Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 814/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-10-18

Sygn. akt IC 814/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Grażyna Ucińska

Protokolant: Dorota Malinowska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. w Świdnicy

sprawy z powództwa Agencji (...) Spółki z o.o. w L.

przeciwko (...) Spółce z o.o. w P.

o zobowiązanie do udzielenia informacji

I. zobowiązuje stronę pozwaną (...) Spółkę z o.o. w P. do udzielenia stronie powodowej Agencji (...) Spółce z o.o. w L. informacji dotyczących danych umożliwiających identyfikację działek rolnych (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego pozwanego, których był on posiadaczem w latach 2008, 2009, 2010, a nadto:

- czy pozwany korzystał w 2008 roku z materiału ze zbioru odmian:

a)  księgi wieczystej (...), K., M., N., N., P., P., R., R., R.,R., R., R., R., S., S., S., S., W.,

b)  jęczmień ozimy: B., B., B., B., G.,(...),

c)  owies: A., B., C., C., C., C. D., F., F., F., K., K., K., P., S., S. S., S.,S.,

d)  pszenica zwyczajna jara: B., B.,C., G., H., H., H., H., J., K., K., N., O., P., P., R., R., T., Z.,Z., Ż.,

e)  pszenica zwyczajna ozima: A., D., F., F.,F., I., K., K. P. (. K. M., M., M., M., N. N., N.,O. (...), R., R., R., S., S., S., S., S., S., S., S., T., T., T., W., Z., Z., Z.,

f)  pszenżyto jare: K., M., M., M., M., M.,

g)  pszenżyto ozime: A., B., B., G., H., J., K., M. P., P., P.,S., T., T., W., W.,

h)  żyto jare: A., B.;

i)  żyto ozime: A.(d. E.), A., B., H., M., R., S., S., W., W.;

j)  rzepak ozimy: A., B., B., B., B., B., C., C., C., D., L., L., L., L., M., M., R., S.

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał;

- czy pozwany korzystał w 2009 roku z materiału ze zbioru odmian:

a)  jęczmień jary: A., A., B. B.,B., B., B., G., G., J., J., J., K., M., N., N., P., P., R., R., R., R., R., R., R., R., S., S., S., W.,

b)  jęczmień ozimy: B., B., B., B., B., G., H., K.,

c)  owies: A., B., B., C., C., C., C. D., F., F., G., F., K., K., K., P., S., S., S., S., S.,

d)  pszenica zwyczajna jara: B., B., B., C., G., H., H., H., H., J., K., K., N., P. P., R., R., T.,Z.,Z. Ż.,

e)  pszenica zwyczajna ozima: B., D., F., F., F., I., K., K. (...), K., M., M., M., M., M., N., N., N., N., O. (...), O.,R., R. R., R., S., S., S., S., S., S.,S., S., T., T.,T., W., Z., Z.,

f)  pszenżyto jare: K., M., M., M., M., M.,

g)  pszenżyto ozime: A., A., A., B., G., H., J., K., M., P., S., T., (...), T., W., W.,

h)  żyto jare: A., B.,

i)  żyto ozime: A.(d. E.), A., B., H., M., R., S. S., W., W.,

j)  rzepak ozimy: A., B., B., B., B., B., B., C., C., C., D., L., L., L., L., M., M., R., S.,

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał;

- czy pozwany korzystał w 2010 roku z materiału ze zbioru odmian:

a)  jęczmień jary: A., B., B., B., B., B., B., G., G., J., J., K., M., N., N., P., P., R., R., R., R., R. R., R., R., R., S. S., S., W.,

b)  jęczmień ozimy: B., B., B., B., B., H., K.,

c)  owies: A., B., B., B., C., C., C., D., F., F., G., F.,K., K.,K., P., S., S., S.,S.,S.,Z.,

d)  pszenica zwyczajna jara: B., B., B.,C., G., H., H., H., H., J., K., K., K., N., O. S., P., P., R., R., T., W., Z., Ż.,

e)  pszenica zwyczajna ozima: B., D., F., F., F. I., K., K., K. (...), K.,M., M., M., M., N., N., N.,N., O. (...), O., R., R. S.,S., S., S., S., S., S. S., T. T., T., W., Z., Z.,

f)  pszenżyto jare: K., M., M., M., N.,

g)  pszenżyto ozime: A., A., A., A., B., G., H., J., K., P., S., T., T., T., W., W.,

h)  żyto jare: B.,

i)  żyto ozime: A.(d. E.), A., B., H., M., R., S., W., W.,

j)  rzepak ozimy: B., B., B., B., B. C., C., C., D., L., L., M., M., O., R., S., W.,

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał;

II. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2.507 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IC 814/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa Agencja (...) Sp. z o. o. w L. precyzując ostatecznie żądanie pozwu wniosła o zobowiązanie strony pozwanej (...) Sp. z o. o. w P. do udzielenia następujących informacji w zakresie danych umożliwiających identyfikację działek rolnych (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego strony pozwanej, których była posiadaczem w latach 2008 – 2010; a nadto czy pozwany korzystał w 2008 roku z materiału ze zbioru odmian:

a)  jęczmień jary: A., B. B., B., B., B., G., G., J., J., K., M., N., N., P., P., R., R., R., R., R., R., R., S., S., S., S., W.,

b)  jęczmień ozimy: B., B., B., B., G., H.

c)  owies: A., B., C., C., C., C., D., F., F., F., K., K., K., P., S., S., S.,S., S.,

d)  pszenica zwyczajna jara: B., B., C., G., H., H., H., H., J.,K., K., N., O., P., P., R., R., T., Z.,Z., Ż.,

e)  pszenica zwyczajna ozima: A., D., F., F.,F., I., K., K. (...) (. K. M., M., M., M., N., N., N., O. (...), R., R., R., S., S. S., S., S., S., S., S. T., T., T., W., Z., Z., Z.,

f)  pszenżyto jare: K., M., M., M., M., M.,

g)  pszenżyto ozime: A., B., B., G., H., J., K., M., P., P., P.,S., T., T., W., W.,

h)  żyto jare: A., B.;

i)  żyto ozime: A.(d. E.), A., B., H., M., R.,S., S., W., W.;

j)  rzepak ozimy: A., B., B., B., B., B., C., C., C., D., L., L., L., L., M., M., R., S.

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał; czy pozwany korzystał w 2009 roku z materiału ze zbioru odmian:

a)  jęczmień jary: A., A., B. B., B., B., B., G., G., J., J., J., K., M., N., N., P., P., R., R., R., R., R., R., R., R., S., S., S., W.,

b)  jęczmień ozimy: B., B., B., B., B., G., H., K.,

c)  owies: A., B.,B., C., C., C., C., D., F., F.,G., F., K., K., K., P.,S., S., S.,S., S.,

d)  pszenica zwyczajna jara: B.,B., B., C., G., H., H., H., H., J., K., K., N., P., P., R., R., T.,Z., Z., Ż.,

e)  pszenica zwyczajna ozima: B., D., F., F.,F., I., K., K. (...), K., M., M., M. ,. M., M., N., N., N., N., O. (...), O., R., R., R., R., S.,S., S., S., S., S.,S., S., T., T., T., W., Z., Z.,

f)  pszenżyto jare: K., M., M., M., M., M.,

g)  pszenżyto ozime: A., A., A., B., G., H., J., K., M., P., S., T., T. T., W., W.,

h)  żyto jare: A., B.,

i)  żyto ozime: A.(d. E.), A., B., H., M., R., S., S., W., W.,

j)  rzepak ozimy: A., B., B., B., B., B., B., C., C., C., D., L., L., L., L., M.,M., R., S.,

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał; czy pozwany korzystał w 2010 roku z materiału ze zbioru odmian:

a) jęczmień jary: A., B., B., B., B., B., B., G., G., J., J., K., M., N., N., P., P., R., R., R., R., R., R., R., R., R., S., S.,S., W.,

b) jęczmień ozimy: B., B., B., B., B.,H., K.,

c) owies: A., B., B., B., C., C., C., D., F., F., G., F.,K., K., K., P., S., S. S. S., S., Z.,

d) pszenica zwyczajna jara: B., B., B., C., G., H., H., H., H., J., K.,K., K., N., O. S., P., P., R., R., T., W., Z., Ż.,

e) pszenica zwyczajna ozima: B., D., F., F., F., I., K., K., K. (...), K., M., M., M., M., N., N., N., N., O. S., O., R., R., S., S., S., S., S., S., S., S., T., T., T., W., Z., Z.,

f) pszenżyto jare: K., M., M., M., N.,

g) pszenżyto ozime: A., A., A., A., B., G., H., J., K., P., S., T., T., T., W., W.,

h) żyto jare: B.,

i) żyto ozime: A.((...). E.), A., B., H., M., R., S., W., W.,

j) rzepak ozimy: B., B., B., B., B., C., C., C., D., L., L., M., M.,O., R., S., W.,

jako materiału siewnego, a jeżeli tak, to w jakich ilościach w odniesieniu do konkretnej odmiany, czy też z materiału takiego nie korzystał, a także zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu strona powodowa podała, że jest organizacją hodowców
w rozumieniu art. 23 – 23c ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 ze zm.) i jako taka organizacja działa w niniejszym postępowaniu we własnym imieniu i na własny rachunek, ale na rzecz następujących hodowców, będących udziałowcami jej Spółki: (...) Sp. z o. o.w C., (...) Sp. z o. o.w W., (...) Sp. z o. o. – Grupa (...)w S., (...) Sp. z o. o. – Grupa (...)w S., (...) Sp. z o. o.w K., (...) Sp. z o. o.w P., (...) Sp. z o. o.w K., (...) Sp. z o. o.w W., (...) Sp. z o. o.w T., (...) Sp. z o. o.w Ł., (...) (...)

(...)w W., (...) Sp. z o. o.we W., (...) Central (...) Spółka (...)w B. C.L.we F., (...) Sp. z o. o.w K., (...) Sp. z o. o.w S.nr(...) i (...) Sp. z o. o.we W.. Strona powodowa podniosła, że powołując się na przepis art. 23a ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 ze zm.) wystąpiła do strony pozwanej o udzielenie informacji opisanych w pozwie. W przypadku informacji za rok 2008 strona powodowa z wnioskiem o udzielenie takowych wystąpiła pismem z dnia 15 grudnia 2008 roku, ponaglając ją pismem z dnia 2 czerwca 2009 roku wobec nie udzielenia informacji przez stronę pozwaną. W odniesieniu do informacji za 2009 roku, pismo takie strona powodowa wystosowała w dniu 2 czerwca 2009 roku oraz 29 października 2009 roku. Wobec dalszego braku informacji ze strony pozwanej powodowa Agencja ponagliła stronę pozwaną pismami z dnia 29 października 2009 roku oraz 30 czerwca 2010 roku. W tym też dniu powodowa Agencja wystosowała do strony pozwanej wniosek o udzielenie informacji za rok 2010. Strona pozwana nie udzieliła żadnych odpowiedzi.

Podstawy do wytoczenia posiadaczowi gruntów rolnych powództwa o udzielenie informacji strona powodowa upatrywała w treści art. 23a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin.

Strona pozwana (...) Sp. z o. o. w P. wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, że po stronie powodowej brak jest legitymacji czynnej, albowiem nie wykazała, że jest ona organizacją hodowców i ma prawo do podejmowania działań w imieniu tychże hodowców. Strona pozwana zarzuciła nadto, że po stronie powodowej brak jest podstaw do wystąpienia z niniejszym roszczeniem.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2012 roku sygn. akt IC 727/12 tutejszy Sąd oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz (...) Sp. z o.o. w P. kwotę 857 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok ten zaskarżyła strona powodowa.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 15 marca 2013 roku sygn. akt I ACa 134/13 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Świdnicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zalecił, aby Sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustalił wszystkie przesłanki warunkujące uwzględnienie powództwa, w szczególności czy powodowa spółka jest organizacją hodowców w rozumieniu ustawy, czy zrzesza hodowców, którym przysługuje wyłączne prawo do odmiany, czy żądane informacje dotyczą odmian, do których prawo wyłączne służy wskazanym przez spółkę hodowcom.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W 2008 i 2009 roku wspólnikami strony powodowej – Agencji (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. były : (...) Sp. z o. o. w C., (...) Sp. z o. o. w K., (...) Sp. z o. o. – Grupa (...) w S., (...) Sp. z o.o. – Grupa (...) w S., (...) Sp. z o.o. w S., (...) Sp. z o.o. w K., (...) Sp. z o.o. w T., (...) Sp. z o.o. w W., (...) Sp. z o.o. w P., (...) Sp. z o.o. w K., (...) Sp. z o.o. w Ł., (...) Sp. z o.o. w W., (...) Sp. z o.o. we W., (...) Sp. z o.o. w W..

W 2010 roku wspólnikami strony powodowej były : (...) Sp. z o. o.w C., (...) Sp. z o. o. – Grupa (...)w S., (...) Sp. z o.o. – Grupa (...)w S., (...) Sp. z o.o.w K., (...) Sp. z o.o.w T., (...) Sp. z o.o.w W., (...) Sp. z o.o.w K., (...) Sp. z o.o.w Ł., (...) Sp. z o.o.w W., (...) Sp. z o. o.we W., (...) Sp. z o.o.w W., (...) Sp. z o.o.w P., (...) Central (...) Spółka (...)w B. C.L.we F..

dowód :

-

lista wspólników Agencji (...) Sp. z o.o. w L. w latach 2008 – 2010, k. 11 – 13,

Celem powołania spółki z o.o. Agencja (...). z o.o. w L. było utworzenie organizacji podmiotów, którym przysługuje wyłączne prawo do odmian roślin. Funkcjonowanie spółki polegać ma na stworzeniu oraz wprowadzeniu w życie systemu zbierania opłat z tytułu wykorzystywania przez rolników materiału ze zbioru odmian chronionych jako materiału siewnego, kontrolowaniu wywiązywania się przez licencjonobiorców z ich zobowiązań wobec wspólników Spółki, monitorowaniu obrotu materiałem siewnym roślin chronionych wyłącznym prawem. Przedmiotem działalności spółki jest między innymi pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność trustów, funduszy i innych podobnych instytucji finansowych, pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie klasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, działalność wydawnicza, przetwarzanie danych, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

dowód :

-

umowa spółki, k. 150 – 157,

-

odpis aktualnego KRS z 21.03.2012r., k. 37 – 40,

Strona powodowa Agencja (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. w piśmie z 15 grudnia 2008 roku, nadanym 19 grudnia 2008 roku, zwróciła się do strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w P., w oparciu o przepis art. 23 a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin, oraz działając na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez hodowców i podmioty uprawnione do wyłącznej reprezentacji hodowców, o udzielenie informacji odnośnie zakresu wykorzystania w 2008 roku materiału ze zbioru odmian chronionych jako materiału siewnego na obszarze posiadanych gruntów rolnych. Jednocześnie pouczyła stronę pozwaną, iż udzielenie informacji na wniosek hodowcy, lub organizacji hodowców jest obowiązkowe.

Z uwagi na to, iż strona pozwana nie wywiązała się z obowiązku udzielenia informacji strona powodowa pismem z dnia 2 czerwca 2009 roku wystosowała ponaglenie. Zwróciła się także o wykonanie przez stronę pozwaną ustawowego obowiązku udzielenia informacji, wyznaczając pozwanej spółce termin na złożenie tejże do dnia 16 czerwca 2009 roku. Ponowne ponaglenie strona powodowa wystosowała do pozwanej Spółki 29 października 2009 roku wobec nie wywiązania się przez stronę pozwaną z obowiązku udzielenia informacji o zakresie wykorzystania w 2008 roku i wiosną 2009 roku materiału ze zbioru odmian chronionych. W tym też dniu wystosowała wniosek o udzielenie informacji o zakresie wykorzystania przez stronę pozwaną jesienią 2009 roku materiału ze zbioru odmian chronionych. Wobec braku odpowiedzi ze strony pozwanej spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku powodowa Agencja wystosowała ponaglenie. Zwróciła się także o udzielenie informacji o siewach wykonanych w sezonie „wiosna 2010” i „jesień 2010 roku”.

dowód :

-

wniosek o udzielenie informacji z 15 grudnia 2008 roku, k. 14 – 19,

-

ponaglenie z dnia 2 czerwca 2009r., k. 20,

-

wniosek z dnia 2 czerwca 2009 roku o udzielenie informacji, k. 21 – 24,

-

ponaglenie z dnia 29 października 2009r., k. 28,

-

wniosek z dnia 29 października 2009 roku o udzielenie informacji, k. 25 – 27,

-

ponaglenie z dnia 30 czerwca 2010 roku, k. 29,

-

wniosek z dnia 30 czerwca 2010 roku o udzielenie informacji, k. 30 - 36,

Hodowcom zrzeszonym w powodowej Agencji przysługuje wyłączne prawo do odmian objętych wnioskami o udzielenie informacji skierowanymi do strony pozwanej.

dowód :

-

Diariusze (...) nr (...)2008 za okres 1.05.2008 – 30.06.2008r., nr (...)2009 za okres 1.05.2009 – 30.06.2009r., nr (...)2010 za okres 1.05.2010 – 30.06.2010r., k 98,

Sąd zważył, co następuje :

Zdaniem Sądu powództwo jest zasadne.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dokumentów, których autentyczności i prawdziwości zapisów w nich zawartych strony nie kwestionowały.

Zasadniczą kwestią wymagającą rozstrzygnięcia w niniejszym postępowaniu było ustalenie czy powodowa spółka jest organizacją hodowców w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 ze zm.) [dalej u.o.p.o.r. ] czy zrzesza hodowców, którym przysługuje wyłączne prawo do odmiany, czy żądane informacje dotyczą odmian, do których prawo wyłączne służy wskazanym przez spółkę hodowcom.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 i 2 u.o.p.o.r. wyłączne prawo do odmiany przysługiwać może hodowcy, a także osobie, która nabyła od hodowcy, na podstawie pisemnej umowy, prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wprowadzonej przez niego odmiany.

W celu zabezpieczenia interesów rolników, ustawodawca wprowadził instytucję tzw. „odstępstwa rolnego”, dając posiadaczom gruntów rolnych uprawnienie do wykorzystywania – co do zasady za opłatą – we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmiany chronionej jako materiału siewnego, bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody hodowcy. Regułą jest bowiem, że wytwarzanie materiału siewnego odmiany chronionej wchodzi w zakres wyłącznego prawa do tej odmiany. Zgodnie zatem z treścią art. 23 ust. 1 u.o.p.o.r. posiadacz gruntów rolnych może, za opłata uiszczaną na rzecz hodowcy, używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem, jeżeli materiał ten uzyskał w posiadanym gospodarstwie rolnym i użyje go na terenie tego gospodarstwa rolnego.

Uprawnienie do pobierania opłaty zawarte w art. 23 cytowanej ustawy, zostało w art. 23 ust. 7 przyznane przez ustawodawcę organizacji hodowców, pod warunkiem, że hodowca ten jest jej członkiem i ma zawartą umowę o treści określonej w ust. 8 art. 23 u.o.p.o.r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin nie definiuje jednakże pojęcia „organizacja hodowców”. Problem ten został ostatecznie rozstrzygnięty orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2004 roku zapadłym w sprawie (...) ( (...)) ca W. J., sygnatura C-182/01 (zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004r., str. 1). ETS mając na uwadze zasady jednolitego stosowania prawa oraz równości w stosowaniu prawa, postanowił dokonać autonomicznej i jednolitej wykładni jego znaczenia uwzględniając kontekst społeczny unormowania oraz cel prawodawcy wspólnotowego i uznał, że regulacja prawna art. 3 rozporządzenia nr 1768/95 ma na celu umożliwienie posiadaczom odmian chronionych na szczeblu unijnym zorganizowanie się w taki sposób, aby mogli oni skutecznie egzekwować swoje prawa wynikające z art. 14 rozporządzenia nr 2100/94. Z tego też względu hodowcy mogą podejmować określone działania indywidualnie, kolektywnie, a nawet przez powołaną w tym celu organizację. Wykładnia pojęcia „organizacji hodowców” dokonana przez ETS na potrzeby regulacji wspólnotowej winna być stosowana także dla wykładni tego pojęcia na gruncie przepisów krajowych. Wynika to z tożsamości celów regulacji tak krajowej, jak i wspólnotowej w omawianej materii (por. K.Jasińska, Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, Komentarz pod red. K.Felchnera, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2009, str. 160, M.Korzycka – Iwanow, P.Gała : Ochrona prawna odmian roślin [w:] System prawa Prywatnego , Tom 14A, Prawo własności przemysłowej, pod red. R.Skubisza, C.H.Beck, Warszawa 2012, str. 1038, Nb 146).

Zgodnie zaś z art. 23a ust. 1 u.o.p.o.r. posiadacz gruntów rolnych, z wyłączeniem posiadacza gruntów rolnych określonego w art. 23 ust. 3, albo organizacja reprezentująca posiadaczy gruntów rolnych przekazuje hodowcom albo organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemną informację dotyczącą wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 (bobiku, grochu siewnego, jęczmienia, kukurydzy, lnu zwyczajnego (oleistego), lucerny siewnej, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, owsa, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, rzepaku, rzepiku, wyki siewnej, żyta i ziemniaka), jako materiału siewnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Z powyższego przepisu wynika zatem ustawowe uprawnienie organizacji hodowców do żądania informacji od posiadaczy gruntów dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru. Art. 23c ust. 1 cytowanej ustawy daje organizacji hodowców uprawnienie także do kontroli zgodności uzyskanych informacji ze stanem faktycznym. Realizacja powyższych uprawnień przez organizację hodowców możliwa jest pod warunkiem, że hodowca, któremu przysługuje wyłączne prawo do odmiany, jest w niej zrzeszony. Uznać zatem należy, iż organizacja hodowców w rozumieniu u.o.p.o.r. nie jest podmiotem, który zarządza cudzym prawem w oparciu o umowę, albo odrębne upoważnienie podmiotu posiadającego wyłączne prawo do odmiany, jak ma to miejsce w przypadku uprawnienia do pobierania opłaty. Uprawnienia organizacji hodowców wynikają z ustawy, przy spełnieniu przez te organizacje warunku zrzeszenia hodowców, którym prawo to przysługuje. Sama przynależność hodowców do organizacji daje tym drugim prawo dochodzenia określonych roszczeń (roszczenie organizacji o udzielenie informacji).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż Agencja (...) Sp. z o.o.w L.jest organizacją hodowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Wszyscy udziałowcy powodowej spółki są hodowcami, co wynika z wpisów w przedłożonych do akt sprawy Diariuszach(...). Nadto z przedłożonych przez stronę powodową list wspólników Agencji (...). o.o. w L.w latach 2008, 2009 i 2010 wynika, iż hodowcy wymienieni w wykazie odmian roślin chronionych wyłącznym prawem za lata 2008, 2009 i 2010 (k.16, 24 i 27) w tym okresie zrzeszeni byli w organizacji hodowców – Agencji (...) Sp. z o.o.w L.. Skoro zatem strona powodowa jest organizacją hodowców w rozumieniu u.o.p.o.r., a także zrzesza hodowców, którym przysługuje wyłączne prawo do odmiany, ustalenia wymaga ostatnia z przesłanek warunkujących uwzględnienie powództwa w niniejszej sprawie, a to czy żądane pozwem informacje dotyczą odmian, do których prawo wyłączne służy wskazanym przez spółkę hodowcom. Odnosząc się do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazać należy, iż informacje te zamieszczone są w załączonych do akt sprawy Diariuszach(...)za lata 2008, 2009 i 2010r. W Diariuszach tych wykaz odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy przedstawiony jest w formie tabelarycznej, w której obok nazwy odmiany (kolumna nr 1), widnieje numer kodowy hodowcy lub pełnomocnika (kolumna nr 5). W części C każdego Diariusza znajduje się wykaz adresowy hodowców, pełnomocników hodowców oraz zachowujących, z którego to rejestru jednoznacznie wynika, którym hodowcom przysługuje wyłączne prawo do odmiany. Analizując zatem zakres informacji żądanych przez stronę powodową w pismach kierowanych do pozwanej spółki wskazać należy, że hodowcom zrzeszonym w powodowej Agencji w czasie, kiedy wystosowała ona do pozwanej spółki wnioski o udzielenie informacji, przysługiwało wyłączne prawo do odmian wymienionych we wnioskach.

Skoro zatem organizacja hodowców w rozumieniu u.o.p.o.r. nie jest podmiotem, który zarządza cudzym prawem w oparciu o umowę, ale realizuje owe uprawnienia w imieniu hodowcy, który jest jej członkiem, na podstawie przynależności do organizacji, to ta przynależność daje stronie powodowej prawo do dochodzenia określonych roszczeń. Roszczenie zaś o udzielenie informacji przysługuje jej z mocy ustawy, a dochodzenie tego roszczenia uwarunkowane jest wykazaniem, że jej członkiem jest hodowca, któremu przysługuje wyłączne prawo do odmiany, o którą zapytuje we wniosku.

Wobec powyższego Sąd uznał, iż powodowa Agencja miało prawo zwrócić się do strony pozwanej z wnioskami o udzielenie informacji zawartych w pismach. Wobec nieudzielenia przez pozwaną spółkę informacji w ustawowym terminie koniecznym stało się dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Konkludując, na podstawie przytoczonych wyżej argumentów, Sąd zobowiązał stronę pozwaną (...) Sp. z o.o. w P. do udzielenia stronie powodowej informacji żądanych we wnioskach skierowanych do strony pozwanej z dnia 15.12.2008r., 2.06.2009r., 29.10.2009r i 30.06.2010r.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.i § 11 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.) uwzględniając koszty postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Ucińska
Data wytworzenia informacji: