Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 933/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-03-12

Sygnatura akt VII K 933/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska

Protokolant - Lena Merkel

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu – Anny Jarczewskiej

po rozpoznaniu dnia 12 marca 2015 roku sprawy:

A. N., córki W. i M. z domu B., urodzonej (...) w J.,

K. S., syna W. i J. z domu C., urodzonego (...) w J.,

oskarżonych o to, że:

I.  w dniu 8 sierpnia 2013 roku w M., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 100 PLN, w ten sposób że po uprzednim wystawieniu do sprzedaży na portalu internetowym "tablica.pl" telefonu komórkowego marki A. iPhone 5 i wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawieranej umowy, zawarli z M. S. (1) umowę sprzedaży wyżej wymienionego telefonu i przyjęli od niego na rachunek bankowy K. S. o numerze (...) 0000 0001 2139 (...) kwotę 100 PLN tytułem zaliczki, a następnie nie wywiązali się z umowy, czym działali na szkodę M. S. (1),

To jest o czyn z art. 286 § 1 kk,

a nadto A. N.

oskarżonej o to, że:

II.  w okresie od 11 do 12 czerwca 2013 roku, w M., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła K. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1700 złotych, w ten sposób że po uprzednim wystawieniu do sprzedaży na portalu internetowym "Allegro.pl" telefonu komórkowego marki S. (...) i wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawieranej umowy, zawarła z K. G. umowę sprzedaży wyżej wymienionego telefonu i przyjęła od niego na swój rachunek bankowy o numerze (...) kwotę 1700 złotych tytułem ceny i kosztów przesyłki, a następnie nie wywiązała się z umowy, czym działała na szkodę K. G.,

To jest o czyn z art. 286 § 1 kk,

III.  w dniu 2 września 2013 roku, w M., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła M. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 900 złotych, w ten sposób że po uprzednim wystawieniu do sprzedaży na portalu internetowym "Tablica.pl" telefonu komórkowego marki A. iPhone 5 i wprowadzeniu w błąd 00 do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawieranej umowy, zawarła z M. S. (2) umowę sprzedaży wyżej wymienionego telefonu i przyjęła od niego na swój rachunek bankowy o numerze (...) 0000 0001 2139 (...) kwotę 900 złotych tytułem zaliczki, a następnie nie wywiązała się z umowy, czym działała na szkodę M. S. (2),

To jest o czyn z art. 286 § 1 kk,

IV.  w dniu 3 października 2013 roku w M., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili S. O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 750 złotych, w ten sposób że po uprzednim wystawieniu do sprzedaży na portalu internetowym "Tablica.pl" telefonu komórkowego marki A. iPhone 5 i wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawieranej umowy, zawarła z S. O. umowę sprzedaży wyżej wymienionego telefonu i przyjęła od niego na swój rachunek bankowy o numerze (...) 0000 0001 2139 (...) kwotę 750 złotych tytułem zaliczki, a następnie nie wywiązała się z umowy, czym działała na szkodę S. O.,

To jest o czyn z art. 286 § 1 kk,

1.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku zaocznego w punkcie I wyczerpującego dyspozycję art.286§1 kk i za to na podstawie art.286§1 kk wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 §1 ,2 kk i art. 70§1 punkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. S. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,

3.  na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego K. S. w okresie próby pod dozór kuratora;

4.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego K. S. naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego M. S. (1) kwoty 50 /pięćdziesiąt/ zł,

5.  oskarżoną A. N. uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów opisanych w części wstępnej wyroku zaocznego w punkcie I, II, III, IV wyczerpujących dyspozycję art.286§1 kk z tym ustaleniem, że oskarżona działała w warunkach art.91§1 kk i za to na podstawie art.286§1 kk w związku z art.91§1 kk wymierza oskarżonej karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 69 §1 ,2 kk i art. 70§1 punkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. N. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat,

7.  na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżoną A. N. w okresie próby pod dozór kuratora;

8.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonej A. N. naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych: M. S. (1) kwoty 50 /pięćdziesiąt/ zł, K. G. kwoty 1.700 /jeden tysiąc siedemset złotych/ zł, M. S. (2) kwoty 900 /dziewięćset/ zł, S. O. kwoty 750 zł /siedemset pięćdziesiąt/zł;

9.  na podstawie art. 626 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk, art. 17 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. Nr 49, poz. 223 z 1983r. ze zm./ zwalnia oskarżonego K. S. i oskarżoną A. N. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska
Data wytworzenia informacji: