Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 1044/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-03-11

Sygnatura akt VII K 1044/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Dorota Wachowska

Protokolant: Anna Staszulonek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód: Radosława Żarkowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2013 r. we W.

sprawy:

M. O. (1), syna J. i T. z domu Kareta, urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że: w dniu 31 października 2012 r. w S. na ul. (...) woj. (...), kierował samochodem m-ki V. (...) o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości tj. mając 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk;

I.  uznaje oskarżonego M. O. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, to jest przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art.69§1 kk i art.70§1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat próby;

III.  na podstawie art.71§1 kk orzeka wobec oskarżonego grzywnę w wysokości
30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

IV.  na podstawie art.42§2 kk i art.43§1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

V.  na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 500 (pięćset) złotych;

VI.  na podstawie art.63§1 kk zalicza, na poczet orzeczonej kary grzywny, zatrzymanie oskarżonego w dniu 31.10.2012 roku, odpowiadające dwóm dziennym stawkom grzywny;

VII.  na podstawie art.63§2 kk zalicza, na poczet orzeczonego w punkcie IV części dyspozytywnej wyroku środka karnego, okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31.10.2012 roku;

VIII.  na podstawie art.627 kpk oraz art.2 ust. 1 pkt 2 i art.3 ust. 2 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w kwocie 90 złotych i wymierza mu opłatę w kwocie 150 złotych.

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 31 października 2012 roku M. O. (1) kierował samochodem marki V. (...) o nr rej. (...). Następnie – z uwagi na złe warunki atmosferyczne – M. O. (1) zatrzymał się w hotelu usytuowanym w S., gdzie wypił dwa piwa o pojemności po 0,5 l. Bezpośrednio po wypiciu piw M. O. (1) wsiadł do samochodu. Jego zamiarem był dojazd do stacji benzynowej i zakup żywności. Jadąc ulicą (...) w S. M. O. (1) został zatrzymany przez policję.

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego M. O. (1), k.43-44 akt.

W dniu 31 października 2012 roku M. O. (1) został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. O godzinie 0.40 alkometr wykazał 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, zaś o godz. 0.59 alkometr wykazał 0,43 mg/l w wydychanym powietrzu, odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi.

Dowód:

protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu, k. 2 akt.

M. O. (1) nie był karany.

Dowód:

karta karna, k. 18, 26 akt.

M. O. (1) jest zatrudniony w firmie prowadzonej przez M. O. (2). Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez M. O. (2) jest skup zwierząt oraz usługi budowlane. Do dnia zatrzymania prawa jazdy M. O. (1) – w ramach obowiązków zawodowych - kierował samochodami ciężarowymi, transportując zwierzęta. Następnie obowiązki zawodowe M. O. (1) w firmie (...) przejął J. C..

Dowód:

dane dotyczące osoby M. O. (1), k. 42 akt;

wyjaśnienia oskarżonego M. O. (1), k.43 – 44 akt;

zeznania świadka M. O. (2), k.44 akt.

Przesłuchany w trakcie postępowania przygotowawczego, w charakterze podejrzanego, M. O. (1) przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu czynu. Będąc słuchany przed Sądem, w charakterze oskarżonego, M. O. (1) oświadczył, iż przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, po czym złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu, w świetle zgromadzonego i ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego, nie budzi wątpliwości. Protokół użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu, jednolite wyjaśnienia oskarżonego – wskazują, iż oskarżony jest sprawcą zarzucanego mu czynu.

Odpowiedzialności za przestępstwo z art.178a§1 kk podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Sąd orzekający w pełni podziela stanowisko oskarżyciela publicznego, iż oskarżony dopuścił się naruszenia przepisu art.178a§1 kk.

Oskarżony niewątpliwie naruszył zasadę trzeźwości. Zgodnie z treścią art.115§16 pkt 2 kk stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/l (0,50 promila) albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. U oskarżonego stwierdzono odpowiednio: 0,45 mg/l i 0,43 mg/l alkoholu etylowego, tak więc w przypadku oskarżonego ten minimalny próg określający kodeksową definicję nietrzeźwości został przekroczony blisko dwukrotne.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, wina i sprawstwo oskarżonego w zakresie zarzucanego mu czynu określonego w art.178a§1 kk nie budzą wątpliwości, bowiem M. O. (1) w dniu 31 października 2012 roku, będąc w stanie nietrzeźwości, kierował samochodem, jadąc ul. (...) w S..

Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dyrektywy art.53§1 i 2 kk.

Przy wyborze rodzaju kary, a ponadto przy ustaleniu jej wymiaru - wśród okoliczności obciążających - Sąd uwzględnił fakt, iż oskarżony działał, w stanie nietrzeźwości, przekraczającej blisko dwukrotnie dopuszczalną normę zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, iż oskarżony dopuszczając się tego czynu, tj. prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości, spowodował zagrożenie w ruchu lądowym dla innych jego uczestników. Niewątpliwym jest, iż już samo podjęcie się kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości skutkuje powstaniem stanu bezpośredniego i realnego zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wśród okoliczności łagodzących Sąd dostrzegł i uwzględnił dotychczasowy nienaganny tryb życia oskarżonego.

Mając na uwadze w/w okoliczności Sąd wymierzył oskarżonemu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres dwóch lat próby, a zatem na minimalny okres próby oraz orzekł – na podstawie art.71§1 kk – karę grzywny.

Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na minimalny okres jednego roku.

Należy podkreślić, iż przy wypełnieniu wskazanych w art.42§2 kk przesłanek zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest obligatoryjnie. Zgodnie z treścią art.42§2 kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Okoliczności popełnienia przestępstwa przez M. O. (1) w pełni uzasadniają, w ocenie Sądu orzekającego, orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na wskazany okres. Oskarżony bowiem kierował samochodem w stanie nietrzeźwości, mając odpowiednio 0,45 mg/l i 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, zachodzi zatem potrzeba wyeliminowania go z ruchu na wskazany okres.

Przy czym orzeczony zakaz obejmuje wszelkie pojazdy mechaniczne. W ramach orzeczonego środka karnego Sąd nie wyeliminował pojazdów mechanicznych na które wymagane jest prawo jazdy kat. C, uznając, iż potencjalne zagrożenie spowodowane jazdą samochodem ciężarowym w stanie nietrzeźwości jest dużo wyższe niż zagrożenie wywołane przez kierowcę samochodu osobowego.

Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 500 złotych.

Orzeczenie o kosztach sądowych, zaliczeniu okresu zatrzymania na poczet kary grzywny oraz zaliczeniu okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet środka karnego, znajduje oparcie w zacytowanych w części dyspozytywnej wyroku przepisach.

Zarządzenie:

1.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonego.

2.  K.. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Przybylska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Wachowska
Data wytworzenia informacji: