Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 413/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-06-05

Sygn. akt. IV Ka 413/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Małgorzata Szyszko

Sędziowie SSO Stanisław Jabłoński (spr.)

SSO Joanna Żelazny

Protokolant Jowita Sierańska

przy udziale Czesława Twardowskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014r.

sprawy A. S.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków

z dnia 11 lutego 2014r. sygn. akt II K 379/13

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia – Krzyków do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

A. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 15 lutego 2011r., sygn. akt II K 1587/10,

- za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 lipca 2010r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 3 marca 2011 r.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt II Ko 2048/11, zarządził skazanemu A. S. wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności.

2.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2011r., sygn. akt V K 308/11

- za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 10 września 2010r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 10 września 2010r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby i na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniu 10 września 2010 r.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 30 lipca 2011 r.

Postanowieniem z dnia 30 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia. sygn. akt V Ko-2204/12, zarządził skazanemu A. S. wykonanie kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczył okres zatrzymania skazanego w dniu 10 września 2010 r. i stwierdził, że orzeczona kara grzywny nie podlega wykonaniu;

3.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 3 sierpnia 2011r., sygn. akt XII K 462/11

- za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniach 21 listopada 2010r. oraz 19 grudnia 2010r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. karę 30 stawek dziennych grzywny po 10 złotych.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Postanowieniem z dnia 23 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt XII Ko 228/12, zarządził skazanemu A. S. wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt XII Ko 685/12, zarządził wobec skazanego A. S. wykonanie zastępczej kary 15 dni pozbawienia wolności za grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych.

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał weryfikacji ww. wyroku zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.) zamieniając karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu.

4.  Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 26 sierpnia 2011r., sygn. akt II K 506/11

-za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od 15 do 25 marca 2011r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 30 stawek dziennych grzywny po 10 złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniach od 25 marca 2011 r. do dnia 26 marca 2011 r. Postanowieniem SR w Oławie z dnia 25 czerwca 2012r., sygn. akt II Ko 1751/12, zamieniono karę grzywny na zastępczą karę 13 dni pozbawienia wolności, uwzględniając okres zaliczenia od dnia 25 marca 2011r. do dnia 26 marca 2011r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 3 września 2011 r.

5.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 20 września 2011r., sygn. akt VIII K 586/11

za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 kwietnia 2011r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania od dnia 28 kwietnia 2011 r. do dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 1 grudnia 2011 r.;

6.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 4 listopada 2011r., sygn. akt II K 1049/11, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r., sygn. IV Ka 233/12

- za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 12 grudnia 2010r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat. Na poczet kary zaliczono okres zatrzymania w dniu 12 grudnia 2010 r.

7.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 9 listopada 2011r., sygn. akt VIII W 991/11, za wykroczenia z art. 119 § 1 k.w., popełnione w dniach 29 kwietnia 2011 r., 8 sierpnia 2011 r., 15 sierpnia 2011 r. i 24 sierpnia 2011 r., na karę 30 dni aresztu.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 20 grudnia 2011r.

8.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 18 listopada 2011r., sygn. akt II K 1021/11

za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 14 kwietnia 2011r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 80 stawek dziennych grzywny po 10 złotych.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 grudnia 2011 r.;

9.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 listopada 2011r., sygn. akt VIII K 853/11

- za przestępstwa z art. 278 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91§1 kk, popełnione w dniach 21 sierpnia 2011r., 23 sierpnia 2011r. i 29 sierpnia 2011r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 grudnia 2011 r. Postanowieniem SR w Legnicy z dnia 24 października 2012r., w sprawie II Ko 2950/12, zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Na podstawie art. 63§1 kk na poczet zarządzonej kary zaliczono okres od 30.08.2011r. do 31.08.2011r.;

10.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 7 grudnia 2011r., sygn. akt VIII K 956/11

za przestępstwo z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o (...) popełnione w dniu 12 października 2011r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania w tym czasie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 21 grudnia 2011 r.;

11.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt II K 408/12.

- za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 4 sierpnia 2011r. do dnia 12 stycznia 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 9 sierpnia 2011r. do dnia 10 sierpnia 2011r., na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 6 czerwca 2012 r.

Prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział II Karny z dnia 14 stycznia 2013r. wydanym w sprawie II K 1368/12 połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu wyrokami wydanymi w sprawach:

II K 1587/10 SR dla W-wia-Fabrycznej

V K 308/11 SR dla W-wia-Ś.

XII K 462/11 SR dla (...)

II K 1049/11 SR dla (...)

i wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

oraz

w pkt III połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach:

II K VIII K 586/11 SR wL.

II K 1021/11 SR w(...)

i wymierzono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności

oraz

w pkt V połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach:

VIII K 853/11

VIII K 956/11

i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

12. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu Wydział II Karny z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie II K 448/12

- za czyn z art. 235§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 24 stycznia 2012r., za który na podstawie art. 270§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierzono karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 3 lat próby. Na podstawie art. 71§1 kk wymierzono karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 zł każda.

13. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział II Karny z dnia 28 września 2012r. w sprawie II K 522/12 za czyn z art. 178a§1 i 4 kk popełniony w dniu 22 lutego 2011 roku, za który na podstawie art. 178a§4 kk wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 63§1 kk zaliczono na poczet kary pozbawienia wolności okres jego zatrzymania w dniu 22 lutego 2011r.

Wyrokiem łącznym z dnia z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt II K 379/13 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków w II Wydziale Karnym:

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 §1 kk w zw. z art. 569 kpk połączył skazanemu wymienione w punkcie 1 i 2 części wstępnej wyroku kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w pkt I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10 września 2010r.;

III.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 §1 kk w zw. z art. 569 kpk połączył skazanemu wymienione w punkcie 5, 6, 8 i 9 części wstępnej wyroku kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 2 (dwa) lata i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w pkt III części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 28 kwietnia 2011r. do dnia 29 kwietnia 2011r. oraz w dniu 12 grudnia 2010r., od dnia 30 sierpnia 2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r.;

V.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 §1 kk w zw. z art. 569 kpk połączył skazanemu wymienione w punkcie 11 i 13 części wstępnej wyroku kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 2 (dwa) lata pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w pkt V części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 lutego 2011r.;

VII.  na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym pozostałych wyroków;

VIII.  na podstawie art. 624§1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów procesu, w tym od opłaty, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł skazany A. S. i wskazał, że przed wydaniem wyroku łącznego jego sytuacja prawna była bardziej korzystna, bowiem suma orzeczonych wobec skazanego kar jednostkowych pozbawienia wolności była niższa, niż po połączeniu poszczególnych kar przez Sąd. Skazany dodał nadto, iż Sąd Rejonowy orzekając wyrok łączny nie wziął pod uwagę faktu, iż stwierdzono u niego uzależnienie od alkoholu, jak też oparł się na nieaktualnej opinii w zakładu karnego, bowiem jego zachowanie w chwili obecnej jest wzorowe, a on sam przebywa w zakładzie karnym typu półotwartego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zaskarżony wyrok należało uchylić, a sprawę przekazać Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania i to bez badania zarzutów ujętych w wywiedzionej apelacji.

Nie umknęło bowiem uwadze Sądu Odwoławczego, że zaskarżony wyrok nie został podpisany przez sędziego, który wyrok ten wydał (vide: k. 117). Tymczasem brak podpisu sędziego zawodowego na wyroku Sądu jako bezwzględna podstawa odwoławcza ujęta w art. 439 § 1 pkt 6 kpk nie doznaje żadnego ograniczenia związanego z kierunkiem rozstrzygnięcia i zawsze, niezależnie od stadium postępowania karnego, implikuje uchylenie dotkniętego tym uchybieniem orzeczenia, bez badania wpływu na jego treść.

W tym zatem stanie rzeczy uchylenie przez Sąd Odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji było konieczne.

Tylko na marginesie należy zaakcentować, że Sąd ponownie rozpoznający sprawę winien uważnie przeanalizować wszystkie skazania A. S. i w sposób prawidłowy ustalić (mając przy tym na względzie, że do zmiany przepisu art. 89 kk doszło w dniu 08 czerwca 2010 r., a zatem jeszcze przed popełnieniem przez skazanego któregokolwiek z przypisanych mu czynów), które z nich pozostają w zbiegu realnym i nadają się tym samym do połączenia. W tym bowiem względzie uchylone rozstrzygnięcie Sądu meriti oraz jego uzasadnienie- dość enigmatyczne w kwestii powodów połączenia wyroków w takiej, a nie innej konfiguracji, wzbudza dalekoidące zastrzeżenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Szyszko,  Joanna Żelazny
Data wytworzenia informacji: