Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 496/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-07-22

Sygn. akt IV Ka 496/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariusz Górski

Protokolant:

Marta Synowiec

przy udziale Władysławy Kunickiej – Żurek Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r.

sprawy P. T.

córki M. i W. z domu W.

urodzonej (...) w W.

oskarżonej z art. 286§ 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 15 stycznia 2015 r. sygnatura akt III K 981/14

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt IV Ka 496/15

UZASADNIENIE

P. T. oskarżona została o to, że:

I. w dniu 23 marca 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. D. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży tabletu S. (...) czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. D. w kwocie 355 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

II. w dniu 05 maja, 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. Z. za pośrednictwem portalu internetowego (...)co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. Z. w kwocie 1365złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

III. w dniu 20 stycznia 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd Ł. B. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli oraz telefonu komórkowego czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Ł. B. w kwocie 700 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

IV. w dniu 20 lutego 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. G. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. G. w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

V. w dniu 23 lutego 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. S. za pośrednictwem portalu internetowego (...)co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. S. w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VI. w dniu 23 lutego 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd B. T. pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży telefonu komórkowego marki L. (...) czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. T. w kwocie 1100 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VII. w dniu 15 marca 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd P. P. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. P. (1) w kwocie 555 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

VIII. w dniu 11 lutego 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd A. K. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży konsoli czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. K. w kwocie 500 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

IX. w dniu 21 lutego 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd M. B. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży wózka dziecięcego czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B. w kwocie 600 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

X. w dniu 14 kwietnia 2014 roku w W., województwie (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd W. T. za pośrednictwem portalu internetowego (...) co do zamiaru wywiązania się z transakcji sprzedaży telefonu komórkowego marki L. (...) czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. T. w kwocie 50 złotych, przy czym uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286§1 KK w zw. z art. 65§1 KK

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 roku (sygn. akt III K 981/14) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu:

I.  Oskarżoną P. T. uznał za winną popełnienia zarzucanych jej
czynów opisanych w części wstępnej wyroku, tj. występków z art. 286§1
kk
w zw. z art. 65§1 kk i za czyny te przy przyjęciu, że stanowią ciąg
przestępstw na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 91 §1 kk wymierzył jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary warunkowo
zawiesił na okres 3 (trzech) lat próby;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł środek kamy w postaci obowiązku
naprawienia szkody poprzez zapłatę:

-

700 złotych na rzecz Ł. B.

-

355 złotych na rzecz P. D.

-

1365 złotych na rzecz M. Z.

-500 złotych na rzecz M. G.

-

500 złotych na rzecz P. S.

-

1100 złotych na rzecz B. T.

-

500 złotych na rzecz A. K.

-

600 złotych na rzecz M. B.

-

50 złotych na rzecz W. T.;

IV.  na podstawie art. 415§1 kpk zasądził od oskarżonej P. T. na
rzecz powoda P. P. kwotę 555 złotych wraz z
ustawowymi odsetkami od dnia 26.11.2014r. do dnia zapłaty;

V.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddał oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

VI.  zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków w kwocie 70 złotych i nie wymierzył jej opłaty.

Wyrok powyższy zaskarżył prokurator zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść, a polegający na przecenieniu okoliczności mających stanowić o pozytywnej prognozie kryminologicznej, a to: niekaralność P. T. w chwili popełnienia przez nią zarzucanych jej w tej sprawie czynów, zaprzestaniu procederu przestępczego, podjecie pracy, przyznaniu się oskarżonej do zarzucanych jej czynów i szczerej skruchy, co w ocenie Sądu uzasadniało zastosowanie wobec P. T. dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa analiza materiału dowodowego oraz uwzględnienie przy orzekaniu całokształtu okoliczności podmiotowo – przedmiotowych sprawy, w szczególności tego, że zarzucane oskarżonej czyny z art. 286 § 1 kk nacechowane są znaczną społeczną szkodliwością, popełniane były z dużą częstotliwością, co ma odzwierciedlenie w trzech równolegle toczących się postępowaniach karnych, że był to proceder przynoszący oskarżonej stałe i łatwe źródło dochodu, nadto, że orzeczona kara nie czyni zadość dyrektywom głównie prewencji ogólnej wskazuje, iż nie jest spełniona podstawowa przesłanka stosowania tej instytucji, brak bowiem pozytywnej prognozy, wyrażającej się w przekonaniu, iż oskarżona wykona nałożone na nią obowiązki próby i nie powróci do przestępstwa, a tym samym, że wykonanie orzeczonej kary nie jest konieczne.

Tym samym apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie P. T. bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelację można by uznać za całkowicie chybioną (z przyczyn przywołanych przez Sąd I instancji w uzasadnieniu orzeczenia), gdyby nie fakt, że pozwoliła ona na uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

I tak, jak wynika jednoznacznie ze zgromadzonego materiału dowodowego, a także i samego uzasadnienia orzeczenia sporządzonego przez Sąd Rejonowy oskarżona „postanowiła, że będzie zarabiać poprzez oferowanie na internetowych sieciach aukcyjnych do sprzedaży rzeczy, których nie posiada”.

Tym samym oczywistym jest, że P. T. przez kilka miesięcy 2014 roku działała ze z góry powziętym zamiarem w rozumieniu art. 12 kk.

W konsekwencji niezrozumiałym jest przyjęcie przez Sąd I instancji, że oskarżona przypisanych jej zachowań dokonała w warunkach ciągu przestępstw określonym w art. 91 § 1 kk.

Gdyby zachodziło wyłącznie wskazane wyżej rażące uchybienie, to z cała pewnością Sąd Okręgowy dokonał by jedynie stosownej zmiany bez potrzeby uchylania zaskarżonego wyroku.

Nie sposób jednak omawianego rozstrzygnięcia rozpatrywać w oderwaniu od poprzedniego skazania P. T., a to wyroku z 16 października 2014 r, także Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, w sprawie II K 671/14, którym oskarżoną skazano za szereg przestępstw analogicznych jak omawiane, a popełnionych w przeważającej części w tym samym okresie co będące przedmiotem obecnych rozważań.

Tam także przyjęto działanie w ramach art. 91 § 1 kk, choć jak się wydaje (mimo braku sporządzenia uzasadnienia) zasadnym było przyjęcie do kwalifikacji prawnej art. 12 kk, a zatem zastosowano błędnie przepis mówiący o nadzwyczajnym obostrzeniu kary (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 roku – III K 363/07).

Reasumując, należy stwierdzić, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy winien zastanowić się na potrzebą przesłania tutejszemu Sądowi Okręgowemu akt sprawy II K 671/14 dla ewentualnego wznowienia postępowania w oparciu art. 540 § 1 pkt 2b kpk (błędne przyjęcie okoliczności wpływających na nadzwyczajne obostrzenie kary).

Jeśli (zakładając teoretycznie) owe wznowienie będzie miało miejsce i w następstwie tego, w sprawie II K 671/14 dojdzie do ponownego skazania, tym razem w zw. z art. 12 kk, to konsekwencją tego będzie możliwość skazania P. T. w obecnej sprawie wyłącznie za czyny dokonane po 30.04.2014 (ostatnie zdarzenie w sprawie II K 671/14).

Z uwagi na powyższe zdecydowano jak w wyroku.

Jedynie na marginesie wypada zauważyć, że być może wznowienie postępowania będzie także konieczne w sprawie III K 599/14 (por. k.630).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Szukalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Górski
Data wytworzenia informacji: