Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 267/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2018-08-21

  Sygn. akt VII K 267 /18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  21 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VII Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Hubert Frankowski

Protokolant Stażysta Zuzanna Szpak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu Agnieszki Ćwiek-Ziobrowskiej

po rozpoznaniu dnia 19 czerwca 2018 roku i 21 sierpnia 2018 r.

sprawy M. L. c. E. i S. z d. S., ur. (...) w O.

oskarżonej o to, że:

w okresie od nieustalonego czasu do 16 lutego 2017r. w O. pełniąc funkcję Kierownika Kancelarii (...) Komendy Miejskiej Policji w O. posiadając informacje dotyczące zasad funkcjonowania składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w O. oraz dane osobowe jej pracowników przekraczając zakres swoich uprawnień w związku z pełnioną funkcją wykorzystała w sposób nieuprawniony w/w dane i podszyła się pod osobę J. S. (1) w ten sposób, że na komputerze stacjonarnym marki F.-S. Komendy Miejskiej Policji w O. sporządziła pismo adresowane do Komendanta Głównego Policji nadinspektora dr. J. S. (2) informujące o rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu oraz braku nadzoru nad składnicą akt Komendy Miejskiej Policji w O. polegających na nieprzestrzeganiu przez zatrudnionych pracowników, w tym J. P. pracownicę cywilną – archiwistkę w Referacie Kadr i (...) oraz O. Prezydialnym K. O. przepisów regulujących zasady prowadzenia składnicy, ewidencjonowania i archiwizowania akt, wskazując jako autora w/w pisma J. S. (1) poprzez opatrzenie go danymi o treści „ Z poważaniem J. S. (1)” bez własnoręcznego podpisu, a następnie zapakowała w/w pismo w kopertę i nadała w placówce pocztowej w O. na adres Komendy Głównej Policji, działając na szkodę interesu prywatnego w celu wyrządzenia szkody osobistej J. P. w postaci narażenia jej na utratę zaufania pracodawcy oraz dobrego wizerunku, a także wszczęcia wobec niej postępowania dyscyplinarnego przewidzianego przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o policji i kodeks pracy oraz na szkodę interesu publicznego Komendy Miejskiej policji w O.,

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 190a § 2 kk przy zast. art. 11 § 2 k.k.

1.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne o czyn opisany w części wstępnej wyroku wyczerpujący znamiona występku z art. 231 § 1 Kk w zw. z art. 190 a § 2 kk przy zastosowaniu Art. 11 § 2 kk warunkowo umarza oskarżonej M. L. na okres próby 2 (dwóch) lat,

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżoną M. L. do zapłaty pokrzywdzonej J. P. kwoty 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przestępstwem,

3.  na podstawie art. 45a § 1 kk w zw. z art. 44 § 1 i 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych wykazem DRZ z 27.12.2017 r. poz. 1 i 2 (k. 133) zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej wO.pod nr 1260- (...), a przedłożonych do akt sprawy na k. 8 i k. 71,

4.  na podstawie art. 627 k.p.k. przy zastosowaniu art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa tytułem części kosztów postępowania kwotę 2.236,74 zł, a w pozostałym zakresie przy zastosowaniu art. 624 § 1 k.p.k. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa, a ponadto zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżycielki posiłkowej J. P. tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem fachowego zastępstwa procesowego w sprawie kwotę 840 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hubert Frankowski
Data wytworzenia informacji: