Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 77/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-06-20

Sygnatura akt VI K 77/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Anna Wołosecka- Berk

Protokolant : Aneta Elżbieciak

przy udziale Prokuratora Pawła Rapacz

po rozpoznaniu dnia 29.I., 12.III., 28.VI. i 19.VI.2013r. sprawy karnej

M. Z.

urodz. (...) we W.

syna F. i H. zd. W.,-

P. Z.

urodz. (...) w B.

syna F. i H. zd. W.,-

oskarżonych o to, że:

I  w dniu 17 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili M. T. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 207 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...) wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 18 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili R. S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 131,50 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...)-902 wraz z karta pamięci o pojemności 4 GB wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili S. L. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 40 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania przewodu wysokiego ciśnienia do samochodu marki O. (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili G. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 596 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...) wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili A. T. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 330 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...) GB wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 28 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili P. F. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 287 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...) wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

I  w dniu 28 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu allegro.pl o nazwie (...) założone na nazwisko S. M., doprowadzili W. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 242,53 zł. za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...) wystawionego na aukcji o numerze (...),-

to jest o czyn z art. 286§1 kk,-

------------- / -----------

I  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku, przy czym z opisów czynów eliminuje zapisy, iż oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu oraz w miejsce określenia „doprowadzili” przyjmuje określenie „doprowadził”, stanowiących ciąg przestępstw określony w art. 91§1 kk, to jest występków z art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności,-

I  na podstawie art. 69§1 kk i 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu M. Z. zawiesza tytułem próby na okres lat 2 (dwóch),-

I  na podstawie art. 33§2 kk wymierza oskarżonemu M. Z. grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,-

I  oskarżonego P. Z. uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku, a poniesione w tym zakresie wydatki zalicza na rachunek Skarbu Państwa,-

I  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego P. Z. kwotę 708,48 zł. tytułem poniesionych przez oskarżonego kosztów z tytułu ustanowienia obrońcy w sprawie,-

I  zasądza od oskarżonego M. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 zł. tytułem części poniesionych w sprawie wydatków, w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych

UZASADNIENIE

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżeni M. Z. i P. Z. od początku 2011 roku razem zamieszkiwali w M. w wynajmowanym mieszkaniu na ulicy (...). Oskarżeni zajmowali osobne pokoje , w mieszkaniu tym zainstalowany był internet radiowy , P. Z. korzystał z laptopa natomiast M. Z. z komputera , który znajdował się w jego pokoju.

W marcu 2011 roku oskarżony M. Z. zaproponował mieszkańcowi M. M. S. (1) założenie konta w jednym z banków na swoje nazwisko w zamian za niewielką korzyść materialną . M. S. (1) założył w Banku (...) w B. konto o numerze (...) następnie dokumenty pozostawił w umówionym miejscu w M. po uprzednim kontakcie telefonicznym . Po około dwóch tygodniach M. S. (1) ponownie zadzwonił na wskazany numer telefonu celem uzgodnienia przekazania karty bankomatowej , odbyło się w to w okolicy cmentarza w M. , przy czym M. S. (1) nie wysiadał z samochodu a kartę podał przez otwarte okno innej osobie siedzącej w drugim samochodzie.

M. Z. w oparciu o dane zawarte w przedmiotowych dokumentach założył w dniu 27 marca 2011 roku konto na portalu (...) o nazwie (...) . Za pośrednictwem tego konta oskarżony M. Z. wystawiał na aukcje i oferował do sprzedaży telefony komórkowe , których jednak faktycznie nie posiadał i nie miał zamiaru przesłać kupującym.

/dowód : częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. Z. k 940,1066

częściowo zeznania świadka M. S. (...)- (...);

pismo(...)Sp z o.o. k 32

historia logowań konta k.33

historia rachunku bankowego k. 56-57/

W dniu 17 kwietnia 2011 roku M. T. (1) zakupił telefon komórkowy marki S. (...) wystawiony na aukcji o numerze (...) , w doręczonej przesyłce za którą pokrzywdzony zapłacił 207 zł znajdowała się imitacja paralizatora elektrycznego.

/dowód : zeznania świadka M. T. k 142-143;

kopie dokumentów k 144-146/

W dniu 18 kwietnia 2011 roku R. S. zakupiła telefon komórkowy marki S. (...)-902 wraz z kartą pamięci o pojemności 4 GB wystawiony na aukcji o numerze (...) , pokrzywdzona dokonała przelewu na wskazane konto kwoty 131,50 zł, nie otrzymała żadnej przesyłki.

/ dowód : zeznania świadka R. S. k 380- 381;

kopia przelewu k 383;

wydruk z internetu k 384/

W dniu 18 kwietnia 2011 roku S. L. (1) przesłał do osób wystawiających na portalu (...) oferty sprzedaży części samochodowych zapytanie o możliwość zakupu przewodu wysokiego ciśnienia do samochodu O. (...) . W dniu 19 kwietnia pokrzywdzony otrzymał od użytkownika o nicku(...)informację , iż posiada on taki przewód za cenę 40 zł , uzgodniono formę zapłaty w postaci przelewu na konto. W dniu 20 kwietnia 2011 roku S. L. (1) dokonał przelewu kwoty 40 zł na wskazane konto, pokrzywdzony nie otrzymał przesyłki.

/ dowód : wydruki z internetu k 3-5;

kopia przelewu k 6;

zeznania świadka S. L. k 15-17/

W dniu 20 kwietnia 2011 roku G. P. (1) zakupił telefon komórkowy marki S. (...) wystawiony na aukcji o numerze (...), w doręczonej przesyłce za którą pokrzywdzony zapłacił kwotę 596 zł znajdowała się imitacja paralizatora elektrycznego.

/dowód: zeznania świadka G. P. k 437-438;

wydruki z internetu k 440-442/

W dniu 20 kwietnia 2011 roku A. T. (2) zakupił telefon komórkowy marki N. (...) (...) wystawiony na aukcji o numerze (...) , pokrzywdzony dokonał przelewu na wskazane konto kwoty 330zł, mimo informacji o nadaniu przesyłki nie otrzymał jej.

/dowód: zeznania świadka A. T. k.550-551;

wydruki z internetu k 473-478 /

W dniu 28 kwietnia 2011 roku P. F. (1) zakupił telefon komórkowy marki N. (...) wystawiony na aukcji o numerze (...) , w doręczonej przesyłce za którą pokrzywdzony zapłacił kwotę 287 zł znajdowały się okulary przeciwsłoneczne.

/dowód : zeznania świadka P. F. k 226-227;

wydruki z internetu k 230-232/

W dniu 28 kwietnia 2011 roku W. P. (1) za pośrednictwem swojego syna M. P. zakupiła telefon komórkowy marki N. (...) wystawiony na aukcji o numerze (...), w doręczonej przesyłce za którą pokrzywdzona zapłaciła kwotę 242,53 zł znajdowała się imitacja paralizatora elektrycznego.

/dowód : zeznania świadka W. P. k 102-103;

wydruki z internetu k. 104-112/

Biegły sądowy w opinii z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów stwierdził, iż pismo ręczne znajdujące się na potwierdzeniach odbioru przesyłki przekazanych do badań nie zostało nakreślone przez M. Z. jak też P. Z. oraz inne osoby, których wzory pisma i podpisów przedstawiono do badań.

/ dowód: opinia biegłego k 821-839/

Dane personalne użytkowników telefonów o numerach (...) - wskazany na aukcjach (...) jako numer kontaktowy oraz (...)- użytkowany przez M. S. (1) jako numer kontaktowy nie zostały przekazane do firmy (...).

/dowód : pismo firmy (...) S.A. K 356-357/

W toku postępowania przed sądem oskarżony M. Z. przeprosił pokrzywdzonych i naprawił wyrządzoną szkodę wpłacając na rzecz pokrzywdzonych odpowiednie kwoty zgodnie z uprzednio dokonanymi wpłatami.

/ dowód: pisma z przeprosinami k. 947-953

dowody przelewów k. 954/

Oskarżony M. Z. był uprzednio karany , w tym za przestępstwa przeciwko mieniu na karę grzywny, P. Z. był uprzednio karany za przestępstwo przeciwko mieniu na karę grzywny.

W miejscu zamieszkania M. z.posiadał pozytywna opinię środowiskową.

/dowód: informacje z K. k .1113,1116;

wywiad środowiskowy k 958/

Oskarżony M. Z. stojący pod zarzutem popełnienia czynów z art. 286§1 kk w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do winy i zaprzeczył aby dokonywał wyłudzeń za pośrednictwem portalu (...), w toku rozprawy głównej oskarżony przyznał się do winy i w złożonych wyjaśnieniach podał, że przedmiotowych czynów dokonał sam a wynikały one z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oskarżony P. Z. stojący pod zarzutem popełnienia czynów z art. 286§1 kk w toku postępowania przygotowawczego jak i rozprawy głównej nie przyznał się do winy i w złożonych wyjaśnieniach podał, że nie posiadał wiedzy o założonym koncie na portalu (...) i zawieranych umowach sprzedaży.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina oskarżonego M. Z. odnośnie zarzuconych mu czynów nie budzi wątpliwości. Oskarżony przyznał się do winy i wyjaśnił, iż przedmiotów oferowanych do sprzedaży nie posiadał i nie miał zamiaru ich wysyłać natomiast dokonywane przestępstwa były sposobem na uzyskanie środków finansowych na własne potrzeby.

Wskazać należy, iż dla przypisania sprawcy popełnienia czynu z art. 286 §1 kk konieczne jest ustalenie, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd doprowadza on inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości , iż w chwili zawierania poszczególnych umów oskarżony nie miał zamiaru wywiązać się z jej postanowień albowiem w istocie nie posiadał przedmiotów które były wystawiane na aukcji, przez co wprowadził w błąd pokrzywdzonych co do tego faktu oraz możliwości realizacji poszczególnych umów. Okoliczności powyższe wynikają z wyjaśnień oskarżonego przyznającego się do winy oraz zeznań pokrzywdzonych .

Jednocześnie Sąd uznał, iż zarzucane czyny stanowią ciąg przestępstw określony w art 91§1 kk albowiem zostały popełnione w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu przy czym zamiar popełnienia kolejnych występków niewątpliwie realizowany był każdorazowo w poszczególnych dniach kiedy to konkretne osoby brały udział w licytacjach i wyrażały chęć zakupu oferowanych przedmiotów w wyniku czego dochodziło do zawarcia umów a następnie przelewów pieniędzy.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżonego M. Z. za winnego popełnienia czynów z art. 286§1 kk w zw. z art 91§1 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art 91§1 kk wymierzył dziesięć miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił karalność oskarżonego w chwili orzekania, stosunkowo niewielką wartość wyrządzonej szkody fakt, iż w toku postępowania została ona naprawiona oraz stopień społecznej szkodliwości czynu. Okoliczności czynów wskazują na zaplanowany charakter przestępczej działalności, poprzedzone były działaniami , które miały umożliwić dokonywanie oszustw bez możliwości identyfikacji sprawcy co wskazuje, iż popełnione czyny nie miały niewątpliwie charakteru przypadkowego. Sąd uwzględnił jednak postawę oskarżonego zaprezentowaną w toku rozprawy głównej a mianowicie przyznanie się do winy, naprawienie szkody, przeroszenie pokrzywdzonych , wyrażenie skruchy i krytyczne odniesienie się do popełnionych czynów.

Na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 pkt 1 kk Sąd zawiesił warunkowo wykonanie orzeczonej kary pobawienia wolności tytułem próby na okres lat dwóch uznając, iż odnośnie oskarżonego można postawić pozytywną prognozę, co do jego zachowania w przyszłości i będzie to wystarczające dla osiągnięcia celów kary oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Z wywiadu środowiskowego wynika, iż oskarżony w miejscu zamieszkania funkcjonował w sposób prawidłowy, nie utrzymywał kontaktów z osobami o ujemnej opinii społecznej, obecnie pracuje i prowadzi ustabilizowany tryb życia.

Zdaniem Sądu orzeczona kara jest współmierna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu i spełni swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze.

Zdaniem Sądu brak jest natomiast podstaw do przypisania sprawstwa w zakresie przedmiotowych czynów P. Z.. Oskarżony P. Z. zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w toku rozprawy głównej nie przyznał się do winy i zaprzeczył aby brał udział w procederze wyłudzania pieniędzy za pośrednictwem portalu allegro wyjaśnił, że nie miał wiedzy na temat działań podejmowanych przez swego brata M.. Oskarżony M. Z. przyznając się do winy w toku rozprawy głównej wyjaśnił, iż przedmiotowych czynów dokonał sam bez wiedzy swojego brata. W toku postępowania przygotowawczego jak i rozprawy głównej nie zostały przedstawione dowody mogące podważyć treść tych wyjaśnień albowiem pokrzywdzeni nie mieli bezpośredniego kontaktu z oskarżonymi, , zeznania osób które uczestniczyły w czynnościach związanych z założeniem konta w banku nie wskazują bezpośrednio jak też pośrednio , który z oskarżonych był w przedmiotową sprawę zaangażowany.

Wskazać należy, iż w żadnych zeznaniach M. S. (1) nie pojawia się konkretne imię i nazwisko ( imiona i nazwiska) osoby , która zaproponowała mu założenie konta w banku , natomiast dalsze czynności w postaci przekazania dokumentów czy też karty bankomatowej odbyły się w okolicznościach w których świadek nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą odbierająca dokumnety , umożliwiającego jej identyfikację. W toku dochodzenia okazywano M. S. (1) album fotograficzny z wizerunkiem m.in. P. Z. - świadek zeznał, iż żadnej z osób których fotografie mu okazano nie zna, również na rozprawie podał, iż nie rozpoznaje siedzących na sali oskarżonych. M. S. (1) wielokrotnie podkreślał, iż w tamtym okresie spożywał alkohol, większość czynności związanych z przedmiotowymi zdarzeniami podejmował będąc pod jego wpływem, okoliczność ta z pewnością utrudniała szczegółowe odtworzenie zdarzeń oraz identyfikację osób.

Wskazywane przez M. S. (1) osoby takie jak S. H. i J. J. z którymi miał jeździć samochodem w trakcie załatwiania formalności związanych z założeniem konta czy też później przy przekazaniu karty zeznały, iż ich kontakt z M. S. (1) miał charakter przypadkowy i nie posiadały wiadomości na temat tego jakie działania świadek podejmował i z jakimi okolicznościami były one związane.

Wyjaśnienia oskarżonych nie zostały również podważone dowodami o charakterze obiektywnym w postaci opinii z badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów czy też informacji w zakresie danych użytkowników telefonów jak również poszczególnych komputerów - ze względów technicznych przypisanie poszczególnych użytkowników do konkretnych osób nie było możliwe.

Pojawiające się w zeznaniach świadków M. S. (3) i M. S. (1) określenia (...) jako odnoszące się do obu oskarżonych w kontekście późniejszych nieformalnych informacji dotyczących tego kto miał dokonywać wyłudzeń za pośrednictwem internetu nie mogą być traktowane jako dowód sprawstwa oskarżonego P. Z.. Podobnie ocenić należy takie okoliczności jak fakt wspólnego zamieszkiwania, pokrewieństwa między oskarżonymi jako sprzyjające niewątpliwie uzyskiwaniu wiedzy o trybie życia , podejmowanych działaniach przez poszczególne osoby lecz nie mogące przesądzać o uznaniu iż oskarżony P. Z. dopuścił się popełnienia czynów z art 286§1 kk.. Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd uniewinnił oskarżonego P. (...) od popełnienia zarzucanych u czynów .

O kosztach orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk oraz 632 pkt 2 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Elzbieciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołosecka-Berk
Data wytworzenia informacji: