Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 329/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-08-20

  Sygnatura akt IIK 329/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Rembiasz

Protokolant: Małgorzata Posłuszna

po rozpoznaniu dnia 20 sierpnia 2015 roku sprawy karnej

C. K.

urodzonego (...) w N.

syna W. i M. z domu S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 17 czerwca 2015 r w N., woj. (...) w ruchu lądowym , prowadził samochód marki N. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: I – badanie 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II – badanie 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,-

to jest o czyn z art. 178a§1kk

  I. oskarżonego C. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 178a§1kk i za to na podstawie art. 178a§1kk wymierza mu karę 3 ( trzech) miesięcy pozbawienia wolności,-

  II. na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu zawiesza na okres próby 1 (jednego) roku ,-

  III. na podstawie art. 42§2kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 ( trzech ) lat ,-

  IV. na podstawie art. 43a§2 kk zasądza od oskarżonego C. K. świadczenie pieniężne w wysokości 5.000( pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,-

  V. na podstawie art. 63§4kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 20 sierpnia 2015 roku,-

  VI. zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych a poniesione w sprawie wydatki zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2015 roku sygn.akt IIK 329/15 Sąd Rejonowy w Kłodzku uznał C. K. winnym popełnienia tego, że w dniu 17 czerwca 2015 r w N., woj. (...) w ruchu lądowym , prowadził samochód marki N. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: I – badanie 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II – badanie 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest czynu z art. 178a§1 kk

Za czyn ten Sąd wymierzył oskarżonemu na podstawie art. 178a§1 kk karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1kk na okres próby 1 roku. Ponadto Sąd na podstawie art. 42§2kk orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, zaliczając oskarżonemu na podstawie art. 63§4kk na poczet tego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 20 sierpnia 2015 roku. Sąd również na podstawie art. 43a§2 kk zasądził od oskarżonego C. K. świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zwolnił go w całości od ponoszenia kosztów sądowych a poniesione w sprawie wydatki zaliczył na rachunek Skarbu Państwa.

W ustawowym terminie do wniesienia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, oskarżony złożył pismo zatytułowane wniosek, będące w istocie apelacją do wyroku Sądu Rejonowego, a zwierająca jedynie zarzut co do zakresu orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec powyższego Sąd stosownie do przepisu art.423§ 1a kpk ograniczył zakres uzasadnienia do części wyroku dotyczącej orzeczenia o środku karnym zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

C. K. został uznany winnym popełnienia czynu z art.178a1 kk, a więc przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionego w stanie nietrzeźwości. Stosownie do treści art. 42§ 2 kk w takim przypadku Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Orzeczenie zatem środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych było w przypadku oskarżonego obligatoryjne. Mając na względzie, iż oskarżony jedynie nieznacznie przekroczył wyznaczone w ustawie granice stanu nietrzeźwości, przejechał w stanie nietrzeźwości niespełna kilometr, do tego zdecydował się na jazdę w stanie nietrzeźwości kierując się chęcią pomocy koledze, który prosił go o pomoc przy składaniu siana, Sąd orzekł wobec oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres minimalny – a więc okres 3 lat.

Sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, ponieważ oskarżony kierował w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym, a posiada wyłącznie prawo jazdy kategorii (...), które zostało mu odebrane bezpośrednio po zatrzymaniu w stanie nietrzeźwości. Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, skutecznie eliminuje go z ruchu drogowego. Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ocenie Sądu, pozwoli na wyłączenie z ruchu drogowego kierowcy, który zdecydował się na jazdę w stanie nietrzeźwości, co stanowi jedno z największych zagrożeń ruchu bezpieczeństwa drogowego. Nie mniejsze zagrożenie powodować może kierowca poruszający się w takim stanie motorowerem, zatem uzasadnione jest w ocenie Sądu orzeczenie wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Posłuszna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Rembiasz
Data wytworzenia informacji: