Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 926/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-10-15

Sygn. akt II Cz 926/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2013r

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Piotr Rajczakowski

SO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013r r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia dłużnika H. B. na postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 3 września 2013r, sygn. akt I Co 813/13

w sprawie ze skargi dłużnika H. B.

przy uczestnictwie wierzycielki O. B.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie W. S. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Kmp 102/01, polegającą na prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 września 2013r Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia tegoż Sądu z dnia 23 sierpnia 2013r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd powołując się na przepisy art. 357 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oraz przepis art. 767 4 § 1 kpc stwierdził, że jedynie w sytuacji, gdy od wydanego postanowienia przysługuje środek zaskarżenia, stronie należy doręczyć odpis tegoż postanowienia z uzasadnieniem. Ponieważ na orzeczenie z dnia 23 sierpnia 2013r zażalenie nie przysługuje, gdyż nie jest to postanowienie zmierzające do o zakończenia postępowania egzekucyjnego ani też żaden przepis szczególny nie wskazuje na dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w tym przedmiocie, brak było podstaw do sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyżej orzeczenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik zarzucając naruszenie „prawa procesowego i materialnego”. Skarżący stwierdził, że Sąd pozostawił sprawę „bez rozpoznania” oraz nie sporządził uzasadnienia wydanego postanowienia. W dalszej części zażalenia dłużnik wskazał jakiego rodzaju uchybienia zostały popełnione- jego zdaniem- przez Komornika prowadzącego egzekucję.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie jest zasadne. Skoro postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2013r Sąd Rejonowy oddalił skargę dłużnika na czynność Komornika polegającą na prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, to rzeczywiście w oparciu o przepis art. 357 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc brak było podstaw do sporządzenia uzasadnienia tegoż orzeczenia, nie przysługuje bowiem na nie żaden środek odwoławczy. Zarzut skarżącego, że Sąd I instancji pozostawił sprawę „bez rozpoznania” jest zupełnie bezpodstawny, ponieważ postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2013r skarga dłużnika została oddalona, co oznacza, że Sąd sprawę tę merytorycznie rozpoznał. Pozostałe zarzuty zażalenia jako, że odnoszą się do ewentualnych uchybień popełnionych- w ocenie dłużnika- przez Komornika, nie mogły odnieść skutku, gdyż przedmiotem kontroli instancyjnej Sądu Okręgowego było jedynie zaskarżone orzeczenie wydane w dniu 3 września 2013r, tj. rozstrzygnięcie o odmowie sporządzenia uzasadnienia.

Z tych też względów zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu- art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Piotr Rajczakowski ,  Aleksandra Żurawska
Data wytworzenia informacji: