Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 141/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2020-12-03

Sygn. akt : I Ns 141/20 zagr

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kałwak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Urszula Krzywoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2020 roku w O.

sprawy z wniosku G. N. (1)

z udziałem M. N., J. N. (1), R. A.

o stwierdzenie nabycia praw do spadku po J. N. (2) zm. 06.05.2015r.

stwierdza, że spadek po J. N. (2) , córce F. i J., zmarłej dnia 6.05.2015 roku w O., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu było R., na podstawie ustawy nabyły dzieci: G. J. (2 im.) N. , syn L. i J., M. N., syn L. i J., J. P. (2 im.) N., syn L. i J. oraz R. I. (2 im.) A. , córka L. i J., po ¼ części każdy z nich.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca G. N. (1) złożył w dniu 30 czerwca 2020 roku w tut. Sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłej w dniu 6 maja 2015 roku J. N. (2) zamieszkałej ostatnio w R. przy ul. (...).

Wnioskodawca jako uczestników postępowania wskazał: M. N., J. N. (1) i R. A..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Spadkodawczyni J. N. (2) z domu G. zmarła w dniu 6 maja 2015 roku w O.. Ostatnim miejscem jej zwykłego pobytu zamieszkania było R.. Spadkodawczyni była raz zamężna, jej mąż to L. N., który zmarł przed nią - 14 marca 1998 roku. Z małżeństwa spadkodawczyni miała czworo dzieci: G. N. (1) (wnioskodawca) oraz M. N., J. N. (1) i R. A. (wszyscy wykazani uczestnicy postępowania).

Zmarła nie miała innych dzieci poza osobami wyżej wskazanymi: ani pozamałżeńskich ani też przysposobionych. Testamentów nie sporządziła. Nie były składane oświadczenia o przyjęciu i o odrzuceniu spadku. Nie toczyła się wcześniej sprawa spadkowa po zmarłej.

dowód: - odpis skrócony aktu zgonu karta 10,

-odpisy skrócone aktów stanu cywilnego dotyczące spadkodawców karta 11- 28,

- zapewnienie spadkowe wnioskodawcy karta 48.

Sąd zważył.

Zgodnie z treścią art. 925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 kc). Zgodnie z treścią art. 926 §1 i § 2 kc powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe, co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo, gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zmarła nie sporządziła testamentu zatem w niniejszym postępowaniu mamy do czynienia z ustawowym porządkiem dziedziczenia.

Stosownie do brzmienia art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych - art. 931 § 1 kc.

Zatem do dziedziczenia spadku po zmarłej J. N. (2) na podstawie ustawy powołane są jej dzieci którym przysługuje spadek w częściach równych, czyli po ¼ na każdego z nich.

W świetle powyższego należało mocą postanowienia spadkowego stwierdzić, że spadek po J. N. (2) , córce F. i J., na podstawie ustawy nabyły dzieci: G. J. (2 im.) N. , syn L. i J., M. N., syn L. i J., J. P. (2 im.) N., syn L. i J. oraz R. I. (2 im.) A. , córka L. i J., po ¼ części każdy z nich.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 677 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 931 § 1 i 2 kc Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Wskazać należy na marginesie, że z mocy art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U, poz. 539) zmieniającej m.in. przepis art. 1015 kc tylko do spadków otwartych przed 18 października 2015 roku stosuje się ma zastosowanie zasada - niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku będzie skutkowało przyjęciem „z automatu” spadku z dobrodziejstwem inwentarza tzn. spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Innymi słowy spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego spadku. O tym stanowi przepis: art. 1015 k.c. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Violetta Maleska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kałwak
Data wytworzenia informacji: