Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 309/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-11-26

S ygn. akt III K 309/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2013r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Poteralski

Protokolant: Joanna Sikora

przy udziale prokuratora Elżbiety Orzeł

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r.

sprawy P. O. (1), urodzonego (...) w Ś.

syna K. i J. z domu H.

prawomocnie skazanego następującymi wyrokami:

1. wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2004 r. sygn. akt III K 260/02

- za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w okresie od 16 lutego 1998 r. do 12 marca 1998 r., za który na podstawie art. 279 § 1k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzono karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w nocy z 25 /26 kwietnia 2001r., za które na podstawie art.279 § 1k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzono karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym za w/w przestępstwa Sąd orzekł karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2009 r. sygn. akt II K 1551/08 za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 19 września 2008 r. za które na podstawie art. 178a § 2 k.k. wymierzono karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata. Jednocześnie na podstawie art. 71 § 1 k.k. i art. 33 § 1 i 3 k.k. orzeczono wobec skazanego karę 10 (dziesięciu) stawkę dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

3.Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt II K 13/09 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione w dniu 9 lutego 2008r. za które na podstawie art. 157 § 1 k.k. orzeczono karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolnosci;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt IIK 668/11 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 czerwca 2011r. za które na podstawie art. 278 § 1 k.k. orzeczono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 1 lutego 2013r. sygn. akt II K 668/11 zarządzono wobec skazanego wykonanie kary roku pozbawienia wolności orzeczonej w/w wyrokiem;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 8 grudnia 2011r. sygn. akt II K 306/11 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 lutego 2011r. za które na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 orzeczono karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 5 czerwca 2012r. sygn. akt IIK 186/12 za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w nocy z 5 na 6 marca 2012r. za które na podstawie art.279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. orzeczono karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

***

I. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu P. O. (1) kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w pkt 4 i 5 części wstępnej tj. Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt IIK 668/11 oraz Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 8 grudnia 2011r. sygn. akt II K 306/11 i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 577 k.p.k. wskazuje jako zaliczone na poczet orzeczonej w punkcie I kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 1 marca 2011r. oraz okres kary odbytej od 29 czerwca 2012r. do 28 września 2013 r.;

III. na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w pozostałej części umarza;

IV. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo adwokaturze (Dz.U.02.123.1058) w związku z §14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348 z późn. zmianami) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. L. kwotę 147, 60 ( sto czterdzieści siedem złoty i sześćdziesiąt groszy) brutto złotych tytułem nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt III K 309/13

UZASADNIENIE

P. O. (1) 8 stycznia 2013r. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady absorpcji orzeczonych w sprawach:

1. Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt II K 13/09 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. w wymiarze 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 8 grudnia 2011r. sygn. akt II K 306/11 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w wymiarze 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 5 czerwca 2012r. sygn. akt IIK 186/12 za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy głównej Sąd dokonał następujących ustaleń:

P. O. (1) został prawomocnie skazany następującymi wyrokami:

1. wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2004 r. sygn. akt III K 260/02

- za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w okresie od 16 lutego 1998 r. do 12 marca 1998 r., za który na podstawie art. 279 § 1k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzono karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w nocy z 25 /26 kwietnia 2001r., za które na podstawie art.279 § 1k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wymierzono karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym za w/w przestępstwa Sąd orzekł karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

Dowód:

odpis wyroku k. 26-92.

2. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2009 r. sygn. akt II K 1551/08 za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 19 września 2008 r. za które na podstawie art. 178a § 2 k.k. wymierzono karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata. Jednocześnie na podstawie art. 71 § 1 k.k. i art. 33 § 1 i 3 k.k. orzeczono wobec skazanego karę 10 (dziesięciu) stawkę dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

Dowód:

odpis wyroku k. 97, akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu sygn. akt II K 1551/08

3. Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt II K 13/09 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione w dniu 9 lutego 2008r. za które na podstawie art. 157 § 1 k.k. orzeczono karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

Dowód:

odpis wyroku k. 98

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt IIK 668/11 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 czerwca 2011r. za które na podstawie art. 278 § 1 k.k. orzeczono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 1 lutego 2013r. sygn. akt II K 668/11 zarządzono wobec skazanego wykonanie kary roku pozbawienia wolności orzeczonej w/w wyrokiem;

Dowód:

odpis wyroku k. 99, postanowienie o zarządzeniu wykonania kary k. 100,

5. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 8 grudnia 2011r. sygn. akt II K 306/11 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 lutego 2011r. za które na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 orzeczono karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

Dowód:

odpis wyroku k. 102-104, akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków sygn. akt II K 306/11

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 5 czerwca 2012r. sygn. akt IIK 186/12 za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w nocy z 5 na 6 marca 2012r. za które na podstawie art.279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. orzeczono karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Dowód:

odpis wyroku k. 154-159, 160-162,

P. O. (1) ma 41 lat, wykształcenie podstawowe, jest kawalerem i był uprzednio wielokrotnie karany w tym w warunkach z art. 64 §1 i 2 kk. Aktualnie od 29 czerwca 2012r. skazany odbywa kary pozbawienia wolności których koniec przewidziany jest na 4 grudnia 2016r. Skazany w zakładzie karnym odbywa karę w systemie programowego oddziaływania i zadania zawarte w programie realizuje w stopniu bardzo dobrym. Ponadto skazany cieszy się dobrą opinią i stawiana jest wobec niego pozytywna prognoza penitencjarna.

Dowód:

dane o karalności k.152-153, 9, opinia o skazanym k. 164-165, 7-8,

Dokonując ustaleń w sprawie w zakresie wydanych wobec skazanego orzeczeń Sąd oparł się na dostępnych aktach spraw, odpisach prawomocnych wyroków a w zakresie właściwości i warunków osobistych skazanego na danych o karalności oraz opiniach z zakładu karnego. Dokumenty te w toku rozprawy nie były kwestionowane przez strony i w ocenie sadu są w pełni wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 85§1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Dokonując oceny przesłanek do wydania wyroku łącznego w przedmiotowej sprawie Sąd kierował się wykładnią przepisu art. 85 k.k. zawartą w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 roku, IKZP36/04 (OSNKW, 2/2005 poz. 13), której SN nadał moc zasady prawnej, a w której opowiedział się przeciwko możliwości „konfiguracyjnej” interpretacji tego przepisu stwierdzając, że zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnych przestępstw.

Analiza poszczególnych wyroków wydanych wobec skazanego wskazuje, że możliwe do połączenia są jedynie kary orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie 4 i 5 części wstępnej wyroku łącznego. Jak wynika z dokonanych ustaleń w sprawie skazany P. O. (1) dopuścił się popełnienia przestępstw objętych wyrokami opisanymi w punkcie 4 i 5 części wstępnej tj. wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt IIK 668/11 oraz Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 8 grudnia 2011r. sygn. akt II K 306/11 w okresie od 28 lutego 2011 r. do 22 czerwca 2011r. tj. zanim zapadł wyrok w sprawie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt IIK 668/11. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że za przestępstwa przypisane wyżej opisanymi wyrokami w punktach w punktach 4 i 5 wymierzono skazanemu kary tego samego rodzaju tj. pozbawienia wolności należało wydać wyrok łączny i orzec karę łączną pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 86§1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Spośród kar zawartych w wyrokach podlegających połączeniu w punkcie Sąd wymierzył P. O. (2) karę pozbawienia wolności w wymiarze najwyższym 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności, a zatem w przypadku łączenia kar granice możliwej do orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności wynoszą od roku i 3 miesięcy (przy absorpcji) do 2 lat i 3 miesięcy (przy kumulacji kar jednostkowych).

Mając na uwadze wskazane wyżej granice orzekania Sąd przy wymiarze kar łącznych wziął pod uwagę stopień związku pomiędzy poszczególnymi przestępstwami tj. ich łączność przedmiotową i podmiotową, a w szczególności podobieństwo rodzajowe przestępstw przeciwko mieniu z art. 279 par.1 k.k. i 278 par. 1 kk. a nadto odstęp czasowy pomiędzy przestępstwami, który wynosi 4 miesiące i orzekł karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Stosując powyższa zasadę łączenia kar Sąd uwzględnił także dobrą opinię o skazanym z zakładu karnego. Wreszcie Sąd miał także na uwadze konieczność prewencyjnego oddziaływania kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej.

Uwzględniając powyższe Sąd zastosował przy łączeniu kar pozbawienia wolności wobec skazanego zasadę asperacji.

Orzekając karę łączną pozbawienia wolności w wysokości wyższej od najwyższych orzeczonych kar za poszczególne przestępstwa, ale niższej niż suma poszczególnych kar tj. wybierając zasadę łączenia kar, Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne wobec skazanego. Z drugiej zaś strony w ocenie Sądu w sprawie nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kar tak w przypadku kar pozbawienia wolności. Skazany dopuścił się, wprawdzie popełnienia tylko 2 przestępstw objętych wyrokiem łącznym jednak fakt jego wielokrotnej karalności w ocenie Sądu jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Wymiar kary łącznej w oparciu o absorpcję zdaniem Sądu może mieć miejsce w tych przypadkach, w których granica pomiędzy realnym a pomijalnym zbiegiem przestępstw nie jest zarysowana zbyt wyraźnie, lub gdy, z wielu pozostających w zbiegu przestępstw jedno dominuje w ocenie całości zdarzenia, co w tej sprawie nie miało miejsca. Wobec powyższego orzeczenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji, prowadziłoby do stanu bezkarności za jedno z przestępstw. Fakt ten spowodowałby tak u skazanego, jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu, za który prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności. Wymierzając skazanemu wskazaną powyżej karę łączną pozbawienia wolności Sąd ocenił, że kara te spełni ustawowe zadania wychowawcze i zapobiegawcze wobec skazanego, jak i zadania w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wydając takie rozstrzygnięcie Sąd wziął pod uwagę dobrą opinię o skazanym z zakładu karnego, co pozwala ocenić, że orzeczona kara jest w stanie zrealizować wobec niego ustawowe cele.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd wskazał, jako zaliczone skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okresy zatrzymania w dniu 1 marca 2011r. oraz okres kary odbytej od 29 czerwca 2012r. do 28 września 2013 r. Dokonując tego wskazania Sąd oparł się na zaliczeniu okresu zatrzymania zawartym w wyroku jednostkowym oraz na informacji Dyrektora ZK. o odbyciu kary.

Na podstawie art. 572 k.p.k. natomiast Sąd postępowanie w pozostałej części umorzył nie dopatrując się przesłanek do połączenia pozostałych kar. Wprawdzie analiza poszczególnych wyroków teoretycznie pozawalała ocenić, że zachodzą także warunki z art. 85kk. do połączenia kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 2 i 3 części wstępnej wyroku tj. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2009 r. sygn. akt II K 1551/08 za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 19 września 2008 r. za które wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt II K 13/09 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione w dniu 9 lutego 2008r. za które orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednak pomimo, że tymi wyrokami orzeczono kary tj. bezwzględną karę pozbawienia wolności oraz drugą karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu karnego kary takie podlegają łączeniu Sąd jednak umorzył postępowanie w tym zakresie.

Powodem do wydania takiego rozstrzygnięcia jest fakt, że wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2009 r. sygn. akt II K 1551/08 P. O. (1) został skazany za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 19 września 2008 r. za które na podstawie art. 178a § 2 k.k. wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata, który już pozytywnie już upłynął. Wprawdzie zgodnie z przepisem art. 92 kk. fakt wykonania kary nie stoi na przeszkodzie do wydania wyroku łącznego jednak kara ta gdyby aktualnie podlegała wykonaniu podlegałaby zamianie na karę aresztu zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 września 2013r o zmianie ustawy- kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z dnia 25 października 2013r. poz. 1247), co stanowi przesłankę negatywną do łączenia tych kar.

Sąd nie podzielił także wniosku skazanego i obrońcy w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami opisanymi we wniosku skazanego kierując się wykładnią przepisu art. 85 k.k. zawartą w cytowanej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 roku IKZP36/04 (OSNKW, 2/2005 poz. 13), tj. mając na uwadze, że w tym zakresie brak jest przesłanek z art. 85 k.k. do połączenia kar.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.02.123.1058) w związku z §14 ust. 5 i §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348 z późn. zmianami) mając na uwadze oświadczenie obrońcy złożone podczas rozprawy, że obrona nie została opłacona Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. L. kwotę 147, 60 zł. adw. brutto tytułem nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu.

Ponadto na podstawie art. 624§1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, uznając, iż ich uiszczenie byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na jego trudną sytuację, tj. brak majątku i stałego dochodu oraz fakt odbywania kary pozbawienia wolności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patrycja Świtoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Poteralski
Data wytworzenia informacji: