (1) oskarżeni zostali o to, że:

VI)  (zarzuty dot. oszustw dokonanych w związku z rachunkami bankowymi założonymi przez R. S. (1))

51)  w dniu 19 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. M. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

52)  w dniu 16 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

53)  w dniu 30 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził Ł. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki N. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

54)  w dniu 20 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

55)  w dniu 13 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. L. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

56)  w dniu 27 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K.i K. C. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki, pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

57)  w dniu 19 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

58)  w dniu 4 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził B. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki H. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

59)  w dniu 18 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził N. K. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

60)  w dniu 10 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził S. i P. W. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

61)  w dniu 6 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. M. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) sprzętu budowlanego marki U., pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

62)  w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. K. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego , pobierając zaliczkę w kwocie 5.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

63)  w dniu 13 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził Z. S. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu dostawczego marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

64)  w dniu 11 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. K. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

65)  w dniu 4 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził L. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

66)  w dniu 11 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. P. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

67)  w dniu 9 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził E. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

68)  w dniu 20 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. S. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 50 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

69)  w dniu 5 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. W. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

70)  w dniu 18 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. P. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

71)  w dniu 11 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził S. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

72)  w dniu 27 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. Z. (3) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki R. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

73)  w dniu 4 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził S. S. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki P. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

74)  w dniu 10 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. B. (1) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

75)  w dniu 26 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. B. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki marki C. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

76)  w dniu 27 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. G. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki H. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

77)  w dniu 13 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził B. D. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki P. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

78)  w dniu 18 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. P. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

79)  w dniu 7 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził Z. K. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 5.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

80)  w dniu 5 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. G. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

81)  w dniu 20 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

82)  w dniu 12 listopada 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził D. W. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

83)  w dniu 27 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. G. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) sprzętu budowlanego marki M. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

84)  w dniu 4 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. K. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu dostawczego marki F. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

85)  w dniu 12 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził P. J. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 3.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

86)  w dniu 3 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. K. (3) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

87)  w dniu 29 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził D. T. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki J. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 3.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

88)  w dniu 7 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził T. D. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki S. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

89)  w dniu 26 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. O. (3) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

90)  w dniu 28 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. P. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki marki C. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

91)  w dniu 3 grudnia 2007 r. w S. i G.., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził D. O. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.800 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

92)  w dniu 10 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. B. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki marki J. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

93)  w dniu 7 grudnia 2007 r. w S. iG., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził A. B. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

94)  w dniu 6 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził M. M. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.050 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.050 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

95)  w dniu 13 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. M. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki M. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

96)  w dniu 6 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził R. K. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

97)  w dniu 8 stycznia 2008 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. C. (3) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) ciągnika rolniczego J. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

98)  w dniu 9 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził O. M. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki A. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

99)  w dniu 12 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził D. H. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

100)  w dniu 28 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził W. W. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) Koparko ładowarkę marki C. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

101)  w dniu 12 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził Z. S. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarke marki N. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

102)  w dniu 3 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził S. S. (3) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki T. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 1.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

103)  w dniu 7 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. W. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki O. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 300 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

104)  w dniu 26 listopada 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził K. B. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki, pobierając zaliczkę w kwocie 4.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

105)  w dniu 7 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. S. w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) koparko ładowarki marki C. pobierając zaliczkę w kwocie 2.000 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

106)  w dniu 13 grudnia 2007 r. w S. i G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu oraz innymi ustalonymi osobami, co do których prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie odrębne postępowanie przygotowawcze Ds. 2060/07 oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził J. J. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości sprzedaży oferowanego za pośrednictwem portalu internetowego (...) samochodu osobowego marki V. (...), pobierając zaliczkę w kwocie 500 złotych, którą wymieniony wpłacił tytułem zaliczki na założone przez R. S. (1) konto o nr (...) w (...) Banku (...) SA, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 zł, nie wywiązując się z zawartej umowy i nie sprzedając wymienionego pojazdu

- tj. p-stwo z art. 286§1kk

tj. o przestępstwa z art. 286§1 kk w zw. z art. 65 kk - popełnione ciągiem przestępstw, o którym mowa w art. 91§1 kk - gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 114.000 złotych

przy czym:

- W. K. wszystkich zarzucanych mu przestępstw z art. 286§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, o której mowa w art. 64§1 kk , a mianowicie, przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 27.05.2003 r. do 26.06.2004 r. oraz od 13.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz od 6.10.2006 r. do 29.08.2007 r. kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z dnia 5.08.2005 r. Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K 121/05 za umyślne przestępstwo podobne z art. 291§1 kk.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w II Wydziale Karnym wyrokiem z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie II K 3/11 uznał G. N. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. I i za ten czyn na podstawie art. 258§ 1 kk skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, ponadto uznał G. N. (1) za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt. IV od 1do 43 przyjmując, że działał w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi jeden czyn zabroniony z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk, gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 92 820 złotych tj. za winnego czynu z art. 286§1 kk w zw. z art.65 § 1kk w zw. z art.64§1kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na podstawie art. 286§1kk w zw. z art.65 § 1kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności, a na postawie art. 33§2kk karę 80 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Na podstawie art. 85kk, art.86§1kk wymierzono oskarżonemu karę łączna 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie art.45§1kk Sąd orzekł wobec oskarżonego G. N. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 7802,00 złotych.

Na mocy wyroku Sąd Okręgowy uznał oskarżonego W. K. za winnego dokonania czynu opisanego w pkt. II z tym ustaleniem, że czynu dopuścił się w okresie od października 2007r. do 03.stycznia 2008r. i na postawie art.258§1kk w zw. z art.64 §1 kk skazał go, a na postawie art.258 §1 kk wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto W. K. uznano za winnego czynów IV w pkt od 1 do 43 oraz w pkt.V od 44 do 106, przyjmując, że działał w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi jeden czyn zabroniony z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk, gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 202 820 złotych co stanowi mienie znacznej wartości oraz ustalając, że działanie opisane w punkcie V 97) nastąpiło w dniu 03.stycznia 2008r., a zachowanie opisane w punkcie V 98) stanowiło usiłowanie do wyłudzenia kwoty 4000 złotych tj. czynu z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art.286§1kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art. 65 § 1kk w zw. z art.64§1kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art.286§1kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art. 65 § 1kk w zw. z art. 11§ 3 kk wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności, a na postawie art. 33§2kk karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Na podstawie art. 85kk, art.86§1kk wymierzono oskarżonemu karę łączna 3 lat pozbawienia wolności. Na podstawie art.45§1kk Sąd orzekł wobec oskarżonego W. K. przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 5008,32, złotych.

Ponadto tym samym wyrokiem uznano oskarżonego T. K. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. III z tym ustaleniem, że czynu dopuścił się w okresie od października 2007r. do 03.stycznia 2008r i za ten czyn na podstawie art. 258 § 1 kk skazał go na karę 1roku pozbawienia wolności, Ponadto T. K. (1) uznano za winnego czynów IV w pkt od 1 do 43 oraz w pkt.V od 44 do 106, przyjmując, że działał w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi jeden czyn zabroniony z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk, gdzie łączna wysokość wyrządzonej szkody wynosi 202 820 złotych co stanowi mienie znacznej wartości oraz ustalając, że działanie opisane w punkcie V 97) nastąpiło w dniu 03.stycznia 2008r., a zachowanie opisane w punkcie V 98) stanowiło usiłowanie do wyłudzenia kwoty 4000 złotych tj. czynu z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art.286§1kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art. 65 § 1kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art.286§1kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art. 65 § 1kk w zw. z art. 11§ 3 kk wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33§2kk karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Na podstawie art. 85kk, art.86§1kk wymierzono oskarżonemu karę łączna 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie art.45§1kk Sąd orzekł wobec oskarżonego T. K. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 5008,32, złotych.

Na podstawie art.46§1 kk Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wobec G. N. (1), W. K., T. K. (1) solidarnie na rzecz : - A. M. i P. W. (1) w kwocie 1000 złotych, E.G. w kwocie 2000 złotych, E. D. w kwocie1000 złotych, A. O. (1) w kwocie 2000 złotych,A. Z.i K. Z. (2) w kwocie 1000 złotych, na rzecz L. W. w kwocie 2000 złotych, J. K. (1) w kwocie 2000 złotych, P. H. w kwocie 2000 złotych, S. L. w kwocie 1800 złotych. Na podstawie art.46§1 kk Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wobec W. K. i T. K. (1) solidarnie na rzecz : T. S. w kwocie 1000 złotych, M. J. w kwocie 500 złotych, K. C. (2) w kwocie 2000 złotych, S. G. w kwocie 1500 złotych, K. Z. (3) w kwocie 1000 złotych, Z. K. w kwocie 5000złotych, K. M. (2) w kwocie 1000 złotych, Z. S. (2) w kwocie 4000złotych. Zasądzono od G. N. (1) na rzecz powoda K. J. kwotę 2000 złotych, a od W. K. i T. K. (1) solidarnie na rzecz powoda B. D. kwotę 4000 złotych z ustawowymi odsetkami o 13 listopada 2007r. do dnia zapłaty, w pozostałej części wobec pozwanego G. N. (1) powództwo oddalono. Na postawie art. 63§ 1kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności G. N. (1) zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 25. 11. 2007r.do 21.02.2008r.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów J. D. obrońcy G. N. (1) kwotę 3 170,00 złotych, A. S. obrońcy T. K. (1) kwotę 2654,40 złotych i na rzecz N. J. obrońcy W. K. kwotę 2654,40 złotych. Ponadto zasądzono od oskarżonego G. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty od powództwa cywilnego K. J. kwotę 100 złotych, a od oskarżonych od T. K. (1) i W. K. kwotę 200 złotych tytułem opłaty od powództwa B. D.. Na podstawie art. 624 §1 kpk zwolniono oskarżonych od ponoszenia kosztów sadowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Apelacje od wyroku wnieśli obrońcy oskarżonych G. N. (1), W. K., T. K. (1).

Obrońca G. N. (1) zarzucił wyrokowi :

rażącą niewspółmierność kar jednostkowych i kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności wymierzonych za czyny przypisane G. N. (1), mimo że oskarżony jest osobą młodą, a okoliczności sprawy – przyznanie się, właściwości i warunki osobiste, zachowanie po popełnieniu przestępstwa oraz postawa w toku procesu przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej w dolnych granicach ustawowego zagrożenia ( art. 427§1 i2 kpk , art.438 pkt.2,4 oraz pkt 1 kpk).

obrazę przepisów prawa materialnego art.29 ust.1 Ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze i § 14 ust.2 pkt.5 i §16 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. 2002r. Nr 163 poz. 1348 ze zmianami oraz przepisów postępowania art.424§2kpk poprzez sprzeczność treści wyroku w pkt. XVII z jego uzasadnieniem zawartym na stronach 88-89, albowiem wystąpił błąd w zakresie wysokości kwot wynagrodzeń wymienionych w uzasadnieniu jako zasądzonych za obronę z urzędu.

Podnosząc te zarzuty obrońca wniósł o :

uchylenie wyroku w zaskarżonych częściach i przekazanie sprawy do sądu I instancji do ponownego rozpoznania

zasądzenie na rzecz obrońcy kosztów nieopłaconej pomocy prawnej plus podatek VAT 23 % udzielonej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, gdyż koszty te nie zostały uiszczone ani w części ani w całości.

Obrońca oskarżonego W. K. zaskarżył wyrok w całości i zarzucił wyrokowi :

naruszenie prawa procesowego

1.art. 4,5 §1kpk, art.7 kpk poprzez oparcie orzeczenia na zeznaniach świadka wyjątkowo skonfliktowanego z oskarżonym W. K. bez skonkretyzowania konkretnych działań, jakich miał dopuścić się W. K.

2.art.392 kpk polegające na nie przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadków pokrzywdzonych bezpośrednio przed sądem

błąd w ustaleniach faktycznych polegający na stwierdzeniu, że W. K. dopuścił się przypisanych czynów

rażącą niewspółmierność kary przy naruszeniu i niezasadnym zastosowaniu art. 64§1kk

naruszenie §14.1 pkt 5 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i wniósł o :

zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzuconych mu czynów ewentualnie o

uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów obrony z urzędu, oświadczając jednocześnie, ze nie zostały one uiszczone.

Adwokat A. S. zaskarżyła wyrok w całości co do oskarżonego T. K. (1). Zarzuciła na postawie art. 427 § 2 i art.438pkt. 3i 4 kpk:

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający istotny wpływ na jego treść polegający na uznaniu oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, pomimo poważnych wątpliwości w tym względzie wynikających z całokształtu materiału dowodowego sprawy- w szczególności z wyjaśnień oskarżonych T. K. (1) i W. K. konsekwentnie nie przyznających się do winy oraz z zeznań świadka T. Ł., z których jednoznacznie wynika, iż T. K. (1) nie dopuścił się zarzucanych mu czynów, a został o ich popełnienie złośliwie pomówiony przez T. Ł., działającego z zamiarem dokonania zemsty na ojczymie oskarżonego W. K. ewentualnie obrońca zarzuciła

rażącą niewspółmierność, surowość orzeczonej kary, polegającej na wymierzeniu wobec oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, pomimo istnienia przesłanek podmiotowych i przedmiotowych określonych w art. 53 kk wskazujących na zasadność orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Z uwagi na powyższe zarzuty obrońca T. K. (1) wniosła o :

zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego T. K. (1) od popełnienia zarzucanych mu czynów bądź o

uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ewentualnie

zmianę zaskarżonego wyroku poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności na 5 letni okres próby

zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu za postępowanie apelacyjne.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacje obrońców oskarżonych okazały się bezzasadne i jako takie nie zasługują na uwzględnienie z wyjątkiem apelacji obrońcy oskarżonego G. N. (1) odnośnie zasadnego zarzutu dotyczącego wysokości wynagrodzenia przyznanego adwokat J. D. za sprawowaną obronę z urzędu oskarżonego G. N. (1).

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim prawidłowo dokonał ustaleń faktycznych w kontekście zgromadzonego i ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego. Na wstępie stwierdzić należy, że sąd przeprowadził bardzo dokładnie postępowanie dowodowe. Uwzględnił wnioski z aktu oskarżenia. Za zgodą wszystkich stron ujawnił bez odczytywania na rozprawie zeznania świadków, pokrzywdzonych w sprawie, zawnioskowanych przez oskarżyciela publicznego do odczytania, albowiem oskarżeni w swoich wyjaśnieniach nie zaprzeczali tym zeznaniom, a pokrzywdzeni z uwagi na strukturę grupy przestępczej i poszczególne role jej członków nie mieli żadnej styczności z oskarżonymi w przedmiotowej sprawie. Mieli kontakt z członkami grupy, których czyny są przedmiotem postępowania jurysdykcyjnego w innej sprawie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. W sposób rzeczowy i logiczny, zgodnie z obowiązującymi regułami ocenił zebrane dowody. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zawarł logiczny i przekonywujący wywód odzwierciedlający tok rozumowania, który doprowadził do rozstrzygnięcia zawartego w wyroku. Tym samym zawarte w apelacjach zarzuty odnośnie błędu w ustaleniach faktycznych i naruszenia prawa procesowego tj. art.7,4,5 §2kpk, jak i oparte o nie alternatywnie ujęte wnioski końcowe o zmianę wyroku-jako pozbawione słuszności- nie mogły być uwzględnione.

Kontrola instancyjna oceny dowodów z natury nie obejmuje sfery sędziowskiego przekonania, sprowadza się natomiast do sprawdzenia, czy ocena ta nie wykazuje błędów natury faktycznej (niezgodności z treścią dowodów) lub logicznej (błędności rozumowania i wnioskowania) albo czy nie jest sprzeczna z doświadczeniem życiowym lub wskazaniami wiedzy. Tak więc dokonanie przez sąd odwoławczy nowej, odmiennej oceny dowodów jest uzasadnione tylko wówczas, gdy w wyniku kontroli odwoławczej stwierdzona zostanie dowolność oceny poczynionej przez sąd I instancji. Jeżeli natomiast ocena dokonana przez sąd I instancji pozostaje pod ochroną art.7 kpk, nie ma podstaw do zmieniania jej w postępowaniu odwoławczym.

Odnosząc się do zarzutów apelacji obrońcy G. N. (1), który częściowo przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów stwierdzić należy, że zarzut rażącej niewspółmierności kar jednostkowych i kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności okazał się chybiony. Dobrym prawem obrońcy oskarżonego jest dostrzeganie tylko przesłanek przemawiających co najmniej w subiektywnym odczuciu skarżącej- na korzyść oskarżonego. Sąd zobowiązany jest jednak rozważyć okoliczności zarówno przemawiające na korzyść jak i na niekorzyść i stwierdzić należy, iż z wymogu tego sąd meriti wywiązał się bez zarzutu.

Sąd wymierzając kary za poszczególne czyny i karę łączną rozważył wszystkie dyrektywy wymiaru kary, o których stanowi art. 53kk i zasady łączenia kar z art. 85kk oraz art. 86§1kk. Swoje rozważania dotyczące kar zawarł na kartach 2282-2285. Wbrew twierdzeniom skarżącej sąd brał pod uwagę jako pierwsze okoliczności łagodzące związane z osobą sprawcy vide karta 2282, takie jak częściowe przyznanie się, rolę w przestępczym procederze, która była pomniejszona w porównaniu z innymi członkami grupy. Sąd uwzględnił przy wymiarze kary zarówno okoliczności łagodzące i obciążające, podkreślił, że oskarżony G. N. (1) był wielokrotnie karany za przestępstwa podobne, oszustwa dopuścił się w warunkach art.64§1kk, nadto dopuścił się w krótkim czasie wielu zachowań na szkodę czterdziestu trzech osób, spowodował szkodę w wysokości 92820 złotych. Każde zachowanie godziło w cudzą własność i pewność obrotu, co stanowiło istotny czynnik w podważaniu zaufania do kontrahentów, a przez to nadwyrężania więzi społecznych. W ocenie sądu z tych względów stopień społecznej szkodliwości czynów należy uznać za znaczny. Sąd wziął także pod uwagę krótszy niż pozostałych oskarżonych okres działania tego oskarżonego w grupie, rolę jaką pełnił w tej grupie, oceniając ją za łagodniejszą. Przy wymiarze kary łącznej uwzględnił zbieżność czasową i związek przedmiotowy i podmiotowy.

Biorąc pod uwagę liczbę oszukanych osób i wysokość wyrządzonej szkody, do tego działanie w warunkach recydywy należy podkreślić, że kara wymierzona za oszustwo i kara łączna 2 lat pozbawienia wolności nie może być uznana za rażąco niesprawiedliwą.

Zarzut obrazy prawa materialnego art.29 ust.1 Ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze i § 14 ust.2 pkt.5 i §16 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. 2002r. Nr 163 poz. 1348 ze zmianami oraz przepisów postępowania art.424§2kpk poprzez sprzeczność treści wyroku w pkt. XVII z jego uzasadnieniem zawartym na stronach 88-89, albowiem wystąpił błąd w zakresie wysokości kwot wynagrodzeń wymienionych w uzasadnieniu jako zasądzonych za obronę z urzędu okazał się słuszny. Faktycznie wyrok w punkcie dotyczącym zasądzenia wynagrodzenia za sprawowaną obronę z urzędu sprzeczny jest z uzasadnieniem na k. 2287-2288, gdzie sąd niewątpliwie dokonał omyłki pisarskiej przywołując, że na rzecz adwokat J. D. zasądził kwotę 2878.20 złotych. Oczywistą kwestią jest, że zapis wyroku ma priorytetowe znaczenie, niemniej jednak podniesienie przez obrońcę tego zarzutu implikowało konieczność dokonania zmiany wyroku w tej części, albowiem sąd zasądzając wynagrodzenie opierał się na zestawieniu kosztów poniesionych przez obrońcę, które obrońca złożyła na ostatniej rozprawie k.2096. Z zestawienia tego wynika, że suma kosztów wynosi 3173.40 złotych, natomiast sąd zasądził 3170,00 złotych, co było niezgodne z przedstawionym przez adwokata spisem kosztów.

Odnosząc się do apelacji obrońcy oskarżonego W. K. i obrońcy T. K. (1) należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniom obrońców ustalając okoliczności czynów i rolę W. K. i T. K. (1) w grupie oraz ich udział w poszczególnych czynach Sąd opierał się na zeznaniach T. Ł., który szczegółowo opisał cały proceder, członków grupy, jej strukturę, okoliczności pozyskiwania tzw. słupów. Według zeznań T. Ł. T. K. (1) namówił G. N. (1) na założenie konta, uczestniczył we wszystkich wypłatach z bankomatów, kiedy T. Ł. był w kraju. A kiedy T. Ł. nie było w kraju, to T. K. (1) robił to z W. K.. W. K. przekazywał pieniądze T. Ł., a jak go nie było K. Z. (5). Sąd w logiczny sposób wykazał, dlaczego uznał zeznania T. Ł. za wiarygodne i przekonywujące, mające poparcie w całości materiału dowodowego, korespondujące z zeznaniami K. Z. (5), R. S. (1), W. S. (2) w zakresie funkcjonowania grupy, a także w kwestii udziału T. K. (1) i W. K.. W tej części bowiem zeznania T. Ł. zostały uwiarygodnione zdjęciami z monitoringu bankomatów, na których to zdjęciach obok T. Ł. znajdują się T. K. (1) i W. K., nadto dokumentami bankowymi dotyczącymi konta założonego przez R. S. (1). Skoro szczegółowe zeznania T. Ł., który co bardzo istotne, nie umniejsza swojej roli w popełnianiu przestępstw, znajdują potwierdzenie w innych zeznaniach świadków - będących członkami grupy w zakresie działalności całej grupy, jej struktury, sposobu działania, pozyskiwania słupów, sposobu rozliczania się, to jak słusznie Sąd I instancji przyjął należy ocenić jako wiarygodne także zeznania tego świadka w części dotyczącej oskarżonych w przedmiotowej sprawie, tym bardziej, że mają one potwierdzenie w nagraniach z monitoringu, historii operacji bankowych. Sąd wykazał także i właściwie ocenił uzasadnienie T. Ł. w zakresie powodów, z jakich nie ujawnił w śledztwie nazwisk oskarżonych, powołując się na czynności operacyjne i prośbę prowadzących postępowanie, uznając je za przekonywujące. Wbrew twierdzeniom obrońcy oskarżonego W. K. i obrońcy T. K. (1) przy ocenie zeznań tego świadka wzięto pod uwagę skonfliktowanie T. Ł. z oskarżonym W. K., ( vide karta 2271). W sposób logiczny umotywował Sąd meriti, dlaczego nie uważa, że T. Ł. z zemsty chce pomówić W. K. i T. K. (1). W tym zakresie powołał się na konsekwencję świadka także w innym postępowaniu nie dotyczącym W. K. i T. K. (1), a toczącym się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, gdzie T. Ł. wskazał na zdjęciach z monitoringu na wizerunek T. K. (1) i W. K.. a ponadto dodał w tamtym postępowaniu, że wyjawienie nazwisk W. K. i T. K. (1) w śledztwie mogłoby powstrzymać działania w zakresie zatrzymania głównych organizatorów procederu. Sąd Apelacyjny w pełni podziela dokonaną przez Sąd I instancji ocenę konsekwentnych od początku i przekonywujących zeznań T. Ł., które są kluczowe dla oceny wiarygodności wyjaśnień W. K. i T. K. (1). W ocenie Sądu Apelacyjnego chybione jest twierdzenie obrońcy, że zeznania T. Ł. stanowią akt zemsty na W. K., bowiem o ile jest on skonfliktowany z W. K. to stosując tę logikę nie miał powodu, aby obciążać T. K. (1), z którym nie miał konfliktu.

Nie można zgodzić się z obrońcą W. K., że uzasadnienie ogólnikowo przypisuje W. K. udział w poszczególnych czynach. Ta kwestia została szeroko opisana w rozważaniach Sądu na karcie 2271-2272, gdzie Sąd wskazuje na rolę W. K..

Nie ma racji obrońca W. K., że Sąd Okręgowy zaniechał bezpośredniego przesłuchania świadków pokrzywdzonych, a tym samym dopuścił się obrazy art. 392kpk Obrońca nie domagała się by Sąd bezpośrednio przesłuchał pokrzywdzonych, a nadto przed zamknięciem przewodu sądowego wyraziła zgodę na ujawnienie bez odczytywania na rozprawie protokołów przesłuchań świadków zawnioskowanych w a/o do odczytania na rozprawie, oświadczyła, że nie żąda uzupełnienia dowodów, a więc zgodziła się by wyrok zapadł na podstawie tych dowodów, które zostały przeprowadzone na rozprawie bez bezpośredniego przesłuchania pokrzywdzonych. W ocenie Sądu Apelacyjnego zeznania pokrzywdzonych w sprawie nie mają istotnego znaczenia dla oceny sprawstwa i winy W. K., z którym pokrzywdzeni nie mieli żadnego kontaktu, a nawet W. K. nie zakładał swojego konta w celu użycia go do oszustw, był osobą, która brała udział w wypłacaniu z konta R. S. (1) i G. N. (1) zaliczek wpłaconych przez pokrzywdzonych. Obraza przepisów prawa procesowego nie należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych, które prowadzą do uchylenia orzeczenia. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie II AKa 123/10 KZS 2011/10/36.

Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut rażącej niewspółmierności kary orzeczonej wobec W. K. przy naruszeniu i niezasadnym zastosowaniu art. 64§1kk i uznanie, że zastosowanie tego przepisu do W. K. budzi wątpliwości. W. K. został skazany na kary jednostkowe 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej i 3 lat pozbawienia wolności za oszustwa, a w konsekwencji na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności wymierzoną na zasadzie absorpcji. Sąd właściwie podzielił pogląd oskarżyciela publicznego i zakwalifikował działanie W. K. w warunkach recydywy. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego, w którym na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania, okres ten w świetle prawa karnego staje się okresem odbytej kary pozbawienia wolności, także w rozumieniu przepisów o powrotności do przestępstwa, ale tym samym warunek odbycia kary przez skazanego tej kary w określonym rozmiarze nie jest spełniony, jeżeli dana osoba dopuszcza się kolejnego umyślnego przestępstwa jeszcze przed uprawomocnieniem się poprzedniego wyroku skazującego, choćby w wyroku tym zaliczono na jej poczet okres tymczasowego aresztowania w tej sprawie w rozmiarze równym lub dłuższym niż 6 miesięcy. (Vide wyrok SN z 3.03.2009r. IIIKK 296/08 Lex 503253). W. K. przedmiotowego czynu ciągłego dopuścił się od października 2007r. do 3 stycznia 2008r., a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego z dnia 5.08.2005r., na mocy którego zaliczono mu na poczet kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania. Wyrok ten uprawomocnił się 12.08.2005r. Jak wynika z szerokiego i szczegółowego uzasadnienia kary Sąd Okręgowy wymierzając kary jednostkowe i karę łączną uwzględnił wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, stopień winy oskarżonego oraz okoliczności łagodzące i obciążające. Kara jest adekwatna do wysokiego stopnia społecznej szkodliwości czynów, oskarżony w bardzo krótkich odstępach czasu dopuścił się wielu zachowań na szkodę 106 osób, spowodował tym znaczną wysokość szkody, każde jego zachowanie godziło w cudzą własność i pewność obrotu, czym podważał zaufanie do kontrahentów, nadwyrężał więzi społeczne. Na niekorzyść oskarżonego wpływa jego poprzednia karalność i działanie w warunkach recydywy. Zważywszy na fakt powrotu do przestępstwa i działanie w warunkach art. 64§1kk oraz wymiary kar wymierzonych pozostałym oskarżonym kara ta jawi się jako łagodna. Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska obrońcy odnośnie naruszenia przepisów §14.1 pkt 5 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku na karcie 2287-2288 zasądzając wynagrodzenie za obronę z urzędu Sąd miał na względzie granice przewidziane prawem, charakter sprawy, wagę sprawy i nakład pracy obrońcy oraz należny podatek VAT.

Za równie nietrafny uznano zarzut obrońcy T. K. (1) dotyczący rażącej niewspółmierności kary bez warunkowego zawieszenia wykonania, pomimo istnienia przesłanek podmiotowych i przedmiotowych określonych w art. 53kk i w art. 69kk.

Wymierzając karę 2 lat pozbawienia wolności, Sąd I instancji brał po uwagę dyrektywy wymiaru kary z art.53kk, które szczegółowo wykazał, w tym okoliczności związane z osobą sprawcy, okoliczność łagodzącą - dotychczasową niekaralność oskarżonego oraz jego pomniejszoną w stosunku do innych członków grupy rolę w popełnianiu przestępstw. Wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, dokonanie na przestrzeni krótkiego czasu 106 czynów, wyrządzenie znacznej szkody w kwocie 202.820 złotych, godzenie w cudzą własność i pewność obrotu, podważanie zaufania do kontrahentów miało dominujący wpływ na wymierzenie kary bezwzględnej pozbawienia wolności. Kara ta uwzględnia postawę oskarżonego w procesie, a ponadto spełnia funkcję prewencyjną w aspekcie generalnym jak i w odniesieniu do oskarżonego. Kara ta jest karą wyważoną i sprawiedliwą, a jako taka w sposób właściwy winna spełnić oczekiwane cele w zakresie prawidłowego kształtowania świadomości społeczeństwa oraz cele wychowawcze i zapobiegawcze, które kara łączna winna osiągnąć w stosunku do skazanego.

Mimo istnienia okoliczności łagodzących dotychczasowej niekaralności Sąd słusznie uznał, że wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, postawa oskarżonego i cele kary przemawiają za wymierzeniem kary bezwzględnej. Sąd nie miał obowiązku uzasadniać, dlaczego nie zastosował instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary skoro wyczerpująco podał motywy z powodu których orzekł karę bezwzględną.

Niekaralność oskarżonego, jego młody wiek, warunki rodzinne nie mogą automatycznie przesądzać o zastosowaniu dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia, jeżeli w ocenie Sądu warunkowe zawieszenie wykonania kary nie będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa.

Mimo nie uwzględnienia apelacji obrońców oskarżonych Sąd Apelacyjny działając na podstawie art.437 §1 i 2 kpk zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim w stosunku do W. K. w ten sposób, że z podstawy wymiaru kary orzeczonej w punkcie VI za czyn ciągły wyeliminował art. 286 § 1kk i za podstawę wymiaru kary przyjął art. 294 § 1kk w zw. z art. 11 § 3kk w zw. art. 65 §1 kk i art. 33 § 2kk, zaś w stosunku do T. K. (1) Sąd zmienił wyrok w ten sposób, że z podstawy wymiaru kary orzeczonej w punkcie X za czyn ciągły wyeliminował art. 286§1kk i za podstawę wymiaru kary przyjął art. 294 § 1kk w zw. z art. 11 § 3kk w zw. art. 65 §1 kk i art. 33 § 2kk. W przypadku zbiegu kumulatywnego przestępstw sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Jednakże karę wymierza na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. Skazując za czyn ciągły oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim powołał właściwą podstawę skazania, jednak wymierzając karę dokonał obrazy art.11 § 3kk, powołując dwa artykuły 286 §1kk w zw. z art. 294 § 1kk, które przewidują różne sankcje. Art. 286 §1 kk jest przepisem łagodniejszym przewidującym karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zaś art. 294 §1kk przewiduje najsurowszą ze zbiegających się przestępstw karę od 1 roku do 10 lat.

O wynagrodzeniu z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu w postępowaniu odwoławczym Sąd Apelacyjny orzekł na postawie §2 ust. 3 i § 14 ust. 2pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. 2002r. Nr 163 poz. 1348 ze zmianami.

Rozstrzygniecie w przedmiocie kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym znajduje uzasadnienie w treści art. 633 kpk, art. 636§1 kpk i art. 2 ust.1 pkt 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1973r. Nr 49, poz. 223 z późn. zmianami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Budnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Olszewski,  Stanisław Kucharczyk
Data wytworzenia informacji: