Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 391/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2017-06-22

Sygn. akt I Ns 391/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: sekr. sąd. Daria Paliwoda

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku

sprawy z wniosku J. G.

o stwierdzenie nabycia spadku po Z. G.

stwierdza, że spadek po Z. G.

zmarłej w dniu 15 stycznia 2016 roku w B.

ostatnio stale zamieszkałej w B.

na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza,

nabył syn J. G., syn R. i Z. R. – w całości.

Sygn. akt I Ns 391/17

UZASADNIENIE

J. G. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po Z. G..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. G. zmarła w dniu 15 stycznia 2016 r. Przed śmiercią stale zamieszkiwała w B.. W chwili śmierci była wdową. W życiu była raz zamężna z R., który zmarł przed nią. Z tego związku miała jedno dziecko J. G.. Dzieci pozamałżeńskich, ani przysposobionych nie miała. Nie pozostawiła testamentu.

Dowód:

-

odpis skrócony aktu zgonu Z. G. – k. 2;

-

odpis skrócony aktu urodzenia J. G. – k. 3;

-

zapewnienie spadkowe wnioskodawcy – k. 10 i 10 odwrót, płyta dvd – k.11;

Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 926 § 1 k.p.c., istnieją dwie możliwości powołania do dziedziczenia – na podstawie ustawy lub testamentu, przy czym dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed ustawowym. W myśl bowiem przepisu art. 926 § 2 k.p.c. dziedziczenie na podstawie ustawy następuje dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zgodnie z treścią przepisu art. 924 kc, spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, a spadkobierca, na podstawie przepisu art. 925 kc, nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

W niniejszej sprawie dziedziczenie nastąpiło w drodze porządku ustawowego, a więc na podstawie przepisu art. 931 § 1 kc, który stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (§ 2).

W chwili śmierci spadkodawczyni Z. G., żył jej jedyny syn J. G., a więc nabył on spadek w całości.

Przepis at. 1015 § 1 kc stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (1015 § 2 kpc).

Z uwagi na fakt, że w terminie sześciomiesięcznym spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, to zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu art. 1015 § 2 kc, nabył on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: