Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 699/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2016-01-28

Sygnatura akt VI K 699/14

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Anna Wołosecka - Berk

Protokolant : Aneta Elżbieciak

przy udziale Prokuratora Jarosława Stasika

po rozpoznaniu dnia 10.II., 10.III., 24.III., 05.V., 15.VI., 22.IX., 27.X., 24.XI.2015r. i 19.I.2016r.

sprawy karnej

J. P.

urodz. (...) w D.

syna B. i A. zd. B.,-

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 01 sierpnia 2014 roku w D., woj. (...), podczas zabezpieczenia koncertu Festiwalu (...), znieważył funkcjonariuszy Straży Miejskiej w osobach W. K. i P. C. słowami uznawanymi powszechnie za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

II.  w dniu 02 sierpnia 2014 roku w D. na ul. (...) woj. (...), wypowiadał pod adresem P. C. groźby pobicia, które to groźby z uwagi na sposób ich wypowiadania wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będą spełnione, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

III.  w tym samym miejscu i czasie co w pkt II naruszył nietykalność cielesną P. C., przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 217§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

IV.  w dniu 02 sierpnia 2014 roku w D., woj. (...), podczas zabezpieczenia koncertu Festiwalu (...), znieważył funkcjonariuszy Straży Miejskiej w osobach W. K. i M. K. słowami uznawanymi powszechnie za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

V.  w tym samym miejscu i czasie co w pkt IV wobec W. K. wypowiadał groźby pozbawienia życia, które to groźby z uwagi na sposób ich wypowiadania oraz okoliczności towarzyszące wzbudziły u zagrożonego uzasadnioną obawę, że będą spełnione, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

VI.  w dniu 13 października 2014 roku w D., woj. (...), znieważał funkcjonariusza Straży Miejskiej W. K. słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,-

tj. o czyn z art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk,-

------------- / ----------

I.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt I i IV części wstępnej wyroku przyjmując , iż stanowią one ciąg przestępstw określony w art. 91§1 kk w zw. z art. 4§1 kk i za to na podstawie art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk w zw. z art. 91§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu 3 (trzy ) miesiące pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 57a§2 kk w zw. z art. 4§1 kk orzeka nawiązki na rzecz pokrzywdzonych W. K., P. C. i M. K. w kwotach po 100 (sto) złotych,-

II.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, przy czym z opisu czynu eliminuje zapis, iż oskarżony „działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”, to jest występku z art. 190§1 kk i za to na podstawie art. 190§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,-

III.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, iż oskarżony popchnął pokrzywdzonego oraz z opisu czynu eliminuje zapis, iż oskarżony „działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”, to jest występku z art. 217§1 kk i za to na podstawie art. 217§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,-

IV.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 190§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk i w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 57a§2 kk w zw. z art. 4§1 kk orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego W. K. w kwocie 100 (sto) złotych,-

V.  oskarżonego J. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, przy czym z opisu czynu eliminuje zapis, iż oskarżony „działał publicznie, bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”, to jest występku z art. 226§1 kk i za to na podstawie art. 226§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności,-

VI.  na podstawie art. 91§2 kk w zw. z art. 4§1 kk za zbiegające się przestępstwa i ciąg przestępstw wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,-

VII.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk w zw. z art. 4§1 kk wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu zawiesza tytułem próby na okres lat 2 (dwóch),-

VIII.  zasądza od oskarżonego na rzecz S. Państwa kwotę 409,17 zł. tytułem poniesionych w sprawie wydatków i wymierza opłatę w kwocie 180 zł.

Sygn. akt VI K 699/14

UZASADNIENIE

W świetle zebranego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01 sierpnia 2014 roku w D. odbywała się inauguracja Festiwalu (...), koncerty odbywały się m.in w D. C. mieszczącym się na terenie parku zdrojowego , teren ten oraz przebieg imprezy w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa zabezpieczali m.in funkcjonariusze Straży Miejskiej w D. w osobach W. K. i P. C., którzy pełnili służbę w godzinach od 14.00 do 22.00. Po godzinie 21.00 oskarżony J. P. podszedł do oznakowanego radiowozu a następnie bez powodu , w obecności wielu osób , które przebywały w parku gestem znieważył funkcjonariuszy Straży Miejskiej a następnie wypowiedział pod ich adresem słowa wulgarne.

W dniu 2 sierpnia 2014 roku w godzinach od 16.00 do 24.00 obowiązki na terenie parku zdrojowego wykonywali funkcjonariusze Straży Miejskiej W. K. i M. K. . Około godziny 21.00 oskarżony ponownie bez powodu i w obecności wielu osób przebywających w parku wypowiadał pod adresem funkcjonariuszy słowa wulgarne, znieważał ich gestami. Nadto oskarżony wypowiedział wobec W. K. groźbę pozbawienia życia poprzez spalenie go .

/ dowód: zeznania świadków: W. K. k 8-9, 17, 67-68 ,

P. C. k 13,66 odwrót ,

M. K. k. 11, 66/

W dniu 2 sierpnia 2014 roku pokrzywdzony P. C. przechodził ulicą (...) w D., spotkał oskarżonego, który przechodząc obok w/w naruszył jego nietykalność cielesną popychając go a następnie zagroził mu pobiciem, P. C. nie reagował na powyższe słowa, oskarżony w dalszym ciągu wypowiadał groźby.

/ dowód: zeznania świadków: W. K. k 8-9 , 17, 67-68

P. C. k. 13,16, 66 odwrót,

E. W. k 15,68/

W dniu 13 października 2014 roku W. K. pełnił służbę w godzinach 7.30-15.30 . O godzinie 8.35 pokrzywdzony szedł ulicą (...) w D., ubrany był w mundur. Ulicą tą przechodził oskarżony, który użył wobec pokrzywdzonego słów wulgarnych , z wypowiedzi wynikał, iż ma to związek z uprzednio złożonymi skargami.

/ dowód: zeznania świadków: W. K. k 31 , 67-68/

Monitoring części zdrojowej D. sprawdzany był w dniu 24.02.2014 roku, stwierdzono jego uszkodzenie , o powyższym fakcie został zawiadomiony wykonawca systemu monitoringu , usterki do dnia 27.02.2015 roku nie usunięto.

/dowód: pismo Urzędu Miejskiego w D. wraz z załącznikiem k 79-80 oraz k 135;

pismo (...) Centrum (...) z dnia 18.03.2015 roku k 122/

Biegły z zakresu informatyki w sporządzonej opinii wskazał, iż kamery K17 i K18 ( obejmujące teren gdzie miały mieć miejsce zdarzenia z udziałem oskarżonego) nie rejestrują obrazu, nie zachowały się nagrania z okresu 1-2.08.2014 r - nie można stwierdzić czy po zapisaniu nagrania na rejestratorze ktoś ingerował w nagranie .

/ dowód: opinia biegłego z zakresu informatyki 159/

Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Kłodzku z dnia 21.12.2015 roku umorzone zostało postępowanie o czyny z art. 231§1 kk w zw. z art. 236§1 kk , z art. 233§1 kk w zw. z art. 235 kk oraz z art. 231§1 kk w zw. z art. 190§1 kk.

/ dowód : kserokopia postanowienia z dnia 21.12.2015 roku sygn. akt 2 Ds 794/15 k. 196-19/

Oskarżony nie był uprzednio karany .

/dowód: informacje z KRK k. 168 /

Oskarżony J. P. stojący pod zarzutem popełnienia czynów z art. 217§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk, 190§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk oraz 226§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk nie przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie popełnił zarzucanych mu czynów , natomiast zeznania funkcjonariuszy Straży Miejskiej wynikają z faktu, iż wielokrotnie opowiadał się za likwidacją tej instytucji.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina oskarżonego odnośnie zarzuconych mu czynów w kształcie jak to przyjęto w części dyspozytywnej wyroku nie budzi wątpliwości. Zdaniem Sądu zeznania świadków W. K. , P. C. i M. K. należy ocenić jako spójne i logiczne ,wskazują one jednoznacznie, iż oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów. Świadkowie przytoczyli w swoich zeznaniach słowa wulgarne jakie wypowiadał pod ich adresem oskarżony, stanowiły one niewątpliwe zniewagi pod adresem funkcjonariuszy wypowiadane podczas i w związku z wykonywaniem przez w/w czynności służbowych. Nadto świadkowie cytowali bądź przywoływali treść gróźb popełnienia przestępstwa na ich szkodę , wypowiedzi te zawarto w protokołach przesłuchań. Nadto zeznania P. C. dotyczące zdarzenia z dnia 2 sierpnia 2014 roku które miało miejsce na ulicy (...) w D. znalazły potwierdzenie w zeznaniach świadka E. W., która wprawdzie nie słyszała dokładnie słów jakie były wypowiadane przez oskarżonego potwierdziła jednak, iż oskarżony był wzburzony, szedł za P. C. machając rękoma, całą sytuację oceniła jako konfliktową.

Pokrzywdzony W. K. i P. C. podali, iż groźby wzbudziły w nich obawę, że zostaną spełnione, należy uznać ją za uzasadnioną a to z uwagi na agresywne zachowanie oskarżonego.

Oceniając wyjaśnienia oskarżonego Sąd odmówił im wiarygodności albowiem pozostają one w sprzeczności z zebranym materiałem dowodowym. Podawane przez oskarżonego motywy jakimi mieliby się kierować pokrzywdzeni nie zasługują na uwzględnienie albowiem trudno przyjąć aby świadkowie , będący funkcjonariuszami publicznymi w sposób świadomy decydowali się na złożenie fałszywych zeznań zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i rozprawy głównej, narażając się nie tylko na odpowiedzialność karną ale również na utratę możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Podkreślić należy, iż zeznania pokrzywdzonych są spójne i logiczne, wzajemnie się uzupełniają , nie zawierają sprzeczności, zawiadomienia o popełnieniu przestępstw składane były bezpośrednio po nastąpieniu zdarzeń, tym samym brak jest przesłanek do przyjęcia aby nie odzwierciedlały one rzeczywistego przebiegu zdarzeń.

Oskarżony podnosił zarzuty co do nie przesłuchania w toku dochodzenia innych świadków zdarzeń jak również nie zabezpieczenie zapisów z monitoringu. Niewątpliwie sytuacją pożądaną byłoby ustalenie danych innych osób które przedmiotowe zdarzenia widziały zwłaszcza w zakresie czynów gdzie przyjęto kwalifikację z art. 57a§1 kk , jednak fakt , że tego nie zrobiono nie może automatycznie podważać wiarygodności zeznań pokrzywdzonych.

W zakresie zapisów z monitoringu wskazać należy, iż kwestia ta była szczegółowo wyjaśniana w toku rozprawy przed Sądem, z zeznań W. K. wynika, iż w dacie popełnienia czynów mających miejsce na terenie P. Zdrojowego monitoring miejski nie działał albowiem został uprzednio uszkodzony , oskarżony okoliczność tą kwestionował, jednak relacja W. K. została potwierdzona pismami przesłanymi przez Urząd Miejski w D. oraz firmy która przedmiotowy monitoring instalowała. Wobec twierdzeń oskarżonego, iż istnieje podejrzenie ingerencji w zapisy monitoringu powołano biegłego , który w sporządzanej opinii wskazał, iż powyższych okoliczności nie stwierdził. Nadto z kopii notatki urzędowej k. 110 wynika, iż ustalenia poczynione w związku ze zdarzeniem z dnia 26.11.2014 roku, które miało mieć miejsce w D. w okolicy Sanatorium (...) co do osoby sprawcy nie zostały dokonane w oparciu o analizę zapisów z monitoringu( oskarżony podnosił, iż w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym tego czynu analiza taka była przeprowadzona)

Również w zakresie czynów popełnionych na szkodę P. C. w dniu 2.08.2014 roku na ulicy (...) z zeznań świadka wynika, iż miejsce gdzie doszło do zdarzenia nie zbyło objęte monitoringiem, który zamontowany jest na budynku tzw. R..

Odnosząc się do zeznań świadków przesłuchanych w toku rozprawy głównej na wniosek oskarżonego a mianowicie K. S., T. Z., B. K., M. J. , R. K. i Z. K. to osoby te nie posiadały wiadomości na temat zdarzeń będących przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie, zeznania dotyczyły wniosków składnych przez oskarżonego a dotyczących likwidacji Straży Miejskiej a także kwestii okresu w jakim działał monitoring, przy czym jak wskazano wyżej z uzyskanych dokumentów wynika, iż przedmiotowy monitoring nie działał. Świadek A. C. w złożonych zeznaniach podała, iż oskarżony jest osobą konfliktową, potwierdziła, iż w dniu otwarcia festiwalu doszło do jakiegoś zdarzenia z udziałem oskarżonego, określiła je jako „ burdę” , szczegółów tego zdarzenia świadek nie znała.

Sąd przyjął, iż czyny zarzucone oskarżonemu opisane w pkt I, IV i V części wstępnej wyroku popełnione zostały w warunkach określonych w art. 57a§1 kk tzn. miały charakter chuligański gdyż oskarżony działał bez powodu, publicznie okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Podkreślić należy, iż funkcjonariusze Straży Miejskiej działali w ramach przyznanych im uprawnień, nie prezentowali postaw mogących uzasadniać agresywne zachowanie a podejmowane działania były wykonywaniem obowiązków w ramach konieczności zapewnienia porządku publicznego.

Czyny przypisane oskarżonemu popełnione zostały publicznie, gdyż na terenie parku zdrojowego przebywało wiele osób, odbywały się liczne imprezy w ramach Festiwalu (...) które gromadziły liczną publiczność, a oskarżony zachowywał się głośno, krzyczał .

Nie ulega też wątpliwości, iż zachowanie oskarżonego stanowiło wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego albowiem zdarzenie miało miejsce w porze wczesno wieczornej, oskarżony ignorował prośby o zmianę swojego zachowanie, nie bacząc na inne osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia.

W odniesieniu do czynów opisanych w pkt II, III i VI części wstępnej wyroku Sąd wyeliminował z opisu czynu oraz kwalifikacji przesłanki określone w art. 57a§1 kk albowiem czyny te popełnione zostały wprawdzie w miejscach publicznych jednak nie publicznie gdyż z okoliczności zdarzeń wynika, iż nie było tam innych osób które mogłyby przedmiotowe zdarzenia dostrzec.

W zakresie czynów z art. 226 §1 kk opisanych w pkt I i IV części wstępnej wyroku Sąd uznał , iż zostały one popełnione w warunkach określonych w art. 91 §1 kk a mianowicie w podobny sposób oraz w krótkich odstępach czasu i stanowią ciąg przestępstw z art. 226 §1 kk w zw. z art. 91 §1 kk .

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżonego J. P. za winnego popełnienia

-czynów opisanych w pkt I i IV części wstępnej wyroku z art. 226 §1 kk w zw. z art. 57a §1 kk i w zw. z art. 91§1 kk i za to na podstawie art. 226§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk w zw. z art. 91§1kk wymierzył 3 miesiące pozbawienia wolności oraz nawiązki na rzecz pokrzywdzonych W. K., P. C. i M. K. po 100 złotych.

-

czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku z art. 190§1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył 4 miesiące pozbawienia wolności

-

czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku z art. 217§1 kk za który wymierzył 4 miesiące pozbawienia wolności;

-

czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku z art. 190 §1 kk w zw. z art. 57a §1 kk i za to na podstawie art. 190§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk wymierzył 4 miesiące pozbawienia wolności oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego W. K. w kwocie 100 złotych. ;

-

czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyrok z art. 226§1 kk za który wymierzył 4 miesiące pozbawienia wolności;

za zbiegające się występki i ciągi przestępstw Sąd wymierzył karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił uprzednią niekaralność oskarżonego, jak również stopnień społecznej szkodliwości popełnionych czynów oraz okoliczności czynów , wypowiadanie słów szczególnie wulgarnych i obraźliwych. Nie ulega wątpliwości, iż z charakteru obowiązków wykonywanych przez funkcjonariuszy wynika możliwość wystąpienia zachowań ze strony osób wobec których podejmowane są określone czynności powodujących utrudnienie ich wykonywania czy też agresji, jednak nie może to prowadzić do aprobowania sytuacji w których dochodzi do popełnienia czynów wyczerpujących ustawowe znamiona występków określonych w kodeksie karnym na szkodę tych osób, w szczególności gdy tego rodzaju zachowania występują bardzo często.

Na mocy art. 69§1i 2 kk i 70§1 pkt 1 kk Sąd zastosował względem oskarżonego instytucję warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby na 2 lata uznając, iż mimo zawieszenia wykonania kara spełni swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze, Sąd uznał, że w sprawie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary mimo kwalifikacji czynów w związku z art. 57a§ kk i uzasadnione jest przyjęcie, iż popełnione czyny skierowane przeciwko działalności instytucji państwowych miały charakter incydentalny gdyż oskarżony nie był wcześniej karany za tego typu występki.

Zdaniem Sądu orzeczona kara jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz zawinienia i spełni swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze.

Sąd stosował ustawę obowiązującą w chwili popełnienia czynów jako względniejszą dla sprawcy.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 kpk.

z/odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć oskarżonemu z pouczeniem i jego obrońcy adw. R. Ś..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Gołębiewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołosecka-Berk
Data wytworzenia informacji: