Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 655/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-02-24

Sygn. akt II K 655/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Iwona Kowalik

Protokolant Monika Jasiak

w obecności Prokuratora PR w Ś. B. U.

po rozpoznaniu dnia 20 lutego 2015 roku i 24 lutego 2015 roku sprawy karnej

T. B. (1)

urodzonego (...) w W.

syna R. i R. z domu S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.04.2005r. w sprawie sygn. akt X K 218/05 za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 22.01.2005r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i dozorem kuratora sądowego, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06.12.2006r. w sprawie sygn. akt X Ko 1149/06;

2)wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.06.2006r. w sprawie sygn. akt II K 344/06 za czyny: z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 08.08.2005r. na karę roku pozbawienia wolności; za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 05.08.2005r. do 22.08.2005r. i od 05.09.2005r. do 01.12.2005r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.03.2009r. w sprawie sygn. akt II Ko 125/09;

3)wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20.09.2011r. w sprawie sygn. akt II K 722/11 na karę łączną roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary łącznej okresu od 15.06.2011r. do 20.09.2011r., a który to wyrok łączny obejmował:

a/ wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.08.2008r. w sprawie sygn. akt II K 940/07 za czyny: z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 02.10.2006r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b/ wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.11.2009r. w sprawie sygn. akt II K 393/09 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 25.09.2006r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 21.03.2012r. w sprawie sygn. akt III K 1142/09 za czyn z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 13.12.2008r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 21.12.2012r. w sprawie sygn. akt II K 931/07 za ciąg przestępstw z art. 270§1 kk i art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 270§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 16.10.2006r., 12.10.2006r., 13.10.2006r., 04.10.2006r., 18.08.2006r., 06.10.2006r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 09.08.2006r. 02.08.2006r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 270§1 i 3 kk popełniony w dniu 13.10.2006r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; wymierzono karę łączną 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności;

6) wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13 za czyn z art. 209§1 kk popełniony w okresie od września 2012r. do grudnia 2012r. i od lutego 2013r. do 02.08.2013r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

I. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.08.2008r. w sprawie sygn. akt II K 940/07, Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.11.2009r. w sprawie sygn. akt II K 393/09 i Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 21.12.2012r. w sprawie sygn. akt II K 931/07 i na podstawie art. 91§2 kk wymierza skazanemu T. B. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II. na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy kar dotychczas odbytych w łączonych sprawach;

III. pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

IV. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroków Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.04.2005r. w sprawie sygn. akt X K 218/05 i z dnia 14.06.2006r. w sprawie sygn. akt II K 344/06, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 21.03.2012r. w sprawie sygn. akt III K 1142/09 i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13;

V. zwalnia skazanego od zapłaty wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, zaliczając te wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. B. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.04.2005r. w sprawie sygn. akt X K 218/05 za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 22.01.2005r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i dozorem kuratora sądowego, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06.12.2006r. w sprawie sygn. akt X Ko 1149/06;

2) wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.06.2006r. w sprawie sygn. akt II K 344/06 za czyny: z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 08.08.2005r. na karę roku pozbawienia wolności; za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 05.08.2005r. do 22.08.2005r. i od 05.09.2005r. do 01.12.2005r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.03.2009r. w sprawie sygn. akt II Ko 125/09;

3) wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20.09.2011r. w sprawie sygn. akt II K 722/11 na karę łączną roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary łącznej okresu od 15.06.2011r. do 20.09.2011r., a który to wyrok łączny obejmował:

a/ wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.08.2008r. w sprawie sygn. akt II K 940/07 za czyny: z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 02.10.2006r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b/ wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.11.2009r. w sprawie sygn. akt II K 393/09 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 25.09.2006r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 21.03.2012r. w sprawie sygn. akt III K 1142/09 za czyn z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełniony w dniu 13.12.2008r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 21.12.2012r. w sprawie sygn. akt II K 931/07 za ciąg przestępstw z art. 270§1 kk i art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 270§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 16.10.2006r., 12.10.2006r., 13.10.2006r., 04.10.2006r., 18.08.2006r., 06.10.2006r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 09.08.2006r. 02.08.2006r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 270§1 i 3 kk popełniony w dniu 13.10.2006r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; wymierzono karę łączną 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności;

6) wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13 za czyn z art. 209§1 kk popełniony w okresie od września 2012r. do grudnia 2012r. i od lutego 2013r. do 02.08.2013r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Dowód:

1/ odpisy wyroków:

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.04.2005r. w sprawie sygn. akt X K 218/05

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.06.2006r. w sprawie sygn. akt II K 344/06

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13.08.2008r. w sprawie sygn. akt II K 940/07

- Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.11.2009r. w sprawie sygn. akt II K 393/09

- łącznego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20.09.2011r. w sprawie sygn. akt II K 722/11

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 21.03.2012r. w sprawie sygn. akt III K 1142/09

- Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 21.12.2012r. w sprawie sygn. akt II K 931/07

- nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13

2/ odpisy postanowień:

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06.12.2006r. w sprawie sygn. akt X Ko 1149/06

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.03.2009r. w sprawie sygn. akt II Ko 125/09

3/ akta spraw:

- Sądu Rejonowego w Świdnicy sygn.: II K 931/07, II K 393/09

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn.: II K 344/06, XK 218/05, II K 722/11,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe sygn. III K 1142/09

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. II K 940/07

4/ karta karna – k- 97-99

T. B. (1) ma 30 lat, pozostaje w związku konkubencki, na utrzymaniu ma troje dzieci, posiada wykształcenie średnie z zawodu technik ekonomista, pracował w firmie budowlanej, łożył na utrzymanie rodziny. Zachowanie skazanego w stosunku do osób mu najbliższych było i jest właściwe, nie nadużywał alkoholu, w miejscu zamieszkania zachowywał się spokojnie.

Skazany obecnie przebywa w Areszcie Śledczym w Ś., gdzie odbywa karę pozbawienia wolności. Koniec kary ustalony jest na dzień 14.07.2017r. Zachowanie skazanego w warunkach izolacji więziennej było zmienne z uwagi na problemu adaptacyjne, obecnie jest poprawne, przestrzega podstawowych przepisów regulaminu i porządku wewnętrznego. Dotychczas był czternastokrotnie nagradzany, nie był karany dyscyplinarnie. Nie jest uczestnikiem podkultury więziennej. Wobec przełożonych jest regulaminowy, zdystansowany, w pawilonie mieszkalnym nie prezentuje postaw agresywnych czy samoagresywnych, umiarkowanie krytyczny w stosunku do popełnionych czynów. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowym, zadania realizuje w stopniu dobrym.

Dowód:

1/opinia o skazanym z informacjami o pobytach – 152-153

Sąd zważył:

Zgodnie z brzmieniem art. 569§1 kpk wydanie wyroku łącznego jest możliwe wtedy, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Przepis art. 85 kk z kolei pozwala na orzeczenie kary łącznej wtedy, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju. Punktem odniesienia przy wyroku łącznym nie może być jedynie pierwszy wyrok skazujący, jaki kiedykolwiek wydano wobec skazanego, lecz chodzi tu każdorazowo o ten wyrok, który jest chronologicznie pierwszy w odniesieniu do kolejnych przestępstw, za które został on prawomocnie skazany, a które tworzą grupę czynów zabronionych pozostających w zbiegu, w tym i w kolejnym (zob.: wyrok SN z dnia 21.01.2008r., sygn. V KK 212/07, LEX nr 377209).

Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sytuacji spełnienia warunków, o których mowa powyżej, ma charakter merytoryczny i wiąże się z ukształtowaniem na nowo kary z wyroków podlegających połączeniu, a zatem na nowo kreuje prawomocne skazanie. Z uwagi na fakt, iż kara łączna stanowi odrębną karę zastępującą wszystkie wymierzone kary jednostkowe za pozostające w zbiegu przestępstwa, konieczne jest ustawowe określenie granic wymiaru tej kary, a ściślej mówiąc ustawowe przesądzenie górnej i dolnej granicy, w ramach których Sąd dokona wymiaru kary łącznej.

Wyrok łączny nie musi obejmować jedną karą wszystkich skazań zgłoszonych do zbadania. Wyrok łączny może orzekać także kilka kar łącznych, jeżeli ich suma nie będzie dla skazanego mniej korzystna od wykonywania poszczególnych kar bądź wykonywania kar łącznych orzeczonych poprzednio i kar za pojedyncze przestępstwa, jednakże taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie wystąpiła (zob. m. in.: postanowienie z dnia 10.05.2001r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt II Akz 115/01, publ. OSA 2002/1/4).

Oceniając sytuację prawną skazanego Sąd przyjął, że zachodzą podstawy do wymierzenia kary łącznej.

W rozpoznawanej sprawie „pierwszym” wyrokiem, w rozumieniu art. 85 kk, wydanym wobec skazanego jest wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 13.08.2008r. w sprawie sygn. akt II K 940/07. Przed tym dniem skazany popełnił w dniu 25.09.2006r. czyn stanowiący przedmiot zapadłego wobec niego wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.11.2009r. w sprawie sygn. akt II K 393/09. Wyroki te zostały objęte wyrokiem łącznym Sadu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20.09.2011r. w sprawie sygn. akt II K 722/11. Również kolejny wyrok - w sprawie sygn. akt II K 931/07 z dnia 21.12.2012r. - dotyczył czynów popełnionych przed dniem wydania wyroku w sprawie sygn. akt II K 940/07 (przed 13.08.2008r.), a więc popełnionych odpowiednio: w dniu 16.10.2006r., 12.10.2006r., 13.10.2006r., 04.10.2006r., 18.08.2006r., 06.10.2006r. i 09.08.2006r. oraz 02.08.2006r. Wobec skazanego w każdej z tych spraw wymierzono kary tego samego rodzaju. I tak: wymierzono karę pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy (w sprawie sygn. akt II K 940/07), karę pozbawienia wolności w wymiarze 7 miesięcy (w sprawie sygn. akt II K 393/09) i za ciągi przestępstw kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy oraz roku i 2 miesięcy, następnie zaś karę łączną w wymiarze 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie sygn. akt II K 931/07).

Skoro wyrok w sprawie sygn. akt II K 940/07 zapadł w dniu 13.08.2008r., natomiast czyny, za który skazano T. B. w sprawach sygn. akt II K 393/09 i II K 931/07 zostały popełnione przed tą datą, spełnione zostały przesłanki z art. 85 kk warunkujące możliwość wydania wyroku łącznego obejmującego kary pozbawienia wolności wymierzone za przestępstwa stanowiące przedmiot wymienionych powyżej postępowań.

W konsekwencji powyższych ustaleń Sąd w punkcie I części dyspozytywnej wyroku łącznego na podstawie art. 91§2 kk połączył wyżej wskazane kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzekł karę łączną 4 lat.

Ustalając wymiar kary łącznej Sąd miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 53 kk, a wiec przede wszystkim cele wychowawcze i zapobiegawcze, które mają być osiągnięte wobec sprawcy oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z treścią art. 86§1 kk karę łączną można wymierzyć w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Istnieje również możliwość wymierzenia kary w wysokości pomiędzy tymi granicznymi wartościami (zasada asperacji) nie przekraczając jednak 15 lat pozbawienia wolności.

Należy zatem przyjąć, że odnośnie kary łącznej Sąd dysponował możliwością orzeczenia wobec T. B. (1) kary w granicach od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar jednostkowych), lecz z uwzględnieniem orzeczonej kary łącznej w sprawie sygn. akt II K 931/07 – od 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych), jednakże ponownie z uwzględnieniem kar łącznych orzeczonych w sprawach sygn. akt II K 931/07 i sygn. akt II K 722/11 - do 4 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Za podstawę wymiaru kary łącznej Sąd przyjął zasadę asperacji, a kształtując ją na takim poziomie miał na uwadze więź czasową i przedmiotową między czynami skazanego oraz cele kary w ramach prewencji indywidualnej i ogólnej. W tym miejscu wskazać należy, że niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, asperacji, jak i zasady pełnej kumulacji, oparcie wymiaru kary na zasadzie absorpcji lub kumulacji traktować należy, jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia. Natomiast priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji (zob.: wyrok SN z dnia 02.12.1975r., sygn. RW 628/75; wyrok SA w Katowicach z dnia 13.11.2003r., sygn. II AKa 339/03).

Określając wymiar tak ukształtowanej kary łącznej z punktu I części dyspozytywnej wyroku łącznego Sąd uznał, że zastosowanie systemu absorpcji byłoby rozstrzygnięciem zbyt łagodnym, a określona w ten sposób kara łączna pozbawienia wolności byłyby niewspółmierne do popełnionych przez skazanego czynów. Stanowisko takie jest uzasadnione, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż naruszenie przez skazanego porządku prawnego nie miało charakteru incydentalnego. Skazany jest sprawcą niepoprawnym. Był już wielokrotnie karany sądownie. Pomimo tego nadal naruszał porządek prawny i popełniał kolejne przestępstwa. Nie bez znaczenia jest tutaj także fakt kolejnego skazania w 2013 roku, a mianowicie wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13, który tym dobitniej świadczy o kontynuacji przestępczego działania skazanego.

W związku z czym brak jest obecnie podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej, która to mogłaby przemawiać za przyjęciem zasady pełnej absorpcji.

Równocześnie w ocenie Sądu niecelowym byłoby zastosowanie w przedmiotowej sprawie zasady kumulacji, a na takie stanowisko Sądu niewątpliwie miała wpływ treść opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w Ś. zwłaszcza w zakresie zachowania skazanego w tej jednostce penitencjarnej.

Na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy kar dotychczas odbytych w łączonych sprawach. Zaś w punkcie III części dyspozytywnej wyroku pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach, a nienadające się do połączenia, Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie co do wyroków Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12.04.2005r. w sprawie sygn. akt X K 218/05 i z dnia 14.06.2006r. w sprawie sygn. akt II K 344/06 , Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 21.03.2012r. w sprawie sygn. akt III K 1142/09 i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.12.2013r. w sprawie sygn. akt III K 1177/13, gdyż w tym zakresie brak jest podstaw do objęcia w/w wyroków jednym wyrokiem łącznym, a także do ich połączenia ze sobą, czy też wymierzenia innych kar łącznych pozbawienia wolności niż orzeczona w punkcie I części dyspozytywnej wyroku.

Sąd orzekając karę łączną w niniejszej sprawie przeprowadził badanie wszystkich wyroków i orzeczonych nimi kar pod kątem możliwości ich połączenia w ramach kary łącznej. Chronologiczność wyroków dotyczących skazanego T. B. (1) nie pozostawia wątpliwości co do tego, że – uwzględniając ten sposób badania poszczególnych wyroków – słusznym i zasadnym jest połączenie kar orzeczonych poszczególnymi wyrokami, jak to uczynił Sąd w punkcie I części dyspozytywnej wyroku. W sprzeczności z tą zasadą stoi zaś wniosek obrońcy domagającego się wybiórczego potraktowania skazań T. B. (1) i dokonania ich „wyboru” z pominięciem powyższej zasady. Łączeniu podlegają bowiem kolejne chronologiczne skazania i nie znajduje żadnego uzasadnienia pomijanie niektórych z nich przy ustalaniu podstaw dopuszczalności orzeczenia kary łącznej wobec skazanego wyrokami różnych sądów. Fakt orzekania uprzednio w ramach innego postępowania o wyrok łączny i połączenia kar wymierzonych poszczególnymi wyrokami nie wyłącza tych wyroków z ponownego ich badania w kolejnym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, czyniąc koniecznym ich uwzględnianie przy ustalaniu podstaw orzeczenia kolejnej lub nowej kary łącznej. Dlatego też kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami objętymi następnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20.09.2011r. w sprawie sygn. akt II K 722/11 podlegały badaniu w niniejszym postępowaniu pod kątem istnienia podstaw do ich połączenia w ramach nowej kary łącznej.

Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy skazanego o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu w niniejszym postępowaniu w wysokości 120 złotych powiększonej o 23% Vat, gdyż koszty powyższe zasądzane są w wypadku pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, a jak wynika z dołączonego do wniosku o wydanie wyroku łącznego pełnomocnictwa (k-2) obrońca został upoważniony przez skazanego do prowadzenia tejże sprawy w dniu 07.08.2013r.

Na podstawie art. 624§1 kpk Sąd orzekł o kosztach związanych z wydaniem wyroku łącznego, zaliczając wydatki związane z niniejszym postępowaniem na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Kowalik
Data wytworzenia informacji: