Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 248/09 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-12-07

Sygnatura akt VII K 248/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska

Protokolant Lena Merkel

Przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu – Ewy Warzechy

po rozpoznaniu dnia 07 grudnia 2015 roku sprawy:

M. N. z domu J., córki S. i D. z domu L., urodzonej (...) w J.

Oskarżonej o to, że:

w dniu 22 listopada 2002r.w O. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawierając umowę sprzedaży mieszkania położnego w O. przy ul. (...) dla M. i M. Z., poprzez złożenie nieprawdziwego oświadczenia, iż przysługuje jej własnościowe, spółdzielcze prawo do tego lokalu , wprowadziła w błąd wyżej wymienionych nabywców mieszkania, od których w ten sposób wyłudziła kwotę 165 000 zł, oraz wprowadziła w błąd notariusza E. S. z Kancelarii Notarialnej w O. przy ul. (...) , od której wyłudziła w ten sposób poświadczenie nieprawdy w formie aktu notarialnego o sygnaturze : Repertorium A nr 6295/2002 , stanowiącego podstawę do przekazania lokalu nowym nabywcom w dobrej wierze , a tym samym udzieliła pomocy W. N. w udaremnieniu zaspokojenia jego wierzyciela ,tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) z o.o z siedzibą W. przy ul. ul. (...),

To jest o czyn z art.286§1kk i art. 272 kk i art. 13§1kk w związku z art. 300 § 1 kk przy zastosowaniu art.11§2 kk

1.  Oskarżoną M. N. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk , art. 272 kk i art. 13§1kk w związku z art. 300 § 1 kk przy zastosowaniu art.11§2 kk i za to na podstawie art.286 § 1 kk w związku z art. 11 §3kk wymierza oskarżonej karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności ;

2.  na podstawie art. 69§1,2 kk , art. 70 §1 punkt 1 kk, art. 4§1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3/ trzech/ lat;

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk, art. 4 § 1kk orzeka wobec oskarżonej obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez wpłacenie na rzecz pokrzywdzonych M. i M. Z. kwoty 165.000 zł / sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;

4.  na podstawie art. 626 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk, art. 17 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. Nr 49, poz. 223 z 1983r. ze zm./ zwalnia oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska
Data wytworzenia informacji: