Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 564/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2017-09-26

Sygn. akt VII K 564/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VII Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Hubert Frankowski

Protokolant ST. sek. sąd. Anna Kowalczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu nieobecny zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu dnia 26 września 2017 roku

sprawy

1/ K. T. (1) ,

syn K. i U. zd M.,

urodzony (...) w O.,

Oskarżonego o to, że:

I.W dniu 8 maja 2013 roku w O. działając w zamiarze, aby M. W. dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18 000 zł Bank S.A, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu wystawił poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów M. R. w firmie: Zakład (...) z siedzibą w B. z którego to dokumentu wynikało, że M. R. jest zatrudniony na stanowisku pracownika fizycznego i osiąga dochody w kwocie 2440, 80 zł netto, podczas gdy nie był tam zatrudniony i nie otrzymywał żadnych dochodów, a następnie taki dokument przekazał M. W., który wykorzystał go do zawarcia umowy pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 18 000 zł sporządzonej na dane osobowe M. R., czym działał na szkodę Banku (...) S.A.

tj o czyn z art. 18§3 k.k. w zw z art. 286§1 k.k. w zw z art. 297§1 k.k. przy zast. art. 11 §2 k.k.

II.W dniu 23 maja 2013 roku w O. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18 000 zł Bank S.A. z siedzibą w W. w ten sposób, że w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 18 000 zł do wniosku o udzielenie w/w pożyczki gotówkowej podał dane osobowe S. F. oraz złożył nierzetelne oświadczenie pisemne oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów S. F. w Firmie Usługowo-Handlowej (...) J. Ż. z siedzibą w K. i uzyskiwania z tego tytułu kwoty 2620, 15 zł netto, podczas gdy w tym okresie S. F. nie pracował w w/w firmie i nie otrzymywał żadnych dochodów, a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki oraz na oryginale w/w dokumentu w rubryce Podpis Pożyczkobiorcy podrobił podpis (...), czym wprowadził w błąd w/w bank co do swojej tożsamości oraz okoliczności mającej istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej tj możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przez S. F., czym działał na szkodę Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

tj o czyn z art. 286§1 k.k. w zw z art. 297§1 k.k. w zw z art. 270§k.k. przy zast. art. 11§2k.k.

III.W dniu 1 lutego 2013 roku w O. działając w zamiarze, aby M. W. dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18 000 zł Bank S.A, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu wystawił poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów A. Ś. w firmie: Zakład (...) z siedzibą w B. z którego to dokumentu wynikało, że A. Ś. jest zatrudniony w w/w firmie i osiąga dochody w kwocie 2320, 50 zł netto, podczas gdy nie był tam zatrudniony i nie otrzymywał żadnych dochodów, a następnie taki dokument przekazał M. W., który wykorzystał go do zawarcia umowy pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 18 000 zł sporządzonej na dane osobowe A. Ś., czym działał na szkodę Banku (...) SA.

tj o czyn z art. 18§3 k.k. w zw z art. 286§1 k.k. w zw z art 297§1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k.

2/ K. S. ,

syn M. i A. zd Sroka,

urodzony (...) w N.,

Oskarżonego o to, że:

IV.W dniu 20 marca 2013 roku w O. działając w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 15 000 zł w Banku (...) S.A. do wniosku o udzielenie w/w pożyczki przedłożył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o jego zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów w firmie (...) M. S. z siedzibą w O., z którego to dokumentu wynikało, że pełnił stanowisko pracownika fizycznego i osiągał wynagrodzenie w kwocie 2850, 40 zł netto, podczas gdy w tym okresie nie był zatrudniony w w/w firmie, a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki gotówkowej, wprowadzając bank (...) S.A. w błąd co do swojej sytuacji finansowej,

tj. o czyn z art. 297§1 k.k.

3/M. S.,

syn M. i A. zd Sroka,

urodzony (...) w O.,

Oskarżonego o to, że:

V.W bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż do dnia 20 marca 2013 roku w O. działając w zamiarze, aby K. S. dokonał czynu zabronionego polegającego na uzyskaniu pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 15 000 zł w Banku (...) S.A., swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że wystawił mu zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach w firmie: (...) M. S." z siedzibą w O., z którego to dokumentu wynikało, że pełnił stanowisko pracownika fizycznego i osiągał wynagrodzenie w kwocie 2850, 40 zł netto, podczas gdy w tym okresie nie był zatrudniony w w/w firmie, a które to zaświadczenie zostało przedłożone przez K. S. do wniosku o udzielenie w/w pożyczki gotówkowej i miało istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej

tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z art. 297§1 k.k.

4/A. W. (1) ,

syn S. i I. zd P.,

urodzony (...) w O.,

Oskarżonego o to, że:

VI.W dniu 5 grudnia 2011 roku w O. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5230, 63 zł Bank S.A. z siedzibą w W. w ten sposób, że w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 5230, 63 zł do wniosku o udzielenie w/w pożyczki gotówkowej złożył nierzetelne pisemne oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów w firmie (...) z siedzibą w O. i uzyskiwaniu z tego tytułu kwoty 2200 zł netto, podczas gdy w tym okresie nie pracował w w/w firmie i nie uzyskiwał z tego tytułu żadnych dochodów, a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, wprowadzając w błąd w/w bank co do swojej sytuacji finansowej oraz możliwości uregulowania w/w zobowiązania, a następnie po otrzymaniu w/w kredytu gotówkowego nie dokonał jego spłaty, czym działał na szkodę Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

tj o czyn z art. 286§1 w zw z art. 297§1 k.k. przy zast. art. 11 §2 k.k.

5/S. J.,

syn J. i K. zd M.,

urodzony (...) w O.,

Oskarżonego o to, że:

VII.W dniu 23 stycznia 2013 roku w O. działając w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 9000 zł w Banku (...) S.A. do wniosku o udzielenie w/w pożyczki gotówkowej, posługując się dowodem osobistym E. J. podał jej dane osobowe oraz złożył nierzetelne pisemne oświadczenie o otrzymywaniu przez E. J. renty i uzyskiwania z tego tytułu dochodów w wysokości 2148 zł netto, podczas gdy E. J. w tym okresie nie otrzymała renty oraz nie uzyskiwała takich dochodów, a następnie w celu użycia za autentyczny na w/w umowie kredytowej dokonał podrobienia jej podpisu w ten sposób, że w rubryce podpis pożyczkobiorcy nakreślił podpis (...), a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki gotówkowej, wprowadzając bank (...) S.A. w błąd co autentyczności podpisów kredytobiorcy oraz sytuacji finansowej E. J.

tj o czyn z art. 297§1 k.k. w zw z art. 275§1 k.k. w zw z art. 270§1 k.k. przy zast art. 11§2 k.k.

VIII. W dniu 6 czerwca 2012 roku w O. działając w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 6788, 31 zł w Banku (...) S.A. do wniosku o udzielenie w/w pożyczki złożył nierzetelne pisemne oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego i uzyskiwaniu z tego tytułu kwoty 2278 zł netto, podczas gdy nie prowadził w tym okresie gospodarstwa rolnego i nie uzyskiwał z tego tytułu żadnych dochodów, a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, wprowadzając bank (...) S.A. w błąd co do swojej sytuacji finansowej

tj o czyn z art. 297§1 k.k.

6/M. K. ,

syn J. i M. zd G.,

urodzony (...) w G.,

Oskarżonego o to, że:

IX.W dniu 22 czerwca 2012 roku w O. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1616, 25 zł Bank S.A. z siedzibą w W. w ten sposób, że w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę (...), 25 zl do wniosku o udzielenie w/w pożyczki gotówkowej złożył nierzetelne pisemne oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego i uzyskiwaniu z tego tytułu kwoty 1898,33 zł, podczas gdy nie prowadził w tym okresie gospodarstwa rolnego i nie uzyskiwał z tego tytułu żadnych dochodów, a co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, wprowadzając w błąd w/w bank co do swojej sytuacji finansowej oraz możliwości uregulowania w/w zobowiązania, a następnie po otrzymaniu w/w kredytu gotówkowego nie dokonał jego spłaty, czym działał na szkodę Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

tj o czyn z art. 286§1 w zw z art. 297§1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

7/ E. A.,

córka P. i H. zd D.,

urodzona (...) w O.,

Oskarżonej o to, że:

X.W dniu 2 kwietnia 2013 roku w O. jako osoba upoważniona do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów wystawiła poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów S. R. w Zakładzie Handlowo-Produkcyjno-Usługowy (...) E. A. z siedzibą w O., w ten sposób, że na w/w dokumencie potwierdziła fakt, że S. R. pełniła funkcję kierowniczą i osiągała wynagrodzenie w kwocie 2480, 60 zł, a które to informacje nie polegały na prawdzie, gdyż w/w kobieta zatrudniona była na stanowisku sprzedawcy/ekspedientki i osiągała wynagrodzenie w kwocie 628,43 zł

tj o czyn z art. 271§ 1 kk

1  oskarżonego K. T. (2) ( T. ) uznaje winnym czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 19 § 1 kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  oskarżonego K. T. (2) uznaje winnym czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 2 ( dwóch ) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 80 ( osiemdziesiąt) złotych,

3.  oskarżonego K. T. (2) uznaje winnym czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 19 § 1 kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podst. art. 85 kk i art. 86 § 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 1,2,3 sentencji wyroku łączy oskarżonemu K. T. (1) i jako karę łączną wymierza mu karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności,

5.  na podst. art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt 4. sentencji wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu K. T. (1) na okres próby 5 ( pięciu ) lat ,

6.  na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego K. T. (1) do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami o których mowa w pkt II części wstępnej wyroku poprzez zapłatę na rzecz (...) Bank SA w W. kwoty 18.000 złotych,

7.  oskarżonego K. S. uznaje winnym czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 297 § 1 kk i za to przestępstwo na podst. art. 297 § 1 kk przy zast. art. 37 a kk wymierza mu karę 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych,

8.  oskarżonego M. S. uznaje winnym czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i za to przestępstwo na podst. art. 297 § 1 kk przy zast. art. 19 § 1 kk i art. 37 a kk wymierza mu karę 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 40 ( czterdzieści ) złotych,

9.  oskarżonego A. W. (2) ( W.) uznaje winnym czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 37 a kk wymierza mu karę 6 ( sześć ) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonego na podst. art. 34 § 1 a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu ) godzin w stosunku miesięcznym,

10.  na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego A. W. (2) do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem o którym mowa w pkt VI części wstępnej wyroku poprzez zapłatę na rzecz (...) Bank SA w W. kwoty 5.230,63 złotych,

11.  oskarżonego S. J. ( J. ) uznaje winnym czynu opisanego w pkt VII części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 297 § 1 kk i art. 275 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 37 a kk wymierza mu karę 80 ( osiemdziesięciu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesiąt ) złotych,

12.  oskarżonego S. J. ( J. ) uznaje winnym czynu opisanego w pkt VIII części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 297 § 1 kk i za to przestępstwo na podst. art. 297 § 1 kk przy zast. art. 37 a kk wymierza mu karę 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesiąt ) złotych,

13.  na podst. art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk kary grzywny orzeczone w pkt 11 i 12 sentencji wyroku łączy oskarżonemu S. J. i jako karę łączną wymierza mu karę 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesiąt ) złotych,

14.  oskarżonego M. K. uznaje winnym czynu opisanego w pkt IX części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to przestępstwo na podst. art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 37 a kk wymierza mu karę 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 10 ( dziesięć ) złotych,

15.  na podst. art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego M. K. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz (...) Bank SA w W. kwoty 1.616,25 złotych,

16.  oskarżoną E. A. uznaje za winną czynu opisanego w pkt X części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 271 § 1 kk i za to przestępstwo na podst. art. 271 § 1 kk przy zast. art. 37 a kk wymierza jej karę 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 30 ( trzydzieści ) złotych,

17.  na podst. art. 627 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych:

- od oskarżonego K. T. (2) kwotę 2.637,57złotych;

- od oskarżonego K. S. kwotę 1.237,57złotych;

- od oskarżonego M. S. kwotę 937,57 złotych;

- od oskarżonego A. W. (2) kwotę 857,57 złotych;

- od oskarżonego S. J. kwotę 1.237,57 złotych;

- od oskarżonego M. K. kwotę 837,57 złotych;

- od oskarżonej E. A. kwotę 1.037,57 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hubert Frankowski
Data wytworzenia informacji: