Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1198/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2014-11-04

Sygn. akt I Ns 1198/13

POSTANOWIENIE

Dnia 04 listopada 2014r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Halina Grzybowska

Protokolant Magdalena Tobiasz

na rozprawie w dniu 04 listopada 2014 roku w Ś.

sprawy z wniosku I. A.

przy udziale M. A. (1), M. A. (2) i K. P.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. C.

stwierdza, że spadek po J. C.

zmarłym w dniu 23 maja 2013 roku w Ś.

ostatnio stale zamieszkałym w Ś.

na podstawie ustawy nabył w całości syn K. P., syn M. J. i B., posiadający nr PESEL (...).

Sygn. akt I Ns 1198/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni I. A. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po J. C. zmarłym 23 maja 2013 roku w Ś. ,ostatnio zamieszkałym Ś. , wskazując, jako znanych jej spadkobierców - wnioskodawczynie jako siostrę oraz jej dzieci – uczestników postępowania oraz syna spadkodawcy , którego danych personalnych nie zna, gdyż spadkodawca nie utrzymywał z nim kontaktów.

W uzasadnieniu wniosku podała , że spadkodawca pozostawił po sobie zadłużenie m.in. w związku z zaciągniętym (...) Banku SA kredytem i domniemywa, że miał jeszcze inne zadłużenia.

Wezwany do udziału w sprawie K. P. poparł wniosek, chciał rozważyć możliwość złożenia oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, ale ostatecznie go znie złożył .

Wnioskodawczyni nie żądała zwrotu poniesionych kosztów postępowania .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. C. , syn E. i E. , urodzony
(...) roku w Ś. zmarł w dniu (...) roku r.
w Ś. , gdzie ostatnio stale zamieszkiwał. W chwili śmierci był kawalerem . Nie pozostawił testamentu .

dowód :

odpis aktu zgonu spadkodawcy, k. 11

Rodzice spadkodawcy zmarli przed nim,. Z rodzeństwa miał jedna siostrę – wnioskodawczynie I. A., która ma dwoje dzieci . Miał też syna K. P.

dowód :

odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawczyni k. 12-13 ,

odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni k.14-15

odpis skrócony aktu urodzenia M. A. (1) i M. A. (2) k.15.

odpisy aktów zgonu E. C. (1) , odpisu aktu małżeństwa E. S. z E. C. (2) k. 31, odpis aktu zgonu E. C. (2) k. 31

zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni k. 53

odpis zupełny aktu urodzenia K. P. k. 58

O śmierci spadkodawcy jego syn K. P. dowiedział się dopiero z pisma w Sądu w niniejszej sprawie

Dowód: zapewnienie spadkowe uczestnika K. P. k. 53-54 .

Spadkodawca pozostawił zadłużenia . m.in. wobec (...) Banku SA

dowód: postanowienie Komornika Sądowego rewiru I przy Sądzie

Rejonowym w Ś. z dnia 19.06.2006 r. k. 18, wezwanie

do zapłaty k. 17 .

Powyższy stan faktyczny został ustalony przez Sąd na podstawie wyżej wymienionych dokumentów urzędowych w postaci odpisów aktów stanu cywilnego , wiarygodności których uczestnicy nie kwestionowali oraz z zapewnień spadkowych które w zakresie poczynionych wyżej ustaleń były ze sobą zgodne i nie zawierały sprzeczności. Wnioskodawczyni zapewniła, że spadkodawca miał syna, ale nie znała jego danych osobowych , bo spadkodawca nie utrzymywał z nim kontaktu, co potwierdził uczestnik K. P., który o śmierci spadkodawca, podobnie jak jego matka dowiedział się dopiero w toku tego postępowania . Z udzielonej do wglądu teczki dowodu osobistego wynikało, ze spadkodawca zmienił administracyjnie kolejność swoich imion z M. J. na J. M..

Sąd zważył, co następuje :

Przepis art. 922 § 1 stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów Księgi czwartej Kodeksu cywilnego .

Zgodnie z treścią art. 926 § 1 i 2 k.c., powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu, zaś dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo, gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą . Stosownie do treści przepisu art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Spadkodawca nie sporządził testamentu, a zatem
w niniejszej sprawie ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Ponieważ spadkodawca w chwili śmierci był kawalerem i pozostawił tylko 1 dziecko – K. P. , to zgodnie z przepisem art. 931 § 1 k.c. dziedziczy on spadek w całości , albowiem nie odrzucił spadku , ani nie zrzekał się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia . Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Grzybowska
Data wytworzenia informacji: