Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 85/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2018-04-25

Sygn. akt I Ns 85/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni E. D. wniosła o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w G. przy ul. (...), stanowiącej lokal mieszkalny nr (...), składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 64,61 m 2, opisany w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G. wraz z udziałem wynoszącym (...) części w użytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności wspólnych części budynku, w ten sposób, że wpisany na rzecz uczestnika postępowania J. K. udział we współwłasności tej nieruchomości w 1/6 części przyznać wnioskodawczyni E. D. ze spłatą równowartości tego udziału na rzecz uczestnika postępowania J. K. kwotą 11 450,00 zł.

Uczestnik postępowania J. K. co do zasady nie sprzeciwiał się żądaniu wniosku oraz przejęciu własności tej nieruchomości przez wnioskodawczynię, kwestionując wszakże wartość tej nieruchomości, jaką przyjęła wnioskodawczyni wyliczając wartość spłaty należnego mu udziału w nieruchomości. Uczestnik postępowania J. K. domagał się spłaty w kwocie 18 300,00 zł.

Sąd ustalił:

Przedmiotem zniesienia współwłasności w niniejszej sprawie jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr (...), położony w G. przy ul. (...), składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 64,61 m 2, opisany w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G. wraz z udziałem wynoszącym (...) części w użytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności wspólnych części budynku. Jako współwłaściciele tej nieruchomości w dziale II tej księgi wieczystej wpisani są wnioskodawczyni E. D. w udziale wynoszącym 5/6 części i uczestnik postępowania J. K. w udziale wynoszącym 1/6 część.

Biegły sądowy inż. R. H. wykonując na zlecenie Sądu wycenę wartości nieruchomości objętej wnioskiem o zniesienia współwłasności ustalił jej rynkową wartość na kwotę 77 990,00 złotych.

Wnioskodawczyni E. D. i uczestnik postępowania J. K. nie kwestionowali wyceny wartości nieruchomości dokonanej przez biegłego w jego opinii.

/ dowód: niesporne oraz dokumenty k. 7 – 12 oraz opinia biegłego R. H. k. 52 – 68 /

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności regulują przepisy art. 617 - 625 k.p.c.

Zgodnie z zasadami tego postępowania, jeżeli wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku a projekt zniesienia współwłasności nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. / art. 622 § 2 k.p.c./

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni E. D. wniosła o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G. poprzez przyznanie jej należącego do uczestnika postępowania J. K. udziału we współwłasności tej nieruchomości w 1/6 części, ze spłatą wartości należnego mu udziału a uczestnik postępowania co do zasady nie sprzeciwiał się żądaniu wniosku oraz przejęciu własności tej nieruchomości przez wnioskodawczynię.

Sporna pozostawała jedynie wartość nieruchomości objętej wnioskiem o zniesienia współwłasności.

Z pełnej profesjonalizmu i nacechowanej bogatą bazą porównawczą opinii biegłego R. H. wynika jednoznacznie, że rynkowa wartość nieruchomości objętej wnioskiem o zniesienia współwłasności wynosi kwotę 77 990,00 złotych. Wnioskodawczyni E. D. i uczestnik postępowania J. K. nie kwestionowali tej wyceny.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie, Sąd dokonał zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr (...), położony w G. przy ul. (...), składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 64,61 m 2, opisany w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G. wraz z udziałem wynoszącym (...) części w użytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności wspólnych części budynku, w ten sposób, że wpisany na rzecz uczestnika postępowania J. K. udział we współwłasności tej nieruchomości w 1/6 części przyznał wnioskodawczyni E. D..

Na podstawie przepisu art. 212 § 2 k.c., dokonując zniesienia współwłasności nieruchomości objętej wnioskiem, Sąd zasądził od wnioskodawczyni E. D. na rzecz uczestnika postępowania J. K., tytułem spłaty należnego mu udziału we współwłasności nieruchomości kwotę 12 998,00 zł, wymagalną z dniem prawomocności niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Wyliczenie udziału należnego uczestnikowi postępowania J. K. przedstawia się następująco:

77 990,00,00 zł x 1/6 = 12 998,34 zł

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie co do zniesienia współwłasności nieruchomości należącej do wnioskodawczyni E. D. i uczestnika postępowania J. K. jest realizacją zgodnego wniosku wnioskodawczyni i uczestnika postępowania oraz nie narusza ich interesów.

W oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., Sąd kosztami postępowania w sprawie obciążył strony w zakresie w jakim je poniosły, znosząc wzajemnie pomiędzy stronami koszty zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: