Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 369/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-05-22

Sygn. akt II Cz 369/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 22 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Barbara Nowicka

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanej Kopalni (...) Spółki. z. o.o. z siedzibą we W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 2 stycznia 2013 r., sygn. akt I Nc 4019/12

w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Starosty (...)

o zapłatę 10.638 zł

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy odrzucił sprzeciw strony pozwanej od nakazu zapłaty, wydanego w dniu 12 listopada 2012 r. w postępowaniu upominawczym, jako spóźniony. Odpis nakazu zapłaty wraz z pouczeniem o sposobie i terminie do wniesienia sprzeciwu doręczono stronie pozwanej w dniu 19 listopada 2012 r. , pozwana zaś wniosła sprzeciw dopiero w dniu 19 grudnia 2012 r., zatem z przekroczeniem czternastodniowego terminu ( art. 504 §1 kpc ) .

W zażaleniu, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia, strona pozwana zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych oraz naruszenie przepisu art. 504 § 1 kpc., podnosząc, że nakaz zapłaty został jej doręczony w dniu 17 grudnia 2012 r. tak więc składając sprzeciw w dniu 19 grudnia 2012 r., złożyła go w ustawowym terminie.

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Jak wynika z akt sprawy - zwrotnego poświadczenia przez stronę pozwaną odbioru przesyłki zawierającej nakaz zapłaty z dnia 12 listopada 2012 r ( k.16 ), strona pozwana odebrała tę przesyłkę w dniu 19 listopada 2012 r., a nie – jak podaje w zażaleniu – w dniu 17 grudnia 2012 r.. Oznacza to, że dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu upływał z dniem 3 grudnia 2012 r. i gdy termin ten upłynął bezskutecznie, a pozwana złożyła sprzeciw od nakazu wymienionego wyżej, dopiero w dniu 19 grudnia 2012 r., to był on spóźniony i Sąd Rejonowy, stosownie do treści art. 504 § 1 kpc obowiązany był sprzeciw odrzucić.

Z powyższych względów zażalenie jest nieuzasadnione i na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd.1 kpc Sąd Okręgowy je oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Barbara Nowicka ,  Grażyna Kobus
Data wytworzenia informacji: