Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 583/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-07-06

Sygnatura akt VII K 583/15

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska

Protokolant - Lena Merkel

po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu w dniu 06 lipca 2015 roku sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Opolu przeciwko M. N., synowi C. i H. z domu K., urodzonemu (...) w P.,

Oskarżonemu o to, że :

I. w dniu 25 sierpnia 2014r w P. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej internet oraz przy wykorzystaniu nicku horminek, wspólnie i w porozumieniu z n/n mężczyzną poprzez zamieszczenie na portalu Allegro.pl ogłoszenia sprzedaży podręczników o nazwie E. (...) Wieku, (...), wydawnictwa (...), doprowadził G. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 220 zł, w ten sposób, że wprowadzając w/w w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z umowy sprzedaży, zobowiązał się przesłać pokrzywdzonemu w/w podręczniki, a następnie po otrzymaniu na rachunek bankowy o nr (...) kwoty 220 zł nie wywiązał się z zobowiązania, czym działał na szkodę G. K.,

To jest o czyn z art. 286§1kk

II. w dniu 25 sierpnia 2014r w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej internet oraz przy wykorzystaniu nicku horminek, wspólnie i w porozumieniu z n/n mężczyzną poprzez zamieszczenie na portalu Allegro.pl ogłoszenia sprzedaży podręczników o nazwie E. (...) Wieku, (...), wydawnictwa (...), doprowadził M. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 279,49 zł, w ten sposób, że wprowadzając w/w w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z umowy sprzedaży, zobowiązał się przesłać pokrzywdzonemu w/w podręczniki, a następnie po otrzymaniu na rachunek bankowy o nr (...) kwoty 279,49 zł nie wywiązał się z zobowiązania, czym działał na szkodę M. M.,

To jest o czyn z art. 286§1kk

III.  w dniu 25 sierpnia 2014r w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej internet oraz przy wykorzystaniu nicku horminek, wspólnie i w porozumieniu z n/n mężczyzną poprzez zamieszczenie na portalu Allegro.pl ogłoszenia sprzedaży podręczników o nazwie T., (...), wydawnictwa (...), doprowadził S. H. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 220 zł, w ten sposób, że wprowadzając w/w w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z umowy sprzedaży, zobowiązał się przesłać pokrzywdzonemu w/w podręczniki, a następnie po otrzymaniu na rachunek bankowy o nr (...) kwoty 220 zł nie wywiązał się z zobowiązania, czym działał na szkodę S. H.,

To jest o czyn z art. 286§1kk

IV.  w okresie wakacji 2014r w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej internet oraz przy wykorzystaniu nicku horminek, wspólnie i w porozumieniu z n/n mężczyzną poprzez zamieszczenie na portalu Allegro.pl ogłoszenia sprzedaży gry (...), doprowadził K. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 50 zł, w ten sposób, że wprowadzając w/w w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z umowy sprzedaży, zobowiązał się przesłać pokrzywdzonemu w/w grę, a następnie po otrzymaniu na rachunek bankowy kwoty nie mniejszej niż 50 zł nie wywiązał się z zobowiązania, czym działał na szkodę K. R.,

To jest o czyn z art. 286§1kk

na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym, Sąd uznał, iż przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, a opierając się o zebrane w sprawie dowody przyjął, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,

na podstawie art. 500 §1 i 3 kpk

1.  Oskarżonego M. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku nakazowego w punktach I – IV, z tym, iż oskarżony działał w warunkach art. 91 § 1 kk i czyny te stanowią wypadek mniejszej wagi z art. 286 § 1 kk w związku z art. 286§3kk i za to na podstawie art. 286§3 kk w związku z art. 286§1kk w związku z art. 91§1kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wysokości 100 /stu / stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10/ dziesięć/ złotych;

2.  Na podstawie art. 46§1kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez wpłacenie na rzecz pokrzywdzonych: G. K. kwoty 220 / dwieście dwadzieścia złotych / zł, M. M. kwoty 279,49 zł /dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści dziewięć groszy/, S. H. kwoty 220 / dwieście dwadzieścia złotych / zł, K. R. kwoty 50 / pięćdziesiąt złotych / zł;

3.  na podstawie art. 626 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk, art. 17 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. Nr 49, poz. 223 z 1983r. ze zm./ zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska
Data wytworzenia informacji: