Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 303/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2019-04-08

Sygn. akt I Ns 303/18

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym do tut. Sądu Rejonowego 2 października 2018 roku wnioskodawca H. B. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po A. B., zmarłej dnia 31 sierpnia 2018 roku w G., ostatnio zamieszkałej w G..

Uczestnicy M. M. i B. B. przychyliły się do wniosku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Spadkodawczyni A. B. zmarła dnia 31 sierpnia 2018 roku w G., ostatnio zamieszkała w G.. Spadkodawczyni była zamężna tylko raz, w chwili śmierci była wdową.

Dowód: odpisu skróconego aktu zgonu A. B. k. 6 akt.

Spadkodawczyni miała czwórkę dzieci: H. B., M. M., B. B. i L. B.. Spadkodawczyni nie miała innych dzieci, w tym pozamałżeńskich bądź przysposobionych. M. B. zawarła związek małżeński z K. M. i nosi nazwisko M..

Syn L. B. zmarł 1 stycznia 2013 roku. L. B. miał dwójkę dzieci: K. Z. i D. B.. K. B. zawarła związek z D. Z. i nosi nazwisko Z..

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia H. B. k. 25 akt, odpis skrócony aktu urodzenia M. B. k. 26 akt, odpis skrócony aktu urodzenia B. B. k. 27 akt, odpis skrócony aktu urodzenia D. B. k. 28 akt, odpis skrócony aktu urodzenia K. B. na okoliczność pokrewieństwa ze spadkodawczynią, k. 29 akt, odpis skrócony aktu urodzenia L. B., k. 30 akt, odpis skrócony aktu zgonu L. B. k. 31 akt, odpis skrócony aktu małżeństwa K. B. z D. Z. na okoliczność zmiany nazwiska przez spadkobierczynię, k. 32 akt, odpis skrócony aktu małżeństwa M. B. z K. M. k. 33 akt, odpis skrócony aktu małżeństwa B. B. z R. S. k. 34 akt, zapewnienia spadkowe H. B., M. M., B. B. k. 39-40 akt.

Jest to pierwsza sprawa spadkowa. Aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza nie sporządzono. Nikt ze spadkobierców nie składał dotąd oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, nikt też nie zrzekał się dziedziczenia ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu.

Dowód: zapewnienia spadkowe H. B., M. M., B. B. k. 39-40 akt.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Na podstawie § 2 ww. przepisu dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Na podstawie § 2 k.c. jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Spadkodawczyni A. B. nie pozostawia testamentu. W związku z powyższym porządek dziedziczenia został ustalony na podstawie art. 931 § 1 k.c. Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych po A. B. należą dzieci: H. B., M. M., B. B., L. B.. Spadkobiercom przysługują po 2/8 części spadku.

L. B. zmarł przed spadkodawczynią, 1 stycznia 2013 roku, pozostawiając dwójkę dzieci: K. Z. i D. B.. Udział 2/8 przypadający na L. B. na podstawie 931 § 2 k.c. przypadł jego zstępnym w udziałach po 1/8 części.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że spadek po A. B. zmarłej dnia 31 sierpnia 2018 roku w G., ostatnio zamieszkałej w G. na podstawie ustawy dziedziczą córka M. M. w 2/8 części spadku, córka B. B. w 2/8 części spadku, syn H. B. w 2/8 części spadku, wnuczka K. Z. w 1/8 części spadku, wnuk D. B. w 1/8 części spadku.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować;

2.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć zgodnie z wnioskiem

3.  kal. 14 dni

G., dnia 08.04.2019 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: