Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1201/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-01-24

Sygn. akt II K 1201/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Jawor

Protokolant: Ewelina Zachilska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014r. sprawy

1. M. W., syna S. i J. z domu G.,
urodz. (...), w B.,

2. S. O., syna E. i U. z domu P., urodz. (...), w D.,

oskarżonych o to, że:

I. w dniu 23 lipca 2013r. w D. działając wspólnie brali udział w pobiciu M. M. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania skutków określonych w art. 157 § 1 kk poprzez uderzania pięściami po głowie powodując u pokrzywdzonego obrażenia pod postacią powierzchownego urazu powłok głowy wraz z podbiegnięciami krwawymi i otarciami naskórka a także
z podspojówkowymi wylewami krwawymi obu gałek ocznych powodujące naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu,

to jest o czyn z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

przy czym M. W.

czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt (...) z dnia 26.10.2010r. za czyn z art. 158 § 1 i 3 k.k. na karę 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 21.06.2009r. do dnia 21.06.2013r.

to jest o czyn z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

a nadto S. O. oskarżonego o to, że:

II w tym samym czasie i miejscu jak w pkt I. zabrał w celu przywłaszczenia mosiężny żyrandol o wartości 1000 złotych na szkodę M. M., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie sygn. akt (...)z dnia 24.01.2007r. za czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i z art. 272 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która odbył od dnia 01.06.2006r. do dnia 02.06.2006r. , od dnia 22.03.2010r. do dnia 12.01.2011r.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

3. B. D., syna K. i J. z domu T.,
urodz. (...), w R.,

oskarżonego o to, że:

III. w tym samym czasie i miejscu jak w pkt I. groził S. M.pozbawieniem życia przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonej uzasadniona obawę, że będzie spełniona przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie sygn. akt (...)z dnia 18.05.2005r. między innymi za czyn z art. 224 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, która odbył od dnia 22.12.2004r. do dnia 24.12.2004r. , od dnia 03.12.2007r. do dnia 12.08.2008r.,

to jest o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 61 § 1 k.k.

I. oskarżonych M. W.i S. O. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku przy czym przyjmuje, że oskarżony M. W.czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne wyrokiem Sądu Okręgowego
w Świdnicy z dnia 26 października 2010r., w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 158 § 3 k.k. na karę 4 (czterech) lat pobawienia wolności, którą odbywał w okresie od 21 czerwca 2009r. do 21 czerwca 2013r., tj. występku z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. wobec S. O.oraz występku z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wobec M. W.i za to na podstawie art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza S. O.karę 6 ( sześć ) miesięcy pozbawienia wolności, a M. W.karę roku pozbawienia wolności;

II. oskarżonego S. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 24 stycznia 2007r., w sprawie o sygn. akt (...) (...), za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 272 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę roku i 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 1 czerwca 2006r. do 2 czerwca 2006r. oraz od 22 marca 2010r. do 17 stycznia 2011r., tj. występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

III. oskarżonego B. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie III. części wstępnej wyroku przy czym przyjmuje, że czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 18 maja 2005r., w sprawie o sygn. akt (...) (...), za czyn z art. 157 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 224 § 1 i 2 k.k. na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 226 § 1 k.k. na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 157 § 2 k.k. na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną roku i 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 22 grudnia 2004r. do 24 grudnia 2004r. oraz od 3 grudnia 2007r. do 12 sierpnia 2008r. tj. występku z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 190 § 1 k.k. wymierza mu karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, iż jedna stawka jest równoważna kwocie 10 zł (dziesięć złotych);

IV. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. W. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 ( trzy ) lata;

V. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonego S. O. w punkcie I. i II. części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną roku pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art.70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego S. O. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

VII. na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego S. O. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem przez zapłatę kwoty 1.000 zł (tysiąc złotych) na rzecz pokrzywdzonego M. M. w terminie 6 (sześć) miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia;

VIII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu M. W. okres jego zatrzymania w dniach od
24 lipca 2013r. do 25 lipca 2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

IX. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu S. O. okres jego zatrzymania
w dniach od 24 lipca 2013r. do 25 lipca 2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

X. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu B. D. okres jego zatrzymania w dniach od 24 lipca 2013r. do 25 lipca 2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada dwóm dziennym stawkom grzywny;

XI. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. S. kwotę 221,40 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu
w toku postępowania przygotowawczego;

XII. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego B. D. na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wydatków kwotę 90 zł, a na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza opłatę
w kwocie 50 zł;

XIII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych M. W.
i S. O.
w całości od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Jawor
Data wytworzenia informacji: