Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 842/11 - postanowienie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-05-26

Sygn. akt I Ns 842/11

POSTANOWIENIE

Dnia 26 maja 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Mirosława Kurek-Będkowska

Protokolant : Beata Olewińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2014 roku w Dzierżoniowie

sprawy z wniosku D. S.

przy udziale D. Ś.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I/ ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni D. S. i uczestnika postępowania D. Ś. wchodzą następujące przedmioty i prawa majątkowe:

1.  wierzytelność z tytułu nakładów dokonanych przez wnioskodawczynię D. S. i uczestnika postępowania D. Ś. na nieruchomość posadowioną na działce gruntu nr (...) o powierzchni 981 m 2 położoną w N. przy ulicy (...) (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr (...), stanowiącą własność W. Ś.;

2.  samochód ciężarowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 10 000 zł;

3.  środki pieniężne w kwocie 20 000 zł,

o ogólnej wartości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych);

II/ dokonać podziału majątku wspólnego opisanego w punkcie I postanowienia w ten sposób, że wnioskodawczyni D. S. przyznać następujące przedmioty i prawa majątkowe:

1.  udział w 1/2 części wierzytelności z tytułu nakładów dokonanych na nieruchomość posadowioną na działce gruntu nr (...) o powierzchni 981 m 2 położoną w N. przy ulicy (...) (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) w stosunku do W. Ś.;

2.  środki pieniężne w kwocie 20 000 zł

o łącznej wartości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

natomiast uczestnikowi postępowania D. Ś. przyznać następujące przedmioty i prawa majątkowe:

1.  udział w 1/2 części wierzytelności z tytułu nakładów dokonanych na nieruchomość posadowioną na działce gruntu nr (...) o powierzchni 981 m 2 położoną w N. przy ulicy (...) (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) w stosunku do W. Ś.;

2.  samochód ciężarowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 10 000 zł;

o łącznej wartości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych);

III/ zasądzić od wnioskodawczyni D. S. na rzecz uczestnika postępowania D. Ś. kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem spłaty jego udziału w majątku wspólnym, płatną w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi na wypadek opóźnienia w płatności;

IV/ nakazać uczestnikowi postępowania D. Ś. uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę 1 736,60 zł tytułem części kosztów sądowych, od uiszczenia których wnioskodawczyni została zwolniona;

V/ ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnik postępowania ponoszą we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Szmigiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Kurek-Będkowska
Data wytworzenia informacji: