Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 412/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-09-18

Sygnatura akt II K 412/14

Ds. 886/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2014 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:SSR Daniel Masełko

Protokolant:Joanna Kopacz

po rozpoznaniu w dniu 18.09.2014 r.

sprawy

M. K. (1)

syna J. i E. z domu K.

ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 01 czerwca 2014 roku w Z. woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,59 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym motorower marki R. nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie karanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich sygn. akt II K 273/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązującego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres lat 4 orzeczonego w/w wyrokiem

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

******************

  I. Oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu, przyjmując w jego opisie „0,58 mg/dm 3 i 0,59 mg/dm 3”, to jest występku z art. 178a§4 kk, za który na podstawie art. 178a§4 kk wymierza karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności

  II. Na podstawie art. 42§ 2kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat

  III. Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek Skarbu Państwa

Sygn. akt IIK 412/14

UZASADNIENIE

M. K. (1) był karany między innymi:

- Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl z dnia 25.06.2013 r. ( sygn akt IIK 273/13 ) za czyn z art. 178 a § 1 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat., orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat.

- Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl z dnia 23.01.2014 r. ( sygn akt IIK 738/153 ) za czyny z art. 223§1 kk i art 244 kk na karę łączną pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

M. K. (1) zamieszkały w Z. na ul. (...) w dniu 01.06.2014 r., w godzinach rannych spożywał alkohol w postaci piwa. Około godz. 11.00 oskarżony chciał odprowadzić motorower marki ROMET nr rej. (...) należący do znajomego. Ciężko było mu go prowadzić więc zaczął na nim jechać. Zdawał sobie sprawę iż obowiązuje go środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Około godz. 11.20 funkcjonariusze Policji na ul. (...) w Z. zatrzymali oskarżonego do kontroli drogowej. Poddano go badaniu celem ustalenia stanu nietrzeźwości. Wynik pierwszego badania wynosił 0,58 mg/l, drugiego 0,59 mg/l i trzeciego 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. M. K. w trakcie interwencji zachowywał się poprawnie. Po wykonaniu czynności został zwolniony.

Oskarżony jest żonaty i ma jedno dziecko. Nie ma zawodu. Prowadzi rodzinny tryb życia. Pracuje jako przewodnik.

Dowód

- wyjaśnienia oskarżonego k. 10,11,15

- notatka k. 1,

- protokół k.2

- świadectwo k. 26

- dokumentacja k. 19-22

- karta karna, wyroki 7,8,14, 17

- charakterystyka k. 12

M. K. w toku postępowania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił okoliczności zdarzenia zgodnie z przyjętym stanem faktycznym.

Sąd zważył co następuje.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sprawstwo i wina M. K. nie budzi żadnych wątpliwości.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i potwierdził, że w dniu zdarzenia zdając sobie sprawę z obowiązującego zakazu jechał motorowerem po czym został zatrzymany do kontroli. Wcześniej natomiast spożywał alkohol w postaci piwa.

Stanowisko M. K. znajduje pełne potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w toku postępowania, a w szczególności notatce z interwencji, protokole badania stanu nietrzeźwość, którego wyników nie kwestionowano. Wobec powyższego przyznanie się przez oskarżonego do winy w toku postępowania przygotowawczego jak i przed Sądem należało uznać za w pełni wartościowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należało uznać, iż M. K. swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona występku z art. 178 a § 4 kk albowiem kierował on w ruchu pojazdem mechanicznym – motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości - wynik pierwszego badania 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - w rozumieniu art. 115 § 16 kk. Nadto oskarżony był uprzednio skazany w sprawie sygn. IIK 273/13 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i orzeczono wobec niego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, który obowiązywał w dniu zdarzenia.

Ustalając rodzaj i wymiar kary Sąd wziął pod uwagę szkodliwość społeczną czynu, a w szczególności rodzaj naruszonego dobra chronionego prawem oraz okoliczności popełnienia występku, a zwłaszcza wysoki stopień nietrzeźwości. Nie bez znaczenia dla oceny zachowania sprawcy jest także nagminność podobnych występków w ostatnim czasie.

Na niekorzyść Sąd uwzględnił okoliczności zdarzenie albowiem oskarżony w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem mechanicznym w istocie bez przyczyny w czasie kiedy panuje normalny ruch drogowy. Także stopień nietrzeźwości nie był mały – tj. 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W końcu M. K. czynu dopuścił się będąc uprzednio karany za przestępstwo z art 178a§1 kk i w okresie obowiązywania zakazu. Także należało wziąć pod uwagę iż oskarżony był już skazany za naruszenia środka karnego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z dnia 23.01.2014r. sygn. akt IIK 738/13 Reasumując Sąd uznał iż postępowanie M. K. świadczyło o kompletnym braku poszanowania dla zasad bezpieczeństwa, porządku prawnego i dotychczasowych wyroków.

Na korzyść oskarżonego przemawia natomiast szczere przyznanie się do winy.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd wymierzył karę 7 miesięcy pozbawienia wolności uznając iż będzie ona adekwatna do stopnia winy i szkodliwości społecznej czynu.

Oskarżony zdaniem Sądu w żaden sposób nie zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary. Zgodnie z art. 69§4 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności za występek z art. 178a§4 kk może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Takowe okoliczności w niniejszej sprawie nie występują. Oskarżony bowiem prowadzi normalny rodzinny tryb życia, pracuje wraz z żoną.

Okoliczności sprawy, opisane wyżej, a w szczególności stopień nietrzeźwości oskarżonego przemawiał za tym iż należało orzec wobec niego środek karny, przewidziany w art. 42§2 kk, w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat.

Represja wymierzona w powyższym kształcie zaspokoi poczucie sprawiedliwości społecznej, a także osiąganie swoje cele w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej, będąc odpowiednią przestrogą dla M. K. na przyszłość.

Uwzględniając sytuację oskarżonego, który będzie odbywał karę pozbawienia wolności na podstawie art. 624 kpk zwolniono go od ponoszenia kosztów sądowych zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kolanek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Daniel Masełko
Data wytworzenia informacji: