Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 7/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-05-12

  Sygnatura akt IIK 7/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Rembiasz

Protokolant Małgorzata Posłuszna

w obecności Prokuratora Joanny Pery - Lechocińskiej

po rozpoznaniu dnia 24 marca 2015 roku, 12 maja 2015 roku sprawy karnej

G. J.

urodzonego (...) w N.

syna H. i B. z domu C.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

I.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 sierpnia 2011 roku , sygn. akt IIK 259/11 za czyn z art. 286§1kk popełniony w dniu 25 lutego 2009 roku ,za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności , zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 30 listopada 2011 roku , sygn. akt IVKa 791/11 i wymierzono karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,-

II.  Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08 marca 2012 roku, sygn. akt IIK 708/11 za czyny z art. 178a§4kk popełnione w dniu 8 i 21 października 2011 roku, za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat , oddano w okresie próby pod dozór kuratora oraz orzeczono świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,-

III.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 12 marca 2012 roku , sygn. akt IIK 68/12 za czyn z art. 178a§1 i 4 kk popełniony w dniu 31 grudnia 2011 roku, za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,-

IV.  Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 17 maja 2012 roku, sygn. akt IIK 124/12 za czyn z art. 178a§4kk popełniony w dniu 17 marca 2012 roku, za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, oddano w okresie próby pod dozór kuratora oraz orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat,-

V.  Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 14 sierpnia 2012 roku , sygn. akt IIK 176/12 za czyn z art. 13§1kk w zw. z art. 279§1kk i art. 64§1kk , popełniony w dniu 24 marca 2012 roku, za który wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,-

VI.  Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 stycznia 2013 roku , sygn. akt IIK 231/12 za czyn z art. 279§1kk popełniony w dniu 31 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata,-

VII.  Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 22 lipca 2014 roku , sygn. akt IIK 470/13 za czyny:

- z art. 279§1kk popełniony z 29 na 30 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności ,-

- z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami popełniony w dniu 30 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

następnie wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności , oraz orzeczono nawiązkę w kwocie 5.040 złotych na rzecz Towarzystwa (...) w W.,-

I.  na podstawie art.91§2kk i art.569 § 1 kpk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec G. J. w wyrokach opisanych w pkt II, III, VI i VII części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 2 ( dwóch ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności, -

II.  na podstawie art.85 k.k. i art. 86§1 k.k. i art.569 § 1 kpk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec G. J. w wyrokach opisanych w pkt IV i V części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 1 ( jednego ) roku i 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności, -

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w sprawie wyroku łącznego odnośnie wyroku opisanego w pkt I części wstępnej wyroku łącznego ,-

IV.  na podstawie art. 577kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej orzeczonej w pkt I wyroku okresu odbytej kary od dnia 31 grudnia 2011 roku do dnia 01 stycznia 2012 roku , od dnia 13 sierpnia 2014 roku do dnia 12 lutego 2015 roku, od dnia 03 stycznia 2012 roku do dnia 04 stycznia 2012 roku , od dnia 04 stycznia 2012 roku do dnia 05 stycznia 2012 roku , -

V.  na podstawie art. 577kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej orzeczonej w pkt II wyroku okresu odbytej kary od dnia 24 marca 2012 roku do dnia 26 marca 2012 roku,-

VI.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych wydatki poniesione w sprawie zaliczając na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

  na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego

  Sąd ustalił następujący stan faktyczny

  G. J. skazany został prawomocnymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 sierpnia 2011 roku , sygn. akt IIK 259/11 za czyn z art. 286§1kk popełniony w dniu 25 lutego 2009 roku, za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności , zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 30 listopada 2011 roku , sygn. akt IVKa 791/11 i wymierzono karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Orzeczoną karę ograniczenia wolności zamieniono skazanemu na karę zastępczą 156 dni pozbawienia wolności, którą skazany obecnie odbywa od dnia 12 lutego 2015 r.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z akt sprawy IIK 259/11

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn.. IVKa 791/11 z akt sprawy IIK 259/11

opinia o skazanym z ZK K., k.42-45

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 marca 2012 roku, sygn. akt IIK 708/11 za czyny z art. 178a§4kk popełnione w dniu 8 i 21 października 2011 roku, za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat , oddano w okresie próby pod dozór kuratora oraz orzeczono świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z akt sprawy IIK 708/11

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 12 marca 2012 roku , sygn. akt IIK 68/12 za czyn z art. 178a§1 i 4 kk popełniony w dniu 31 grudnia 2011 roku, za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Orzeczoną karę pozbawienia wolności skazany odbywał w okresach od 31 grudnia 2011 roku do dnia 1 stycznia 2012 roku oraz od dnia 13 sierpnia 2014 roku do dnia 12 lutego 2015 roku.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z akt sprawy IIK 68/12

opinia o skazanym z ZK K., k.42-45

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 17 maja 2012 roku, sygn. akt IIK 124/12 za czyn z art. 178a§4kk popełniony w dniu 17 marca 2012 roku, za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, oddano w okresie próby pod dozór kuratora oraz orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z akt sprawy IIK 124/12

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 14 sierpnia 2012 roku , sygn. akt IIK 176/12 za czyn z art. 13§1kk w zw. z art. 279§1kk i art. 64§1kk, popełniony w dniu 24 marca 2012 roku, za który wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z akt sprawy IIK 176/12

opinia o skazanym z ZK K., k.42-45

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 stycznia 2013 roku , sygn. akt IIK 231/12 za czyn z art. 279§1kk popełniony w dniu 31 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata,-

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z akt sprawy IIK 231/12

Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 22 lipca 2014 roku , sygn. akt IIK 470/13 za czyny:

- z art. 279§1kk popełniony z 29 na 30 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności ,-

- z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami popełniony w dniu 30 grudnia 2011 roku za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

następnie wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności , oraz orzeczono nawiązkę w kwocie 5.040 złotych na rzecz Towarzystwa (...) w W.,-

Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach od 4 do 5 stycznia 2012 roku.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z akt sprawy IIK 470/13

opinia o skazanym z ZK K., k.42-45

Skazany G. J. rozpoczął odbywanie kary w Zakładzie Karnym w K. w dniu 29 stycznia 2013r. i z obliczenia kar wynika, iż będzie przebywał w zakładzie karnym do 13 maja 2019 roku. Skazany systematycznie dopuszczał się kolejnych przestępstw i od 2005 roku był karany jedenastoma wzrokami. W trakcie wykonywania kary skazany był nagradzany, ale i karany, przy czym nagradzany był zdecydowanie częściej. G. J., nie uczestniczy w strukturach nieformalnych, na terenie zakładu karnego nie jest zatrudniony, ma w zakładzie karnym opinię pozytywną. Utrzymuje kontakt z rodziną.

Dowód: opinia o skazanym z ZK K., k.42-45

Karta informacyjna, k.24-26

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.569§1 kpk jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów Sąd wydaje wyrok łączny, przy czym wskazać należy, iż warunki do orzeczenia kary łącznej zachodzą po spełnieniu przesłanek określonych w art.85 k.k., a więc jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka wówczas karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Zasady wymiaru kary w wyżej określonym przypadku określa art.86§1 kk, który stanowi, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy z wyroków co do którego Sąd rozważał połączenie kar to wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 sierpnia 2011 roku , sygn. akt IIK 259/11, skazujący za czyn popełniony w dniu 25 lutego 2009 roku. Ponieważ innych czynów w tym okresie skazany nie popełnił i nie orzeczono w tym czasie kar, podlegających połączeniu, w tym zakresie na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie.

Odnosząc powyższe przepisy do następnych wyroków, którymi prawomocnie skazano G. J., wskazać należy, iż dopuścił się on pięciu czynów, zanim zapadł pierwszy z wyroków skazujących za wyżej wskazane czyny, a więc przed dniem 8 marca 2012r. kiedy to zapadł wyrok w sprawie IIK 708/11. Co do wszystkich pięciu czynów toczyły się odrębne postępowania i zapadały kolejne wyroki odpowiednio:

- dwa czyny popełnione w dniu 8 i 21 października 2011r. osądzono wyrokiem z dnia 8 marca 2012r. sygn. IIK 708/11

- czyny popełnione z 29 na 30 grudnia 2011 roku i 30 grudnia 2011 roku osądzono wyrokiem z dnia 22 lipca 2014r. sygn. IIK 470/13

- czyn popełniony w dniu 31 grudnia 2011r. osądzono wyrokiem z dnia 12 marca 2012r. sygn. IIK 68/12

- czyn popełniony w dniu 31 grudnia 2011r. osądzono wyrokiem z dnia 8 stycznia 2013r. sygn. IIK 231/12

Za wszystkie wyżej wymienione czyny orzeczono kary pozbawienia wolności, z tym że w przypadku czynu z dnia 31 grudnia 2011 roku osądzonego wyrokiem IIK68/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawszeniem jej wykonania, a w przypadku czynów z dnia 8 i 21 października 2011r. osądzonych wyrokiem z dnia 8 marca 2012r. sygn. IIK 708/11 oraz 31 grudnia 2011r. osądzonego wyrokiem z dnia 8 stycznia 2013r. sygn. IIK 231/12r. orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W okresie próby określonym wyrokiem sygn. IIK 708/11 skazującym z ciąg przestępstw z art. 178a§4 kk G. J. był skazywany kolejnymi wyrokami w sprawie sygn. IIK124/12 skazującym go za czyn z art. 178a§4kk popełniony w dniu 17 marca 2012 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz w sprawie IIK 176/12 za przestępstwo przeciwko mieniu na karę 1 roku i 2. Wobec tych kolejnych skazań, uznać należy, iż istnieją przesłanki do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie sygn. IIK 708/11 z warunkowym zawieszeniem wykonania – czego jednak do tej pory Sąd orzekający w tej sprawie nie uczynił.

Wobec powyższego Sąd połączył G. J. kary orzeczone wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. sygn. IIK 708/11 – którym orzeczono karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat,-,

- Sądu Rejonowego w Kłodzku sygn.IIK68/12 którym orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. sygn. IIK 231/12 – którym orzeczono karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat,-,

- Sądu Rejonowego w Kłodzku sygn. IIK 470/13 którym orzeczono karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności,

Mając na względzie wskazane wyżej kary wymierzone w poszczególnych wyrokach podlegających łączeniu, kierując się zasadami wymiaru kary określonymi w cytowanym wyżej przepisie art.86§1 kk możliwym było orzeczenie wobec G. J. kary pozbawienia wolności od roku i 10 miesięcy do sumy kar, a więc do 4 lat i 4 miesięcy. Mając na względzie wszelkie okoliczności mające znaczenie dla sądowego wymiaru kary, w szczególności właściwości i warunki osobiste sprawcy, zasady indywidualizacji kary, oraz wysoką społeczną szkodliwość zarzucanych oskarżonemu czynów, Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obniżając najwyższy z możliwych wymiar kary o rok i 10 miesięcy.

Dodać należy iż w sprawach IIK 708/11 i IIK 231/12 orzeczono wobec skazanego również środki karne zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, które Sąd stosownie do treści art.90§2 kk powinien połączyć. Skupiając się jednak na karach wymierzonych za przestępstwa Sąd na skutek przeoczenia nie połączył tychże środków karnych, które pozostaną obecnie do odrębnego wykonania. Nie stanowi to jednak przeszkody do połączenia wyżej wskazanych środków karnych w nowym postepowaniu wszczętym przez Sąd z urzędu po ewentualnym uprawomocnieniu się przedmiotowego wyroku, o ile ten błąd Sądu nie zostanie usunięty w drodze postępowania odwoławczego.

Po tym jak G. J. został skazany wyrokiem w sprawie sygn. IIK 708/11 dopuścił się kolejnych przestępstw, za które został skazany kolejnymi dwoma wyrokami w sprawach Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. sygn. IIK 124/12 i IIK 176/12. Zanim zapadł pierwszy z tych wyroków w sprawie sygn. IIK 124/12 skazany w dniu 17 marca 2012 roku dopuścił się czynu z art. 178a§4 kk za który wyżej wskazanym wyrokiem, wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oraz w dniu 24 marca 2012 roku dopuścił się czynu z art. 13§1kk w zw. z art. 279§1kk i art. 64§1kk, za który wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2012 roku wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Również kary wymierzone tymi wyrokami spełniały przesłanki do ich połączenia, przy czym w tym przypadku możliwa do wymierzenia była kara od roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności do jednego roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Łącząc te kary Sąd wymierzył G. J. karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, obniżając najwyższy z możliwych wymiar kary o 4 miesiące.

Odnosząc się do obu kar wymierzonych wyrokiem łącznym wskazać należy, iż Sąd w obu przypadkach połączył kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego ich zawieszenia. W tym miejscu przytoczyć należy treść przepisu art. Art. 89§ 1 kk stanowiącą, iż w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 oraz § 1a tego przepisu stanowiącego, iż w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Odnosząc treść tych przepisów do skazanego G. J. Sąd uznał, iż nie spełnia on przesłanek z art. 69 kk pozwalających na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności. Przede wszystkim skazany był wielokrotnie karany – od 2005 roku orzeczono wobec niego 11 wyroków skazujących. G. J. dopuszczał się kolejnych przestępstw podobnych mimo wcześniejszych skazań i jak chociażby skazany został wyrokiem w sprawie IIK 124/12 za jazdę w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym i pomimo orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w dniu 17 marca 2012 roku po- tym, jak w dniu 8 marca 20112 roku ( zaledwie 9 dni wcześniej) zapadł wobec niego wyrok za ciąg przestępstw z art. 178a§4 kk. Nie oceniając podstaw dla orzeczenia w tym wyroku z dnia 17 maja 2012 roku sygn. IIK 124/12 kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, Sąd orzekający kare łączną uznał, iż nie sposób przyjąć iż dotychczasowy sposób życia skazanego oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa dadzą jakąkolwiek rękojmię, iż nie dopuści się on tego rodzaju przestępstwa po raz kolejny.

Uznając, iż konieczne jest wobec skazanego orzeczenie kar bezwzględnych pozbawienia wolności, Sąd znacznie złagodził ich wymiar. Na znaczne złagodzenie orzeczonej kary łącznej wpłynęła pozytywna opinia o skazanym z zakładu karnego, z której wynika, iż skazany zachowuje się poprawnie, jest nagradzany, nadto utrzymuje kontakty z bliskimi. Przyjąć zatem należy, iż takie skrócenie okresu odbywania kary nie wpłynie negatywnie na przebieg procesu readaptacji skazanego. Podkreślić należy również to, iż skazany dopuszczał się wszystkich czynów, za które był skazywany odrębnymi wyrokami w bardzo krótkich odstępach czasu, w pierwszym przypadku, w okresie od października do 31 grudnia 2011 roku, a w drugim przypadku w marcu 2012 roku w odstępie zaledwie tygodnia. Gdyby czyny te rozpoznawane były łącznie w jednym postępowaniu, niewątpliwie Sąd rozważałby wszelkie przesłanki orzekania kary łącznej i już na tym etapie złagodził ostateczny wymiar kary.

Orzekając kary łączne w wyżej wskazanych wymiarach Sąd uznał, iż wymierzenie kar łącznych w dolnych granicach wyznaczonych przepisem art.86§1 kk nie będzie zasadne z uwagi na wagę czynów których dopuścił się skazany. Przestępstwa, których się dopuścił, są czynami o znacznej społecznej szkodliwości, w szczególności uporczywe wręcz dopuszczanie się czynu polegającego na jeździe w ruchu lądowym pojazdem w stanie nietrzeźwości i to mimo wcześniejszych wyroków skazujących za taki czyn i orzekanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyny te godzą również w podstawowe dobra chronione, takie jak mienie i sam fakt właściwej postawy skazanego w trakcie odbywania kary, nie może uzasadniać ograniczenia kary łącznej do kary wymierzonej za jeden z czynów wchodzących w skład wyroku łącznego.

Mając na względzie art.577 kpk i dysponując informacjami o rozmiarze odbytej już kary pozbawienia wolności, oraz zaliczonych okresów tymczasowego aresztowania, Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okresy już odbytej kary pozbawienia wolności w poszczególnych sprawach.

Mając na względzie, brak stałych dochodów oskarżonego oraz fakt, iż odbywa on karę pozbawienia wolności Sąd stosownie do treści art. 624§1 kpk w zw. z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. – o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. 1983.Nr 49 poz.233 z późn.zm) zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych oraz od obowiązku uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Posłuszna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Rembiasz
Data wytworzenia informacji: