Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 191/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2016-02-09

Sygn. akt III RC 191/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Iwona Król- Kroczak

Protokolant Magdalena Przyślakiewicz

po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2016 roku w Ząbkowicach Śląskich

sprawy z powództwa małoletnich powodów O. i L. S. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową G. H.

przeciwko Ł. S.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego Ł. S. tytułem podwyższonych alimentów na utrzymanie małoletniego powoda O. S. kwotę po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie) i na rzecz małoletniej powódki L. S. kwotę po 300 zł ( trzysta złotych) miesięcznie –łączna kwota alimentów wynosić będzie 600 zł ( sześćset złotych) miesięcznie począwszy od dnia 09.02.2016r. raty płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów G. H., w miejsce dotychczasowych alimentów w wysokości po 250 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów -łącznie 500 zł miesięcznie, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sygnatura akt III RC 252/14,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania w sprawie zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa,

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

Sygn. akt III RC 191/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 08 września 2015 r. przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów O. S. i L. G. H. wniosła o podwyższenie od pozwanego Ł. S. na rzecz małoletnich dzieci alimentów z kwot po 250 zł miesięcznie do kwot po 700 złotych miesięcznie na rzecz każdego z nich do dnia 15 – tego każdego miesiąca.

W uzasadnieniu powyższych roszczeń przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wskazała, że małoletni syn O. S. rozpoczął edukację w przedszkolu, zaś z małoletnią L. musiała jeździć na kontrolę rehabilitacyjną. Uczęszczała ona bowiem na rehabilitację w P.. Podała również, iż dzieci rosną, a to wiąże się z zakupem nowej odzieży i obuwia. Wzrastają też koszty wszystkich opłat. Oświadczyła, że obecnie ponosi następujące opłaty za mieszkanie: czynsz – 144,38 zł, śmieci 60,00 zł, woda – 59,72 zł, gaz – 70,35 zł, energia elektryczna – 150,00 zł. Płaci również za przedszkole i jest to kwota 74,80 zł. Stwierdziła, iż z wyjątkiem małoletnich ma jeszcze na utrzymaniu córkę z innego związku, która rozpoczęła naukę w szkole i w związku z tym ponosi także jej koszty utrzymania. Dodała, że ona jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Czasowo korzysta z pomocy (...) w Z.. Nie jest to jednak pomoc stała lecz okresowa, co dwa miesiące.

Na rozprawie w dniu 09 lutego 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów stwierdziła, że chciałaby zasądzenia chociażby po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z dzieci i dodała, że ona wydaje więcej na dzieci, a ta kwota nie wydaje jej się duża.

Pozwany Ł. S. na rozprawie w dniu 05 listopada 2015 roku wniósł o oddalenie powództwa.

Stanowisko pozwanego nie uległo zmianie w toku procesu.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powodowie O. S. i L. S. są dziećmi pochodzącymi ze związku (...) i pozwanego Ł. S.. (okoliczność bezsporna).

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sygn. akt 252/14 zasądzono od pozwanego Ł. S. na rzecz małoletnich O. S. i L. S. alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie – łącznie 500 złotych miesięcznie, począwszy od dnia 01.10.2014 roku do dnia 15-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki dzieci G. H..

/dowód: - akta sprawy Sądu Rejonowego w Prudniku o sygn. III RC 252/14/

Małoletni powód O. S. miał wówczas 2 lata i 9 miesięcy, zaś małoletnia L. miał niespełna 9 miesięcy. Oboje byli pod opieką matki. Dzieci ogólnie były zdrowe. W październiku 2014 roku dwa razy miały zapalenie oskrzeli i wówczas ich matka zapłaciła za leki 100 zł. Miesięczny koszt utrzymania każdego z dzieci wynosił wówczas po około 350 zł na każde z nich.

Matka małoletnich powodów G. H. w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia nie pracowała. Była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w P. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. G. H. chciała pójść do pracy, ale musiałaby wtedy znaleźć kogoś do opieki nad córką. Jej dochód wówczas to alimenty na córkę z poprzedniego związku w kwocie 500 zł, zasiłek rodzinny na troje dzieci w kwocie 340 zł, zasiłek okresowy z (...) w kwocie 280 zł. Mieszkała w P. w mieszkaniu komunalnym z trójką swoich dzieci. Koszt utrzymania mieszkania wynosił ponad 300 zł. Jednak przyznany miała dodatek mieszkaniowy i dlatego płaciła tylko 100 zł. Do końca września 2014 roku mieszkała razem z pozwanym. Wówczas Ł. S. dawał pieniądze na opłaty oraz na utrzymanie dzieci. Przynosił do domu średnio około 2.000 zł miesięcznie. Od czasu gdy się wyprowadził był u dzieci dwa razy. Kupił małoletniemu czapkę, samochód i słodycze, zaś małoletniej L. zabawkę.

Pozwany Ł. S. w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia zatrudniony był od 22 września 2014 roku w firmie (...) w P. przy montażu okien. Była to praca na pełny etat. Średnio miesięcznie zarabiał netto 1242,20 zł. Wcześniej pracował „na czarno” i zarabiał więcej. Mieszkał w G. z ojcem. Pracował od rana do wieczora i wracał z pracodawcą jednym samochodem do domu. W związku z pracą nie miał jak odwiedzać dzieci. Gdy mieszkali razem kupował wszystko co było potrzebne do domu. Od czasu do czasu kupował sobie piwo.

/dowód: - akta sprawy Sądu Rejonowego w Prudniku o sygn. III RC 252/14/

Małoletni powód O. S. skończył obecnie 4 lata. Uczęszcza do przedszkola w Zespole (...) w Z. prowadzonego przez Gminę Z.. Dzienny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. Za każdą godzinę ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej oraz 3,70 zł wyżywienie. Miesięczny koszt pobytu O. to kwota około 125 zł. Jednak jest to uzależnione od tego ile małoletni chodzi. Zwykle jego matka uiszcza opłatę około 70 – 80 zł. Opieka Społeczna pokrywa jedynie koszt obiadów. Pozostałe posiłki opłaca matka małoletniego. Ponadto jeżeli są jakieś dodatkowe atrakcje dla małoletnich dopłaca wówczas około 10 zł. Uiszcza też składkę miesięczną w kwocie 5 zł. Za wyprawkę do przedszkola zapłaciła 300 zł, a za Komitet Rodzicielski 50 zł. Na wyżywienie małoletniego powoda jego matka wydatkuje 200 złotych miesięcznie. Ubranie to kwota 150 złotych miesięcznie. Środki czystości i higieny osobistej to kwota 70 złotych miesięcznie. Małoletni, mimo że jest dzieckiem ogólnie zdrowym, czasami choruje na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych i wówczas jego matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki. Ostatnio małoletni był chory na zapalenie oskrzeli i jego matka zmuszona była wydać jednorazowo 78 zł. Oprócz leków kupuje też różnego rodzaju witaminy. Średnio miesięcznie na leczenie wydaje około 30 zł.

Małoletnia powódka L. S. skończyła obecnie 2 lat. Przebywa w domu pod opieką matki. Na wyżywienie małoletniej powódki jej matka wydatkuje 200 złotych miesięcznie. L. je już wszystko. Ubranie to kwota 100 złotych miesięcznie. Środki czystości i higieny osobistej to kwota 70 złotych miesięcznie. Przy czym jedna paczka pampersów kosztuje około 32 zł miesięcznie. Oprócz tego matka musi dokupić chusteczki nawilżające. Trzy paczki kosztują 10 zł i wystarczają jej na dwa miesiące. Małoletnia, mimo że jest dzieckiem ogólnie zdrowym i nie choruje przewlekle, czasami przeziębia się, a w szczególności ma problem z oskrzelami wówczas jej matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki. Oprócz leków kupuje też różnego rodzaju witaminy. Średnio miesięcznie na leczenie wydaje około 30 zł. Ponadto małoletnia L. S. od maja 2014 roku do 28 stycznia 2015 roku uczęszczała systematycznie na rehabilitację do (...) w P.. Jest bowiem objęta kompleksowym programem rehabilitacji w Ośrodku (...) z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Obecnie raz na kwartał korzysta z konsultacji rehabilitacyjnej i oceny rozwoju dziecka. Po bilansie dwulatka małoletnia otrzymała skierowanie do okulisty i ortopedy. Dodatkowo Sąd przyjął również kwotę około 30 zł miesięcznie w przypadku każdego z małoletnich na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rozrywek, tj. zabawki, książki, malowanki, wyjścia do kina i inne.

/dowód: - faktura (...) z dnia 01.09.2015 r. /k. – 27/

- faktura nr (...) z dnia 01.09.2015 r. /k. – 28/

- faktura nr (...) z dnia 31.07.2015 r. /k. – 29/

- faktura nr (...) z dnia 22.06.2015 r. /k. – 30/

- faktura nr (...) z dnia 20.08.2015 r. /k. – 31/

- faktura VAT nr (...) z dnia 26.10.2015 r. /k. – 32/

- faktura VAT nr (...) z dnia 16.10.2015 r. /k. – 33/

- umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola w Zespole (...) w Z. prowadzonego przez Gminę Z. z dnia 08.04.2015 roku /k. – 34 – 34 v/

- zaświadczenie Zespołu (...) w Z. z dnia 29.10.2015 rok /k. – 35/

- dwa potwierdzenia przyjęcia przelewu z dnia 16.09.2015 rok i z dnia 19.10.2015 rok dotyczące opłat za przedszkole /k. – 36 - 37/

- dowód wpłaty KP nr 82/15 z dnia 29.10.2015 rok dotyczący opłaty za Komitet Rodzicielski /k. – 36/

- zaświadczenie (...) Sp. z o.o. w P. z dnia 15.09.2015 roku /k. – 38/

- pismo z dnia 19.09.2014 roku dotyczące małoletniej L. S. /k. – 39/

- pismo z dnia 28.01.2015 roku dotyczące małoletniej L. S. /k. – 40/

- pismo Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Z. z dnia 07.01.2016 roku /k. 72 – 73/

- zeznania matki małoletnich powodów /k. – 94 v – 95/

Matka małoletnich powodów G. H. z zawodu jest kasjerem, sprzedawcą. Obecnie nadal nigdzie nie pracuje. Od dnia 30 stycznia 2015 roku jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. Śl. Filia w Z.. Został jej ustalony profil pomocy III. Od chwili zarejestrowania nie została jej przedstawiona żadna forma pomocy. Mogłaby podjąć pracę jednak nie ma z kim zostawić małoletniej córki L.. Zatrudnienie, zaś opiekunki przekroczyłoby jej ewentualne dochody. Małoletnia jest zapisana do żłobka, ale będzie tam mogła uczęszczać dopiero od września 2016 roku. Od stycznia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował szeregiem ofert pracy dla osób bez kwalifikacji oraz w zawodzie sprzedawca. G. H. nie posiada żadnego majątku oszczędności, samochodu, ani mieszkania własnościowego. Nikt nie pomaga jej finansowo. Rodzina utrzymuje się z alimentów otrzymywanych na dzieci w łącznej kwocie 1.000 zł (w tym 500 zł na małoletnią J.) i z zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 380 zł. Oprócz tego nie posiada innych dochodów. Za wyjątkiem małoletnich O. i L. S. ma jeszcze na utrzymaniu jedno dziecko, małoletnią córkę J. w wieku 7 lat z innego związku. Matka małoletnich od marca 2015 roku korzysta też z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Z.. W marcu 2015 roku otrzymała zasiłek celowy na zakup odzieży w kwocie 250 zł. Od 01 maja do 30 czerwca 2015 roku zasiłek okresowy w kwotach po 247 zł miesięcznie. W lipcu 2015 roku zasiłek celowy – świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 4 osób w kwocie 400 zł. We wrześniu 2015 roku zapłacono za obiady dla małoletniej J. w Szkole i dla małoletniego O. w Przedszkolu. W październiku 2015 roku zasiłek celowy – świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 2 osób w kwocie 200 zł. Od listopada do 31 grudnia 2015 roku – zasiłek okresowy po 461,79 zł miesięcznie. Ponadto również w listopadzie 2015 roku zasiłek celowy – świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 2 osób w kwocie 200 zł. Nie rozliczała się w Urzędzie Skarbowym w Z. Śl. za 2013 i 2014 rok. Kwota jaką matka małoletnich powodów dysponuje obecnie w budżecie domowym wynosi około 1.380 złoty miesięcznie.

/dowód: - zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Śl. Filia w Z. z dnia 03.11.2015 rok /k. – 10/

- pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Śl. Filia w Z. z dnia 08.01.2016 rok /k. – 62 – 71 i k. – 83 – 87 v /

- pismo Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Z. z dnia 07.01.2016 roku /k. 72 – 73/

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Śl. z dnia 08.01.2016 r. /k. – 82/

- zeznania matki małoletnich powodów /k. – 94 v – 95/

G. H. mieszka obecnie wraz z trójką dzieci w Z., w mieszkaniu komunalnym o powierzchni 41,97 m 2. Koszty utrzymania tego mieszkania to: czynsz – 145 zł miesięcznie, energia elektryczna 330 złoty raz na dwa miesiące (165 złoty miesięcznie), śmieci - 60 zł miesięcznie, woda 70 - 80 złoty miesięcznie, gaz 70 złoty raz na dwa miesiące (35 złoty miesięcznie). Matka małoletnich powodów od dnia 01 maja 2015 roku na okres 6 miesięcy miała przyznany dodatek mieszkaniowy w kwocie 282,01 zł miesięcznie. W tym 99,13 zł ryczałtu na CO i CW.

/dowód: - 10 potwierdzeń wykonania przelewu tytułem opłat za wodę, energię elektryczną, śmieci i gaz za miesiące sierpień, wrzesień, październik /k. – 13 - 22/

- decyzja Burmistrza Z. o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z dnia 27.04.2015 roku /k. – 23/

- zeznania matki małoletnich powodów /k. – 94 v – 95/

Pozwany Ł. S. z zawodu jest piekarzem. Obecnie nadal pracuje w Przedsiębiorstwie (...) w P.. Jest zatrudniony od dnia 22 września 2014 roku do 21 marca 2017 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony, na stanowisku murarz – monter. Osiąga dochody wyłącznie z tytułu wynagrodzenia zasadniczego. Średnio miesięcznie netto zarabia obecnie 1.380 zł. Pracuje od godziny 9:00 do godziny 17:00 lub 18:00. Nie ma nadgodzin bo jego praca jest uzależniona od pogody. Zdarza się, że przez kilka dni nie pracuje w ogóle. Wcześniej Ł. S. pracował u kuzyna, ale bez umowy. Zarabiał wtedy około 1.800 zł. Zrezygnował z tej pracy ponieważ chciał być z dziećmi. Pozwany nie posiada żadnego majątku kont bankowych, książeczek oszczędnościowych, samochodu, ani mieszkania własnościowego. (...) pomagają mu dwie siostry, które dają mu pieniądze. Jedna mieszka w Holandii, a druga w P.. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Ł. S. nie rozliczał się w latach 2013 – 2014 w Urzędzie Skarbowym w P.. Rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w N. bo tam jest zameldowany.

Pozwany obecnie mieszka ze swoim bratem w wynajmowanym mieszkaniu w P.. Koszty utrzymania tego mieszkania, zdaniem pozwanego, to: czynsz najmu – 740 złoty miesięcznie, energia elektryczna – około 250 złotych, gaz – około 70 złoty, woda 100 złoty i abonament za Cyfrowy P. – 79,90 złoty. Ł. S. przeznacza na swoje utrzymanie około 200 złotych miesięcznie. Składa się na to wyżywienie, raz na jakiś czas kupuje sobie spodnie lub bieliznę. Kupuje też środki chemiczne i kosmetyczne na co wydaje około 5 zł miesięcznie. Proszek kupuje raz na cztery miesiące. Wpłaca też raty Komornikowi w kwotach po około 50 zł – 75 zł. Pozwany jest osobą zdrową. Jest w pełni zdolny do pracy. Płaci alimenty na bieżąco. Za wyjątkiem małoletnich powodów nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Nie jest obecnie w żadnym związku. Ł. S. stara się odwiedzać małoletnich co miesiąc jeżeli jest w stanie dojechać i jeżeli pozwalają mu na to fundusze. Czasami przywozi małoletnim kurtki, kombinezon lub spodnie.

/dowód: - zaświadczenie Przedsiębiorstwa (...) w P. z dnia 04.11.2015 r. /k. – 11/

- 9 kserokopie dowodów wpłat alimentów /k. – 24 - 26/

- 4 kserokopie dowodów wpłat alimentów /k. – 41 v/

- 4 dowody wpłaty /k. – 44/

- 3 potwierdzenia płatności /k. – 44 v – 45/

- 4 potwierdzenia nadania przekazu pocztowego /k. - 45 v – 46/

- osiem wpłat gotówkowych /k. - 47/

- dwa potwierdzenia nadania przekazu pocztowego /k. – 47 v/

- trzy potwierdzenia nadania przekazu pocztowego /k. – 48 v/

- dwa pokwitowania przyjęcia zlecenia dokonania przelewu /k. – 49/

- dowód wpłaty nr (...). – 49/

- dwa potwierdzenia płatności na rachunek /k. – 49 v/

- cztery potwierdzenia wpłaty /k. – 50/

- trzy potwierdzenia płatności na rachunek /k. – 50 v/

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 14.01.2016 r. /k. – 81/

- zaświadczenie Przedsiębiorstwa (...) w P. z dnia 11.01.2016 r. /k. – 88/

- umowa o pracę zawarta na czas określony (...) w P. z dnia 21.03.2015 r. /k. – 89 - 90/

- umowa o pracę zawarta na czas określony (...) w P. z dnia 22.09.2014 r. /k. – 91 - 92/

- pismo Ośrodka Pomocy (...) w P. z dnia 14.01.2016r./k – 93/

- zeznania pozwanego /k – 95/

Sąd zważył, co następuje:

Po wnikliwym przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszym postępowaniu i po dokonaniu jego oceny w granicach przewidzianych w art. 233 § 1 kpc, Sąd doszedł do przekonania, że powództwo wniesione przez małoletnich powodów O. i L. S. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową G. H. przeciwko Ł. S. o podwyższenie alimentów zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Stosownie natomiast do treści § 3 cytowanego artykułu, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi stosownie do art. 135 § 1 kro. Zaznaczyć przy tym należy, że ustalenie możliwości zarobkowych czy majątkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane w rzeczywistości przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Dlatego też Sąd, rozstrzygając w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego, opiera się nie na podstawie zarobków otrzymywanych przez stronę, lecz w oparciu o zarobki, które odpowiadają możliwościom zobowiązanego.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 krio), przy czym przez zmianę stosunków należy rozumieć zmianę okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego - istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 krio wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu prawomocnego orzeczenia.

Orzeczenie w powyższej sprawie uprawomocniło się w dniu 21 listopada 2014 roku.

W przedmiotowej sprawie od czasu ustalenia poprzedniej wysokości świadczeń alimentacyjnych w przypadku małoletnich powodów O. i L. S. minął okres ponad roku. W tym czasie niewątpliwie więc wzrosły potrzeby małoletnich powodów O. S., który skończył obecnie 4 lata i uczęszcza do przedszkola w Zespole (...) w Z. prowadzonego przez Gminę Z. i małoletniej L. S., która skończyła obecnie 2 lata. Niewątpliwie bowiem w tym czasie doszło do zmiany cen podstawowych artykułów spożywczych, przemysłowych oraz usług. Ponadto dzieci są starsze, sam więc upływ czasu świadczy o tym, iż ich potrzeby są obecnie większe, niż gdy zasądzane były poprzednie alimenty, różna więc musi być też kwota potrzebna na ich zaspokojenie.

Zdaniem Sądu koszty utrzymania podane przez matkę małoletnich powodów nie zostały przez nią zawyżone, a wręcz, szczególnie w przypadku małoletniej L., zaniżone. Przy czym ustalając ich wysokość wzięto pod uwagę nie tylko dołączone dokumenty w tym faktury i zeznania przedstawicielki ustawowej małoletnich, ale także z uwagi na to, że nie wszystkie koszty matka małoletnich była w stanie precyzyjnie określić podając tylko ogólny koszt ich utrzymania, również zasady logiki i doświadczenia życiowego, aktualnie obowiązujące ceny oraz fakt, iż alimenty to usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej.

W ocenie Sądu biorąc pod uwagę wiek małoletnich powodów oraz całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego, zasady logiki i doświadczenia życiowego, aktualnie obowiązujące ceny koszt utrzymania małoletniej L. S. należy ocenić na kwotę około 500,00 – 550,00 złotych miesięcznie, a małoletniego powoda O. S. wynosi w granicach 600,00 – 650,00 zł miesięcznie i w obecnej chwili nie przekracza tych kwot.

Sąd dał wiarę zeznaniom matki małoletnich powodów w tej części, w której podała ona, iż koszty związane z wyżywieniem syna O. S. wynoszą 200,00 złotych miesięcznie, uznając je wręcz za bardzo zaniżone, ze względu na fakt, iż po przeliczeniu daje to dzienną stawkę na poziomie 6,60 złotych, co przy obecnych cenach żywności jest stawką rażąco niską. Uwzględniono jednak, że małoletni je również w przedszkolu, a Opieka Społeczna pokrywa cenę obiadów. Sąd dał też wiarę twierdzeniom G. H., iż na koszty związane z zakupem środków czystości, higienicznych i kosmetycznych dla syna O. wydaje comiesięcznie kwotę 70,00 złotych. Kwota ta musi bowiem uwzględniać takie kosmetyki jak żele, balsamy, szampony, pastę do zębów i inne, które będą dostosowane dla dziecka w jego wieku, a także zakup niezbędnych środków czystości. Przyjęto również jako zasadne koszty związane z zakupem ubrania dla małoletniego na poziomie podanym przez G. H., tj. 150,00 zł miesięcznie, przyjmując, iż matka małoletniego powoda musi dokonywać dla niego zakupu odzieży na różne pory roku, a kwota 1.800,00 złotych rocznie przy założeniu, że w ciągu roku nie podlega wymianie cała odzież syna i uwzględniając, iż czasami kupuje coś ojciec małoletniego w pełni pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Ponadto matka małoletniego uiszcza jeszcze opłatę za Przedszkole do którego obecnie uczęszcza małoletni powód i wynosi to około 70 – 80 zł miesięcznie w zależności od tego ile małoletni uczęszcza. Opieka Społeczna pokrywa jedynie koszt obiadów. Pozostałe posiłki opłaca matka małoletniego. Ponadto jeżeli są jakieś dodatkowe atrakcje dla małoletnich dopłaca wówczas około 10 zł. Płaci też składkę miesięczną w kwocie 5 zł. Za wyprawkę do przedszkola zapłaciła 300 zł, a za Komitet Rodzicielski 50 zł (są to wydatki roczne więc miesięcznie jest to około 30 zł). Wydatki te są jak najbardziej uzasadnione.

Mimo iż małoletni nie choruje przewlekle i jest dzieckiem ogólnie zdrowym, co wskazała w zeznaniach jego matka, czasami niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych i wówczas jego matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki. Oprócz leków kupuje też różnego rodzaju witaminy. Sąd musi więc uwzględnić też koszty jego leczenia kierując się nie tylko zeznaniami przedstawicielki ustawowej małoletniego, ale również zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Podana przez G. H. kwota 30 zł miesięcznie (360 złotych rocznie) nie wydaje się wygórowana. Szczególnie, że gdy małoletni był chory na zapalenie oskrzeli była ona zmuszona wydać jednorazowo 78 zł.

Sąd przyjął również, iż koszty związane z wyżywieniem małoletniej L. wynoszą 200,00 złotych miesięcznie uznając je, jak w przypadku małoletniego O., wręcz za bardzo zaniżone, ze względu na fakt, iż po przeliczeniu daje to dzienną stawkę na poziomie 6,60 złotych, co przy obecnych cenach żywności jest stawką rażąco niską. Sąd dał też wiarę twierdzeniom G. H., iż na koszty związane z zakupem środków czystości, higienicznych i kosmetycznych dla małoletniej wydaje comiesięcznie kwotę 70 złotych. Zważyć bowiem należy, że jak wynika z zeznań matki małoletniej, jedna paczka pampersów kosztuje około 32 zł. Oprócz tego G. H. musi dokupić chusteczki nawilżające. Trzy paczki kosztują 10 zł i wystarczają jej na dwa miesiące. Kwota ta musi ponadto uwzględniać również takie kosmetyki jak żele, balsamy, szampony i inne, które będą dostosowane dla dziecka w jej wieku. Zasadne są też koszty związane z zakupem ubrania dla córki kształtujące się na poziomie około 100,00 złotych miesięcznie. W ocenie Sądu kwota ta w pełni zabezpiecza potrzeby dwuletniego dziecka, oczywistym bowiem jest fakt, iż matka małoletniej musi dokonywać dla niej zakupu odzieży na różne pory roku, a kwota 1.200,00 złotych rocznie, przyjmując, iż w ciągu roku nie podlega wymianie cała odzież dziecka, a czasami kupuje coś również jej ojciec w pełni pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Mimo, iż małoletnia nie choruje przewlekle, co wskazała w zeznaniach jej matka, Sąd musi uwzględnić również koszty jej leczenia kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Czasami bowiem niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i wówczas jej matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki co, zdaniem Sądu, wynosi około 30 złotych miesięcznie (360 złotych rocznie). Ponadto małoletnia L. S. od maja 2014 roku do 28 stycznia 2015 roku uczęszczała systematycznie na rehabilitację do (...) w P.. Jest bowiem objęta kompleksowym programem rehabilitacji w Ośrodku (...) z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Obecnie raz na kwartał korzysta z konsultacji rehabilitacyjnej i oceny rozwoju dziecka. Po bilansie dwulatka małoletnia otrzymała skierowanie do okulisty i ortopedy. Nie ulega więc wątpliwości, iż matka małoletniej musi z nią dojechać do Poradni, co jeszcze zwiększa wskazane wyżej koszty leczenia. Przy czym zaznaczyć należy, że kosztów tych jej matka w swoich zeznaniach nie uwzględniła choć z pewnością mają one wpływ na wzrost kosztów utrzymania córki.

Dodatkowo Sąd przyjął również kwotę około 30 zł miesięcznie w przypadku każdego z małoletnich na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rozrywek, tj. zabawki, książki, malowanki, wyjścia do kina i inne.

Nie bez znaczenia dla kosztów utrzymania małoletnich powodów są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. W tej części również nie zostały one zawyżone przez matkę małoletnich powodów G. H.. Sąd dokonał weryfikacji podanych wydatków na podstawie przedłożonych do akt dokumentów. Dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, iż wydatki związane z utrzymaniem mieszkania kształtują się na poziomie około 485 złoty i składa się na nie: czynsz – 145 zł miesięcznie, energia elektryczna 330 złoty raz na dwa miesiące (165 złoty miesięcznie), śmieci - 60 zł miesięcznie, woda 70 - 80 złoty miesięcznie, gaz 70 złoty raz na dwa miesiące (35 złoty miesięcznie).

Przy czym w domu zamieszkują cztery osoby i na każdego z małoletnich powodów przypada 1/4 tych kosztów, a więc kwota po około 121,25 złoty miesięcznie. Usprawiedliwionymi bowiem są własne potrzeby uprawnionego do alimentów, również w zakresie potrzeb mieszkaniowych, a nie potrzeby także członków jego rodziny.

Na koniec dodać jeszcze trzeba, że gdyby nawet przyjąć, że matka małoletnich nadal otrzymuje dodatek mieszkaniowy, choć nie potwierdza tego zebrany w sprawie materiał dowodowy, to i tak koszty utrzymania mieszkania kształtowałyby się na poziomie 202, 99 zł, co dawałoby po około 51 złoty na każdego z małoletnich i spowodowałoby, iż koszty utrzymania małoletnich kształtowałoby się w dolnej granicy przyjętej przez Sąd.

Należy również zauważyć, iż w toku całego postępowania pozwany w żaden sposób nie kwestionował wysokości kosztów utrzymania małoletnich powodów wskazywanych przez ich matkę, twierdził jedynie, że uważa, iż średni miesięczny koszt utrzymania jego dzieci to kwota 500 zł miesięcznie czyli po 250 zł na dziecko nie wskazał jednak dlaczego taką właśnie kwotę przyjmuje i nie przedłożył też żadnych dowodów świadczących o tym, iż koszty ich utrzymania są niższe niż te wskazane w zeznaniach. Nie wspomniał o tym nawet w swoich zeznaniach. Natomiast ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kc). Na stronie pozwanej spoczywał więc ciężar dowodu w tym zakresie. Zaznaczyć również w tym miejscu należy, że matka małoletnich niewątpliwie miała problem z dokładnym wyszczególnieniem kosztów ich utrzymania, choćby z tego powodu, że nie zbierała faktur za wszystkie zakupy dokonywane na rzecz dzieci.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy obok usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dodać należy, iż w myśl art. 96 kro rodzice mają obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, natomiast zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wówczas, gdy nie znajduje się ono w niedostatku. Należy również podkreślić, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, jeśli nie wykażą, że są osobami całkowicie niezdolnymi do podjęcia zatrudnienia, zaś z taką sytuacją nie mamy tutaj do czynienia.

Pozwany Ł. S. z zawodu jest piekarzem. Obecnie nadal pracuje w Przedsiębiorstwie (...) w P., gdzie pracował również w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia. Jest tam zatrudniony od dnia 22 września 2014 roku do 21 marca 2017 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony, na stanowisku murarz – monter. Średnio miesięcznie netto zarabia obecnie 1.380 zł. Wcześniej była to kwota netto 1.232,90 złotych. Pracuje od godziny 9:00 do godziny 17:00 lub 18:00. Nie ma nadgodzin bo jego praca jest uzależniona od pogody. Zdarza się jednak, że przez kilka dni nie pracuje w ogóle. Wcześniej Ł. S. pracował u kuzyna, ale bez umowy. Zarabiał wtedy około 1.800 zł. Zrezygnował z tej pracy ponieważ chciał być z dziećmi. W dacie poprzedniego rozstrzygnięcia mieszkał w G. z ojcem i wracał do domu z pracodawcą jednym samochodem.

Sytuacja więc Ł. S. zmieniła się od czasu ostatniego rozstrzygnięcia. Pozwany zarabia bowiem więcej. Wprawdzie jest to kwota niewielka, ale nie można w tym miejscu pominąć wspomnianej już wcześniej zasady, iż przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego Sąd ocenia potencjalne (hipotetyczne) możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji, które po stronie pozwanego z uwagi na to, że z zawodu jest piekarzem, a ma też doświadczenie zawodowe jako murarz - monter, bo na tym stanowisku pracuje – są znaczne. Zdaniem Sądu Ł. S. nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, albowiem ze względu na charakter pracy, może on podjąć dodatkowe zatrudnienie, a takiego nie podjął i w swoich zeznaniach nie stwierdził nawet, że go poszukiwał. Nie wspomniał również o tym, że szukał nowej, lepiej płatnej pracy, a przecież wcześniej pracował i jak sam oświadczył zarabiał 1.800 zł. Zresztą w swoich zeznaniach sam stwierdził, że z tej pracy zrezygnował, bo chciał być z dziećmi. Dodatkowo zaznaczyć też trzeba, że jest on osobą zdrową i w pełni zdolną do pracy. Nie przekonujące dla Sądu są twierdzenie pozwanego, iż zmieniła się jego sytuacja na gorsze bo nie ma, gdzie pójść i musi wynajmować mieszkanie z bratem. Jest to o tyle zaskakujące, że w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia mieszkał w G. z ojcem i wracał z pracodawcą jednym samochodem do domu. W tej sytuacji niewątpliwie koszty utrzymania mieszkania były znacznie mniejsze niż koszt jego wynajęcia. Przyjmując jednak, że rzeczywiście wynajmuje mieszkanie z bratem, choć nie przedłożył w toku postępowania żadnych dowodów potwierdzających te okoliczności, natomiast ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kc), na stronie pozwanej spoczywał więc ciężar dowodu w tym zakresie, to zauważyć jedynie należy, że wszystkie opłaty winny być podzielone na tyle osób ile w tym mieszkaniu zamieszkuje. Ł. S. w swoich zeznaniach nie podał ile osób razem z nim mieszka uniemożliwia to więc Sądowi obliczenie jakie rzeczywiście ponosiłby koszty związane z wynajęciem mieszkania. Zaznaczyć jeszcze trzeba, że wskazane przez niego w zeznaniach i dołączonych do akt sprawy dokumentów (opłaty za Cyfrowy P. – 79,90 zł i opłaty uiszczane na rzecz Komornika od 50 zł – do 75 zł) koszty utrzymania przewyższają jego obecne dochody. Biorąc pod uwagę, że pozwany nie korzysta z pomocy opieki społecznej uznać więc należy, iż musi on posiadać inne dochody, o których nie wspomniał w trakcie postępowania przed Sądem. Szczególnie, iż stać go na opłatę abonamentu za Cyfrowy P., który wynosi prawie tyle o ile podwyższone zostały alimenty na rzecz jego dzieci.

Na marginesie zauważyć jeszcze trzeba, że skoro Ł. S. posiada na utrzymaniu dwoje dzieci, powinien dołożyć wszelkich starań w celu maksymalnego wykorzystania swoich możliwości zarobkowych, nawet kosztem swojego wolnego czasu i odpoczynku. Tym bardziej, że nie jest obecnie w żadnym związku i z wyjątkiem małoletnich nie ma innych dzieci na utrzymaniu.

Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem małoletnich powodów Sąd wziął pod uwagę, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, a więc również matkę małoletnich powodów G. H.. Należy podkreślić, iż sytuacja materialna matki małoletnich nie zmieniła się praktycznie od ostatniego rozstrzygnięcia i jest tożsama. Obecnie nadal nigdzie nie pracuje i od dnia 30 stycznia 2015 roku jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. Śl. Filia w Z.. Został jej ustalony profil pomocy III. Od chwili zarejestrowania nie została jej przedstawiona żadna forma pomocy. Wprawdzie od stycznia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował szeregiem ofert pracy dla osób bez kwalifikacji oraz w zawodzie sprzedawca i matka małoletnich powodów mogłaby podjąć pracę jednak nie ma z kim zostawić małoletniej córki L.. Zatrudnienie, zaś opiekunki niewątpliwie przekroczyłoby jej ewentualne dochody. Dodatkowo G. H. nie posiada też żadnego majątku oszczędności, samochodu, ani mieszkania własnościowego. Nikt nie pomaga jej finansowo. Rodzina utrzymuje się tylko z alimentów otrzymywanych na dzieci w łącznej kwocie 1.000 zł, z zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 380 zł, a także z pomocy uzyskiwanej z (...). Zaznaczyć też trzeba, że za wyjątkiem małoletnich O. i L. S. ma też jeszcze na utrzymaniu małoletnią córkę J. w wieku 7 lat z innego związku.

Nie ulega więc wątpliwości, że G. H. ze względu na wiek małoletniej L. nie może obecnie podjąć pracy. Ewentualny uzyskiwany bowiem przez nią dochód na stanowisku sprzedawcy byłby adekwatny do wydatku, jaki musiałaby ponieść w związku z opiekunką do dziecka i dojazdem do pracy. Przy czym ustalając wysokość alimentów należnych od pozwanego trzeba wziąć pod uwagę jej osobisty wkład pracy w wychowanie i opiekę nad małoletnimi powodami, co również stanowi formę wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci. Biorąc pod uwagę ich wiek, zaznaczyć należy, że wymaga to obecnie dużego trudu, poświęcenia i zaangażowania tym bardziej że to matka zajmuje się nimi na bieżąco, kontroluje ich, stara się zagospodarować im czas wolny, dba o ich zdrowie, zabezpiecza też wszystkie ich usprawiedliwione codzienne potrzeby. Zauważyć należy, że wkład pozwanego w utrzymanie i wychowanie dzieci ogranicza się do uiszczania na ich rzecz alimentów i to w takiej wysokości jak zostały zasądzone oraz utrzymywania z nimi niezbyt częstych kontaktów (zwykle raz w miesiącu lub jeszcze rzadziej) i przywożenia im wówczas prezentów w postaci ubrań i słodyczy. Przy czym zauważyć trzeba, że utrzymywanie kontaktów z małoletnimi nie jest obecnie tylko prawem rodzica, ale również jego obowiązkiem. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, iż małoletnia L. od września zapisana jest do żłobka. Wtedy też sytuacja G. H. zmieni się i będzie ona mogła podjąć pracę.

Mając powyższe na względzie, Sąd w oparciu o treść art. 138 krio podwyższył z dniem 09.02.2016 r. wysokość alimentów ustalonych od pozwanego w wyroku Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sygn. akt 252/14, z kwoty po 250 złotych do kwoty po 300 złotych miesięcznie na rzecz małoletniego powoda O. S. i z kwoty po 250 złotych do kwoty po 300 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej L. S. – łącznie 600 złotych miesięcznie (pkt. I wyroku). W pozostałym zakresie powództwo, jako nie znajdujące usprawiedliwionych podstaw w materiale dowodowym sprawy, podlegało oddaleniu (pkt. II wyroku).

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 102 k.p.c., odstępując od obciążenia pozwanego kosztami postępowania z uwagi na jego obecną sytuację materialną (pkt. III wyroku).

Rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w pkt. I nadano na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c. (pkt. IV wyroku). Zgodnie z tym przepisem Sąd nadaje z urzędu wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty co do rat płatnych po wniesieniu powództwa. Powyższa reguła ma również zastosowanie w sprawach o podwyższenie alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Król-Kroczak
Data wytworzenia informacji: