Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 152/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2018-05-21

Sygn. akt VII K 152/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2018r

Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Stelmach

Protokolant: Agata Zerbok - Starczewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – nieobecny;

po rozpoznaniu w dniach: 23 sierpnia 2017r, 11 października 2017r,04 kwietnia 2018r oraz w dniu 21 maja 2018 roku w O.

sprawy:

R. M. (M.) - syna Z. i T. zd. C., ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

1)  w dniu 17 marca 2014r w O. udzielił A. J. pomocy w dokonaniu oszustwa kredytowego na szkodę (...) Bank (...) SA w ten sposób, że opatrzył własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową wypełniony przez A. J. dokument w postaci zaświadczenia o źródle i wysokości miesięcznych dochodów, w którym poświadczył nieprawdę, wskazując, że A. J. od 1 lutego 2014r jest zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie (...) z/s w O. ul. (...) na stanowisku kierownika ze średnim miesięcznym dochodem netto za ostatnie trzy miesiące wysokości 2600,-zł, pomimo, że A. J. nigdy nie była zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie, a następnie tak sporządzony dokument, opatrzony datą 17.03.2014r przekazał A. J., która dokument ten złożyła w dniu 17 marca 2014r w Oddziale (...) Bank (...) w O. przy ul. (...) przy zawieraniu umowy pożyczki pieniężnej nr (...) w kwocie 60.000,-zł, wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika banku odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, a następnie dokonała spłaty dwóch rat, powodując łączne straty w wysokości 59.381,46 zł (kapitał) na szkodę (...) Bank (...) SA

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

2)  w dniu 28 marca 2014r w O. udzielił A. J. pomocy w dokonaniu oszustwa kredytowego na szkodę (...) Bank (...) SA w ten sposób, że opatrzył własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową wypełnione przez A. J. dwa dokumenty w postaci zaświadczenia o źródle i wysokości miesięcznych dochodów, w których poświadczył nieprawdę, wskazując, że A. J. od 1 lutego 2014r jest zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie (...) z/s w O. ul. (...) na stanowisku kierownika ze średnim miesięcznym dochodem netto za ostatnie trzy miesiące wysokości 2600,-zł, pomimo, że A. J. nigdy nie była zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie, a następnie tak sporządzone dokumenty, opatrzone datami 26.02.2014r i 28.03.2014r przekazał A. J., która dokumenty te złożyła w dniu 28 marca 2014r w Oddziale (...) Bank (...) w O. przy ul. (...) przy zawieraniu umowy pożyczki pieniężnej nr (...) w kwocie 13.000,-zł, wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika banku odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, a następnie dokonała spłaty dwóch rat, powodując łączne straty w wysokości 12.812,40 zł (kapitał) na szkodę (...) Bank (...) SA

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

3)  w dniu 05 czerwca 2014r w O. udzielił A. J. pomocy w dokonaniu oszustwa kredytowego na szkodę (...) Bank (...) SA w ten sposób, że opatrzył własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową wypełniony przez A. J. dokument w postaci zaświadczenia o źródle i wysokości miesięcznych dochodów, w którym poświadczył nieprawdę, wskazując, że A. J. od 1 lutego 2014r jest zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie (...) z/s w O. ul. (...) na stanowisku kierownika ze średnim miesięcznym dochodem netto za ostatnie trzy miesiące wysokości 2800,-zł, pomimo, że A. J. nigdy nie była zatrudniona w prowadzonej przez niego firmie, a następnie tak sporządzony dokument, opatrzony datą 04.06.2014r przekazał A. J., która dokument ten złożyła w dniu 05 czerwca 2014r w Oddziale (...) Bank (...) w O. przy ul. (...) przy zawieraniu umowy pożyczki pieniężnej nr (...) w kwocie 6.000,-zł, wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika banku odnośnie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, a następnie dokonała spłaty dwóch rat, powodując łączne straty w wysokości 6000,- zł (kapitał) na szkodę (...) Bank (...) SA

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

I.

uznaje oskarżonego R. M. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, opisanych w pkt. 1) do 3) części wstępnej wyroku, przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw, tj. przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i art. 91 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk , art. 91 § 1 kk oraz art. 19 § 1 kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.

na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt. 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.07.2015r) przy zast. art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

III.

na podstawie art. 44 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.07.2015r) przy zast. art. 4 § 1 kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych Drz. I/360/15/P poprzez ich pozostawienie w aktach sprawy;

IV.

na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe tj. poniesione w sprawie wydatki w kwocie 1812,96 zł (jeden tysiąc osiemset dwanaście złotych i 96/00) złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23.06.1973r o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego opłatą sądową w kwocie 120,- (sto dwadzieścia) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Stelmach
Data wytworzenia informacji: