Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 604/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2016-11-09

sygn. akt III K 604/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 r

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący S.S.R. Anna Glijerska-Socha

Protokolant Anna Mendelska

po rozpoznaniu dnia 9 listopada 2016 r

sprawy

1)  A. W.

urodz. (...) w W.

syna A., E.zd. R.

2)  P. S.

urodz. (...) w W.

syna G., K. zd. A.

oskarżonych o to, że :

w dniu 17 lipca 2016 r w W. woj. (...) , działając ze sobą wspólnie i w porozumieniu , poprzez kopanie i uderzanie pięściami po ciele dokonali pobicia M. B. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci urazu głowy z licznymi otarciami skóry, krwiakiem podczepcowym okolicy czołowej lewej oraz złamania nosa bez upośledzenia drożności, powierzchownego urazu klatki piersiowej ze stłuczeniem przedniej powierzchni oraz powierzchownego urazu brzucha ze stłuczeniem powłok brzusznych, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała M. B. na czas nie dłuższy niż dni siedem ,

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk,

I oskarżonych A. W. i P. S. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 158 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk i za czyn ten na podstawie art. 158 § 1 kk w zw z art. 11 § 3 kk, przy zastosowaniu art. 37 a kk wymierza im kary po 50(pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwoty po 20(dwadzieścia) złotych;

II na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżanych A. W. i P. S. na rzecz pokrzywdzonego M. B. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę poprzez zapłatę kwot po 300(trzysta) złotych;

III zwalnia oskarżonych od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa i nie wymierza im opłaty.

Sygnatura akt III K 604/16

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Pokrzywdzony M. B. w nocy z 16 na 17 lipca 2016r. około godz. 1.00 przy budynku ul. (...) w W. zobaczył swoją byłą konkubinę M. Ż. spożywającą alkohol w towarzystwie oskarżonych A. W. i P. S. oraz nieustalonej kobiety . Pokrzywdzony jest opiekunem prawnym dziecka M. Ż. i w obecności wyżej wymienionych osób zgłosił telefonicznie na Komisariat Policji, że jego była konkubina, która objęta jest dozorem kuratora ponownie spożywa alkohol pozostawiając dziecko bez opieki. M. Ż. wraz z nieustaloną kobietą oddaliły się zaś oskarżeni mieli do pokrzywdzonego pretensje o zawiadomienie Policji . Po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy Policji pokrzywdzony udał się wraz z nimi do mieszkania byłej konkubiny, która nie otworzyła drzwi, wobec czego wraz z Policjantami wyszedł przed budynek . Funkcjonariusze Policji pozostali na miejscu przed budynkiem przy ul. (...) sporządzając notatkę zaś pokrzywdzony udał się w stronę miejsca zamieszkania wychodząc na główną ulicę. Tuż za budynkiem w okolicy marketu (...) pokrzywdzony M. B. zauważył oskarżonych, którzy podeszli do niego i zaczęli go uderzać z pięści po twarzy i cele . W pewnym momencie oskarżony P. S. złapał pokrzywdzonego za szyję i przytrzymywał go a w tym czasie oskarżony A. W. nadal uderzał pokrzywdzonego po twarzy i głowie tak, że upadł on na ziemię. Kiedy pokrzywdzony leżał na ziemi w dalszym ciągu był uderzany pięściami i kopany nogami po ciele i głowie przez oskarżonego A. W. i trzymany za szyję przez oskarżonego P. S. . W pewnym momencie nadjechała taksówka i wówczas napastnicy oddalili się.

Dowód:

zeznania świadka M. B. /k- 3-4, 60 /

częściowe wyjaśnienia oskarżonego A. W. /k- 21, 59/

częściowe wyjaśnienia oskarżonego P. S. /k- 26, 59/

Pokrzywdzony M. B.zadzwonił na Policję i jednocześnie podbiegł do radiowozu, który nadal stał zaparkowany przy ul. (...)informując Policjantów o pobiciu i opisując napastników, którzy zostali natychmiast zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji . Po zdarzeniu pokrzywdzony M. B.uskarżał się na złe samopoczucie i zaczął tracić przytomność wobec czego na miejsce wezwano Karetkę Pogotowia Ratunkowego, które przewiozło pokrzywdzonego do Szpitala im. A. (...)w W., gdzie udzielono mu pomocy medycznej .

Dowód:

notatka urzędowa /k- 1/

protokoły zatrzymania oskarżonych /k- 10-11/

zeznania świadka M. B. /k- 3-4, 60 /

Po zatrzymaniu oskarżeni zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu . U oskarżonego A. W. o godz. 02:16 stwierdzono 0, 75 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu zaś u oskarżonego P. S. o godz. 02:19 – 0, 80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dowód

protokoły z przebiegu badania stanu trzeźwości wraz z wydrukami /k- 8-9/

Na skutek uderzeń zadanych przez oskarżonych pokrzywdzony M. B. odniósł obrażenia ciała w postaci urazu głowy z licznymi otarciami skóry i krwiakiem podczepcowym okolicy czołowej lewej oraz złamania kości nosa bez upośledzenia drożności , powierzchownego urazy klatki piersiowej ze stłuczeniem przedniej powierzchni , powierzchownego urazy brzucha ze stłuczeniem powłok brzusznych , które spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała na czas poniżej dni 7 .

Dowód:

zeznania świadka zeznania świadka M. B. /k- 3-4, 60 /

karta informacyjna z Pogotowia (...) w W. z dnia 17 lipca 2016r. /k- 13-14 /

opinia biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej D. K. /k- 33-34/

W dniu 17 lipca 2016r. pokrzywdzony będąc w szpitalu M. B.złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa .

Dowód:

protokół przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa /k- 3- 4/

Oskarżony A. W. nie był dotychczas karany sądownie.

Dowód:

dane o karalności oskarżonego A. W. /k- 30/

Oskarżony P. S. nie był dotychczas karany sądownie.

Dowód:

dane o karalności oskarżonego P. S. /k- 31/

Oskarżony A. W. w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wskazując, że popełnił błąd / k- 21/ . Słuchany przed Sądem przyznał, że bił pokrzywdzonego , kopał i uderzał go pięściami po ciele wskazując , że to pokrzywdzony pierwszy do nich wystartował kiedy byli przed sklepem. Podał, że nie wie co robił P. S. zaprzeczając by tenże uderzał i kopał pokrzywdzonego i wskazując, że nie wie czy S. stał obok niego . Odnosząc się do swoich wyjaśnień z postępowania przygotowawczego oskarżony wskazał, że Policjant go źle zrozumiał , „ponieważ S. tylko tam był” /k- 59/

Oskarżony P. S. postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wskazując, że pokrzywdzony jest mu znany albowiem jest byłym chłopakiem jego aktualnej dziewczyny M. Ż. . Przyznał, że przez jakiś czas szarpał się z pokrzywdzonym , a potem z A. W. poszli w swoim kierunku. Wskazał, że nie miał zamiaru bić pokrzywdzonego /k- 26/. Przed Sądem oskarżony wskazał, że w drodze do sklepu napotkali pokrzywdzonego, który coś wykrzykiwał , poszarpał się z pokrzywdzonym , bo był pod wpływem alkoholu a po szarpaninie odszedł na bok. Oskarżony P. S. wyjaśnił, że po tym jak odszedł na bok nie wie co się dalej działo , nie widział, by A. W. bił się z pokrzywdzonym , nie było tak by razem bili pokrzywdzonego. /k- 59/

Oskarżeni A. W. i P. S. na etapie postępowania przygotowawczego złożyli do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i wymierzenie im kar po 1 roku ograniczenia wolności w postaci potrącenia 20% wynagrodzenia na wskazany przez Sąd cel społeczny oraz orzeczenie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego na piśmie w terminie 14 dni .

Dowód:

wnioski oskarżonych /k- 37, 38/

Pokrzywdzony poinformowany o treści wniosków , które zostały złożone po uzgodnieniu z prokuratorem nie zgodził się na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wyrażając stanowisko, że chce, żeby sprawa była rozpoznawana przed Sądem.

Dowód:

zeznania świadka M. B. k- 41/

Oskarżony P. S. jest zatrudniony jako kierowca zawodowy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1300 złotych .

Dowód:

protokoły /k- 58, 26

Oskarżony A. W. jest zatrudniony jako kierowca międzynarodowy w firmie (...) w W. z wynagrodzeniem 1500 złotych.

Dowód :

protokoły /k- 58, 20 /

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nadto zważył, co następuje:

sprawstwo i wina oskarżonych A. W. i P. S. w zakresie przypisanego im czynu nie budzi żadnych wątpliwości. Na powyższe wskazują zeznania pokrzywdzonego M. B. , notatka urzędowa funkcjonariuszy Policji a nadto karta informacyjna z Pogotowia (...) w W. z dnia 17 lipca 2016r. , opinia biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej D. K. a także częściowo wyjaśnienia samych oskarżonych. Zeznania pokrzywdzonego M. B. są w ocenie Sądu konsekwentne, logiczne, wewnętrznie spójne w istotnych fragmentach i w pełni korespondujące ze wskazaną wyżej dokumentacją medyczną. Pokrzywdzony opisując zdarzenie z dnia 17 lipca 2016r. konsekwentnie wskazywał , iż oskarżeni działali wspólnie, co znajduje także potwierdzenie w notatce urzędowej sporządzonej przez funkcjonariuszy Policji, których pokrzywdzony natychmiast powiadomił o zdarzeniu. Wskazać należy, iż świadek M. B. każdorazowo bardzo szczegółowo zrelacjonował przebieg zdarzenia od momentu spotkania oskarżonych i byłej konkubiny przed budynkiem przy ul. (...), opisał poszczególne etapy zdarzenia, zachowanie oskarżonych i sposób zadawania ciosów przez napastników, swoją reakcję, konsekwentnie i kategorycznie wskazując, iż oskarżeni działali wspólnie. Pokrzywdzony zdaniem Sądu nie ma żadnych powodów by bezpodstawnie obciążać oskarżonych o to , że działali wspólnie. Odnosząc się do wyjaśnień oskarżonych co do przebiegu zajścia przed sklepem Sąd potraktował je jedynie w kategoriach linii obrony, która jest nielogiczna i nie wytrzymuje konfrontacji z zeznaniami pokrzywdzonego oraz treścią sporządzonej przez funkcjonariusza Policji notatki urzędowej z dnia 17 lipca 2016r./k- 1 /. Zdaniem Sądu każdy z oskarżonych prezentując w ten sposób przebieg zdarzenia ma na celu odciążenie współsprawcy. W żadnym razie wersji oskarżonych , w szczególności tego, że każdy z nich działał sam i nie widział tego jak zachowuje się drugi nie potwierdzają zeznania pokrzywdzonego oraz treść wspomnianej notatki . Zgromadzone w toku postępowania dowody w ocenie Sądu wskazują na to, iż oskarżeni A. W. i P. S. swoim zachowaniem wyczerpali ustawowe znamiona występku z art. 158§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk albowiem w dniu 17 lipca 2016r. działając wspólnie i w porozumieniu poprzez bicie pięściami i kopanie nogami po całym ciele dokonali pobicia M. B. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia nadto powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci w postaci urazu głowy z licznymi otarciami skóry i krwiakiem podczepcowym okolicy czołowej lewej oraz złamania kości nosa bez upośledzenia drożności , powierzchownego urazy klatki piersiowej ze stłuczeniem przedniej powierzchni , powierzchownego urazy brzucha ze stłuczeniem powłok brzusznych, które spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała na czas poniżej dni 7 . Z relacji pokrzywdzonego M. B. w sposób nie budzący wątpliwości wynika, iż oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu i tak owo działanie jak i skutek obaj oskarżeni obejmowali swoim zamiarem. Sposób zachowania oskarżonych świadczy o tym, iż zawarli oni swoiste porozumienie co do roli każdego z nich, co najmniej w trakcie zdarzenia, działali wspólnie w określonym celu, zaś charakter, siła , sposób i miejsca zadawania uderzeń pokrzywdzonemu przesądza o tym , iż swoim zachowaniem sprawcy narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Narażenie na wskazane wyżej niebezpieczeństwo było tym bardziej realne jeśli weźmie się pod uwagę agresję i siłę napastników. Nadto co wynika z zeznań pokrzywdzonego M. B. a przede wszystkim z karty informacyjnej z Pogotowia (...) w W. i opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej oskarżeni spowodowali u opisane wyżej obrażenia ciała, które naruszyły czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas poniżej dni 7 .

Odnośnie wymierzonych oskarżonym A. W. i P. S. kar Sąd wziął pod uwagę szereg okoliczności wpływających na ich wymiar. Przede wszystkim jako okoliczność obciążającą Sąd wziął pod uwagę znaczny stopień jego społecznej szkodliwości wyrażający się nasileniem agresji oskarżonych wyrażającej się w sposobie zadawania uderzeń . Sąd uwzględnił, że oskarżeni podczas zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości nadto baczył na właściwości i warunki osobiste oskarżonych i wziął także pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonych. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał częściowe przyznanie się oskarżonych do popełnienia czynu.

Wymierzając oskarżonym karę Sąd baczył by była ona adekwatna tak do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu jak i do osobowości i warunków osobistych każdego z oskarżonych. Ponadto Sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które orzeczona kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonych oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, bacząc przede wszystkim na ich lokalne środowisko. Mając na względzie powyższe orzeczone wobec oskarżonych kary jawią się jako kary sprawiedliwe. Kara finansowa w ocenie Sądu będzie dla oskarżonych na tyle dolegliwa , że cele kary zostaną zrealizowane . Kara grzywny w wysokości 50 stawek dziennych będzie właściwą odpłatą za czyn jakiego oskarżeni się dopuścili i pozwoli im na wyciagnięcie właściwych wniosków na przyszłość. Obaj oskarżeni są osobami młodymi, nie byli dotychczas karani sądownie, obaj pracują jako kierowcy zawodowi a zdarzenie w ich życiu miało charakter incydentalny. Wysokość ustalonych stawek dziennych uwzględnia aktualną sytuację finansową każdego z oskarżonych. Na podstawie art. 46§1 kk Sąd nadto orzekł od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę obowiązek zapłaty kwot po 300 złotych co z jednej strony dodatkowo zaostrza dolegliwość kary , z drugiej stanowi częściową finansową rekompensatę dla pokrzywdzonego .

Na podstawie art. 624 §1kpk Sąd zwolnił oskarżonych od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania i nie wymierzył im opłat uznając, że wobec konieczności uiszczenia przez oskarżonych grzywny oraz zadośćuczynienia zasady słuszności za tym przemawiają .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Glijerska-Socha
Data wytworzenia informacji: