Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ca 110/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-06-18

Sygn. akt XIII Ca 110/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Alicja Spustek- Kląskała

Sędziowie: SSO Teresa Znaińska

SSR del. Piotr Skibiński

Protokolant: Marta Anzorge

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa małoletniego M. G. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. K.

przeciwko D. G.

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r. sygn. akt III RC 251/13

oddala apelację.

sygn. akt XIII Ca 110/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 23 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III RC 251/13 w punkcie I zasądził alimenty od pozwanego D. G. na rzecz małoletniego powoda M. G. w wysokości po 600,00 (sześćset) złotych miesięcznie od dnia 8 marca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku, a począwszy od 1 września 2013 roku po 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) złotych płatne do rąk matki małoletniego powoda A. K. do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności poszczególnej raty, a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 roku sygnatura akt III RC 846/09 w wysokości po 450,00 złotych miesięcznie; w punkcie II dalej idące powództwo oddalił, w punkcie III orzekł o kosztach postępowania i w punkcie IV nadał orzeczeniu zawartemu w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Rozstrzygnięcie powyższe Sąd Rejonowy wydał na podstawie m.in. następujących ustaleń faktycznych:

Małoletni powód M. G., urodzony w dniu (...), pochodzi ze związku małżeńskiego A. G. i D. G..

Wyrokiem z dnia 12 marca 2008 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt XIII RC 3423/07, rozwiązał przez rozwód małżeństwo A. G. i D. G. bez orzekania o winie.

Udział D. G. w kosztach utrzymania małoletniego M. G. określił na kwotę po 300 zł miesięcznie.

Następnie, wyrokiem z dnia 4 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, w sprawie sygn. akt III RC 846/09, podwyższył alimenty od D. G. na rzecz małoletniego M. G. do kwoty po 450 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 września 2009 r. płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk A. K. przedstawicielki ustawowej małoletniego, a to w miejsce alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie.

Wówczas małoletni powód M. G. miał niespełna 3 lata. Uczęszczał do przedszkola. Miał zdiagnozowane atopowe zapalenie skóry. Borykał się z problemami w zakresie górnych dróg oddechowych, często zapadał na infekcje. Matka małoletniego określiła całkowity koszt utrzymania syna na kwotę 1.300 zł miesięcznie. Wydatki na dziecko obejmowały miesięcznie: opłatę za przedszkole – 311 zł, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, przybory plastyczne – 50 zł, wyżywienie - 300 zł, odzież – ok. 200-250 zł, środki czystości – ok. 100 zł, koszty leczenia ok. 100 zł, basen, ogród zoologiczny, botaniczny, kino - ok. 200 zł. We wrześniu 2009 r. matka dziecka poniosła nadto koszty (...) – 20 zł oraz przyborów edukacyjnych i ubezpieczenia małoletniego.

Matka małoletniego powoda A. K. miała 31 lat, z zawodu była ekonomistą. Zatrudniona była w (...) S.A. we W.. Uzyskiwała średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2.100 zł.

Matka małoletniego powoda mieszkała wraz z pozwanym i małoletnim powodem we W. przy ul. (...). Lokal mieszkalny obciążony był kredytem hipotecznym, którego miesięczna rata w połowie przypadająca na A. K. wynosiła ok. 500 zł, zależna była od kursu franka szwajcarskiego. Matka chłopca spłacała nadto kartę kredytową i kredyt zaciągnięty na wakacje w łącznej miesięcznej racie ok. 480 zł.

Matka małoletniego powoda korzystała ze wsparcia finansowego rodziców.

Pozwany D. G. miał 34 lata, był policjantem, pracował na stanowisku dzielnicowego. Uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł netto miesięcznie. Ponosił koszty utrzymania mieszkania zajmowanego wraz z małoletnim powodem i jego matką, na jakie składały się miesięcznie: czynsz – 244 zł, energia elektryczna – 130 zł, gaz – 200-400 zł w zależności od pory roku, Internet – 60 zł, telewizja kablowa – 36 zł. Pozwany obciążony był także w połowie spłatą kredytu hipotecznego z miesięczną ratą w wysokości 500 zł.

Pozwany tytułem alimentów płacił na rzecz małoletniego powoda po 450 zł miesięcznie. Kupował niekiedy synowi zabawki, drobne upominki, jedzenie na co wydatkował ok. 100 zł miesięcznie. D. G. poza małoletnim powodem nie miał nikogo na swoim utrzymaniu.

Obecnie małoletni powód M. G. ma niespełna 7 lat. Do końca sierpnia 2013 r. uczęszczał do przedszkola, obecnie we wrześniu b.r. rozpoczął edukację w szkole podstawowej. Dziecko ma stwierdzoną nadpobudliwość ( (...)), jest alergikiem, uczulone jest na roztocza, pyłki, kurz. Stan zdrowia chłopca wymagał przez matkę zakupu inhalatora. Aktualnie dziecko w związku z alergią przyjmuje Z., jakiego koszt wynosi 20 zł na pół roku. W związku z (...) chłopiec jest pod opieką Poradni (...). Korzysta nieodpłatnie z konsultacji logopedy, psychologa, pedagoga, a także integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Matka małoletniego poniosła także trzykrotnie koszt wizyt u psychologa w łącznej kwocie 240 zł (80 zł za konsultację). Miesięczne koszty wynikające z uczęszczania chłopca do przedszkola obejmowały: opłatę za przedszkole – ok. 250 zł, składkę na (...) 27 zł, opłatę za lekcje języka angielskiego – 25 zł. W związku z rozpoczęciem przez małoletniego nauki w szkole matka dziecka przeznaczyła na wyprawkę 670 zł, odzież 270 zł. Chłopiec będzie korzystał w szkole z obiadów, jakich koszt matka oszacowała na kwotę ok. 120 zł miesięcznie (6 zł za obiad). Planuje zapisać dziecko na basen na naukę pływania z przewidywaną miesięczną opłatą w kwocie 100 zł. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego syna, określony przez matkę, obejmuje: wyżywienie – 350 zł, odzież - 215 zł, środki kosmetyczno-higieniczne – 60 zł, rozrywkę - 50 zł, kieszonkowe - 20 zł, bilety jednorazowe komunikacji miejskiej – 20 zł, karta multisport i ubezpieczenie – 45 zł. Nadto, matka dziecka przeznacza na prezenty dla syna (urodzinowe, świąteczne) ok. 200 zł, urodzinowe przyjęcie na placu zabaw dla dzieci ok. 200 zł.

Matka małoletniego powoda A. K. ma 35 lat, pracuje w banku na stanowisku starszego specjalisty obsługi klienta z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości ok. 2.400 zł netto. A. K. uzyskuje również kwartalne premie, ostatnia stanowiła kwotę 1.300 zł brutto. W styczniu b.r. otrzymała także nagrodę w łącznej kwocie 3.600 zł.

A. K. wraz z małoletnim powodem w 2010 r. mieszkała u rodziców i babci. Od połowy grudnia 2010 r. wynajmuje kawalarkę o powierzchni 32 m 2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania obejmuje: opłatę za wynajem – 870 zł, czynsz – 363 zł, energię elektryczną – ok. 60 zł, gaz – 18 zł, telewizję kablową – 80 zł. Matka małoletniego powoda poniosła też wydatek z tytułu dopłaty do wody – 560 zł, ogrzewania – 200 zł.

A. K. określiła swoje potrzeby na ok. 350 zł miesięcznie (odzież – ok. 200 zł, karta komunikacji miejskiej – 90 zł, telefon – 70-80 zł).

Pozwany D. G. ma 38 lat, nadal jest policjantem, zatrudnionym na stanowisku dzielnicowego. Uzyskuje wynagrodzenie w wysokości ok. 3.100 zł netto miesięcznie. W 2012 r. osiągnął dochód po odliczeniach w kwocie 39.739 zł.

Pozwany mieszka sam w mieszkaniu przy ul. (...) obciążonym kredytem hipotecznym. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania obejmuje: czynsz – 260 zł, energię elektryczną - 60 zł, gaz – 190 zł, telewizję kablową - 50 zł, Internet – 60 zł, ratę kredytu hipotecznego wraz z ubezpieczeniem – ok. 1.000-1.200 zł, zależną od kursu franka szwajcarskiego. Pozostałe miesięczne wydatki stanowią: spłatę karty kredytowej – 250 zł przy łącznym jej zadłużeniu na kwotę 5.000 zł, spłatę kredytu gotówkowego - 358 zł, OC za (...), rocznik 1998 – 57 zł i paliwo 150-200 zł. Pozwany swój koszt utrzymania określił na ok. 400 zł miesięcznie (wyżywienie - 200-300 zł, odzież – 100 zł, telefon – 75 zł).

D. G. na rzecz syna przekazuje alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. Od września 2012 r. miał dodatkowo przekazywać po 150 zł miesięcznie. Przez pierwsze dwa miesiące zadeklarowana kwota była wpłacana. Następnie, pozwany kupił synowi m.in. spodnie, w styczniu b.r. zapłacił za lekarstwa - 70 zł, rachunek telefoniczny matki chłopca – 100 zł. Na Dzień Dziecka małoletni otrzymał klocki lego-auto.

Pozwany w 2012 r. spędził z synem wakacje. Spotyka się z nim regularnie. Spędza z chłopcem co drugi weekend w miesiącu od piątku po szkole do niedzieli wieczorem, a także widuje się z nim w poniedziałek i odprowadza we wtorek oraz w co drugi czwartek w tygodniach, gdy nie spędza z małoletnim weekendu. Wówczas m.in. odwiedza z dzieckiem swoją rodzinę generacyjną. Nie wydatkuje pieniędzy na ubrania dla syna.

D. G. poza małoletnim powodem nie ma nikogo na swoim utrzymaniu.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym, po dokonaniu wykładni przepisu art. 138, 133 i 135 kro Sąd Rejonowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w części, albowiem od daty poprzednio zasądzonych alimentów na rzecz małoletniego powoda upłynął okres prawie 4 lat, w czasie których wzrosły koszty utrzymania małoletniego powoda, wynikające z wieku dziecka, kosztów edukacji i opieki zdrowotnej oraz powszechnego wzrostu cen towarów i usług, jak również - wzrostu kosztu utrzymania mieszkania wynajmowanego przez matkę powoda. Sąd Rejonowy ustalając miesięczny koszt utrzymania małoletniego i w jego ramach udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania miał na uwadze, iż matka dziecka niezależnie od faktu zamieszkiwania z synem i tak ponosiłaby koszt utrzymania kawalerki dla siebie, a zatem zamieszkiwanie z dzieckiem jedynie w pewnym zakresie podniosło koszt utrzymania mieszkania. Sąd I instancji uwzględniając powyższe ocenił, że miesięczny koszt utrzymania małoletniego kształtuje się na poziomie ok. 1.100-1.200 zł miesięcznie. Sąd Rejonowy miał na względzie, iż od daty poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zmieniła się także sytuacja finansowa rodziców małoletniej. Poprzednio A. K. zarabiała ok. 2.100 zł miesięcznie, obecnie ok. 2.400 zł netto, w tym uzyskuje kwartalne premie, ostatnio w wysokości 1.300 zł brutto i nagrody oraz wzrosły jej wydatki mieszkaniowe z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1400 zł miesięcznie. Od daty ustalenia ostatnich alimentów zmieniła się również sytuacja zarobkowa pozwanego. Uzyskuje obecnie wyższy dochód, przekraczający wynagrodzenie matki małoletniego powoda. Zdaniem Sądu Rejonowego, skoro pozwany aktualnie również pracuje w policji na tym samym stanowisku, to ta forma zarobkowania i uzyskiwany dochód musi być dla niego akceptowalny. Co więcej, uzyskiwane wynagrodzenie stanowi też dla pozwanego kwotę wystarczającą na tyle, że zadeklarował przekazywanie na rzecz syna, poza zasądzonymi alimentami, dodatkowo po 150 zł miesięcznie. Zważywszy nadto, że pozwany pozostaje w stosunku pracy w sferze budżetowej, jego roczny dochód zasilany jest „trzynastą pensją”. Sąd Rejonowy wskazał również, że pozwany aktualnie ponosi nie tylko koszty utrzymania mieszkania, ale także sam spłaca kredyt hipoteczny z miesięczną ratą w kwocie ok. 1.000-1.200 zł, a więc wyższą o ok. połowę niż poprzednio, a poza tym obciążają go też zobowiązania finansowe w postaci spłaty karty kredytowej i gotówkowego kredytu, aczkolwiek koszty kredytowe nie mogą wyprzedzać obowiązku alimentacyjnego ciążącego na pozwanym względem małoletniego syna. W ocenie Sądu Rejonowego D. G. w ramach zasilenia domowego budżetu winien rozważyć wynajem części mieszkania, co w mieście uniwersyteckim jakim jest W. nie powinno nastręczać trudności.

Sąd I instancji ustalając wysokość alimentów miał też na względzie, iż skoro matka dziecka wychowuje syna i zapewnia mu mieszkanie, odzież (co przyznał sam pozwany), to ojciec dziecka, którego obciąża obowiązek alimentacyjny w kwocie po 450 zł miesięcznie i niekiedy inne dodatkowe wydatki (np. koszty zabawek), utrzymuje stały kontakt z synem, to w większym stopniu winien ponieść ciężar jego utrzymania. Sąd Rejonowy wskazał, iż przy ustaleniu miesięcznego kosztu utrzymania dziecka na kwotę 1.100-1.200 zł, obciążył pozwanego kwotą 600 zł miesięcznie od dnia 8 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., jako okresu wynikającego z faktu uczęszczania przez małoletniego do przedszkola i istniejących wówczas kosztów. Począwszy zaś od 1 września 2013 r. Sąd Rejonowy obciążył pozwanego kwotą po 650 zł miesięcznie, jako odpowiadającą usprawiedliwionym potrzebom dziecka, które rozpoczęło szkolną edukację, z jaką wiąże się generowanie kosztów w większym stopniu, niż miało to miejsce przy małoletnim w wieku przedszkolnym. Sąd Rejonowy konkludując stwierdził, iż podwyższenie alimentów odpowiednio o 150 zł i 200 zł uzasadnione jest zwiększonymi usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego małoletniego i mieści się w zarobkowych i majątkowych możliwościach pozwanego. W pozostałej części Sąd I instancji powództwo oddalił, uznając, że w dalszym zakresie usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda powinna pokryć matka, która nie jest z obowiązku alimentacyjnego wobec syna zwolniona.

Apelację od powyższego orzeczenia wywiódł pozwany zaskarżając je w części, a mianowicie w zakresie punktu I wyroku i zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 233 kpc i art. 316 kpc przez pominięcie i nie ustosunkowanie się do przedłożonego przez powódkę dowodu w postaci zeznania rocznego PIT za rok 2012, jak i nie uwzględnienie faktu, iż od dnia 14.10.2013 r. wymieniona zamieszkuje we W. przy ul. (...).

Zarzucając powyższe pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów; ewentualnie: o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu swojego stanowiska apelujący wskazał, iż co prawda nie kwestionuje ustalenia Sądu Rejonowego, że koszty utrzymania małoletniego powoda wzrosły wraz z wiekiem, jednakże podniósł, iż usprawiedliwione potrzeby małoletniego obejmujące potrzeby bytowe (np. wyżywienie, mieszkanie), kulturalne (korzystanie z radia, telewizji) i wychowawcze są zaspokajane w znacznej części przez osobiste starania pozwanego, bieżące opłacanie przez pozwanego potrzeb małoletniego w czasie sprawowania nad nim opieki (około 200-300 zł miesięcznie) oraz przez uiszczanie alimentów do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego. Małoletni M. G. spędza bowiem z pozwanym znaczną ilość czasu (około 40 % czasu małoletniego) i obok płacenia alimentów pozwany ponosi dodatkowe koszty związane z małoletnim, a mianowicie między innymi: koszty jedzenia (około 4-6 obiadów w miesiącu, około 12-14 śniadań i kolacji w miesiącu, co wynika z w/w czasu sprawowania opieki), koszty mediów w mieszkaniu tj. gaz, prąd, woda (koszty wzrastają gdy w lokalu przebywa dziecko, około 10 noclegów w miesiącu), paliwo do samochodu (dojazdy do szkoły i na zajęcia), środki piorące, higieniczne jak szampon, pasta do zębów, proszek do prania, okazjonalnie rozrywki, kino, zabawki. Ponadto apelujący zarzucił, iż sytuacja majątkowa powódki jest znacząco inna niż wykazuje ona w trakcie toczącego się postępowania, a jej możliwości zarobkowe nie zostały prawidłowo ustalone przez Sąd Rejonowy, który pominął dowód z zeznań rocznych PIT za rok 2012. Ponadto od dnia 14.10.2013 r. matka powoda zamieszkuje w nowym/innym lokalu we W. tj. przy ul. (...) wraz ze swoim partnerem i ponosi ona znacznie niższe koszty utrzymania, niż to przedstawiła na rozprawie w dniu 23.09.2013 r. W ocenie apelującego Sąd I instancji nie uwzględnił również faktycznie osiąganych przez A. K. dochodów czyli pensji łącznie z premią, którą otrzymuje ona regularnie od kilku lat, co powoduje, iż jej dochód wynosi około 4500 zł miesięcznie, natomiast dochody pozwanego po uwzględnieniu tzw. trzynastki i premii oraz odliczeniu płaconych alimentów wynoszą około 3500 zł miesięcznie, a więc są znacznie niższe. W ocenie pozwanego, uwzględniając dodatkowe wydatki pozwanego na rzecz dziecka, ponosi on po zasądzeniu alimentów wydatki związane z dzieckiem na poziomie około 850-900 zł miesięcznie. Apelujący wskazał również, iż w kredycie konsolidacyjnym spłacanym obecnie przez pozwanego jednym ze składników jest również kredyt studencki zaciągnięty przez matkę powoda przed zawarciem związku małżeńskiego. Stanowi on nie mniej niż 10 % raty kredytu czyli nie mniej niż 100 zł które to koszty ponosi pozwany, a które to kwoty odciążają powódkę. Ponadto pozwany wskazał, że w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia dzisiejszego na konto powódki tytułem wpłaty pieniędzy ponad ustaloną kwotę alimentów oraz jako dopłaty do wydatków na rzecz małoletniego pozwany wpłacił dobrowolnie kwotę 957 zł i w związku z tym wniósł o zaliczenie przedmiotowej kwoty tytułem alimentów, ewentualnie tytułem wyrównania kwoty alimentów od dnia 08.03.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.

Sąd Okręgowy w postępowaniu odwoławczym ustalił dodatkowo na podstawie dowodów z:

1/ umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...) z dnia 28 września 2013 r. (k. 245-248), iż matka małoletniego powoda A. K. od dnia 15 października 2013 r. wynajmuje wspólnie z konkubentem S. M. lokal mieszkalny położony we W. przy ul. (...), za który płacą czynsz w kwocie 1500 zł miesięcznie oraz opłaty eksploatacyjne w kwocie 640 zł miesięcznie;

2/ zeznania podatkowego matki małoletniego powoda A. K. za 2013 r. (k. 257-260), iż A. K. w 2013 r. osiągnęła dochód w kwocie 62550,11 zł;

3/ zeznania podatkowego pozwanego za 2013 r. (k. 262-263), iż pozwany w 2013 r. osiągnął dochód w kwocie 53 933,21 zł.

Na podstawie ustaleń Sądu I instancji oraz dokonanych dodatkowo w postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy, zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób prawidłowy i na jego podstawie poczynił właściwe ustalenia, z których wyciągnął zasadne wnioski. Poczynione przez Sąd Rejonowy ustalenia oraz wyciągnięte przez niego wnioski prawne, Sąd Okręgowy przyjął za własne.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie zarówno przed Sądem I instancji, jak i dodatkowo uzupełniony w toku postępowania odwoławczego, pozwala stwierdzić, iż od czasu ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., uzasadniająca modyfikację obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec małoletniego powoda.

Słusznie wywnioskował Sąd Rejonowy, że porównanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda z daty ostatniego orzeczenia alimentacyjnego i obecnie wskazuje na istotny wzrost, co pozwany de facto przyznał w apelacji. Wzrost potrzeb małoletniego spowodowany jest przede wszystkim jego rozwojem psychiczno-fizycznym, wzrostem poziomu edukacji i jak słusznie przyjął Sąd Rejonowy dla zaspokojenia jego bieżących potrzeb przy uwzględnieniu stopy życiowej rodziców, niezbędna będzie kwota ok. 1100-1200 zł miesięcznie.

Odnosząc się do podniesionych przez apelującego zarzutów w zakresie możliwości zarobkowych pozwanego i matki małoletniego wskazać należy, iż również z dodatkowych ustaleń Sądu Okręgowego wynika, iż są one obecnie porównywalne - dochody obu stron nieznacznie wzrosły od czasu wydania ostatniego orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem małoletniego syna. W badanym okresie zmieniła się jednak sytuacja mieszkaniowa A. K., albowiem w grudniu 2010 r. zamieszkała ona z małoletnim synem w wynajmowanym mieszkaniu, co zwiększyło jej koszty utrzymania o ok. 1000 zł miesięcznie. Jak wynika z dodatkowych ustaleń Sądu Okręgowego, matka małoletniego w połowie października 2013 r. zmieniła miejsce zamieszkania i obecnie wynajmuje lokal mieszkalny wspólnie z konkubentem, to jednak wbrew twierdzeniom pozwanego koszty ponoszone przez A. K. nie zmniejszyły się. Jak wynika bowiem z umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje małoletni powód wraz z matką i jej konkubentem, łączne opłaty mieszkaniowe z tytułu najmu wynoszą 2140 zł, a zatem A. K. powinna pokryć ok. 2/3 tych kosztów, co stanowi kwotę ok. 1400 zł miesięcznie.

Podkreślić również należy, iż chociaż możliwości zarobkowe stron są porównywalne, to matka powoda, która wykonuje pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron i sprawuje bieżącą pieczę nad nim, spełnia swój obowiązek alimentacyjny również przez osobiste starania i troskę o jego wychowanie i zaspokajanie jego bieżących potrzeb. Z tego względu pozwany powinien partycypować w zaspokajaniu finansowych potrzeb małoletniego w większym zakresie niż przedstawicielka ustawowa powoda.

Sąd Rejonowy uwzględnił również, czemu dał wyraz w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, iż pozwany ponosi dodatkowe koszty utrzymania małoletniego w czasie względnie szeroko ustalonych kontaktów z dzieckiem i dlatego też ustalona przez Sąd Rejonowy w zaskarżonym wyroku wysokość alimentów pokrywa tylko niewiele ponad połowę usprawiedliwionych, bieżących kosztów utrzymania małoletniego. Biorąc zatem pod uwagę wyżej określony zakres należytej partycypacji każdego z rodziców małoletniego powoda w kosztach jego utrzymania, stwierdzić należy, iż dodatkowe wydatki pozwanego na rzecz syna mieszczą się w tym zakresie, a także świadczą o tym, iż posiada on możliwości wyższego udziału w pokrywaniu kosztów utrzymania małoletniego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c., orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Matysiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Spustek-Kląskała,  Teresa Znaińska ,  Piotr Skibiński
Data wytworzenia informacji: