Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 981/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-01-15

Sygnatura akt IIIK 981/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2015roku

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Augustowski

Protokolant: Ewa Modlińska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku

sprawy P. T.

córki M. i W. z domu W.

urodzonej (...) w W.

oskarżonej o to, że:

I. w dniu 23 marca 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. D.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży tabletu (...)Notę czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. D.w kwocie 355 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

II. w dniu 05 maja 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. Z.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. Z.w kwocie 1365 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

III. w dniu 20 stycznia 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd Ł. B.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli oraz telefonu komórkowego czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Ł. B. w kwocie 700 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

IV. w dniu 20 lutego 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. G.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. G.w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

V. w dniu 23 lutego 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. S.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Patryka Skorupę w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VI. w dniu 23 lutego 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd B. T.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży telefonu komórkowego marki L. (...)czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. T.w kwocie 1100 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VII. w dniu 15 marca 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. P.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. P.w kwocie 555 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VIII. w dniu 11 lutego 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd Aleksandrę Kwiatkowską za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. K.w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

IX. w dniu 21 lutego 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. B.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży wózka dziecięcego czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B.w kwocie 600 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

X. w dniu 14 kwietnia 2014 roku w W., województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd W. T.za pośrednictwem portalu internetowego Tablica.pl co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży telefonu komórkowego marki L. (...)czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. T.w kwocie 50 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

I.  Oskarżoną P. T. uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów opisanych w części wstępnej wyroku, tj. występków z art. 286§1 kk w zw. z art. 65§1 kki za czyny te przy przyjęciu, że stanowią ciąg przestępstw na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech ) lat próby;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- 700 złotych na rzecz Ł. B.

- 355 złotych na rzecz P. D.

- 1365 złotych na rzecz M. Z.

- 500 złotych na rzecz M. G.

- 500 złotych na rzecz P. S.

- 1100 złotych na rzecz B. T.

- 500 złotych na rzecz A. K.

- 600 złotych na rzecz M. B.

- 50 złotych na rzecz W. T.;

IV.  na podstawie art. 415§1 kpk zasądza od oskarżonej P. T.na rzecz powoda P. P.kwotę 555 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26.11.2014r. do dnia zapłaty;

V.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

VI.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków w kwocie 70 złotych i nie wymierza jej opłaty.

III K 981/14

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono następujący stan faktyczny

P. T.w roku 2013 i 2014 nie miała pracy ani żadnych dochodów. Mieszkała razem ze swoim chłopakiem S. B., który też nie miał pracy ani dochodów. Postanowiła, że będzie zarabiać poprzez oferowanie na internetowych serwisach aukcyjnych do sprzedaży rzeczy, których nie posiada. W ten sposób w roku 2013 r. oferowała do sprzedaży na portalu (...)do sprzedania sprzęt RTV- telefony komórkowe, konsole itp, wprowadzając nabywców w błąd co do zamiaru sprzedaży tych przedmiotów, dzięki czemu wpłacali oni na wskazane przez nią konto bankowe kwoty odpowiadające cenie zakupu i nie wysyłała im tych przedmiotów, nie posiadając ich, przez co doprowadzała te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Za ciąg takich wyłudzeń, czyli za czyny 286§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., popełnionych począwszy od listopada 2013 r. skazana została przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wyrokiem z dnia 16.10.2014 r. w sprawie II K 671/14 na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat wraz z obowiązkiem naprawienia szkody.

dowód:

wyjaśnienia - k. 53-4, 89-90, 511-512

odpis wyroku - k. 582-593

P. T., uznając to za źródło swego dochodu, nadal oferowała do sprzedaży na portalu (...)do sprzedaży tablety, telefony komórkowe, konsole itp, których nie posiadała i nie zamierzała kupującemu wysłać, a jedynym powodem do ich wystawienia była chęć wzbogacenia się. Oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z zamiarem uczynienia sobie w ten sposób stałego źródła dochodu, i taką korzyść kosztem kupujących uzyskała, doprowadzając ich do niekorzystnego doprowadzenia własnym mieniem poprzez wpłacanie przez nich wylicytowanych za przedmioty sum na wskazane przez nią konto bankowe. Oskarżona nie wysłała zakupionych przez te osoby przedmiotów ani też nie zwróciła im uzyskanych w ten sposób kwot pieniędzy.

Oskarżona oferowała do sprzedaży telefon (...)oraz konsolę P. (...), za która chciała uzyskać kwotę 1800 zł. Na ofertę odpowiedział Ł. B., godząc się zapłacić jej kwotę 1600 zł za całość, w tym tytułem wpłaty częściowej kwotę 700 zł. Oskarżona podając się dodatkowo za inną osobę, przystała na takie warunki i tego dnia Ł. B.w przekonaniu, że otrzyma zakupione przedmioty, wpłacił na wskazane przez nią konto kwotę 700 zł. Po dokonaniu przelewu poinformował o tym oskarżoną, która zapewniła go, że w dniu 20 stycznia 2014 r wyśle towar. Po kilku dniach zatelefonował do niej z informacją, że paczka nie nadeszła. Oskarżona nie odbierała telefonu i nie odpowiedziała na sms. Ł. B.zakupionych przedmiotów nie otrzymał ani też zwrotu pieniędzy.

Posługując się takim samym modus operandi oskarżona wystawiła do sprzedaży konsolę za kwotę 500 zł Na ofertę odpowiedziała A. K.. Wpłaciła na wskazane konto bankowe kwotę 500 zł w dniu 11 lutego 2014. Nie otrzymała konsoli ani nie zwrócono jej wpłaconej kwoty. Oskarżona nie zamierzała wysłać jej konsoli, której nie posiadała, a ogłoszenie zamieścił tylko po to, by wyłudzić kwotę zakupu, co tez się stało.

W podobny sposób w okresie do 5 maja 2014 r. oskarżona wyłudziła jeszcze następujące kwoty od kupujących na (...):

W dniu 20 lutego 2014 r. kwotę 500 zł za konsolę od M. G.

W dniu 21 lutego 2014 r. kwotę 600 zł za wózek dziecięcy od M. B.

W dniu 23 lutego 2014 r. kwotę 500 zł za konsolę od P. S.

W dniu 23 lutego 2014 r. kwotę 1100 zł za telefon komórkowy od B. T.

W dniu 15 marca 2014 r. kwotę 555 zł za konsolę od P. P.

W dniu 23 marca 2014 r. kwotę 355 zł za tablet od P. D.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. kwotę 50 zł za telefon komórkowy od W. T.

W dniu 5 maja 2014 r. kwotę 1365 zł za konsolę od M. Z..

dowody:

wyjaśnienia - k.j.w.

zeznania P. D. - k. 2

zeznania M. Z. - k. 19

zeznania Ł. B. - k. 58

zeznania M. G.- k. 96

zeznania B. T. - k. 177

zeznania P. P. - k. 257

zeznania P. S. - k. 352

zeznania A. K. - k. 367

zeznania W. T. - k. 455

zeznania M. B. - k. 463

informacja z portalu (...)- k. 44-5, 109-110, 197 i n, 282-3, 340, 393-4, 483-4

informacja bankowa - k. 150 i in., 308-312, 427-430, 435-441, 444-448, 501-505

P. T. do czasu podjęcia "procederu" wyłudzania za pośrednictwem portalu internetowego nie była karana sądownie.

dowód: dane o karalności - k. 442

P. T. przyznała sie do popełnienia zarzucanych jej czynów i wyjaśniła zgodnie z ustalonym stanem faktycznym przyznając, że był to dla niej sposób zarobku (wyjaśnienia - k.j.w)

Sąd zważył ponadto, co następuje

Stan faktyczny ustalono w oparciu o zgodne ze sobą i bezoporne dowody w postaci zeznań pokrzywdzonych, dokumentacji bankowej, informacji z portalu internetowego o przeprowadzonych transakcjach oraz wyjaśnienia oskarżonej przyznającej się do winy.

Stan tej jednoznacznie wskazuje, że P. T. przeprowadziła klasyczny przypadek oszustwa internetowego w jego najprostszej postaci, tj wyłudzając pieniądze wpłacane przelewem za zakupione towary za pośrednictwem portalu internetowego, bez zamiaru wydania towaru. W ten sposób oszukując nabywców doprowadzała ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i taką korzyść osiągała. Pozostając bez środków do życia uczyniła ten proceder zarobkiem, dlatego jej zachowanie wobec każdego z pokrzywdzonych wyczerpało znamiona występku z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.

Oskarżona co prawda była juz raz karana (w październiku 2014 r., a zatem przed postawieniem zarzutów w tej sprawie), ale czynów, które obecnie podlegają osądzeniu dopuściła się jeszcze przed wydaniem wyroku w tamtej sprawie. W sprawie II K 671/14, gdzie postawiono jej ponad 50 zarzutów takich czynów, wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz zobowiązano ją do naprawienia szkody. Sąd orzekający nie widzi żadnego powodu, by w sprawie niniejszej wyrokować inaczej, zwłaszcza że obecnie liczba czynów podlegających osądzeniu wynosi 10. W sprawie II K 671/14, co wynika z odpisu wyroku, Prokurator nie uznał za stosowne apelować ani nawet składać wniosku o uzasadnienie, więc nie wiadomo, o co chodzi mu obecnie, skoro w tamtej sprawie, gdzie postawiono o wiele więcej zarzutów zaakceptował wyrok wymierzający karę w zawieszeniu. W tej sprawie nie ma żadnej różnicy i zdaniem sądu oskarżona zgodnie z zasadą ultima ratio wyrażoną w art. 58 k.k. nie zasługuje na bezwzględną karę pozbawienia wolności, albowiem, jak już wcześniej wskazano, czynów tych dopuściła się nie będąc jeszcze karana, a zatem istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, a poza tym zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej z obu tych spraw. Nadto trzeba podkreślić, że oskarżona zaprzestała opisanego wyżej procederu jak tylko znalazła zatrudnienie, obecnie pracuje w F.. Dlatego też, ważąc wysoki stopień winy i społecznej szkodliwości, ogólnie wysoką szkodę, a z drugiej strony na korzyść przyznanie się, szczerą skruchę oraz wcześniejszą niekaralność sąd uznał, że karą adekwatną oraz spełniającą ustawowe cele zapobiegawcze i wychowawcze kary będzie, wymierzona na podstawie art. 91§1 k.k. (taki sam sposób działania, krótki okres czasu), kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Dodatkowo, aby mieć kontrolę nad jej postępowaniem orzeczono dozór kuratora oraz zobowiązano ją do naprawienia szkody, co z pewnością wykona, mając świadomość, że brak wywiązania się z tego obowiązku może oznaczać odbycie kary.

W związku ze złożeniem powództwa cywilnego na podstawie art. 415§1 k.p.k. sad uwzględnił je w całości.

O kosztach orzeczono po myśli art. 627 k.p.k.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Augustowski
Data wytworzenia informacji: