Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 1046/12 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opolu z 2013-01-25

Sygn. akt VII K 1046/12

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski

Protokolant: st. sekr. sad. Urszulagajda

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Grzegorz Jerzyk

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013r.

sprawy M. M. (1) - s. R. i H. zd. K. ur. (...) w N.

o wydanie wyroku łącznego

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 20 października 2008r w sprawie VI K 461/08 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk przy zast. art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 02 maja 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 19 sierpnia 2009r w sprawie II K 86/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 24 października 2008r - na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 03 lutego 2010r w sprawie II K 1174/09 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 13 października 2009r - na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 sierpnia 2010r w sprawie VII K 274/10 za przestępstwa:

a)  z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od 28 marca 2008r do 05 czerwca 2008r i w dniu 05 czerwca 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności

b)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 11 sierpnia 2008r do 16 sierpnia 2008r - na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności

c)  z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 16 września 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

d)  z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 07 listopada 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

e)  z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 12 listopada 2008r do 17 listopada 2008r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

f)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

Wyrokiem powyższym wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody;

5.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 07 października 2010r w sprawie II K 198/10 za przestępstwa:

a)  z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione : w okresie: 10-14.04.2009r do 3/4.12.2009r na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności

b)  z art. 278 § 1 kk z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie: 16/17 października 2009r do listopada 2009 - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem tym orzeczono wobec M. M. karę łączną 3 (trzech) lat pobawienia wolności, zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej okres zatrzymania od dnia 04.12.2009r do dnia 05.12.2009r oraz orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych;

6.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie II K 322/10 za przestępstwa:

a)  z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 20 - 21 kwietnia 2009r do lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności

b)  z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 10/11 czerwca 2009r do 02 lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

c)  z art. 242 § 3 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem powyższym orzeczono wobec M. M. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaliczono na poczet orzeczonej kaiy łącznej okresy zatrzymania w dniach 30.12.2009r i 02.02.20lOr oraz orzeczono obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody;

7.  Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie II K 938/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w lipcu 2009r - na karę l0(dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

8.  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 4 czerwca 2012r w sprawie VII K 405/11 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 9 - 12 listopada 2009r do 8-11 stycznia 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności

I.

rozłącza karę łączną wymierzoną wyrokiem łącznym z dnia 23.11.2011r. sygn. akt II K 1137/10 w pkt. III i na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt. 3, 4 lit. c, d i e oraz w pkt. 5 i 6 lit. b (objętych wyrokiem łącznym z dnia 23.11.2011r. sygn. akt VII K 1137/10 w pkt. III) oraz wyrokiem opisanym w pkt. 8 wymierza oskarżonemu M. M. (1) karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 6 (sześciu) lat i 2 (dwóch) miesięcy;

zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. kwotę147,60 zł. brutto tytułem nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego;

na podstawie art. 63 § 1 kk i art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt. III kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w dniach: 04.12.2009r do 05.12.2009r, 30.12.2009tr oraz 02.02.20l0r jak również zalicza skazanemu okresy kar już odbytych z wyroków podlegających łączeniu;

pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w łączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu;

VII.

na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r zwalnia skazanego M. M. (3) od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa

Sygn. akt VII K 1046/12

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. M. (3) został skazany wyrokami:

1.Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 20 października 2008r w sprawie VI K 461/08 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk przy zast. art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 02 maja 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 19 sierpnia 2009r w sprawie II K 86/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 24 października 2008r - na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

3. Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 03 lutego 2010r w sprawie II K 1174/09 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 13 października 2009r - na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 sierpnia 2010r w sprawie VII K 274/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od 28 marca 2008r do 05 czerwca 2008r i w dniu 05 czerwca 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 11 sierpnia 2008r do 16 sierpnia 2008r - na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 16 września 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 07 listopada 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 12 listopada 2008r do 17 listopada 2008r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem powyższym wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody;

5. Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 07 października 2010r w sprawie II K 198/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione : w okresie: 10-14.04.2009r do 3/4.12.2009r na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie: 16/17 października 2009r do listopada 2009 - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem tym orzeczono wobec M. M. karę łączną 3 (trzech) lat pobawienia wolności, zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej okres zatrzymania od dnia 04.12.2009r do dnia 05.12.2009r oraz orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych;

6.Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie II K 322/10 za przestępstwa: z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 20 - 21 kwietnia 2009r do lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 10/11 czerwca 2009r do 02 lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 242 § 3 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem powyższym orzeczono wobec M. M. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaliczono na poczet orzeczonej kary łącznej okresy zatrzymania w dniach 30.12.2009r i 02.02.20lOr oraz orzeczono obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody;

7.Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie II K 938/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w lipcu 2009r - na karę l0(dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

8.Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 4 czerwca 2012r w sprawie VII K 405/11 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 9 - 12 listopada 2009r do 8-11 stycznia 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności)

dowód:

- akta Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu sygn. akt VII K 461/08; II K 86/09; IIK 1174/09; II K 198/10; II K 322/10, IIK 938/09;

wraz z wyrokami,

- akta Sądu Rejonowego w Opolu sygn. akt VII K 274/10; VII K 405/11 wraz z wyrokami,

- karta karna skazanego

W Zakładzie Karnym w >

dowód: opinia o skazanym

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 569 §1 k.p.k, Sąd orzeka wyrokiem łącznym, w sytuacji gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Zgodnie natomiast z treścią art. 85 k.k., w przypadku gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; kara łączna grzywny określonej w art. 71 § 1 nie może przekraczać 180 stawek dziennych - jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz nie może przekraczać 90 stawek dziennych - jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności.

Wniosek skazanego zasługuje na uwzględnienie jedynie w części. W przedmiotowej sprawie, bowiem można połączyć jedynie częściowo pięć wyroków skazując, podczas gdy pozostałe orzeczenie nie mogą być objęte niniejszym wyrokiem łącznym. Zgodnie bowiem z przytaczanym art. 569 § 1 kpk do wydania wyroku łącznego zachodzić muszą warunki do orzeczenia kary łącznej. Połączeniu polegają, zatem kary tego samego rodzaju wymierzone za popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw.

M. M. (3) został skazany wyrokami: 1.Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 20 października 2008r w sprawie VI K 461/08 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk przy zast. art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 02 maja 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 19 sierpnia 2009r w sprawie II K 86/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 24 października 2008r - na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 03 lutego 2010r w sprawie II K 1174/09 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 13 października 2009r - na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 sierpnia 2010r w sprawie VII K 274/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od 28 marca 2008r do 05 czerwca 2008r i w dniu 05 czerwca 2008r - na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 11 sierpnia 2008r do 16 sierpnia 2008r - na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 16 września 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 07 listopada 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 12 listopada 2008r do 17 listopada 2008r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem powyższym wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 07 października 2010r w sprawie II K 198/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione : w okresie: 10-14.04.2009r do 3/4.12.2009r na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie: 16/17 października 2009r do listopada 2009 - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem tym orzeczono wobec M. M. karę łączną 3 (trzech) lat pobawienia wolności, zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej okres zatrzymania od dnia 04.12.2009r do dnia 05.12.2009r oraz orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie II K 322/10 za przestępstwa: z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 20 - 21 kwietnia 2009r do lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 10/11 czerwca 2009r do 02 lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 242 § 3 kk popełnione w dniu 21 lutego 2010r - na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem powyższym orzeczono wobec M. M. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaliczono na poczet orzeczonej kary łącznej okresy zatrzymania w dniach 30.12.2009r i 02.02.20lOr oraz orzeczono obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie II K 938/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w lipcu 2009r - na karę l0(dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 4 czerwca 2012r w sprawie VII K 405/11 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 9 - 12 listopada 2009r do 8-11 stycznia 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności)

Wymierzając, zatem wyrokiem łącznym karę łączną Sąd kierował się regułami określonymi w art. 86 §1 kk, który to przepis stanowi, że karę wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, przy czym w przypadku kary pozbawienia wolności górna granica wynosi 15 lat.

Warunki do orzeczenia względem skazanego pierwszej kary łącznej w wyroku łącznym zachodzą w zakresie połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec niego w wyrokach: Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 03 lutego 2010r w sprawie II K 1174/09 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 13 października 2009r - na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 sierpnia 2010r w sprawie VII K 274/10 za przestępstwa: z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 16 września 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 07 listopada 2009r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 12 listopada 2008r do 17 listopada 2008r - na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 07 października 2010r w sprawie II K 198/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione : w okresie: 10-14.04.2009r do 3/4.12.2009r na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; z art. 278 § 1 kk z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie: 16/17 października 2009r do listopada 2009 - na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem tym orzeczono wobec M. M. karę łączną 3 (trzech) lat pobawienia wolności, zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej okres zatrzymania od dnia 04.12.2009r do dnia 05.12.2009r oraz orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych; Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie II K 322/10 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 10/11 czerwca 2009r do 02 lutego 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 4 czerwca 2012r w sprawie VII K 405/11 za przestępstwa: z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk przy zast. art. 91 § 1 kk popełnione: w okresie od 9 - 12 listopada 2009r do 8-11 stycznia 2010r - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

W/w wyroki w przyjętych zakresach i częściach, obejmują czyny popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok za te przestępstwa. Wynika to z treści art. 85 k.k., zgodnie z którym cezurą dla łączenia kar za poszczególne przestępstwa jest fakt ich popełnienia zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Pierwszym wyrokiem w powyższym rozumieniu stał się wyrok z dnia 28.07.2003r.

Sąd wymierzył skazanemu karę łączną za powyższe przestępstwa podlegające łączeniu w wymiarze 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okresy odbytych już kar z któregokolwiek z połączonych wyżej wyroków oraz okresy zatrzymania wskazane w wyroku.

Wymierzając M. M. (3) nową karę łączną w części dyspozytywnej wyroku Sąd Rejonowy zastosował względem skazanego zasadę częściowej absorpcji, uznając, iż przy określaniu wymiaru kary łącznej w tym konkretnym przypadku zastosowanie zasady pełnej absorpcji winno mieć charakter wyjątkowy i znajdować pełne uzasadnienie w realiach konkretnej sprawy. Należy podnieść, iż maksymalny wymiar kary, jaki w tym przypadku mógł zostać skazanemu w wyroku łącznym wymierzony to kara 10 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności. Dolną granicą była w tym przypadku kara 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaś wymierzył skazanemu karę 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, stosując absorpcję w zakresie pozostałego okresu.

Decydujące znaczenie przy wymiarze kar łącznych miał między innymi wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, zarówno w znaczeniu prewencji ogólnej jak i indywidualnej. Z tego względu popełnienie więcej niż jednego przestępstwa jest już okolicznością obciążającą sprawcę i w tym zakresie stosowanie zasady absorpcji ( tj. zasady, zgodnie z którą, karą łączną jest kara najsurowsza spośród wszystkich wymierzonych kar jednostkowych i tylko ona podlega wykonaniu, pochłaniając niejako kary łagodniejsze), kłóci się ze wspomnianymi wcześniej względami prewencji ogólnej i indywidualnej Jej stosowanie prowadzi w rezultacie do swoistego premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo. Zasadę tę stosuje się zatem tylko tam, gdzie pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami zachodzi bliski związek podmiotowo-przedmiotowy, przez który należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, fakt iż popełnione zostały w bardzo bliskim związku czasowym i miejscowym, a który stanowi jeden zespół zachowań sprawcy, zaś jedno z popełnionych przestępstw ma wyraźnie wyższy od pozostałych stopień społecznej szkodliwości i jednocześnie znaczenie pozostałych z punktu widzenia zawartości bezprawia jest mniejsze (wyr. SA w Krakowie z 02 lipca 1992 r., II Akr 117/92, KZS 1992, z 3-9, poz. 50). W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodziła. Instytucja wyroku łącznego nie może stać się swoistym instrumentem „premiowania” skazanych, i nie może być traktowana jako należne im dobrodziejstwo. Zastosowanie zasady absorbcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo-podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem. (por. wyrok S.A. w Łodzi z dnia 9 maja 2001 roku II AKa 63/2001)

Sąd jednocześnie nie mógł wziąć pod uwagę przy wymiarze kary łącznej zasad określonych art. 53 kk, a w szczególności stopnia winy skazanego oraz społecznej szkodliwości popełnionych czynów, albowiem jak słusznie podnosi się w doktrynie i orzecznictwie, branie pod uwagę wspomnianych okoliczności prowadziłoby w istocie do ponownego rozstrzygania o karach, co stałoby w sprzeczności zarówno z istotą instytucji wyroku łącznego jak i zasadą „powagi rzeczy osądzonej”.

Pozytywna opinia o skazanym przedstawiona przez zakład karny wskazuje, że proces resocjalizacji skazanego przebiega prawidłowo i także przemawiała za zastosowaniem wobec skazanego zasady asperacji i wymierzeniem mu kar łącznych w orzeczonej wysokości, natomiast przemawiała przeciwko zastosowaniu surowszej zasady kumulacji łączonych kar, ale również pełnej absorpcji.

Dokonując zatem wymiaru kary łącznej Sąd miał na uwadze iż zasadą przy orzekaniu o karze łącznej winna być zasada asperacji ,wyrażając przekonanie iż zasada ta winna mieć priorytet przy określaniu kar łącznych, zaś stosowanie zasady absorpcji lub kumulacji (zwłaszcza tej ostatniej jako wyrazu czystej odpłaty przekraczającej potrzeby resocjalizacyjne ) winno mieć charakter wyjątkowy i znajdować pełne uzasadnienie w realiach konkretnej sprawy. Instytucja wyroku łącznego ( zawierającego ze swej istoty konstrukcję kary łącznej ) nie może zatem stać synonimem pewnego automatycznego „zbijania„ kar jednostkowych do poziomu zbliżonego do maksymalnej kary jednostkowej , traktowanej przez skazanych jako opacznie rozumiane , należne im dobrodziejstwo , lecz musi być procesem oceny z punktu widzenia pewnych (obiektywnych ) przesłanek czynów skazanego i kar za nie wymierzonych z punktu widzenia kary jaką ma ona osiągnąć.

Przesłanki, jakimi należy kierować się przy orzekaniu w ramach wyroku łącznego nie budzą wątpliwości i są podzielane zgodnie w orzecznictwie ( „Zasada absorpcji kar przy wymierzaniu kary łącznej winna być stosowana tam, gdzie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami zachodzi bliski związek podmiotowy i przedmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych, jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy. (por. wyrok S.Apel.w Gdańsku 97.01.23 II AKa 321/96 Prok.i Pr. 1997/7-8/19 ), „W wypadku gdy ma miejsce skazanie za realnie zbiegające się przestępstwa na podlegające połączeniu kary, wymagane jest odrębne uzasadnienie wymiaru kar jednostkowych, jak i kary łącznej. W odniesieniu do kar jednostkowych za podstawę ich wymiaru należy przyjąć ogólne zasady wymienione w art. 50 k.k. W odniesieniu zaś do kary łącznej o jej granicach powinien decydować zasadniczo tylko związek podmiotowo-przedmiotowy, zachodzący między tymi przestępstwami, za które wymierzono podlegające łączeniu kary jednostkowe.” (wyrok S. A. w Ł. z 96.11.28II AKa 220/96 Prok.i Pr. 1997/5/15) „Wymierzając karę łączną sąd powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków, przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej.” (wyrok SN z 90.05.15 IV KR 80/90 niepublikowane).

Wymierzając zatem kary łączne w zakresie wydanych wyroków i przewidzianych prawem ram kar, Sąd przy wymiarze orzeczonej kary miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, ich rodzaj, zagrożenie prawem, wagę popełnionych czynów, zakres różnorodności popełnionych przestępstw, odstępy czasowe pomiędzy popełnionymi czynami. Mając na uwadze to okoliczności Sąd doszedł do przekonania, ze jedyna karą łączną może być kara orzeczona w wyroku. Jakakolwiek kara niższa nie mogłaby być w przedmiotowym przypadku orzeczona.

Przy orzekaniu kar łącznych nie uwzględniano okoliczności stanowiących podstawę kar orzekanych za poszczególne czyny, a to stopnia winy, społecznej szkodliwości czynu i innych okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary , podzielając zgodny w orzecznictwie pogląd ,iż Nieprawidłowe jest ponowne rozważanie i uwzględnianie przy oznaczaniu kary łącznej tych samych okoliczności, które miały wpływ na wymiar kary w sprawach o zbiegające się przestępstwa. Takie motywowanie kary łącznej prowadziłoby do dwukrotnego orzekania z tej samej przyczyny - najpierw przy skazaniu, a następnie przy oznaczaniu kary łącznej. Byłoby to naruszenie zakazu orzekania o sprawie osądzonej (por.wyrok S.Apel . w Krakowie z 1995.09.28 II AKr 247/95 Prok.i Pr. 1996/4/18 ).

Uwzględnić natomiast należy (i Sąd w przedmiotowej sprawie to czyni okoliczności zaistniałe po popełnieniu czynów objętych wyrokiem łącznym w szczególności po wydaniu wyroków, w których orzeczone kary podlegają łączeniu a to zachowanie się skazanego w jego środowisku bądź zakładzie karnym , przebieg procesu resocjalizacji (por. wyrok SN z dnia 1985.09.12 II KR 245/85 OSNKW 1986/5-6/39 „Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym poza zasadami określonymi w art. 67 k.k. istotny wpływ ma zachowanie się oskarżonego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami.” ). W tym zakresie orzekający Sąd nie będący formalnie do tego zobligowanym przez przepisy kodeksu postępowania karnego (art.571 § 1 ), uznał za potrzebne i uzasadnione zwrócenie się do zakłady karnego, gdzie skazany odbywa karę o opinię o jego funkcjonowaniu.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach cząstkowych podlegają odrębnemu wykonaniu.

W związku z wspomnianym brakiem podstaw do połączenia w karę łączną umorzono postępowanie w tym zakresie co do wyroku II K 221/07

Zgodnie z przewidzianym stawkami Sąd przyznał obrońcy kwotę przyjętą w wyroku tytułem nieopłaconej obrony z urzędu skazanego.

Jednocześnie, z uwagi na to, iż skazany przebywa w Zakładzie Karnym, Sąd uznał, iż uiszczenie przez skazanego kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację majątkową, w związku z czym na podstawie art. 624 §1 k.p.k. - zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sąd zasądził także w przedmiocie nieopłaconych kosztów obrony z urzędu w zakresie i stopniu przewidzianym przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski
Data wytworzenia informacji: