Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 444/12 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2012-12-18

Sygnatura akt IIK 444/12

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: PSR Aleksandra Rembiasz

Protokolant Małgorzata Posłuszna

w obecności Prokuratora Arkadiusza Dudy

po rozpoznaniu dnia 18 grudnia 2012 roku sprawy karnej

W. B.

urodzonego (...) w K.

syna R. i G. z domu F.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

I.  Sądu Rejonowego w Kłodzku , z dnia 16 maja 2001 roku , sygn. akt IIK 465/00 za czyn:

- z art. 158§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk i art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku,-

- z art. 197§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku,-

- z art. 157§2kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku

- z art. 197§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12kk i w zw. z art. 64§1kk popełniony w okresie od 16 do 18 grudnia 1998 roku,-

- z art. 191§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku

za które wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności ,-

II.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 2 sierpnia 2002 roku, sygn. akt IIK 1969/01 za czyn z art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 25 lipca 2001 roku, za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności ,-

III.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt IIK 600/07 za czyn z art. 288§1kk popełniony w dniu 20 maja 2007 roku ,za który wymierzono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zobowiązano do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 878 złotych ,-

IV.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 20 lutego 2009 roku , sygn. akt IIK 77/07 za czyn z art. 279§1kk popełniony w nocy z 12 na 13 grudnia 2003 roku, za który wymierzono mu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ,-

V.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17 marca 2010 roku , sygn. akt IIK 523/08 za czyn z art. 191§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 października 2008 roku, za który wymierzono mu karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności,-

VI.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 06 sierpnia 2010 roku , sygn.. akt IIK 105/08 za czyny:

- z art. 278§1kk popełniony w dniu 13 listopada 2007 roku za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności,

- z art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 14 listopada 2007 roku za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,-

następnie wymierzono karę łączną w wysokości 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądzono na rzecz pokrzywdzonego kwotę 2.000 złotych ,-

VII.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 06 września 2011 roku , sygn.. akt IIK 168/09 za czyny :

- z art. 158§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§2kk popełniony w dniu 4 czerwca 2005 roku za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,-

- z art. 278§1kk i art. 275§1kk w zw. z art. 11§2kk popełniony w dniu 4 czerwca 2005 roku za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności ,-

następnie wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności ,-

I.  na podstawie art.85 k.k. i art. 86§1 k.k. i art.569 § 1 kpk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec W. B. w wyrokach opisanych w pkt III, IV, VI i VII części wstępnej wyroku i wymierza skazanemu karę łączną 5 ( pięciu ) lat i 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności,-

II.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w sprawie wyroku łącznego odnośnie wyroków opisanych w pkt I , II i V części wstępnej wyroku,-

III.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okres odbywanej kary od dnia 4 czerwca 2005 roku do dnia 26 czerwca 2005 roku , od dnia 4 czerwca 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku , od dnia 14 listopada 2007 roku do dnia 9 grudnia 2007 roku , od dnia 1 września 2009 roku do dnia 29 grudnia 2009 roku , od dnia 31 grudnia 2009 roku do dnia 9 stycznia 2010 roku , od dnia 18 kwietnia 2010 roku do dnia 30 lipca 2010 roku , od dnia 19 stycznia 2012 roku do dnia 6 marca 2012 roku , od dnia 2 maja 2012 roku do dnia 18 grudnia 2012 roku ,-

IV.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych wydatki poniesione w sprawie zaliczając na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W. B. został skazany prawomocnymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16 maja 2001 roku sygn. akt IIK 465/00 za czyny:

- z art. 158§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk i art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku,-

- z art. 197§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku,-

- z art. 157§2kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku

- z art. 197§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12kk i w zw. z art. 64§1kk popełniony w okresie od 16 do 18 grudnia 1998 roku,-

- z art. 191§1kk popełniony w dniu 16 grudnia 1998 roku

za które wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 465/00,k.36-37

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy IVKa 897/01,k.38

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 2 sierpnia 2002 roku, sygn. akt IIK 1969/01 za czyn z art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 25 lipca 2001 roku, za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 1969/01,k.48-49

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy IVKa 828/02,k.50

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt IIK 600/07 za czyn z art. 288§1kk popełniony w dniu 20 maja 2007 roku, za który wymierzono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zobowiązano do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 878 złotych,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 600/07,k.60

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 20 lutego 2009 roku sygn. akt IIK 77/07 za czyn z art. 279§1kk popełniony w nocy z 12 na 13 grudnia 2003 roku, za który wymierzono mu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 77/07,k.61-62

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy IVKa 365/09,k.63

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17 marca 2010 roku sygn. akt IIK 523/08 za czyn z art. 191§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 16 października 2008 roku, za który wymierzono mu karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 523/08,k.65

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy IVKa 338/10,k.66

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 06 sierpnia 2010 roku , sygn.akt IIK 105/08 za czyny:

- z art. 278§1kk popełniony w dniu 13 listopada 2007 roku za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności,

- z art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk popełniony w dniu 14 listopada 2007 roku za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,-

następnie wymierzono karę łączną w wysokości 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądzono na rzecz pokrzywdzonego kwotę 2.000 złotych,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 105/08,k.76

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 06 września 2011 roku , sygn.. akt IIK 168/09 za czyny :

- z art. 158§1kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 64§2kk popełniony w dniu 4 czerwca 2005 roku za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,-

- z art. 278§1kk i art. 275§1kk w zw. z art. 11§2kk popełniony w dniu 4 czerwca 2005 roku za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

a następnie wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności ,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 168/09,k.79-81

Wobec skazanego W. B. Sąd Rejonowy w Kłodzku w dniu 26 lipca 2011 roku wydał wyrok łączny sygn.akt. IIK 287/11, którym połączył skazanemu kary wymierzone przez Sąd Rejonowy w Kłodzku w sprawach sygn.akt. IIK600/07, sygn.akt. IIK 77/07 oraz sygn.akt. IIK 105/08 i w miejsce kar pozbawienia wolności wymierzonych tymi wyrokami, wymierzył W. B. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku IIK 287/11,k.70

Skazany W. B. od około 20 lat z przerwami przebywa w zakładach karnych gdzie odbywa kary pozbawienia wolności. Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary jest zmienne, był wielokrotnie nagradzany za działalność sportową i kulturalno-oświatową, ale również karany dyscyplinarnie.

Oskarżony W. B., nie ma nikogo na utrzymaniu, obecnie przebywa w Zakładzie Karnym gdzie odbywa karę. Orzeczeniem z dnia 13 grudnia 2005 roku oskarżony został zaliczony do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, cierpi na liczne schorzenia, chrzęstniakowatość torebki stawowej stawy biodrowego prawego, zmiany stawu skroniowo-żuchwowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, padaczkę, żylaki podudzia.

Dowód: opinia o skazanym zZ. K. w K., k.111

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, k.3

świadectwo lekarskie, k.4

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.569§1 kpk jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów Sąd wydaje wyrok łączny, przy czym wskazać należy, iż warunki do orzeczenia kary łącznej zachodzą po spełnieniu przesłanek określonych w art. 85 kk, a więc jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Zasady wymiaru kary w wyżej określonym przypadku określa art.86§1 kk, który stanowi, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo przytoczyć należy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2005r. I KZP 36/04 OSNKW 2005/2/13, która stanowi, iż zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. Sąd nie jest zatem uprawniony do dokonywania oceny, jaki sposób połączenia kar byłby dla skazanego najkorzystniejszy, a powinien jedynie ustalić, który z wyroków dotyczący popełnionych przez skazanego czynów był pierwszy chronologicznie i połączyć kary orzeczone za czyny, które zostały popełnione przed tym właśnie wyrokiem.

Odnosząc powyższe przepisy do wyroków, którymi prawomocnie skazano W. B., wskazać należy, iż dopuścił się on sześciu czynów, zanim zapadł pierwszy z wyroków skazujących za wyżej wskazane czyny, a więc przed dniem 15 stycznia 2008 roku kiedy to zapadł wyrok w sprawie sygn.akt.IIK600/07. W sprawie wskazanych wyżej sześciu czynów toczyły się cztery odrębne postępowania i zapadały kolejne wyroki odpowiednio:

-czyn popełniony w nocy z 12 na 13 grudnia 2003 roku osądzono wyrokiem z dnia 20 lutego 2009r. sygn. akt IIK 77/07,

- dwa czyny popełnione w dniu 4 czerwca 2005 roku osądzono wyrokiem z dnia 6 września 2011r. sygn.akt. IIK 168/09,

- czyn popełniony w dniu 20 maja 2007r. osądzono wyrokiem z dnia 15 stycznia 2008 r. sygn. akt IIK 600/07

- dwa czyny popełnione w dniu 13 i 14 listopada 2007 roku osądzono wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2010r. sygn.akt IIK 105/08

Za wszystkie wskazane wyżej czyny wymierzono skazanemu kary pozbawienia wolności, przy czym w wypadkach w których orzeczono kary pozbawienia wolności. Kierując się zasadami wymiaru kary określonymi w cytowanym wyżej przepisie art.86§1 kk możliwym było orzeczenie wobec W. B. kary pozbawienia wolności od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do sumy kar jednostkowych a zatem 6 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Mając jednak na względzie zasadę nie pogarszania sytuacji prawnej skazanego, wykluczając możliwość orzeczenia wobec skazanego kary w surowszym wymiarze, niż wcześniej orzeczona, Sąd miał na względzie, iż wyrokiem łącznym z dnia 26 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku połączył skazanemu kary wymierzone przez Sąd Rejonowy w Kłodzku w sprawach sygn.akt. IIK600/07, sygn.akt. IIK 77/07 oraz sygn.akt. IIK 105/08 i w miejsce kar pozbawienia wolności wymierzonych tymi wyrokami o sumie 4 lat i 9 miesięcy, wymierzył W. B. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Maksymalną zatem karą którą Sąd mógł wymierzyć skazanemu jest kara 5 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Mając na względzie wszelkie okoliczności mające znaczenie dla sądowego wymiaru kary, w szczególności właściwości i warunki osobiste sprawcy, zasady indywidualizacji kary, oraz wysoką społeczną szkodliwość zarzucanych oskarżonemu czynów, Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, obniżając najwyższy z możliwych wymiar kary jedynie o 3 miesiące.

Orzekając karę łączną w wyżej wskazanym wymiarze Sąd uznał, wymierzenie kary łącznej w dolnych granicach wyznaczonych przepisem art.86§1 kk nie będzie zasadne z uwagi na wagę czynów których dopuścił się skazany. Przestępstwa, których się dopuścił, są czynami o znacznej społecznej szkodliwości, godzą w podstawowe dobra chronione, takie jak życie i zdrowie oraz mienie i sam fakt właściwej postawy skazanego w trakcie odbywania kary, nie może uzasadniać ograniczenia kary łącznej do kary wymierzonej za jeden z czynów wchodzących w skład wyroku łącznego. Dodatkowo podnieść należy, na odmienny charakter przestępstw wchodzących w skład wyroku łącznego, który wyklucza zdaniem Sądu zasadę pełnej absorpcji, w wypadku bowiem, gdy skazany dopuścił, się przestępstw: zniszczenia mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem, gróźb oraz pobicia wraz ze spowodowaniem obrażeń ciała trwających poniżej 7 dni złagodzenie kary polegające na faktycznym braku kary za wszystkie inne przestępstwa poza włamaniem byłoby nieuzasadnioną nagrodą dla skazanego, tym bardziej, iż skazany po opuszczeniu zakładu karnego dopuszcza się kolejnych przestępstw i od dwudziestu lat wraca do zakładu karnego po krótkich przerwach w dobywaniu kary i nie przekonuje Sąd aby jego postawa mogła ulec zmianie.

Mając na względzie art.577 k.p.k., mając na względzie okresy tymczasowego aresztowania, Sąd zaliczone na poczet orzeczonych kar, Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okresy już odbytej kary pozbawienia wolności w poszczególnych sprawach.

Sąd mając na względzie art.572 k.p.k. umorzył postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego donośnie wyroków o sygn.akt. IIK 465/00, IIK 1969/01 oraz IIK 5232/08. Co do dwóch pierwszych wyroków wskazać należy, iż oskarżony dopuścił się czynu osądzonego wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2002 roku w dniu 25 lipca 2001 roku, a zatem już po tym jak zapadł wobec niego wyrok w sprawie sygn.akt.IIK 465/00 z dnia 16 maja 2001 roku. Co do wyroku w sprawie sygn.akt. IIK 523/08 to osądzonego nim czynu W. B. dopuścił się w dniu 16 października 2008 roku, a zatem już po tym jak zapadł wobec niego wyrok w sprawie sygn.akt. IIK 600/07 w dniu 15 stycznia 2008 roku – nie spełnia zaś on wymogów z art. 85kk

Mając na względzie, brak stałych dochodów oskarżonego oraz fakt, iż odbywa on karę pozbawienia wolności Sąd stosownie do treści art. 624§1 kpk w zw. z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. – o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. 1983.Nr 49 poz.233 z późn.zm) zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych oraz od obowiązku uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Posłuszna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Data wytworzenia informacji: