Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 40/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-03-21

Sygn. akt II AKa 40/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca:

SSA Bogumiła Metecka-Draus (spr.)

Sędziowie:

SA Piotr Brodniak

SA Andrzej Wiśniewski

Protokolant:

sekr. sądowy Emilia Biegańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Jerzego Masierowskiego

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. sprawy

P. S.

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców skazanego

od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 188/12

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę skazanego P. S. przekazuje Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wlkp. do ponownego rozpoznania.

Andrzej Wiśniewski Bogumiła Metecka-Draus Piotr Brodniak

UZASADNIENIE

Obrońca skazanego P. S. złożył wniosek do Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp. o wydanie wyroku łącznego.

Sąd Okręgowy Gorzowie Wlkp. sygn. akt II K 188/12 ustalił, że P. S. jest skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie II K 174/07 za czyn popełniony na początku listopada 2006 r., kwalifikowany z art. 278 § 1 k.k., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 10 zł każda;

2)  Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie VI K 204/07 za czyny popełnione w dniu 15 listopada 2006 r., kwalifikowane:

a)  z art. 158 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art. 190 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności połączono orzekając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat; postanowieniem
z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt II Ko 73/08 zarządzono wykonanie orzeczonej kary 1 roku pozbawienia wolności;

3)  Sądu Rejonowego w Słubicach – VII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego
w Kostrzynie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie VII K 117/07 za czyn popełniony w dniu 14 marca 2007 r., kwalifikowany z art. 224 § 2 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę grzywny
w wysokości 80 stawek dziennych po 10 zł każda; postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4)  Sądu Rejonowego w Słubicach – VII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego
w Kostrzynie z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie VII K 158/07 za czyny popełnione:

a)  w dniu 21/22 maja 2006 r., z art. 289 § 2 k.k. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w dniu 20/21 lipca 2006 r., z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności połączono orzekając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; na podstawie art. 33 § 2 k.k. wymierzono karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 10 zł każda; postanowieniem z dnia 17 lipca 2008 r., zarządzono wykonanie roku pozbawienia wolności;

5)  Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 19 listopada 2007 r., w sprawie VI K 428/07 za czyny popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 25 do 26 lutego 2007 r. oraz od 28 lutego 2007 r. do 01 marca 2007 r., z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności,
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat; postanowieniem z dnia 18 września 2008 r., sygn. akt II Ko 245/08 zarządzono wykonanie roku pozbawienia wolności;

6)  Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie II K 270/07 za czyn popełniony w dniu 02 grudnia 2006 r., kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 10 zł każda; postanowieniem z dnia 07 października 2008 r. zarządzono wykonanie roku pozbawienia wolności;

7)  Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie II K 138/07 za czyny popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k.
w dniach 25 i 29 listopada 2006 r., z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oraz grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 20 zł każda; orzeczono także obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości 665 zł; postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Ko 203/08 zarządzono wykonanie roku pozbawienia wolności;

8)  Sądu Rejonowego w Gryfinie – Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego
w Chojnie z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie K 224/08 za czyn popełniony
w dniu 28 marca 2008 r., kwalifikowany z art. 178a § 1 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

9)  Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie II K 497/09 za czyny popełnione:

a)  w dniu 08 czerwca 2008 r., z art. 178a § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w dniu 17 lipca 2009 r., z art. 244 k.k. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności połączono orzekając karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
w ruchu lądowym na okres 4 lat;

10)  Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie II K 58/09 za czyn popełniony w okresie od 7 do 11 czerwca 2008 r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono także obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości 1000 zł;

11)  Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie II K 105/08 za czyn popełniony w dniu 18 marca 2006 r., kwalifikowany z art. 280 § 1 k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

12)  Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie II K 170/10, za czyny popełnione:

a)  w okresie od września 2008 r. do końca stycznia 2009 r., z art. 258 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  w warunkach ciągu przestępstw w okresie od nocy 9/10 listopada 2008 r. do 31 stycznia 2009 r., z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw.
z art. 91 § 1 k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; a na podstawie art. 33 § 3 k.k. grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 40 zł każda;

na podstawie art. 91 § 2 k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności połączono orzekając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono także przepadek korzyści majątkowej w kwocie 800 zł.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 188/12:

I.  rozwiązał kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 4, 9 oraz 12 części wstępnej wyroku,

II.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i § 2 k.k. połączył orzeczone wobec P. S. wyrokami opisanymi w punktach 1, 3, 4, 6 i 7 kary jednostkowe grzywien i wymierzył mu karę łączną grzywny
w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych określając wysokość stawki dziennej na 10 (dziesięć) złotych,

III.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., art. 90 § 2 k.k. połączył orzeczone wobec skazanego P. S. wyrokami opisanymi
w punktach 8 (K 224/08), 9 a (II K 497/07 kara 10 miesięcy pozbawienia wolności) oraz 10 (II K 58/09) części wstępnej wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę 4 (czterech) lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym,

IV.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. połączył orzeczone wobec skazanego P. S. wyrokami opisanymi w punktach 9 (II K 497/07 kary 9 miesięcy pozbawienia wolności) oraz 12 (II K 170/10) kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

V.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawił do odrębnego wykonania,

VI.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarzył postępowanie karne w pozostałej części,

VII.  na podstawie art. 577 k.p.k. zaliczył na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okresy kar dotychczas odbytych i okresy tymczasowych aresztowań wynikające z połączonych wyroków,

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego od ponoszenia wydatków postępowania.

Od tego wyroku apelacje wnieśli prokurator oraz obrońcy skazanego adw. A. M. i adw. R. G..

Prokurator zaskarżył wyrok w całości zarzucając:

1)  obrazę przepisu prawa materialnego w postaci art. 85 k.k. polegającą na uznaniu, że brak było warunków do wydania wyroku łącznego i umorzenia postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego wyroki Sądu Rejonowego w Słubicach: z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt II K 174/07, z dnia 27 lipca 2007 r., sygn. akt VII K 117/07, z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt VII K 158/07, z dnia 22 listopada 2007 r., sygn. akt II K 270/07; Sądu Rejonowego w Myśliborzu: z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt VI K 204/07, z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. akt VI K 428/07, z dnia 27 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 138/07, z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. akt II K 105/08, w zakresie kar pozbawienia wolności podczas, gdy kary te orzeczone w tych wyrokach – w dacie rozpoznania wniosku o wydanie wyroku łącznego – spełniały kryteria określone w art. 85 k.k.,

2)  obrazę przepisów prawa materialnego – a mianowicie art. 85 k.k. i art. 71 § 2 k.k., polegające na połączeniu grzywny orzeczonej wobec P. S. na podstawie art. 71 § 1 k.k. wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 117/07 Sądu Rejonowego w Słubicach z grzywnami orzeczonymi na podstawie przepisu art. 33 § 2 k.k. wyrokami Sądu Rejonowego w Słubicach o sygn. akt II K 174/07, VII K 158/07 i II K 270/07 oraz Sądu Rejonowego w Myśliborzu
o sygn. akt II K 138/07, pomimo braku ku temu przesłanek, bowiem kara grzywny wymierzona w sprawie VII K 117/07 nie podlega wykonaniu ze względów przewidzianych w art. 71 § 2 k.k. – wobec prawomocnego zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

3)  obrazę przepisów prawa procesowego art. 413 § 1 i § 2 k.p.k. oraz 424 § 1 k.p.k. polegającej na zaistnieniu oczywistej sprzeczności pomiędzy częścią dyspozytywną wyroku a jego uzasadnieniem co do orzeczonej kary łącznej
w punkcie III wyroku – 2 lat pozbawienia wolności i 4 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, co wynika z części dyspozytywnej orzeczenia, czy też 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności
i 4 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co zostało wykazane
w uzasadnieniu wyroku, jak również w zakresie tego, iż kara łączna
w rozmiarze 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności została wymierzona R. M., podczas gdy z punktu IV części dyspozytywnej wyroku wynika, że orzeczone kary jednostkowe podlegające połączeniu wobec skazanego P. S.,

4)  obrazę przepisów postępowania – a to art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k. – poprzez pominięcie wskazania w wyroku okresu na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym
w wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 9 stycznia 2009 r., sygn. akt K 224/08, co uniemożliwia ocenę prawidłowości orzeczonego na podstawie art. 90 § 2 k.k. 4-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wlkp. do ponownego rozpoznania.

Obrońca skazanego adw. A. M. zaskarżył wyrok w zakresie jego punktu II, III, IV, V i VI zarzucając:

1)  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na mylnym przyjęciu, iż nie zarządzono wykonania wobec P. S. kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach w sprawie II K 174/07, co uniemożliwiło Sądowi połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych tym wyrokiem oraz wyrokami w sprawach: II K 105/08, VI K 204/07, VII K 177/07, VII K 158/07, II K 428/07, II K 270/07 oraz II K 138/07 pomimo zachodzącego zbiegu realnego, podczas gdy faktycznie kara pozbawienia wolności wymierzona P. S. w sprawie II K 174/07 została zarządzona postanowieniem Sądu Rejonowego w Gryfinie, w sprawie Ko 188/09, stąd nie ma przeszkód do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonej wszystkimi wyżej wskazanymi wyrokami,

2)  rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec P. S. kar pozbawienia wolności w stosunku do zawinienia wyżej wymienionego i charakteru popełnionych przez niego czynów.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu
w Gorzowie Wlkp.

Obrońca skazanego adw. R. G. zaskarżył wyrok w całości zarzucając:

1)  obrazę przepisów prawa materialnego art. 85 k.k., poprzez jego błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że możliwe jest połączenie kary grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 § 1 k.k., co do której ustała możliwość jej wykonania, z akrami grzywny wymierzonymi na podstawie art. 33 § 2 k.k.,

2)  błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mając zasadniczy wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że nie doszło do zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach, w sprawie II K 174/07, podczas, gdy z akt tej sprawy oraz informacji nadesłanych z zakładu karnego wynika wprost, że kara ta została zarządzona i wprowadzona do wykonania jako pierwsza, a w konsekwencji nie objęcie węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności orzeczonej wyrokami opisanymi w pkt 1-7 oraz 11 części wstępnej wyroku.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty obrońca skazanego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Wniesione apelacje okazały się w pełni zasadne, zaś podniesione w nich zarzuty i wynikający z nich wniosek o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., zasługiwały na uwzględnienie.

Orzekający w rozpoznawanej sprawie w przedmiocie wyroku łącznego Sąd Okręgowy był zobligowany do zbadania istnienia przesłanek umożliwiających wydanie rozstrzygnięcia tego rodzaju. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 85 k.k. w sytuacji gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej, do których należą – popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw w okresie poprzedzającym wydanie pierwszego wyroku, co do któregokolwiek z nich i wymierzenie za nie kar tego samego rodzaju albo innych podlegających łączeniu, w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa, kierując się przy tym dyrektywami wymiaru kary łącznej określonymi w art. 86 k.k.

Kierując się tymi wskazówkami, Sąd Okręgowy trafnie ustalił, że
ogólne warunki łączenia wyroków zawarte w art. 85 k.k. są spełnione w odniesieniu do wyroków Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt II K 174/07, Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt VI K 204/07, Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział Grodzki w Kostrzynie z dnia 27 lipca 2007 r., sygn. akt VII K 117/07, Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział Grodzki
w Kostrzynie z dnia 27 lipca 2007 r., sygn. akt VII K 158/07, Sądu Rejonowego
w Myśliborzu 19 listopada 2007 r., sygn. akt VI K 428/07, Sądu Rejonowego
w Słubicach z dnia 22 listopada 2007 r., sygn. akt II K 270/07, Sądu Rejonowego
w Myśliborzu z dnia 27 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 138/07 i Sądu Rejonowego
w Myśliborzu z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. akt II K 105/08. Jednakże błędnie uznał, iż kara trzech miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 26 czerwca 2007 r., uniemożliwiła połączenie wymienionych orzeczeń, jako że została orzeczona z warunkowym zawieszeniem wykonania bowiem pozostałe kary podlegające łączeniu, poza karą wynikającą ze skazania w sprawie o sygn. II K 105/08, chociaż pierwotnie orzeczone z warunkowym zawieszeniem wykonania, zostały zarządzone i wprowadzone do wykonania. Zaś kara dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 18 kwietnia 2011 r. jest karą przekraczającą dwa lata, co w myśl art. 69 § 1 k.k. wykluczało możliwość warunkowego zawieszenia wykonania połączonych kar pozbawienia wolności.

Tymczasem, co trafnie podnoszą skarżący, uwadze sądu rozstrzygającego uszło, iż także kara 3 miesięcy pozbawienia wolności wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 26 czerwca 2007 r. została zarządzona postanowieniem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 12 marca 2008 r. (II Ko 84/08 – karta 7, a nawet co wynika z karty 95 tych akt, została wykonana).

W tych warunkach słusznie skarżący podnoszą, iż co do wymienionych
w punktach 1-7 wyroków sądów rejonowych istniały pełne podstawy do orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż kary te są jednorodzajowe – do każdej z tych kar uprzednio orzeczonych z warunkowym zawieszeniem wykonania, zostały wydane prawomocne postanowienia o zarządzeniu ich wykonania. Nie było więc żadnych przeszkód do połączenia wyroków wymienionych w punkcie 1-7 i 11.

Trafnie też podnosi się w apelacjach prokuratora i adw. R. G., iż błędnie Sąd pierwszej instancji przyjął, że połączeniu podlegają orzeczone wobec skazanego kary grzywien, oparte o przepis art. 33 § 2 k.k. oraz grzywna wymierzona na podstawie art. 71 § 1 k.k., gdyż w myśl art. 71 § 2 k.k. kara grzywny wymierzona
w sprawie VII K 117/07, nie podlegała wykonaniu.

Niewątpliwie słusznie sąd orzekający przyjął, iż połączeniu podlegają kary grzywny orzeczone w oparciu o przepis art. 33 § 2 k.k. w sprawach o sygn.: II K 174/07, VII K 158/07, II K 270/07, II K 138/07. Natomiast Sąd ten przeszedł do porządku nad faktem, iż orzeczona grzywna w wyrokiem Sądu Rejonowego
w Słubicach Wydziału Grodzkiego w Kostrzynie z dnia 27 lipca 2007 r., została oparta o przepis art. 71 § 1 k.k., zaś wymierzona tym wyrokiem kara ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres trzech lat została zarządzona do wykonania prawomocnym postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. Okoliczność ta sprawiła, że wadliwa i naruszająca prawo, okazała się ocena sądu pierwszej instancji co do połączenia tej kary z karami grzywny orzeczonymi na podstawie art. 33 § 2 k.k. Wobec prawomocnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie o sygn. VII K 117/07, stosownie do dyspozycji art. 71 § 2 k.k. – grzywna orzeczona na podstawie § 1 tego przepisu nie podlega wykonaniu. Wynika to z akcesoryjnego charakteru kary grzywny orzekanej na tej podstawie i jej związku z aktualnością warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Jednym słowem, gdy uprawomocniło się orzeczenie
o zarządzeniu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, odpadła również przesłanka będąca podstawą orzeczenia grzywny. W takiej sytuacji nie ma prawnej możliwości połączenia jej z grzywną orzeczonej na innej podstawie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2009 r. OSNwSK 2009/1/1086). W następstwie postąpienia Sądu Okręgowego doszło do orzeczenia wobec skazanego P. S. kary łącznej grzywny w oparciu o błędnie wyliczoną sumę kary grzywien podlegających łączeniu, chociaż z uzasadnienia wyroku wynikało, iż orzekając
o łącznej karze grzywny, Sąd ten przyjął, że suma wymierzonych skazanemu kar grzywien wynosi 320 pomijając, iż połączył też grzywnę orzeczona na podstawie art. 71 § 1 k.k., co daje, jak zasadnie wywodzi prokurator sumę 400 stawek dziennych.

Ma również rację prokurator zarzucając wyrokowi sądu okręgowego obrazę przepisów postępowania, to jest art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k.

Stwierdzić bowiem należy, iż podstawą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym są kary wymierzone za poszczególne przestępstwa w odrębnych wyrokach. Zatem opisując poszczególne wyroki, Sąd orzekający ma obowiązek wskazać przestępstwa i wymierzone za nie kary jednostkowe podlegające łączeniu. Tymczasem w punkcie 8 części wstępnej zaskarżonego orzeczenia wskazano w zakresie kary, iż wymierzona została kara 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, bez określenia czasu, jakiego ten środek karny dotyczy. Natomiast w części dyspozytywnej wyroku w punkcie III orzeczono
o połączeniu trzech kar jednostkowych oraz 4 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym jako, że w odniesieniu do dwóch z tych skazań, ten środek karny był orzeczony. Celnie zatem wywodzi prokurator, że treść zaskarżonego rozstrzygnięcia nie pozwala bez sięgnięcia do wyroków pomieszczonych w aktach sprawy, na dokonanie oceny prawidłowości orzeczonego zakazu albowiem nie jest wiadomo, jakiego okresu – orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie, Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego w Chojnie z dnia 9 stycznia 2009 r., zakaz prowadzenia zakazów mechanicznych, dotyczył.

Trafnie też skarżący prokurator wskazuje na sprzeczności pomiędzy wyrokiem, a sporządzonymi pisemnymi motywami podnosząc, iż w punkcie III części dyspozytywnej wyroku orzeczono wobec skazanego łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat, zaś omawiając wymiar kary łącznej w tym zakresie, Sąd Okręgowy wskazał, iż skazanemu wymierzono łączną karę pozbawienia wolności
w wysokości 2 lat i 4 miesięcy.

Katalog rażących uchybień Sądu pierwszej instancji zamyka stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu wyroku, iż wymierzono karę łączną 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności R. M. podczas, gdy wyrokowano w sprawie P. S..

Wszystkie wskazane uchybienia odnoszące się nie tylko do zaskarżonego orzeczenia ale także do jego części motywacyjnej powodują, że orzeczenie Sądu Okręgowego należało uchylić i sprawę P. S. przekazać Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wlkp. do ponownego rozpoznania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy obowiązkiem Sądu rozstrzygającego będzie ponowne przeanalizowanie ujawnionych w aktach sprawy wyroków i mając na uwadze stwierdzone przez Sąd Apelacyjny uchybienia, wydać orzeczenie bacząc na to by część rozstrzygająca została w sposób prawidłowy przedstawiona w jego części motywacyjnej o ile zajdzie konieczność sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Budnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumiła Metecka-Draus,  Piotr Brodniak ,  Andrzej Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: