Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 579/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-08-03

Sygn. akt: VII K 579 / 15 O.; dnia 3.08.2015 roku

WYROK NAKAZOWY

Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny

w składzie:

SSR Hubert Frankowski

po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym

sprawy z oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Opolu

przeciwko K. M. c. J. i E. z d. H.

ur. (...) w L.

oskarżonej o to, że:

I.  W dniu 9 września 2013r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić A. C.. z o.o. z siedzibą w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w kwocie 500 zł wysyłając za pośrednictwem strony internetowej na adres info@eksprespozvczka.pl wniosku o pożyczkę, w którym posłużyła się, w celu użycia za autentyczny, uprzednio podrobionym dokumentem w postaci Zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków wydanym przez (...) Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. datowanym na dzień 4 września 2013r., na którym dokonano podrobienia podpisu M. K., co wprowadziło (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. w błąd co do możli­wości i zamiaru wywiązania się z warunków ewentualnej umowy pożyczki,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 Kk w zw. z art. 286 § 1 Kk. i 270 § l Kk przy zast. art. 11 § 2 Kk,

II.  W dniu 18 września 2013r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w kwocie 500 zł wysyłając za pośrednictwem strony internetowej na adres info@eksprespozyczka.pI. wniosku o pożyczkę, w którym posłużyła się, w celu użycia za autentyczny, uprzednio podrobionym dokumentem w postaci Umowy o pracę na czas nieokreślony wydanym przez (...) Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. datowanym na dzień 8 maja 2012r., na którym dokonano podrobienia podpisu A. D. co wpro­wadziło (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. w błąd co do możliwości i zamiaru wywiąza­nia się z warunków ewentualnej umowy pożyczki,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 Kk w zw. z art. 286 § 1 Kk. i 270 § l Kk przy zast. art. 11 § 2 Kk,

przyjął na podstawie zebranych dowodów, że wina oskarżonej i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości i na mocy art. 500 § 1 i 3 Kpk

postanowił :

I.  uznać oskarżoną K. M. za winną czynów opisanych w pkt I i II części wstępnej wyroku, przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw z art. 13 § 1 Kk. w zw. z art. 286 § 3 Kk. w zw. z art. 270 § 2 a Kk. przy zast. art. 11 § 2 Kk. i art. 91 § 1 Kk i za to na podstawie art. 286 § 3 Kk. przy zast. art. 14 § 1 Kk. i art. 11 § 3 Kk. i art. 91 § 1 Kk i art. 58 § 3 Kk i art. 4 § 1 Kk wymierzyć jej karę 4 / czterech / miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżoną na podstawie art. 35 § 1 Kk do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 / dwudziestu / godzin w stosunku miesięcznym.

II.  na podstawie art. 624 § 1 Kpk zwolnić oskarżoną w całości od zapłaty kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

......................................

Sędzia

Pouczenie:

oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyroku nakazowy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego wyroku – 506 § 1 Kpk. Prezes Sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. – 506 § 2 Kpk.

w razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych – 506 § 3 Kpk.

sprzeciw może zostać cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej – 506 § 5 Kpk.

wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto staje się prawomocny – 507 Kpk.

ZARZĄDZENIA:

odnot. wyrok,

odpis wyroku dor. właściwej Prok.

odpis wyroku z poucz. i a.o. dor. oskarżonemu,

odpis wyroku złożyć w sekretariacie na okres 7 dni,

kal. 7 dni;

O., dnia 3.08.2015 roku ...................................

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Data wytworzenia informacji: