Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 707/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-07-29

Sygn. akt II Cz 707/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2016r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Aleksandra Żurawska

Sędziowie : SO Grażyna Kobus

SO Barbara Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia strony pozwanej (...) S.A. w W.

na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu zawarte w pkt. II wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 5 maja 2016r., sygn. akt I C 787/15 wydanego w sprawie z powództwa K. B. o zapłatę 8.607 zł

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzone od strony pozwanej na rzecz powódki koszty procesu obniżyć do kwoty 2 148 zł;

II. zasądzić od powódki na rzecz strony pozwanej 150 zł kosztów postępowania zażaleniowego.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem, zamieszczonym w pkt. II wyroku, którym Sąd Rejonowy zasądził od strony pozwanej (...) S.A w W. na rzecz powódki K. B. kwotę 7.991,55 zł na podstawie art. 98 § 1 kpc uwzględniając całość poniesionych przez powódkę kosztów zasądził od strony pozwanej na jej rzecz kwotę 2.763 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na kwotę tę składa się: opłata sądowa od pozwu 431 zł, zaliczka na opinię biegłego 500 zł, koszty zastępstwa procesowego 1217 zł oraz wydatek na opinię prywatną w wysokości 615 zł.

W zażaleniu strona pozwana wniosła o zmianę tego postanowienia poprzez obniżenie zasądzonej na rzecz powódki kwoty 2.763 zł do 2.148 zł zarzucając mu naruszenie art. 98 § 1 i 3 kpc poprzez zasądzenie na rzecz powódki w ramach zwrotu kosztów procesu kwoty 615 zł tytułem kosztów zleconej przez powódkę przed procesem prywatnej opinii i kalkulacji naprawy, w sytuacji gdy w świetle wskazanych norm wydatek ten nie zalicza się do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika i nie stanowi kosztów sądowych podlegających zwrotowi od strony przegrywającej.

Zażalenie podlegało uwzględnieniu.

Trafnie zarzuca strona pozwana naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 98 § 1 i 3 kpc poprzez zasądzenie od niej na rzecz powódki w ramach zwrotu kosztów procesu kwoty 615 zł tytułem kosztów zleconej przez powódkę przed procesem prywatnej opinii i kalkulacji naprawy pojazdu. Wydatek ten bowiem nie zalicza się do kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony o których mowa w art. 98 § 1 kpc. Stosownie do art. 98 § 3 kpc niezbędne koszty procesu strony reprezentowanej przez adwokata obejmują jego wynagrodzenie i wydatki poniesione przez adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Natomiast w pojęciu niezbędnych kosztów procesu nie mieszczą się wydatki strony poniesione przed wszczęciem procesu na prywatną opinię rzeczoznawcy i kalkulację kosztów naprawy.

Koszty takiej prywatnej ekspertyzy można zaliczyć do odszkodowania przysługującego od ubezpieczyciela z umowy odpowiedzialności cywilnej, jeżeli zachodzi normalny związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem (vide: uchwała SN z 18 maja 2004 r., III CZP 24/04, OSNC 2005/7-8/117).

Tym samym Sąd Rejonowy mógł przyznać powódce zwrot wydatków na prywatną opinię w ramach odszkodowania (czego domagała się w pozwie) jeżeli okoliczności sprawy na to pozwalały, a nie zaliczać kwoty wydatkowanej przez nią z tego tytułu do kosztów procesu.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie na mocy art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd 1 kpc w ten sposób, że zasądzone od pozwanej na rzecz powódki koszty procesu obniżył do kwoty 2148 zł. O kosztach postępowania zażaleniowego orzekł zgodnie z art. 98 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc i art. 397 § 2 zd 1 kpc. Na koszty te składa się opłata od zażalenia – 30 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika – radcy prawnego na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1804).

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Żurawska,  Grażyna Kobus ,  Barbara Nowicka
Data wytworzenia informacji: