Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 216/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-06-02

Sygn. akt. IV Ka 216/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Dorota Nowińska

Protokolant Justyna Gdula

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Andrzeja Roli

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r.

sprawy W. J. (1) córki W. i L. z domu S.

urodzonej (...) w K.

oskarżonej o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk, z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnicy

z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt II K 363/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną wobec oskarżonej W. J. (1) w pkt LI karę łączną podwyższa do 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Oleśnicy) na rzecz adwokata P. D. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu i 60 / 100 , w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

W. J. (1) oskarżona o to, że:

I. w okresie od dnia 04 grudnia 2011r. do dnia 06 grudnia 2011r. w nieustalonym miejscu działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 452 zł (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że podając się za P. S. (1) i posługując się jako autentycznym uprzednio podrobionym przez siebie zaświadczeniem o zatrudnieniu w/w w (...) w M. dokonała zamówienia, a następnie w dniu 06 grudnia 2011r odebrała w K. zamówiony aparat telefoniczny N. (...) i podpisała umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci (...) z dn. 04 grudnia 2011r. o nr. (...) nazwiskiem P. S. (1), wprowadzając firmę w błąd co do tożsamości klienta i jego sytuacji majątkowej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

II. w okresie od dnia 04 grudnia 2011r. do dnia 06 grudnia 2011r. w nieustalonym miejscu działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1052 zł (...) Sp. z o.o., w ten sposób , że podając się za P. S. (1) i posługując się jako autentycznym uprzednio podrobionym przez siebie zaświadczeniem o zatrudnieniu w/w w (...) w M. dokonała zamówienia , a następnie w dniu 06 grudnia 2011r. odebrała w K. zamówiony aparat telefoniczny S. (...) i podpisała umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci (...) z dn. 04 grudnia 2011r. o nr. (...) nazwiskiem P. S. (1), wprowadzając firmę w błąd co do tożsamości klienta i jego sytuacji majątkowej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk

III. w dniu 20 sierpnia 2012r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki odzieży dziecięcej zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła K. C. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 154 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w odzieży,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

IV. w dniu 24 września 2012r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży torebki - kuferka, zaoferowanego do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. B. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 68 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w torebki- kuferka,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

V. w dniu 20 listopada 2012r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci ubrań dziecięcych doprowadziła A. R. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 70 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w rzeczy,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VI. w dniu 10 grudnia 2012r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci 8 /ośmiu/ bluzek damskich, doprowadziła A. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 100 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ubrań,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VII. w dniu 25 stycznia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci 15 /piętnastu/ puszek mleka (...), doprowadziła M. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 225 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w rzeczy,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

VIII. w dniu 25 stycznia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży produktów w postaci mleka modyfikowanego (...) 1, doprowadziła A. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 400 zł , wpłaconych tytułem zakupu w/w produktów,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

IX. w dniu 28 stycznia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci ubranek dla dziecka, doprowadziła M. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 30 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w rzeczy,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

X. w dniu 05 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zegara (...) zaoferowanego do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła W. Z. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 265 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zegara,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XI. w dniu 14 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubranek dziecięcych zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego G., doprowadziła A. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 330 zł, wpłaconych tytułem zakupu ubranek dziecięcych,

t j . o czyn z art. 286§1 kk

XII. w dniu 15 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wwywiązania się ze sprzedaży ubranek dziecięcych zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła A. B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 160 zł, wpłaconych tytułem zakupu ubranek dziecięcych,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XIII. w dniu 16 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubrań dziecięcych zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła E. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 240 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w odzieży dziecięcej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XIV. w dniu 20 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży odzieży dziecięcej zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 92 zł, wpłaconych tytułem zakupu odzieży dziecięcej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XV. w dniu 27 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubrań tj. dwóch bluzek dziecięcych, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła A. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 20 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ubrań,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XVI. w dniu 28 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży produktu w postaci 5 /pięciu/ opakowań mleka (...), doprowadziła M. Ł. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 90 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w produktów,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XVII. w dniu 31 maja 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży produktów w postaci 5 /pięciu/ puszek mleka (...) oraz chusteczek P., doprowadziła M. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 87 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w produktów,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XVIII. w dniu 10 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości — jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubrań dla dziecka rozmiar 146-152, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. C. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 90 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ubrań,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XIX. w dniu 10 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubranek dla dzieci zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła B. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 50 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ubranek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XX. w dniu 10 czerwca 2013r w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci pieluch dla dziecka P., doprowadziła K. Ł. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 48 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w produktu,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXI. w dniu 12 czerwca 2013r w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży trzech sztuk lalek (...)” zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego G., doprowadziła J. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 80 zł, wpłaconych tytułem zakupu trzech sztuk lalek „ (...)”,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXII. w dniu 13 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki tj. lalki (...) zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła T. T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 30 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w lalki,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

XXIII. w dniu 14 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...), zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła R. W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 150 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawki interaktywnej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXIV. w dniu 14 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawek tj. dwóch sztuk lalek (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 60 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXV. w dniu 14 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawek tj. dwóch sztuk lalek (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła I. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 20 zł, wpłaconych tytułem dopłaty do zakupu w/w zabawek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXVI. w dniu 15 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...), zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. N. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 160 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawki interaktywnej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXVII. w dniu 17 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości-jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ośmiu sztuk zabawek t.j. lalek M. (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła M. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 240 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w lalek,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXVIII. w dniu 17 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci LALEK M. (...), doprowadziła K. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 20 zł wpłaconych tytułem zaliczki za w/w rzeczy,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXIX. w dniu 17 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki tj. lalki M. (...) zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła A. W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 33 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w lalki,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXX. w dniu 18 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubranek dla dzieci zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła S. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 123 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ubranek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXI. w dniu 19 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawek w postaci czterech lalek zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła J. J. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 155 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXII. w dniu 19 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się ze sprzedaży oraz dostarczenia zabawek tj. 5 sztuk lalek M. (...) zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 150 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w lalek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXIII. w dniu 25 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...), zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. L. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 250 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawki interaktywnej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXIV. w dniu 25 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży dwóch sztuk zabawek interaktywnych (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 470 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek interaktywnych,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXV. w dniu 25 czerwca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...), oraz lalek M. (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła W. J. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 360 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXVI. w dniu 25 czerwca 2013r w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...) zaoferowanej do sprzedaży za pośrednictwem portalu (...), doprowadziła J. P. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 250 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawki,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXVII. w dniu 21 lipca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości-jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży dwóch zabawek interaktywnych (...), zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 350 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek interaktywnych,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXVIII. w dniu 21 lipca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży trzech sztuk lalek (...)”, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła D. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 120 zł, wpłaconych tytułem zakupu trzech sztuk lalek (...)”,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XXXIX. w dniu 25 lipca 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki interaktywnej (...) zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła W. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 200 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawki interaktywnej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XL. w dniu 13 sierpnia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży zabawki tj. lalki M. (...) zaoferowanej do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 55 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w lalki,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLI. w dniu 19 sierpnia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży ubrań dziecięcych zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła K. W. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 150 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w odzieży dziecięcej,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLII. w dniu 20 sierpnia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży odzieży tj. swetra oraz bluzki, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła A. P. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 17 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w odzieży,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLIII. w dniu 20 sierpnia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci zabawek (...), doprowadziła M. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 130 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w zabawek,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLIV. w dniu 22 sierpnia 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży rzeczy w postaci łóżeczka oraz regału (...), doprowadziła M. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 350 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w rzeczy,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLV. w dniu 16 września 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży obuwia tj. kozaków skórzanych, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła P. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 114 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w obuwia,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLVI. w dniu 17 września 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży obuwia tj. ażurowych kozaków damskich, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła J. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 114 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w ażurowych kozaków,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLVII. w dniu 17 września 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości-jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży obuwia tj. kozaków damskich, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułów za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. P. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 114 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w obuwia,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

XLVIII. w dniu 19 września 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży obuwia tj. kozaków ażurowych, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. J. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 114 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w obuwia,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

XLIX. w dniu 23 września 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się ze sprzedaży obuwia tj. kozaków skórzanych, zaoferowanych do sprzedaży w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego (...), doprowadziła K. M. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 114 zł, wpłaconych tytułem zakupu w/w obuwia,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

L. w dniu 01 października 2013r. w S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd osobę sprzedającą co do zamiaru zapłaty za przesłany na podany przez siebie adres towar w postaci elektronicznej niani marki B. (...) oraz sterylizatora marki H. (...) wystawionych do sprzedaży na portalu internetowym tablica pl., doprowadziła M. W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. w/w przedmiotami przedstawiającymi wartość 135 zł.,

tj. o czyn z art. 286§1 kk

Sąd Rejonowy w Oleśnicy wyrokiem z dnia 6 listopada 2015r. sygn. akt II K 363/14:

I uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

II uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z tym, że ustala, że przestępstw opisanych w pkt I i II części dyspozytywnej wyroku dopuściła się działając w warunkach ciągu przestępstw tj. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

IV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

V uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt V części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt VII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

VIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt VIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., z tym, że ustala, że przestępstw opisanych w pkt III- VIII części dyspozytywnej wyroku dopuściła się działając w warunkach ciągu przestępstw tj. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną tego, że w dniu 28 stycznia 2013r w S. województwa (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez internet, wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się z umowy tj. przekazania nieodpłatnie rzeczy w postaci ubranek dla dziecka, doprowadziła M. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 30 zł, wpłaconych tytułem kosztów przesyłki za w/w rzeczy, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.;

X uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt X części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XIV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XIV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XVI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XVI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XVII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XVII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XVIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną tego, że w dniu 10 czerwca 2013r w

S. województwa (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

wprowadzając w błąd co do swojej tożsamości - jako osoby sprzedającej i zamiaru wywiązania się z umowy tj. przekazania nieodpłatnie rzeczy w postaci ubranek dla dziecka, zaoferowanych do nabycia w związku z ogłoszeniem o zakupie w/w artykułu za pośrednictwem portalu internetowego t. doprowadziła M. C. (2) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem tj. pieniędzmi w kwocie 90 zł, wpłaconych tytułem kosztów przesyłki za w/w rzeczy, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., z tym, że ustala, że przestępstw opisanych w pkt IX i XVIII części dyspozytywnej wyroku dopuściła się działając w warunkach ciągu przestępstw tj. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył jej karę 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XIX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXIV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXIV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXVI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXVI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXVII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXVII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXVIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXVIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXIX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXIX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXIII uznaje oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXIV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXIV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXVI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXVI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXVII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXVII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXVIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXVIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XXXIX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XXXIX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XL uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XL części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLIV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLIV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLV uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLVI uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLVI części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLVII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLVII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLVIII uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLVIII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

XLIX uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt XLIX części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.;

L uznał oskarżoną W. J. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu,

opisanego w pkt L części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art.

286 § 1 k.k. z tym, że ustala, że przestępstw opisanych w pkt X- XVII oraz XIX-L

części dyspozytywnej wyroku dopuściła się działając w warunkach ciągu przestępstw tj. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności;

LI na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy oskarżonej orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności i wymierzył jej karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

LII na podstawie art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody w całości poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonych:

-M. L. kwoty 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych,

- K. B. (3) kwoty 68 ( sześćdziesiąt osiem) złotych;

- M. S. (1) kwoty 470 ( czterysta siedemdziesiąt) złotych;

- E. S. kwoty 240 ( dwieście czterdzieści) złotych;

- W. J. (2) kwoty 360 ( trzysta sześćdziesiąt) złotych;

- M. P. (2) kwoty 114 (sto czternaście) złotych;

- A. S. (2) kwoty 330 ( trzysta trzydzieści) złotych;

- M. C. (2) kwoty 80 ( osiemdziesiąt) złotych;

- W. kruczek kwoty 200 ( dwieście) złotych;

- M. C. (1) kwoty 225 ( dwieście dwadzieścia pięć) złotych;

- J. P. kwoty 250 ( dwieście pięćdziesiąt) złotych;

- K. T. kwoty 55 ( pięćdziesiąt pięć) złotych;

- J. S. 80 ( osiemdziesiąt) złotych;

- K. W. (2) kwoty 150 ( sto pięćdziesiąt) złotych;

- A. P. kwoty 17,50 ( siedemnaście 50/100) złotych;

- A. B. kwoty 160 ( sto sześćdziesiąt) złotych;

- M. P. kwoty 50 (trzysta pięćdziesiąt) złotych;

- T. T. kwoty 30 ( trzydziestu) złotych;

- A. R. (2) kwoty 350 ( trzysta pięćdziesiąt) złotych;

- D. P. (2) kwoty 150 ( sto pięćdziesiąt) złotych;

- S. K. kwoty 123 ( sto dwadzieścia trzy) złotych;

- W. K. kwoty 200 (dwieście) złotych;

- K. M. kwoty 114 ( sto czternaście) złotych;

- M. Ł. kwoty 90 ( dziewięćdziesiąt) złotych;

LIII na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzekł przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 6850- (...) pod poz. 1-19, k.665-666 a.s. oraz nr (...) 314-315/14 pod poz. 1 k. 1231 a.s. przez pozostawienie tychże dowodów w dalszym ciągu w aktach sprawy;

LXIV na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócił oskarżonej dowód rzeczowy opisany w wykazie dowodów rzeczowych nr I/364/201, 314-315/14 pod. poz. 2;

LV zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. D. kwotę 1.446,48 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć 48/100) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonej;

LVI na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wniósł prokurator zarzucając zaskarżonemu wyrokowi rażącą niewspółmierność wymierzonej oskarżonej w punkcie LI kary łącznej w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności w wyniku zastosowania zasady pełnej absorpcji poszczególnych kar co w stosunku do stopnia zawinienia oskarżonej , wielości zarzuconych jej czynów, wielości pokrzywdzonych , rozciągłości czasowej zarzucanych jej czynów, sposobu życia po popełnieniu przestępstwa sprawia, iż kara łączna w orzeczonym wymiarze nie spełni swojego celu zapobiegawczego , a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i wniósł o :

zmianę zaskarżonego wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze łącznej poprzez
orzeczenie kary łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora zasługiwała na uwzględnienie, skutkując zmianą wyroku Sądu Rejonowego w zakresie wymiaru orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności. Jako zasadne należało ocenić argumenty podniesione przez prokuratora w środku odwoławczym, a odnoszące się do braku podstaw do zastosowania wobec oskarżonej zasady całkowitej absorpcji, co doprowadziło do wymierzenia jej kary łącznej w wysokości jednego roku pozbawienia wolności.

Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie i doktrynie- instytucja kary łącznej nie jest instrumentem łagodzenia orzeczonych kar za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa. Wymiar kary łącznej jest działalnością racjonalną, polegającą na oznaczaniu kary odpowiedniej do stopnia związku podmiotowo-przedmiotowego między zbiegającymi się realnie przestępstwami. O granicach kary łącznej decydować powinien stopień związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się realnie przestępstw. W aspekcie przedmiotowym związek przestępstw wyrażają kryteria przedmiotowe poszczególnych czynów, jak tożsamość pokrzywdzonych, rodzaj naruszonych dóbr prawnych, sposób działania sprawcy, bliskość czasowa poszczególnych przestępstw etc. W aspekcie podmiotowym chodzi o motywy bądź pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów etc. Ponadto na wymiar kary łącznej nie mają wpływu okoliczności przyjęte za podstawę wymiaru kary za poszczególne przestępstwa.

Mając na uwadze, że przy wymiarze kary łącznej może znaleźć zastosowanie jedna z trzech zasad, tj. zasada absorpcji, kumulacji lub asperacji, uwzględnić trzeba, iż z dwóch pierwszych, których charakter jest skrajny, należy korzystać z ostrożnością. Z uwagi na ten szczególny charakter wybór którejś ze skrajnych zasad powinien zostać szczegółowo uzasadniony. Wymogowi temu Sąd I instancji niewątpliwie nie sprostał. Jak słusznie bowiem zauważył prokurator w środku odwoławczym, uzasadnienie wyroku wskazuje na niekonsekwencje w rozumowaniu Sądu. Sąd Rejonowy uwydatnił wprawdzie negatywne dla oskarżonej okoliczności, tj. jej uprzednią karalność, działanie z premedytacją, wykorzystywanie naiwności pokrzywdzonych oraz pełną świadomość co do konsekwencji swoich czynów, jednak okoliczności tych w ogóle nie uwzględnił, określając wymiar kary łącznej, stosując przy tym zasadę absorpcji (choć w uzasadnieniu wskazał, że kierował się zasadą asperacji). Lektura uzasadnienia wyroku Sądu I instancji prowadzi do wniosku, że jedynym negatywnym skutkiem, jaki spowodowały przywołane wyżej okoliczności był brak zastosowania środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Tym samym Sąd Rejonowy właściwie w ogóle nie uzasadnił, jakimi motywami kierował się, stosując wobec oskarżonej zasadę absorpcji.

Mając na uwadze, że oskarżona była uprzednio w ciągu 3 lat karana sześciokrotnie, w tym głównie za przestępstwa tożsame pod względem kwalifikacji prawnej z przypisanymi jej w niniejszej sprawie, fakt, iż działała ona z premedytacją, z pełnym rozeznaniem konsekwencji swoich czynów, wykorzystując zaufanie klientów, i to takiej grupy klientów, którym zależało na dokonaniu zakupu za niską cenę, a zachowań tych dopuszczała się ze szczególną intensywnością, nie sposób zaaprobować wymierzoną jej karę łączną. Podkreślić w tym miejscu należy również, że oskarżona pomimo że było prowadzone wobec niej postępowanie karne, kontynuowała swoją przestępczą działalność, doprowadzając kolejne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Powołane wyżej argumenty nie pozwalają na zastosowanie wobec W. J. (1) zasady pełnej absorpcji. Należy zaznaczyć, że zasada ta przy wymierzaniu kary łącznej może być zastosowana, gdy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami zachodzi bliski związek przedmiotowy i podmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1997 r., II AKa 321/96, Orz. Prok. i Pr. 1997, nr 7-8, poz. 19 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., IV KKN 39/99, LEX nr 51104). Z reguły bowiem popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Wymierzenie najniższej możliwej kary łącznej prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw, zatem skutkowałoby praktyczną bezkarnością innych zachowań zabronionych (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2000 r., II AKa 171/00, OSA 2001, nr 1, poz. 5, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2007 r., II AKa 183/07, LEX nr 360095).

W niniejszej sprawie zachodzi bliskość czasowa czynów popełnionych przez oskarżoną. We wszystkich wypadkach godziła ona w to samo dobro chronione prawem. Były to bowiem przestępstwa przeciwko mieniu. Czyny przypisane oskarżonej charakteryzuje ponadto bliskość strony podmiotowej, wszystkie przestępstwa popełniła z zamiarem bezpośrednim, działając w przemyślany z góry zaplanowany sposób. Swoimi zachowaniami pokrzywdziła natomiast wiele różnych osób. Zauważyć należy, że podobieństwo przestępstw oraz podobny sposób działania nie zawsze działa na korzyść oskarżonego. Trudno byłoby zaakceptować sytuację, w której promuje się sprawcę tylko dlatego, że dopuszcza się tożsamych przestępstw, działając w podobny sposób. Nie sposób bowiem uzasadnić dlaczego np. przestępcy stale trudniącemu się włamaniami i kradzieżami wymierzać karę łączną, kierując się zasadą absorpcji (tak. m.in: wyrok Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 sierpnia 1979 r., II KR 232/79, OSNKW 1980, z. 1, poz. 5). Innymi słowy w stosunku do oskarżonej W. J. (1), która popełniła kilkadziesiąt podobnych przestępstw, co właściwie stało się jej sposobem na życie i pozyskiwanie dochodów, a nawet prowadzone przeciwko niej postępowanie karne, nie zachęciło jej do rezygnacji z dotychczasowego sposobu postępowania, zastosowanie zasady absorpcji i wymierzenie kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności stanowiło zbyt łagodne potraktowanie. Nie może stanowić usprawiedliwienia czy też przesłanki łagodniejszego potraktowania fakt, że czyny oskarżonej powodowały szkody w niewielkim rozmiarze, gdyż zachowania oskarżonej godziły w dobra wielu osób i stanowiły dla każdej z tych osób odczuwalną dolegliwość.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę ilość i częstotliwość czynów popełnionych przez oskarżoną, Sąd Okręgowy podzielił zdanie prokuratora, iż w niniejszej sprawie powinna mieć zastosowanie zasada asperacji. Nie w pełni natomiast zaakceptował Sąd Okręgowy wymiar kary łącznej wnioskowany przez oskarżyciela publicznego, uznając, że adekwatną dla wszystkich okoliczności faktycznych ujawnionych w sprawie będzie kara łączna jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu Odwoławczego kara łączna nie może stanowić swojego rodzaju nagrody za dopuszczenie się licznych czynów zabronionych. Kara ta powinna odzwierciedlać wielość przestępstw popełnionych przez oskarżoną długotrwałość przestępczej działalności i wyjątkową determinację oskarżonej w dążeniu do realizacji przestępczych celów. W tym stanie rzeczy Sąd doszedł do przekonania, że kar łączna jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności spełni swoje cele w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej. Z tych przyczyn Sąd Okręgowy dokonał zmiany zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczonej wobec W. J. (1) kary łącznej pozbawienia wolności, w pozostałym zakresie utrzymując tenże wyrok w mocy.

Orzekając natomiast o kosztach, Sąd II instancji, mając na uwadze aktualną sytuację życiową i materialną oskarżonej, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k., zwolnił W. J. (1) od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego. Jednocześnie na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 461) przy uwzględnieniu § 22 Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801) Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. D. kwotę 516,60 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Nowińska
Data wytworzenia informacji: