Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 676/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2016-05-24

Sygn. akt II K 676/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Gawin-Kwiatek

Protokolant Marta Michniewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – J. T.

po rozpoznaniu w dniach 23 lutego 2016 roku, 10 maja 2016 roku sprawy

A. G.

urodzonego (...) w Ś.

syna T. i M. z domu O.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego Wydział VI – Sąd Grodzki w Ś. z dnia 10 sierpnia 2009 r., sygn. akt VI K 523/09 za występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 11 marca 2009 roku, w nocy z 16 na 17 marca 2009 roku, w nocy 17 na 18 marca 2009 roku w dniu 3 kwietnia 2009 roku na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności

2.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II K 1128/12 za występek z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 26 października 2012 roku – na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych,

3.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II K 948/13 za występki z art. 178 a § 1 kk popełniony w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 5 września 2013 roku i w dniu 7 września 2013 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3 (trzech), zarządzoną do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt II Ko 1239/15;

4.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II K 1052/13 za występek z art. 178 a § 1 kk popełniony w dniu 4 sierpnia 2013 roku – na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

5.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 27 listopada 2014 roku sygn. akt II K 751/14, którym wymierzono:

- karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, po połączeniu:

A. kary roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt II K 506/13 za występki z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 30 maja 2013 roku,

B. kary roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 13 marca 2014 roku, sygn. akt II K 1431/13 za występek z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 25 marca 2013 roku,

C. kary 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 13 marca 2014 roku, sygn. akt II K 1431/13 za występek z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 25 marca 2013 kary połączono wymierzając karę łączną roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności

(kary orzeczone w pkt B i C objęto wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 13 marca 2014 roku, sygn. akt II K 1431/13 karą łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności)

- karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, po połączeniu:

D. kary roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 16 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 209/14 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełniony w nocy z 2 na 3 stycznia 2014 roku,

E. kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 18 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 435/14 za występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk od 5 do 14 grudnia 2013 roku, od 19 do 28 grudnia 2013 roku, w połowie grudnia 2013 roku, od 4 do 5 grudnia 2013 roku, od 7 do 8 sierpnia 2013 roku, od 20 do 22 września 2013 roku, od 21 do 28 października 2013 roku i od 31 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku;

F. kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 11 do 14 października 2013 roku roku, sygn. akt II K 435/14 za występek

za art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 2 kk, popełniony od 11 do 14 października 2013 roku,

(kary orzeczone w pkt E i F objęto wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 18 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 435/14 karą łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności)

6.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt VI K 389/14 za:

A. występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w nocy z 29 na 30 stycznia 2014 roku - na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

B. występki z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w okresie od 10 do 12 sierpnia 2013 roku i w dniu 29 listopada 2013 roku - na karę roku pozbawienia wolności,

które to kary połączono, wymierzając w oparciu o art. 91 § 2 kk, karę łączną 2 (dwóch) lata pozbawienia wolności;

7.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt II K 1051/13 za:

A.  występek z art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 7 września 2013 roku – na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

B.  wykroczenie z art. 119 § 1 kw popełnione w dniu 7 września 2013 roku – na karę 30 (trzydziestu) dni aresztu,

C.  występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 6 października 2013 roku i w okresie pomiędzy 24 a 26 maja 2013 roku na karę 2 (dwóch) pozbawienia wolności,

D.  występek z art. 254 a kki 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie od 18 do 19 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

E.  występki z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 9 października 2013 roku i w okresie od 28 września 2013 roku do 03 października 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności,

które to kary połączono wymierzając, w oparciu o art. 91 § 2 kk, karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 87 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku łączy kary pozbawienia wolności opisane w punktach 3, 4, 5A, 5B, 5C, 7A, 7D części wstępnej wyroku łącznego, orzeczone wobec skazanego A. G. i wymierza skazanemu karę łączną 4 (czterech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 91 § 2 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku łączy kary pozbawienia wolności opisane w punktach 5D, 5E, 5F, 6A, 6B, 7C, 7E części wstępnej wyroku łącznego, orzeczone wobec skazanego A. G. i wymierza skazanemu karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kary opisanej w pkt 1, 2, 7B części wstępnej wyroku łącznego,

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk zalicza skazanemu

- na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I wyroku łącznego okresy dotychczas odbytych kar w sprawie o sygn. akt II K 506/13 od 8 lutego 2014 roku do dnia 7 kwietnia 2015 roku, od dnia 30 maja 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku i w sprawie o sygn. akt II K 1051/13 w dniu 7 września 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1431/13 w dniu 30 lipca 2013 roku,

- na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II wyroku łącznego okres dotychczas odbytej kary w sprawie o sygn. akt II K 389/14 w dniu 31 stycznia 2014 roku i od dnia 25 września 2015 roku i w sprawie o sygn. akt II K 1051/13 od 9 do 10 października 2013 roku,

V.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków powstałych od chwili wszczęcia postępowania, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

W toku rozprawy Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

A. G. był skazany następującymi prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Świdnicy:

- z dnia 10 sierpnia 2009 r., sygn. akt VI K 523/09 za występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 11 marca 2009 roku, w nocy z 16 na 17 marca 2009 roku, w nocy 17 na 18 marca 2009 roku w dniu 3 kwietnia 2009 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II K 1128/12 za występek z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 26 października 2012 roku – na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych ,

- z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II K 948/13 za występki z art. 178 a § 1 kk popełniony w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 5 września 2013 roku i w dniu 7 września 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, zarządzoną do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt II Ko 1239/15,

- z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II K 1052/13 za występek z art. 178 a § 1 kk popełniony w dniu 4 sierpnia 2013 roku – na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym;

- wyrokiem łącznym z dnia 27 listopada 2014 roku sygn. akt II K 751/14, którym wymierzono kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmowała karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt II K 506/13 za występki z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 30 maja 2013 roku i karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 13 marca 2014 roku, sygn. akt II K 1431/13 za występek z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 25 marca 2013 roku, a także karę 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną tym samym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu za występek z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 25 marca 2013 roku. W wyroku o sygn. akt II K 1431/13 kary jednostkowe połączono wymierzając karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

Karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona została w wyżej wskazanym wyroku łącznym po połączeniu kary roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 16 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 209/14 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełniony w nocy z 2 na 3 stycznia 2014 roku i kary 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 18 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 435/14 za występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk od 5 do 14 grudnia 2013 roku, od 19 do 28 grudnia 2013 roku, w połowie grudnia 2013 roku, od 4 do 5 grudnia 2013 roku, od 7 do 8 sierpnia 2013 roku, od 20 do 22 września 2013 roku, od 21 do 28 października 2013 roku i od 31 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku, a także kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej powyższym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy (sygn. akt II K 435/14) za występek za art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 2 kk, popełniony od 11 do 14 października 2013 roku.

Kary jednostkowe orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 18 lipca 2014 roku, sygn. akt II K 435/14 połączono i wymierzono karą łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

A. G. został również skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt VI K 389/14 za występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w nocy z 29 na 30 stycznia 2014 roku - na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i za występki z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w okresie od 10 do 12 sierpnia 2013 roku i w dniu 29 listopada 2013 roku - na karę roku pozbawienia wolności. Powyższe kary połączono i wymierzono skazanemu w oparciu o art. 91 § 2 kk, karę łączną 2 lata pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 29 maja 2015 r., w sprawie o sygn. akt II K 1051/13 skazał A. G. za:

- występek z art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 7 września 2013 roku – na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- wykroczenie z art. 119 § 1 kw popełnione w dniu 7 września 2013 roku – na karę 30 dni aresztu,

- występki z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 6 października 2013 roku i w okresie pomiędzy 24 a 26 maja 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności,

- występek z art. 254 a kk i 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie od 18 do 19 sierpnia 2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- występki z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w dniu 9 października 2013 roku i w okresie od 28 września 2013 roku do 03 października 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności,

Powyższe kary pozbawienia wolności połączono wymierzając, w oparciu o art. 91 § 2 kk, karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód:

- akta tut. Sądu: VI K 523/09, II K 1128/12, II K 506/13, II K 948/13, II K 1052/13, II K 209/14, II K 435/14, VI K 389/14, II K 1051/13

- karta karna – k. 9 -10

A. G. odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w K.. Przed osadzeniem oddany był pod dozór kuratora sądowego i zobowiązany do leczenia odwykowego, nie realizował jednak tego obowiązku, uchylał się tez od dozoru co skutkował odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia. W zakładzie karnym skazany przebywa od 10 lutego 2014 roku. Nie zawsze stosuje się do zasad wynikających z porządku wewnętrznego i kodeksu karnego wykonawczego. Skazany był dwukrotnie karany dyscyplinarnie za utrzymywanie nielegalnych kontaktów oraz w związku z odmową powrotu do pawilonu mieszkalnego w zakładzie karnym typu półotwartego (24 marca 2014 roku). Został więc przeniesiony do zakładu karnego typu zamkniętego. Skazany był nagradzany raz za wykonane nieodpłatnie prace. Skazany nie sprawia kłopotów natury wychowawczej, poprawnie funkcjonuje w warunkach zakładu karnego, jest uczestnikiem kultury przestępczej, jednak nie przejawia na tym tle negatywnych zachowań. Wobec przełożonych zachowuje się regulaminowo, ze współosadzonymi funkcjonuje zgodnie. Skazany był raz nagradzany regulaminowo w związku z wykonywaniem prac nieodpłatnych, oraz dwukrotnie karany dyscyplinarnie. Jego zachowanie w toku odbywania kary oceniane jest jako zmienne. Skazany deklaruje krytyczny stosunek wobec popełnionego przestępstwa, deklaruje, że żałuje popełnionych czynów.

Dowód:

-

opinia o skazanym. – k. 15

-

wyjaśnienia skazanego k. 42

Orzekając w mniejszej sprawie Sąd zastosował przepisy kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 roku. Zgodnie bowiem z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.) przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 roku stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po 1 lipca 2015 roku. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego A. G. nie był skazany po dniu 1 lipca 2015 roku.

W myśl rozwiązania przyjętego w art. 569 kpk jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Przywołane unormowanie odsyła do przepisów o karze łącznej zawartych w art. 85 i następnych kodeksu karnego. Zgodnie z powołaną normą, w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Gdy istnieją podstawy do wymierzenia kary łącznej sąd wymierza tą karę w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności (art. 86 § 1 zd. 1 kk).

Oceniając sytuację prawną skazanego A. G. Sąd przyjął, że zachodzą podstawy do wymierzenia dwóch kar łącznych.

Pierwsza kara łączna orzeczona w pkt I wyroku łącznego obejmuje:

karę orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 4 grudnia 2013 roku wydany w sprawie o sygn. akt. II K 948/13,

karę orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 13 stycznia 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1052/13,

karę orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 25 września 2013 roku wydany w sprawie o sygn. akt II K 506/13,

dwie kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1431/13,

dwie kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1051/13.

Druga kara łączna orzeczona w pkt II wyroku łącznego obejmuje:

karę orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 16 lipca 2014 roku wydany w sprawie o sygn. akt. II K 209/14,

dwie kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18 lipca 2014 roku wydany w sprawie o sygn. akt. II K 435/14,

dwie kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18 marca 2015 roku wydany w sprawie o sygn. akt. II K 389/14

dwie kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 roku wydany w sprawie o sygn. akt. II K 1051/13

Pierwszy prawomocny wyrok podgalający łączeniu wydano wobec skazanego w dniu 26 września 2013 roku (sygn. akt II K 506/13). Przed wydaniem powyższego orzeczenia skazany dopuścił się:

w dniu 5 września 2013 roku i 7 września 2013 roku dwóch występków z art. 178 a § 1 kk, za które został skazany wyrokiem z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 948/13;

w dniu 4 sierpnia 2013 roku czynu z art. 178 a § 1 kk, za który został skazany wyrokiem z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 1052/13,

w dniu 25 marca 2013 roku czynów z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, za które został skazany wyrokiem z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 1431/13,

w dniu 7 września 2013 roku czynu z art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275§ 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, za który został skazany wyrokiem z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 1051/13,

w dniach 18-19 sierpnia 2013 roku czynu z art. 245 a kk, za który został skazany wyrokiem z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 1051/13.

W dniu 16 lipca 2014 roku zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt II K 209/14, przed wydaniem tego orzeczenia skazany dopuścił się:

w okresie od 4 lipca 2013 roku do połowy grudnia 2013 roku występków z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnionych w warunkach art. 91 § 1 kk, osądzonych wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 435/14,

w dniach 11- 14 października 2013 roku występku z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, osądzonego wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 435/14,

w dniach 21-28 października 2013 roku czynu z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, osądzonego wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 435/14,

w dniach 31 października – 4 listopada 2013 roku czynu z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, osądzonego wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 435/14.

Sąd uprawniony jest do wymierzenia kar łącznych w przedziale miedzy najwyższą z kar jednostkowych wymierzonych z poszczególne przestępstwa a ich sumą.

W przypadku pierwszej kary łącznej Sąd mógł wymierzyć karę w przedziale od roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności do pięciu lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. W przepadku drugiej kary łącznej przedział ten kształtował się od 2 lat do 10 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając kary łączne Sąd miał na uwadze to, że „kara łączna to szczególna kara wymierzana niejako "na nowo" i jako taka stanowić musi syntetyczną, całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości - pozostających w realnym zbiegu - przestępstw, a taki stan rzeczy może w wyroku łącznym nawet pogorszyć sytuację skazanego, w szczególności przy łączeniu wyroków zawierających już kary łączne, bowiem połączeniu zawsze będą podlegały kary jednostkowe wymierzane za poszczególne przestępstwa” (wyrok SA w Katowicach z dnia 29 września 2011 roku , sygn. akt II AKa 372/11).

Wymierzając kary łączne Sąd może zastosować zasadę pełnej absorpcji, kiedy najwyższa z kar pochłania kary niższe, bądź zasadę kumulacji, kiedy to kara łączna jest sumą wszystkich kar jednostkowych. Skazany wniósł o zastosowanie zasady pełnej absorpcji. W niniejszej sprawie Sąd orzekł kary łączne pozbawienia wolności, stosując zasadę asperacji.

Decydując o wymiarze kar łącznych Sąd miał na względzie dotychczasowy tryb życia skazanego, wskazujący na zaawansowanie procesu demoralizacji oraz zachowanie skazanego po wydaniu wyroków, w szczególności zachowanie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Przekonanie o wysokim stopniu demoralizacji skazanego znalazło podstawę w fakcie wielokrotnego powrotu skazanego do przestępstwa i braku efektów wieloletniego oddziaływania karnoprawnego. Dlatego też brak krytycznej samooceny skazanego, w realiach wielokrotnego naruszania dóbr prawnych, z całą pewnością znamionuje nieskuteczność wymierzanych mu dotąd kar. Z tej przyczyny Sąd nie znalazł powodów, dla których miałby zastosować zasadę pełnej absorpcji i wymierzyć skazanemu karę łączną w najniższym możliwym wymiarze. Sąd miał jednak na uwadze ostatnie starania skazanego o poprawę zachowania i wymierzył mu kary łączną stosując zasadę asperacji. Kary 4 lat i 4 miesięcy i 8 lat pozbawienia wolności Sąd wymierzył mając na uwadze, że obecna postawa skazanego, określana już nie jako nie „zła” ale „przeciętna” pozwala z ostrożnością przyjąć, że istnieje szansa na powodzenie procesu resocjalizacji.

Sąd nie znalazł podstaw do połączenia kar wymierzonych wyrokami o sygn. akt VI K 523/09 i II K 1128/12 i tym zakresie umorzył postępowania. Wyrok w sprawie o sygn. VI K 523/09 zapadł w dniu 10 sierpnia 2009 roku, żaden z czynów popełnionych przez skazanego i osadzony w późniejszych orzeczeniach nie został popełniony przed tą datą, w sprawie o sygn. akt II K 1128/12 wyrok zapadł 31 stycznia 2013 roku, a dotyczy czynu popełnionego po dacie wydania wyroku w sprawie VI K 523/09, do tego żaden z czynów popełnionych przez skazanego i osadzony w późniejszych orzeczeniach nie został popełniony przed 31 stycznia 2013 roku.

Sąd umorzył także postępowanie w części dotyczącej orzeczenia zapadłego w sprawie o sygn. akt II K 1051/13 w zakresie orzeczonej kary aresztu. Kara ta nie podlega na podstawie art. 85 kk łączeniu z karami pozbawiania wolności bowiem nie jest to kara tego samego rodzaju i nie jest orzeczona za przestępstwa, jak tego wymaga wymieniony przepis.

Konsekwencją połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec skazanego, było zaliczenie przez Sąd na poczet orzeczonych w punkcie I i II kary łącznych pozbawienia wolności okresu dotychczas odbytych kar podlegających połączeniu.

Z uwagi na sytuację majątkową skazanego Sąd zdecydował o zwolnieniu go od obowiązku ponoszenia wydatków, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Gawin-Kwiatek
Data wytworzenia informacji: