Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 71/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2013-05-13

Sygn. akt I Ns 71/12

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Paweł Walkiewicz

Protokolant Monika Król

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2013 r. w Ś.

sprawy z wniosku S. B. (1) i K. B.

przy u d z i a l e : M. K., E. K., J. K., D. K., H. M., W. M., M. S.

o stwierdzenie nabycia spadku po H. K.

s t w i e r d z a, że spadek po H. K.

zmarłej dnia 29.08.2010 r. Z.

ostatnio stale zamieszkałej w S.

na podstawie ustawy nabyły : wnuczka H. M. oraz wnuk W. M. po ½ części każde z nich z dobrodziejstwem inwentarza.

I Ns 71/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy K. B. i S. B. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) s.c K. B., S. B. (1) z siedzibą w W. wnieśli o stwierdzenie nabycia spadku po H. K. zmarłej w dniu (...) r. ostatnio stale zamieszkałej w S.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

H. K. zmarła w dniu 29 sierpnia 2010 r. w Z., ostatnio stale zamieszkała w S.. W chwili śmierci była wdową.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu w aktach I (...) k.70

Spadkodawczyni miała dwoje dzieci: J. K. i E. K..

Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu

Dowód: zapewnienie spadkowe J. K. k. 23

E. K. odrzuciła spadek po H. K.

przez oświadczenie w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2011 r. E. K. nie posiadała zstępnych.

Dowód: akt notarialny z 2 listopada 2010 r. Rep A nr (...) k.6

J. K. odrzucił spadek po H. K.

przez oświadczenie w formie aktu notarialnego w dniu 28 września 2010 r. J. K. ma dwoje małoletnich dzieci: W. M. oraz H. M.

Dowód: akt notarialny z 28 września 2010 r. Rep A nr (...)k. 7

R. M. jako przedstawiciel ustawowy małoletnich H. M. i W. M. złożyła w dniu 10 maja 2011 r. złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po H. K.

Dowód: akt notarialny z 10 maja 2011 r, Rep A nr (...) w aktach I(...)

akt notarialny z 10 maja 2011 r, Rep A nr (...)w aktach I(...)

Sąd zważył co następuje:

Kodeks cywilny stanowi w art 922 §1 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, a w art.924 kc stanowi iż spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art 926 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Stosownie do art 931 kc W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Zgodnie z art 1015 k.c . oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przekładając powyższe przepisy na realia przedmiotowej sprawy Sąd zważył, że dzieci spadkodawczyni J. K. oraz E. K. skutecznie, w terminie odrzucili spadek po H. K.. Z dniem złożenia oświadczenia przez J. K.(28.9.2010 r) zaczął biec sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia w imieniu jego małoletnich dzieci. W. M. oraz H. M., Termin do złożenia w ich imieniu oświadczeń upłynął 28 marca 2011 r. Oświadczenia takie zostały złożone w ich imieniu w dniu 10 maja 2011 r. a więc po upływie ustawowego terminu, nie wywołały zatem skutków prawnych.

Stosownie do art. 1020 k. c spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Zgodnie z art. 931 § 2 jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W związku z powyższym spadek nabyły na podstawie ustawy po 1/2 części spadku H. M. oraz W. M. z dobrodziejstwem inwentarza jako osoby małoletnie

Z tych też względów Sąd orzekła jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Walkiewicz
Data wytworzenia informacji: