Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 154/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-02-18

Sygnatura akt II Cz 154/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Anatol Gul

SO Alicja Chrzan

SO Jerzy Dydo

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela

Skarbu Państwa – (...)

przeciwko dłużniczce

M. L.

o wyjawienie majątku

na skutek zażalenia wnioskodawcy od zarządzenia Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt ICo 1850/12

postanawia :

uchylić zaskarżone zarządzenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Sądu zwrócił wniosek wierzyciela o nakazanie dłużniczce wyjawienia majątku, ponieważ wierzyciel w wyznaczonym terminie nie usunął braków formalnych wniosku tj. nie dołączył opisu protokołu zajęcia lub innych dokumentów uzasadniających obowiązek wyjawienia majątku. Wymóg dołączenia tych dokumentów wynika z art. 914 § 2 kpc.

Na zarządzenie Przewodniczącego Sądu zażalenie złożył wnioskodawca domagając się jego uchylenia i przyjęcia wniosku do rozpoznania. Skarżący zarzucił, że zgodnie z art. 71§ 3 p.e.a podstawą żądania nakazania wyjawienia majątku jest tytuł wykonawczy, albo zarządzenie zabezpieczające. Wnioskodawca przedłożył tytuł wykonawczy, spełnił, zatem wymogi formalne wniosku. Przepis art. 914 § 2 kpc przewiduje, że oprócz protokołu zajęcia mogą być przedstawione również inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie jest zasadne.

Przepis art. 914 § 2 kpc wprowadza dodatkowe wymogi formalne ( poza wymogami formalnymi dla każdego pisma procesowego) dla wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, a mianowicie obowiązek dołączenia do wniosku protokołu zajęcia lub innych dokumentów uzasadniających obowiązek wyjawienia majątku. Z przepisu art. 71 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynika z kolei, że podstawą nakazania wyjawienia majątku jest tytuł wykonawczy, albo zarządzenie zabezpieczające. Dokumenty, o których mowa w art. 71 § 3 p.e.a mieszczą się w pojęciu innych dokumentów uzasadniających obowiązek wyjawienia majątku. Skoro, zatem wnioskodawca do wniosku dołączył tytuł wykonawczy wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności, wezwanie do zapłaty, raport poborcy skarbowego o niemożliwości wykonania czynności egzekucyjnych, to spełnił dodatkowy warunek formalny wniosku, o nakazanie wyjawienia majątku przewidziany w art. 914 § 2 kpc. Pogląd taki wyraził również SN, który stwierdził, że do wniosku administracyjnego organu egzekucyjnego działającego na podstawie art. 71 § 1 p.e.a o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku należy dołączyć tytuł wykonawczy opatrzony sądową klauzulą wykonalności ( uchwała SN z 20.07. 1995r II CZP 90/95 nr 12 poz.171 oraz uchwała z 5.03.2003 III CZP 98/02 OSNC 2003 nr11 poz.148).

Z powyższych względów na podstawie art. 386 § 4 kpc w związku z art.397 § 2 kpc zaskarżone zarządzenie podlegało uchyleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Alicja Chrzan ,  Jerzy Dydo
Data wytworzenia informacji: