Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 562/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2018-10-16

Sygn. akt II K 562/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ś. w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Iwona Kowalik

Protokolant Katarzyna Małolepsza

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ś. A. B.

po rozpoznaniu dniach 19 grudnia 2017 roku, 18 stycznia 2018 roku, 29 maja 2018 roku, 17 lipca 2018 roku, 02 października 2018 roku i 16 października 2018 sprawy karnej

D. K. (1)

urodzonego (...) w L.

syna A. i Z. z domu M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 09.04.2013r. w sprawie sygn. akt II K 156/13 za czyn z art. 270§1 kk popełniony w maju 2012 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 07.12.2016r. sygn.. akt II Ko 1113/15,

- kara nie została wykonana w całości

2)wyrokiem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 11.02.2015r. w sprawie sygn. akt II K 1144/14 za czyn z art. 279§1 kk popełniony w nocy 28.09.2014r. na karę roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 50 stawek po 10 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, z zaliczeniem na poczet kary grzywny okresu zatrzymania w dniu 23.10.2014r., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 01.02.2016r. sygn. akt II Ko 2827/15, - kara nie została wykonana w całości

3) wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 13.05.2015r. w sprawie sygn.. akt II K 308/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełniony w okresie od 23.12.2014r. do 29.12.2014r. i dniu 07.01.2015r. na karę roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego w L. Ś. z dnia 03.06.2015r. w sprawie sygn. akt II K 215/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnione w dniu 21.10.2014r. i 29.09.2014r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 22.10.2014r.;

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 11.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 477/15 za czyny;

a/ z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 popełniony w dniu 20.03.2015r. na karę roku pozbawienia wolności,

b/ z art. 279§1 popełniony w dniu 20.03.2015r. na karę roku pozbawienia wolności,

c/ z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2015r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 22.03.2015r. na karę miesiąca pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3, orzeczono karę grzywny w wysokości 70 stawek dziennych po 10 złotych, z zaliczeniem na poczet kary grzywny okresu zatrzymania od 22.03.2015r. do 23.03.2015r., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w O. z dnia 26.04.2018r. sygn. akt II Ko 1360/17 z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania w sprawie od dnia 22.03.2015r. do dnia 23.03.2015r. ;

- kara nie została wykonana w całości ;

6)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 267/15 za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk popełniony w okresie od 16.02.2015r. do 17.02.2015r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60 stawek dziennych po 20 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 3 i dozorem kuratora sądowego,

7)wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 171/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełniony w dniach 07.11.2014r. i okresie od 27.09.2014r. do 29.09.2014r. na karę grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 40 złotych,

- kara została wykonana w całości ;

8)wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 18.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 460/15 za czyn z art. 288§1 kk popełniony w dniu 25.08.2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 5 i dozorem kuratora sądowego;

9)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 08.09.2016r. w sprawie sygn. akt II K 244/16 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w okresie od 06.08.2014 do 11.08.2014r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- kara nie została wykonana w całości;

10)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 03.03.2017r. w sprawie sygn. akt II K 837/16 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w okresie od 01.07.2014r. do 04.07.2014r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- kara nie została wykonana w całości;

I. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 części wstępnej wyroku łącznego i na podstawie art. 91§2 kk w zw. z art. 89§1 i 1b kk wymierza skazanemu D. K. (1) karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy zatrzymania: w sprawie sygn. akt II K 477/15 od dnia 22.03.2015r. do dnia 23.03.2015r. i w sprawie sygn. akt II K 1144/14 w dniu 23.10.2014r. oraz okresy kar dotychczas odbytych w łączonych sprawach;

III. łączy kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2, 5, 6 i 8 części wstępnej wyroku łącznego i na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 i 2 kk wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wysokości 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

IV. na poczet orzeczonej w punkcie III części dyspozytywnej wyroku kary łącznej grzywny zalicza skazanemu kary grzywny dotychczas wykonane w łączonych sprawach;

V. pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

VI. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 4 i 7 części wstępnej wyroku łącznego oraz co do połączenia kary grzywny orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 7 części dyspozytywnej wyroku łącznego;

VII. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii radcy prawnego P. Ł. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VIII. zwalnia skazanego od zapłaty wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, zaliczając te wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 562/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. K. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 09.04.2013r. w sprawie sygn. akt II K 156/13 za czyn z art. 270§1 kk popełniony w maju 2012 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 07.12.2016r. sygn. akt II Ko 1113/15,

2)wyrokiem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 11.02.2015r. w sprawie sygn. akt II K 1144/14 za czyn z art. 279§1 kk popełniony w nocy 28.09.2014r. na karę roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 50 stawek po 10 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, z zaliczeniem na poczet kary grzywny okresu zatrzymania w dniu 23.10.2014r., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 01.02.2016r. sygn. akt II Ko 2827/15,

3)wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 13.05.2015r. w sprawie sygn.. akt II K 308/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełniony w okresie od 23.12.2014r. do 29.12.2014r. i dniu 07.01.2015r. na karę roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3;

4)wyrokiem Sądu Rejonowego w L. Ś. z dnia 03.06.2015r. w sprawie sygn. akt II K 215/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnione w dniu 21.10.2014r. i 29.09.2014r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 2, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 22.10.2014r.;

5)wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 11.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 477/15 za czyny;

a/ z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 popełniony w dniu 20.03.2015r. na karę roku pozbawienia wolności,

b/ z art. 279§1 popełniony w dniu 20.03.2015r. na karę roku pozbawienia wolności,

c/ z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2015r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 22.03.2015r. na karę miesiąca pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3, orzeczono karę grzywny w wysokości 70 stawek dziennych po 10 złotych, z zaliczeniem na poczet kary grzywny okresu zatrzymania od 22.03.2015r. do 23.03.2015r., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w O. z dnia 26.04.2018r. sygn. akt II Ko 1360/17 z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania w sprawie od dnia 22.03.2015r. do dnia 23.03.2015r. ;

6)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 267/15 za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk popełniony w okresie od 16.02.2015r. do 17.02.2015r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60 stawek dziennych po 20 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 3 i dozorem kuratora sądowego,

7)wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 171/15 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełniony w dniach 07.11.2014r. i okresie od 27.09.2014r. do 29.09.2014r. na karę grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 40 złotych,

8)wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 18.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 460/15 za czyn z art. 288§1 kk popełniony w dniu 25.08.2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby lat 5 i dozorem kuratora sądowego;

9)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 08.09.2016r. w sprawie sygn. akt II K 244/16 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w okresie od 06.08.2014 do 11.08.2014r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

10)wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 03.03.2017r. w sprawie sygn. akt II K 837/16 za czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w okresie od 01.07.2014r. do 04.07.2014r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Dowód:

1/ karta karna – k- 12-13, 95-98, 142-145, 163-166, 201-204

2/ odpisy wyroków Sądów Rejonowych wraz z danymi dot. kar odbytych:

- w Ś. z dnia 09.04.2013r. w sprawie sygn. akt II K 156/13 – k- 104

- w Z. z dnia 11.02.2015r. w sprawie sygn. akt II K 1144/14 – k- 44, 124

- w L. z dnia 13.05.2015r. w sprawie sygn.. akt II K 308/15 – k- 121

- w L. z dnia 03.06.2015r. w sprawie sygn. akt II K 215/15 – k- 30

- w O. z dnia 11.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 477/15 – k- 128-129

- w Ż. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 267/15 – k- 5

- w K. z dnia 25.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 171/15 – k- 112-113

- w L. z dnia 18.08.2015r. w sprawie sygn. akt II K 460/15 – k- 119

- w Ż. z dnia 08.09.2016r. w sprawie sygn. akt II K 244/16 – k- 4

- w Ś. z dnia 03.03.2017r. w sprawie sygn. akt II K 837/16 – k- 71, 74

3/ postanowienia Sądów Rejonowych:

- w Ś. z dnia 07.12.2016r. sygn. akt II Ko 1113/15 – k- 105

- w Z. z dnia 01.02.2016r. sygn. akt II Ko 2827/15 – k- 125

- w O. z dnia 26.04.2018r. sygn. akt II Ko 1360/17 – k- 225

4/ akta Sądu Rejonowego w Ś. sygn. II K 156/13

5/ pismo AŚ w N. S. – k- 170

D. K. (1) ma 38 lat, posiada wykształcenie zawodowe, w zawodzie hydraulik, jest rozwiedziony, ojciec dwójki dzieci, na które jest zobowiązany alimentacyjnie, obowiązku nie realizuje i nie utrzymuje kontaktu z byłą żoną oraz dziećmi. Przed osadzeniem nie podejmował stałego zatrudnienia, utrzymywał się z prac dorywczych, nadużywał alkoholu, miał skłonności do hazardu, prowadził bogate życie towarzyskie, przebywał w towarzystwie osób o ujemnej opinii środowiskowej.

Po opuszczeniu w styczniu 2018 roku aresztu śledczego (w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem) skazany zamieszkał u siostry B. G. w L.. Został objęty dozorem kuratora sądowego. Początkowo dozór przebiegał prawidłowo, stosunki z siostrą układały się poprawnie. Po miesiącu pracy skazany zrezygnował z niej i zarejestrował własną działalność gospodarczą. Powrócił też, po krótkim okresie abstynencji, do nadużywania alkoholu, co skutkowało utratą zamieszkania. W środowisku sąsiedzkim posiadał pozytywną opinię.

Skazany od dnia 11.06.2018r. ponownie przebywa w zakładzie karnym, obecnie w AŚ w Ś., gdzie odbywa karę pozbawienia wolności. Zachowanie skazanego w warunkach izolacji więziennej zostało ocenione jako utrzymujące się na poziomie umiarkowanym. Przestrzega zasad regulaminu i porządku wewnętrznego, do przełożonych odnosi się regulaminowo, nie sprawia kłopotów natury wychowawczej, dobrze funkcjonuje w celi mieszkalnej. Nie był nagradzany ani karany dyscyplinarnie. Jest uczestnikiem podkultury więziennej. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie zwykłym. Skazany krytycznie odnosi się do popełnionych przestępstw. Proces resocjalizacji D. K. przebiega powoli i nie został jeszcze zakończony, wymaga ugruntowania w czasie.

Dowód:

1/ opinia o skazanym z informacjami o pobytach – k- 3, 28a, 108-109, 221-223

2/ wywiad środowiskowy – k- 67-68, 228-229

3/ pismo AŚ w N. S. – k- 158

Sąd zważył:

Sąd orzekając karę łączną w niniejszej sprawie przeprowadził badanie wszystkich wyroków i orzeczonych nimi kar pod kątem możliwości ich połączenia w ramach kary łącznej uznając, że wobec skazanego zachodzą podstawy do wymierzenia jednej kary łącznej pozbawienia wolności oraz kary łącznej grzywny.

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego zasadnym jest wskazanie podstaw procedowania przez Sąd meriti oraz zastosowanych w niniejszej sprawie przepisów ustaw. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1 (ustawa z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny – przyp. Sądu), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (01.07.2015r. – przyp. Sądu), chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie cyt. ustawy. W niniejszej sprawie mają więc zastosowanie przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego, gdyż D. K. został także prawomocnie skazany po dniu wejścia w życie cyt. ustawy tj. po dniu 01.07.2015r. Przepisy te są też niewątpliwie przepisami względniejszymi dla sprawcy w ich porównaniu do przepisów poprzednio obowiązujących (do dnia 01.07.2015r.), gdyż pozwalają na swobodne, co nie oznacza, że dowolne, kształtowanie wymiaru kary łącznej z uwzględnieniem poprzednio orzeczonych także kar łącznych, a nie wyłącznie kar jednostkowych, a także nie są obwarowane koniecznością zachowania chronologii w zakresie popełniania kolejnych przestępstw tj. „zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (...). Owa chronologiczność wyroków dotyczących skazanego nie pozostawia wątpliwości co do tego, że – uwzględniając ten sposób badania – zasadnym jest połączenie kar orzeczonych poszczególnymi wyrokami w oparciu o art. 85 kk w jego obecnym brzemieniu, zastosowany w oparciu o art. 19 cyt. powyżej ustawy, jak to uczynił Sąd w punktach I i III części dyspozytywnej wyroku.

Przepis art. 85§1 kk pozwala bowiem na orzeczenie kary łącznej wtedy, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Podstawą orzeczenia kary łącznej, o czym mowa w art. 85§2 kk, są zaś wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1.

Artykuł 86 kk określa natomiast wymiar kar łącznych w zależności od ich rodzaju. W treści art. 89 kk określono możliwość łączenia kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i kar bezwzględnych oraz zasady orzekania kar w tych sytuacjach (art. 89§1 i 1b kk).

Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sytuacji spełnienia warunków, o których mowa powyżej, ma charakter merytoryczny i wiąże się z ukształtowaniem na nowo kary z wyroków podlegających połączeniu, a zatem na nowo kreuje prawomocne skazanie. Z uwagi na fakt, iż kara łączna stanowi odrębną karę zastępującą wszystkie wymierzone kary jednostkowe za pozostające w zbiegu przestępstwa, konieczne jest ustawowe określenie granic wymiaru tej kary, a ściślej mówiąc ustawowe przesądzenie górnej i dolnej granicy, w ramach których Sąd dokona wymiaru kary łącznej.

Wyrok łączny nie musi obejmować jedną karą wszystkich skazań zgłoszonych do zbadania, ale może orzekać także kilka kar łącznych, jeżeli ich suma nie będzie dla skazanego mniej korzystna od wykonywania poszczególnych kar bądź wykonywania kar łącznych orzeczonych poprzednio i kar za pojedyncze przestępstwa (zob. m. in.: postanowienie z dnia 10.05.2001r. SA w Krakowie, II Akz 115/01, publ. OSA 2002/1/4).

Reasumując wskazać należy, że skazany wykonał karę grzywny z wyroku opisanego w punkcie 7 wstępnej wyroku łącznego w całości.

W sprawie opisanej w punkcie 4 kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania i upłynął już okres próby oraz termin wskazany w art. 75§4 kk.

W sprawach opisanych w punktach 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 kary pozbawienia wolności nie zostały dotychczas przez skazanego odbyte w całości. Również w sprawach z punktów 2, 5, 6 i 8 kary grzywny nie zostały uiszczone przez skazanego. W konsekwencji powyższych ustaleń zasadnym było połączenie, na podstawie powołanych przepisów, kar jednostkowych i kar łącznych pozbawienia wolności, wskazanych w punkcie I części dyspozytywnej wyroku łącznego i wymierzenie skazanemu kary łącznej 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz połączenie kar grzywny i wymierzenie kary łącznej w wysokości 160 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych.

Ustalając wymiar kary łącznej Sąd miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 53 kk, a wiec przede wszystkim cele wychowawcze i zapobiegawcze, które mają być osiągnięte wobec sprawcy oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z treścią art. 86§1 kk karę łączną można wymierzyć w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Istnieje również możliwość wymierzenia kary w wysokości pomiędzy tymi granicznymi wartościami (zasada asperacji), nie przekraczając jednak 15 lat pozbawienia wolności.

Należy zatem przyjąć, że odnośnie kary łącznej pozbawienia wolności Sąd dysponował możliwością orzeczenia wobec skazanego kary łącznej w granicach od roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar jednostkowych – w tym przypadku kara łączna), do 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar jednostkowych, w tym kary łącznej, przy uwzględnieniu wskazań z art. 89§1b kk – w sprawach z punktów 3, 6 i 8 opisanych w części wstępnej wyroku łącznego nie zarządzono wykonania kar pozbawienia wolności, a suma samych kar bezwzględnych wynosi 3 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności). Natomiast odnośni kar grzywny wymiar kary łącznej mógł oscylować w granicach od 100 stawek dziennych do 280 stawek przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na kwotę 20 zł.

Za podstawę wymiaru kary łącznej Sąd przyjął zasadę asperacji i miał na uwadze więź czasową oraz przedmiotową między czynami skazanego oraz cele kary w ramach prewencji indywidualnej i ogólnej. Określając wymiar tak ukształtowanej kary łącznej Sąd uznał, że zastosowanie asperacji jest w kontekście celów kary, w tym już osiągniętych wobec skazanego, w pełni uzasadnione. Faktem jest, że naruszenie przez skazanego porządku prawnego nie miało charakteru incydentalnego. Skazany kontynuował na przestrzeni lat 2014 - 2015 przestępcze działania, a w zasadzie każdy z popełnionych przez niego czynów był tożsamy rodzajowo (przestępstwa przeciwko mieniu). Do czasu osadzenia nadużywał alkoholu, nie podejmował stałego zatrudnienia, nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, pozostawał najpierw na utrzymaniu matki, a następnie był wspomagany finansowo przez siostrę, prowadził pasożytniczy tryb życia, utrzymywał kontakty z osobami o ujemnej opinii środowiskowej, sam będąc przy tym spokojnym i bezkonfliktowym sąsiadem. Z drugiej zaś strony z opinii o skazanym z AŚ w Ś. wynika, że skazany deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw, a w warunkach izolacji więziennej funkcjonuje prawidłowo. W ocenie Sądu obecna postawa i zachowanie D. K. nie dają jednak podstaw do przyjęcia, że skazany będzie respektował obowiązujące przepisy prawa i nie popełni ponownie przestępstwa, co potwierdzają wnioski cyt. powyżej opinii. W związku z czym istnieją podstawy do przyjęcia umiarkowanej prognozy kryminologicznej wobec skazanego. Proces jego resocjalizacji przebiega obecnie we właściwym kierunku, lecz nie został jeszcze ugruntowany. Takie stanowisko uzasadnia przyjętą przez Sąd zasadę dotyczącą łączenia kar orzeczonych wobec D. K.. Brak natomiast podstaw, w świetle powyższego, do zastosowania wobec skazanego zasady całkowitej absorpcji.

Na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy zatrzymania oraz okresy kar dotychczas odbytych w łączonych sprawach, zaś na poczet orzeczonej w punkcie III kary łącznej grzywny zaliczył kary grzywny dotychczas wykonane w łączonych sprawach.

Pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach Sąd pozostawił do odrębnego wykonania (punkt V części dyspozytywnej wyroku).

Na mocy art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie co do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 4 i 7 części wstępnej wyroku łącznego oraz co do połączenia kary grzywny orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 7 części dyspozytywnej wyroku łącznego, gdyż w tym zakresie brak jest podstaw do objęcia w/w kar węzłem kary łącznej z uwagi na niespełnienie przesłanek wskazanych w art. 85 kk.

Stosownie do wniosku obrońcy Sąd na mocy art. 618§1 pkt 11 kpk zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii radcy prawnego P. Ł. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną przez radcę prawnego należy się wynagrodzenie w wysokości określonej w §17 ust. 5 cyt. rozporządzenia, dlatego orzeczono jak w punkcie VII części dyspozytywnej wyroku.

Na podstawie art. 624§1 kpk Sąd orzekł o kosztach związanych z wydaniem wyroku łącznego, zaliczając wydatki związane z niniejszym postępowaniem na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Kowalik
Data wytworzenia informacji: