Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 879/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-08-11

Sygn. akt II Cz 879/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Jerzy Dydo

SO Marek Jankowski

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. K.

przy udziale (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej w S.

o wpis ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt Dz. Kw 4346/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem odrzucono skargę wnioskodawcy na orzeczenie referendarza sądowego jako spóźnioną, ponieważ orzeczenie to doręczono skarżącemu w dniu 12 maja 2014 r., natomiast w dniu 26 maja 2014 r. nadał on w urzędzie pocztowym środek zaskarżenia nazwany apelacją, gdy tymczasem termin do wniesienia skargi jest tygodniowy.

W zażaleniu skarżący zarzucił : 1. naruszenie art. 130 § 1 kpc przez jego niezastosowanie, co doprowadziło do odrzucenia skargi wobec przekroczenia tygodniowego terminu; 2. nieuzasadnione przyjęcie przepisu art. 398(22) kpc za podstawę prawną oddalenia pisma wnioskodawcy z dnia 26 maja 2014 r..

Wskazując na powyższe wniosł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył :

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu, a podniesione w nim kwestie nie podważają trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Przede wszystkim należy zauważyć, że skarga na orzeczenie referendarza sądowego jest szczególnym środkiem zaskarżenia, odrębnie uregulowanym w dziale IV b kodeksu postępowania cywilnego, wobec czego nie znajdują do niej zastosowania ogólne przepisy kpc o apelacji. Także bezpodstawny jest zarzut naruszenia przepisu art. 130 § 1 kpc, dotyczący przecież uzupełnienia braków formalnych pisma, nie zaś środka odwoławczego lub wniesienia takiego pisma po upływie terminu. Wprawdzie istotnie mylne oznaczenie pisma nie stanowi przeszkody do nadania pismu biegu, jednak skutkiem wniesienia środka zaskarżenia z przekroczeniem wskazanego ustawowego terminu , jest zawsze odrzucenie takiego środka, stąd też uwagi o wniesieniu skargi w terminie właściwym do wniesienia apelacji, która przecież nie przysługuje od orzeczenia referendarza sądowego, nie są zrozumiałe.

Z tych przyczyn zażalenie jako pozbawione jakichkolwiek uzasadnionych podstaw zostało oddalone / art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Jerzy Dydo ,  Marek Jankowski
Data wytworzenia informacji: