Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 1151/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-03-04

Sygn. akt VII K 1151/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Stelmach

Protokolant: Lena Merkel

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – nieobecny;

po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2015r w Opolu

sprawy:

1.  D. L. (1) (L.) – syna H. i L. z domu S., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 kwietnia 2014r w O., przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z O. L., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził G. G.z/s O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie pożyczki udzielonej w łącznej wysokości 2000,-zł w ramach umowy gotówkowej nr (...)/5/04/2014, zawartej pomiędzy G. G., a D. L. (2) zamieszkałym w O. przy ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...) i O. L., zamieszkałą w O., przy ul. (...), legitymującą się kartą pobytu nr (...), poprzez wprowadzenie pracownika G. G.w błąd co do zamiaru i realnych możliwości finansowych wywiązania się z zawartego zobowiązania spłaty pożyczki, przedkładając w celu uzyskania pożyczki gotówkowej w w/w kwocie uprzednio sfałszowanego przez siebie i O. L. zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 10 kwietnia 2014r , opatrzonego pieczęcią „A. P. Usługi (...) (...)-(...) O. ul. (...) NIP (...)”, wyrobioną na potrzebę uzyskania w/w pożyczki, działając tym na szkodę G. G.z/s O.

tj. o przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

2.  O. (...) (L.) – córki W. i N. z domu V., urodzonej (...) w N. (U.)

oskarżonej o to, że:

w dniu 14 kwietnia 2014r w O., przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. L. (2), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła G. G.z/s O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie pożyczki udzielonej w łącznej wysokości 2000,-zł w ramach umowy gotówkowej nr (...)/5/04/2014, zawartej pomiędzy G. G., a D. L. (2) zamieszkałym w O. przy ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...) i O. L., zamieszkałą w O., przy ul. (...), legitymującą się kartą pobytu nr (...), poprzez wprowadzenie pracownika G. G.w błąd, co do zamiaru i realnych możliwości finansowych wywiązania się z zawartego zobowiązania spłaty pożyczki, przedkładając w celu uzyskania pożyczki gotówkowej w w/w kwocie uprzednio sfałszowanego przez siebie i D. L. (1) zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z dnia 10 kwietnia 2014r , opatrzonego pieczęcią „A. P. Usługi (...) (...)-(...) O. ul. (...) NIP (...)”, wyrobioną na potrzebę uzyskania w/w pożyczki, działając tym na szkodę G. G.z/s O.

tj. o przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

I.

uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza mu grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,- (dziesięciu) złotych;

II.

na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec D. L. (1) w pkt. I części dyspozytywnej wyroku, warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat;

III.

uznaje oskarżoną O. L. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza jej grzywnę w wysokości 40 (czterdziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,- (dziesięciu) złotych;

IV.

na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec O. L. w pkt. III części dyspozytywnej wyroku, warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

V.

na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązuje oboje oskarżonych do solidarnego naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego tj. GOLDEN GREMIUM z/s w O. kwoty 1000,- (jeden tysiąc) złotych, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego rozstrzygnięcia;

VI.

na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka wobec oskarżonych środek karny w postaci przepadku dowodów rzeczowych zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz (...) pod poz. 1 i 2;

V.

na podstawie art. 627 kpk i art. 633 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe tj. poniesione w sprawie wydatki w kwocie: 340 (trzysta czterdzieści) złotych od oskarżonego D. L. (1) oraz w kwocie 40,- (czterdzieści) złotych od oskarżonej O. L. oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23.06.1973r o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego D. L. (1) opłatą w kwocie 500,- (pięćset) złotych a oskarżoną O. L. w kwocie opłatą w kwocie 260,- (dwieście sześćdziesiąt) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Stelmach
Data wytworzenia informacji: