Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 99/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opolu z 2018-11-23

Sygn. akt VII K 99/18

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

J. M. (1) weszła w posiadanie dany osobowych J. S. (1). J. M. (1) zam. S. ul. (...) w dniu 3 czerwca 2016 roku zakupiła od J. S. (1) i jej męża samochód osobowy marki R. (...). Ta sprzedaż trwała bardzo krótko. J. M. (1) w wyniku sprzedaży w./w auta i zawarcia umowy kupna- sprzedaży pojazdu weszła w posiadania wszystkich danych osobowych J. S. (1), gdyż zawarte były one na tej umowie sprzedaży. Po sprzedaży tego pojazdu J. M. (1) kontaktowała się z J. S. (1) listownie oraz poprzez numery telefonów nr (...). Ponadto jedna z umów pożyczki gotówkowej firmy (...) S.A. zawarta na nazwisko J. S. (1), bez jej wiedzy i przyzwolenia przez J. M. (1), została przesłana za pomocą kuriera pod adres, który widnieje na umowie sprzedaży w/w auta. Po wejściu w posiadanie danych osobowych J. S. (1), J. M. (1) posługiwała się nimi bezprawnie, to jest nie będąc do tego uprawniona i zobowiązana, w tym bez wiedzy i zgody samej J. S. (1), jak również zawarła w oparciu o te dane osobowy, podszywając się pod J. S. (2), także bez jej wiedzy i przyzwolenia szereg pożyczek finansowych, w różnych instytucjach finansowych. J. M. (2) w dniu 22 czerwca 2016 roku w S., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3500,00 zł (...) S.A. poprzez wprowadzenie w błąd upoważnionego pracownika wyżej wymienionej firmy co do swojej tożsamości oraz zamiaru spłaty zobowiązania, w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) oraz podrabiając jako autentyczny podpis J. S. (1) na dokumencie umowy pożyczki z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz szczegółowej umowie ubezpieczenia z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarła umowę pożyczki nr (...) na kwotę 3500 złotych, z której to pożyczki nie spłaciła żadnej raty. W dniu 27 czerwca 2016r. w G., podszywając się przed pracownikiem Urzędu Pocztowego w G. pod J. S. (1), wykorzystując jej dane osobowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posługując się jako autentycznym podrobionym dokumentem tożsamości na dane osobowe J. S. (1) podrobiła jako autentyczny podpis J. S. (1) na dowodzie wypłaty G. uprawniającym do pobrania kwoty 3500 zł tytułem umowy pożyczki z dnia 22 czerwca 2016 r. o nr (...), zawartej z (...) S.A. W dniu 28 czerwca 2016r. w G., podszywając się przed pracownikiem Urzędu Pocztowego w G. pod J. S. (1) i wykorzystując jej dane osobowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posługując się jako autentycznym podrobionym dokumentem tożsamości na dane osobowe J. S. (1) oraz podrabiając jako autentyczny podpis J. S. (1) na niżej wymienionej umowie, zawarła umowę o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatnicza oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych nr (...) w Banku (...) S.A. W dniu 29 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika firmy (...).pl sp. z o.o. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) zawarła umowę pożyczki nr (...) na kwotę 150,00 złotych. W dniu 29 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika firmy (...) sp. z o.o. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) zawarła umowę pożyczki nr (...) na kwotę 900,00 złotych, na poczet której nie spłaciła żadnej raty. W dniu 29 czerwca 2016 roku w S., podszywając się przed pracownikiem Rapid (...) Polska Sp. o.o. pod J. S. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarła przy wykorzystaniu jej danych osobowych umowę pożyczki nr (...) na kwotę 300 złotych, którą to pożyczkę spłaciła w całości. W dniu 29 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić SMS Kredyt sp z o.o. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej kwocie poprzez wprowadzenie w błąd pracownika wyżej wymienionej firmy co do swojej tożsamości i zamiaru spłaty zobowiązania, w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) usiłowała uzyskać pożyczkę gotówkową na nieustaloną kwotę, jednak zamiaru swojego nie osiągnęła z uwagi na negatywną decyzję w biurze informacji gospodarczej. W dniu 30 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika wyżej wymienionej firmy co do swojej tożsamości i zamiaru spłaty zobowiązania, w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) usiłowała uzyskać pożyczkę na podstawie wniosku nr (...) na kwotę 1000,00 zł, jednak zamiaru swojego nie osiągnęła z uwagi na negatywna decyzję pożyczkodawcy. W dniu 30 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika firmy (...) sp z o.o. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) zawarła umowę pożyczki na kwotę 500,00 złotych, na poczet której nie spłaciła żadnej raty.W dniu 30 czerwca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika (...) Bank p.ł.c. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) zawarła umowę pożyczki nr (...) na kwotę 900,00 złotych, na poczet której nie spłaciła żadnej raty. W dniu l lipca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika wyżej wymienionej firmy co do swojej tożsamości i zamiaru spłaty zobowiązania, w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) usiłowała uzyskać pożyczkę na kwotę 1500,00 zł, jednak zamiaru swojego nie osiągnęła z uwagi na negatywna decyzję pożyczkodawcy. W dniu l lipca 2016r. w G., woj. (...), podszywając się przed pracownikiem (...) SA (...) pod J. S. (1), wykorzystując jej dane osobowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posługując się jako autentycznym podrobionym dokumentem tożsamości na dane osobowe J. S. (1) oraz podrabiając jako autentyczny podpis J. S. (1) na niżej wymienionej umowie zawarła umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (...) za zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej dla rachunku o numerze (...). W dniu 1 lipca 2016 r. w S., podszywając się przed pracownikiem (...) Banki S.A. pod J. S. (2) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarła przy wykorzystaniu jej danych osobowych umowę pożyczki nr (...) na kwotę 5000 złotych, która to pożyczkę spłaciła w całości. W dniu 11 lipca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika (...) Bank S.A. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) zawarła umowę kredytu nr (...) na kwotę 15576,53 złotych, na poczet którego nie spłaciła żadnej raty. W dniu 3 lipca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 800,00 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika wyżej wymienionej firmy co do swojej tożsamości i zamiaru spłaty zobowiązania, w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe J. S. (1) usiłowała uzyskać pożyczkę na podstawie wniosku nr (...) w kwocie 800,00 złotych, jednak zamiaru swojego nie osiągnęła z uwagi na negatywna decyzję pożyczkodawcy. W dniu 26 lipca 2016 roku w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nie mając zamiaru spłaty, wprowadziła w błąd pracownika firmy (...) sp. z o.o. co do swojej tożsamości w ten sposób, że wykorzystując dane J. S. (1) zawarła umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000,00 złotych, na poczet której nie spłaciła żadnej raty.

Dowody:

zeznania świadka J. S. (1) k. 1-3, 12-13, 40-41, 166-167, 355-356, 395, 604-605

zeznania świadka T. T. k. 215-217, 604

zeznania świadka I. W. k. 228, 604

zeznania świadka A. J. k. 260-261, 749

zeznania świadka S. M. k. 264-265

zeznania świadka P. P. k. 345, 605

zeznania świadka E. B. k. 441, 604

zeznania świadka M. K. k. 452-453, 697

Pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole do J. S. (1) z dnia 13.01.2017r. k. 6

Zajęcie wynagrodzenia J. S. (1) przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole z dnia 13.01.2017r i z dnia 30.01.2017r. k. 7-8

Umowa kupna sprzedaży pojazdu pomiędzy G. i J. S. (1) , a J. M. (1) z dnia 7.06.2016r k. 9

Pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole do J. S. (1) z dnia 13.01.2017r k. 10

Pismo J. S. (1) do A. Polska z/s w W. z dnia 8.02.2017r k.14

Nakaz zapłaty skierowany wobec J. S. (1) w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin Zachód z dnia 25.10.2016r. k. 45

Wezwanie do zapłaty skierowane przez (...) Bank SA do J. S. (1) z dnia 23.08.2016r. k.46

Pismo J. S. (1) do (...) Bank SA z dnia 24.08.2016r. k. 47

(...) Bank SA do J. S. (1) z dnia 29.08.2016r. k. 48

Sprzeciw J. S. (1) od nakazu zapłaty skierowany do Sądu Rejonowego Lublin Zachód z dnia 10.02.2017r . k. 49

Wniosek J. S. (1) Sądu Rejonowego Lublin Zachód z dnia 10.02.2017r. k. 50

Pismo do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole z dnia 13.02.2017r. k. 51

Pismo J. S. (1) do (...) Sp. z o.o. w W. z dnia 14.02.2017r. k. 52

Pismo J. S. (1) do (...) Sp. z o.o. w W. z dnia 14.02.2017r. k. 53

Informacja z Biura (...) dot. J. S. (1) z dnia 08.02.2017r. k. 54-82

Pismo z (...) SA z/s w W. dot. pożyczki udzielonej J. S. (1) z dnia 28.02.2017r wraz oryginałem dokumentów umowy nr (...) zawartej pomiędzy J. S. (1) a firma (...) SA k. 109-110

Pismo z W..pl (...). z o.o. z/s w W. wraz dokumentami dotyczącymi ramowej umowy pożyczki nr (...) zawartej pomiędzy J. S. (1) a W..pl (...). z o.o. z/s w W. z dnia 3.03.2017r k. 111-118

Pismo z (...) Sp. z o.o. z/s we W. z dnia 23.02.2017r dot. odmowy udzielenia pożyczki J. S. (1) k. 119

Pismo z (...) Sp. z o.o. z/s w W. dot. odmowy udzielenia pożyczki J. S. (1), z dnia 23.02,2017r. wraz załącznikami k. 120-122

Pismo z Banku (...) S.A. w B. dot. otwarcia rachunku na dane J. S. (1) z dnia 13.03.2017r. wraz z dokumentacją umowy na prowadzenie rachunku bankowego przez J. S. (1) oraz historia rachunku k. 131-135

Pismo z (...) Banku SA z/s we W. dot. rachunku bankowego i kredytu hipotecznego na nazwisko J. S. (1) z dnia 16.03.2017r. k. 145

Pismo z Banku (...) SA z/s w W. dot. rachunku bankowego na nazwisko J. S. (1) z dnia 15.03.2017r wraz z umową rachunku bankowego oraz wydrukiem z konta k. 146-153

Pismo z (...) Bank SA z/s we W. z dokumentacją dotyczącą dwóch umów nr (...) zawartymi pomiędzy wymienionym Bankiem a J. S. (1) , z dnia 09.11.2016r. k. 185-204

Pismo z (...) Bank SA z/s we W. dot. J. S. (1) , z dnia 23.11.2016r k. 205-206

Zawiadomienie z (...) Bank SA z/s we W. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę podającą się za J. S. (1) z dnia 24.10.2016r k. 211-214

Pismo z (...) D. do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Opolu wraz z informacjami dot. ustaleń użytkownika IP z dnia 22.12.2016r k. 231-235

Pismo z (...) Bank SA z/s we W. z informacja o numerze konta bankowego, na który przelano środki z dnia 30.01.2017r k. 240

Pismo z Banku (...) SA wraz z zawartą umową o otwarciu rachunku i wydrukiem operacji na rachunku bankowym na nazwisko J. S. (1) z dnia 07.03.2017r k. 246-251

Pismo z (...) Bank SA z/s we W. z informacją o numerach umów i kwotach udzielonych kredytów osobie podającej się z J. S. (1) z dnia 24.03.2017r k. 269

Pismo z (...) Oddział w G. dot. J. M. (1) z dnia 29.03.2017r k. 270

Pismo z I..pl z/s w K. dot. konta użytkownika z dnia 05.04.2017r k. 271

Pismo z I..pl z/s w K. dot. konta użytkownika z dnia 05.04.2017r k. 274

Pismo z (...) Sp. z o.o. z/s w Z. dot. dostarczenie przesyłki z dnia 06.04.2017r k. 281-282

Pismo z (...) Bank SA z/s we W. z dokumentacją umowy o kredyt gotówkowy nr (...), historią transakcji na rachunku nr (...) osobie podającej się za J. S. (1) z dnia 11.04.2017r k. 283-285

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Banku (...) S.A. z/s w B. z dnia 10.04.2017r k. 286

Historia rachunku nr (...) na nazwisko J. S. (1) k. 287-289

Dowód wpłaty G. płatność na nazwisko J. S. (1) z dnia 27.06.2016r k. 290

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego zawarta pomiędzy J. S. (1) a Bankiem (...) SA w B. z dnia 28.08.2016r k. 291-293

Pismo z danymi teleinformacyjnymi z (...) SA k. 294-295

Pismo z Banku (...) SA z/s w B. dot. J. S. (1) z dnia 13.04.2017r k. 296

Pismo z N. Sp. zo.o. z/sw Warszawie dot. osoby na nazwisko J. S. (1) z dnia 09.05.2017r k. 304-306

Pismo z F. Bank p.l.c z/s we W. dot. udzielenia pożyczki J. S. (1) z dnia 09.05.2017r k. 307

Pismo z (...) Sp. z o.o. z/s w W. dot. udzielenia pożyczki J. S. (1) z dnia 15.05.2017r k. 308-309

Ramowa umowa pozycji zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o. z/s w W. a J. S. (1) z dnia 29.06.2016r k. 310-316

Załącznik nr 1 - zestawienie pożyczek oraz kredytów zaciągniętych przez J. M. (2) k. 321

Graficzne przedstawienie powiązań współpracujących aparatów telefonicznych z numerem 661-667-829 k. 322

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dot. J. M. (2) k. 323

Załącznik nr 4 graficzne przedstawienie powiązań współpracujących aparatów telefonicznych oraz współpracujących z nimi kart SIM przy uwzględnieniu zaciągniętych pożyczek oraz kont bankowych k.324

Załącznik nr 5 - zestawienie tabelaryczne ilości logowań (...) na (...) k. 325

Płyta CD-R z Wydziału dw. Z Cyberprzestępczością KWP w O. k. 326

Pismo z danymi teleinformacyjnymi z (...) SA z dnia 19.04.2017r k. 327-331

Pismo e-mail z (...) Sp. z o.o. z dnia 05.05.2017r k. 338

Pismo z (...) Sp. z o.o. dot. J. S. (1) z dnia 08.05.2017r wraz z potwierdzeniem wpłaty na rachunek (...) S.A przez J. S. (1) k. 340-341

Pismo z (...) SA z/s w W. z dnia 15.05.2017r k. 343

Pismo z VIA SMS PL. (...). z o.o. z/s w W. z dnia 15.05.2017r dot. udzielenia pożyczki J. S. (1) k. 353-354

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania J. M. (1) w S. przy ul. (...) z dnia 20.06.2017r k. 360-362

Pismo z (...) Sp. z o.o. w W. z dnia 12.06.2017r k. 363

Protokół pobrania materiału porównawczego - wzorów pisma ręcznego od J. M. (1) z dnia 22.06.2017r, wraz z wzorami pisma ręcznego k. 367-368

Protokół oględzin akt sprawy sygn. akt II K 1371/16 Sądu Rejonowego w Nysie przeciwko J. M. (1) z dnia 23.06.2017r k. 373

Protokół oględzin komputera stacjonarnego zabezpieczonego u J. M. (1) z dnia 24.10.2016r k. 374

Przegląd akt sprawy sygn. akt II K 1371/16 Sądu Rejonowego w Nysie k. 375-377

Kserokopia dowodu osobistego na nazwisko J. S. (1) zabezpieczonego w aktach sprawy sygn. akt II K 1371/16 Sądu Rejonowego w Nysie k. 378-379

Historia wyszukiwarki stron komputera Internetu z komputera zabezpieczonego u J. S. (3) akt sprawy sygn. akt II K 1371/16 Sądu Rejonowego w Nysie 380-391

Akt oskarżenia przeciwko J. M. (1) sygn. akt 1 Ds.532/16 Prokuratury Rejonowej w Nysie z dnia 30.12.2016r k. 392-394

Pismo J. M. (1) do G. S. z dnia 25.09.2016r 396-397

Umowa kupna - sprzedaży pojazdu R. (...) nr rej. (...) zawarta pomiędzy G. i J. S. (1), a J. M. (1) z dnia 7.05.2016r k. 398

Protokół pobrania materiału porównawczego - wzorów pisma ręcznego od J. S. (1) z dnia 26.06.2017r, wraz z wzorami pisma ręcznego k. 399-400

Wydruk aktualnej treści księgi wieczystej nr (...) Sądu rejonowego w Nysie dot. nieruchomości w S. przy ul. (...) k. 405-408

Pismo z (...) Urzędu Wojewódzkiego w O. wraz z wnioskiem o wydanie paszportu na nazwisko J. S. (1) z dnia 05.07.2017r k. 422-423a

Pismo Prezydenta Miasta O. wraz wnioskami o wydanie dowodu osobistego na nazwisko J. S. (1) z dnia 28.06.2017r k. 424-427a

Pismo z Urzędu Gminy w S. wraz wnioskami o wydanie dowodu osobistego na nazwisko J. M. (1) z dnia 12.07.2017r k. 428-431a

Pismo z Banku (...) SA w K. dot. J. S. (1) z dnia 17.07.2017r k. 439

Pismo z Wydziału (...) Operacyjnej KWP w O. wraz danymi z odczytu z karty SIM sieci P. i karta SIM z dnia 02.08.2017r k. 457-460

Pismo z (...) SA w K. warz z umowa rachunku nr (...) należącego do J. S. (1) k. 461-463

Pismo ze Starostwa (...) w M. wrza z wnioskiem o wydanie prawa jazdy na nazwisko J. M. (1) z dnia 07.09.2017r k. 472-473

Pismo Prezydenta Miasta O. wraz wnioskami o wydanie prawa jazdy na nazwisko J. S. (1) z dnia 05.09.2017r k. 474-477

Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Nysie Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu wpisu zabezpieczenia do Księgi Wieczystej (...) nieruchomości w S. ul. (...) k. 480

Opinia Nr (...).5480.42.2017 z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w O. z przeprowadzonych badań dokumentów zabezpieczonych w sprawie z dnia 24.10.2017r k. 481-487

Pismo z Sądu Rejonowego w Nysie dot. J. M. (1) z dnia 15.11.2017r k. 508

Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie wobec J. M. (1) sygn. akt II K 1371/16 z dnia 09.10.2017r k. 509-511

J. M. (1) w postepowaniu przygotowawczym nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. J. M. (1) ma 37 lat. Jest zamężna i ma piątkę dzieci, które pozostają na jej utrzymaniu. Posiada wykształcenie średnie. Aktualnie jest bezrobotna. Oskarżona była dwukrotnie karana sądownie za czyny zabronione z art. 286 § 1 k.k.

Dowody: wyjaśnienia oskarżonej k. 365-366

Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie wobec J. M. (1) sygn. akt II K 1371/16 z dnia 09.10.2017r k. 509-511

karta karna k. 515-516, 631-633, 701-703

Sąd Rejonowy zważył w sprawie, co następuje:

W świetle ustalonych okoliczności sprawy zarówno sprawstwo jak i zawinienie oskarżonej J. M. (1) nie budziły żadnych wątpliwości.

Sąd czyniąc ustalenia faktyczne oparł się na całokształcie zebranych w sprawie dowodów, w tym osobowych źródeł dowodowych, dokonując ich swobodnej oceny i kierując się wskazaniami zawartymi w art. 7 k.p.k., wedle którego organy postępowania kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Kierując się tą regułą Sąd rozważył wszystkie zgromadzone w sprawie dowody i na ich podstawie wysnuł wnioski dotyczące rozstrzygnięcia niniejszego procesu karnego. W świetle powyższego, nie przekraczając zastrzeżonej ustawą swobody, Sąd ustalił stan faktyczny będący logiczną konsekwencją zgromadzonych dowodów.

Sąd przede wszystkim oparł się na zeznaniach świadka J. S. (1), która w sposób logiczny i rzeczowy przedstawiła wszystkie posiadane przed siebie informacje dotyczące używania przez oskarżoną tożsamości świadka. Sąd nie widzi podstaw, aby nie dać wiary przedstawionym przez J. S. (1) zeznaniom, bowiem w całości potwierdzają je pozostałe zebrane w sprawie dowody. J. S. (1) podczas postępowania przede wszystkim wskazała w jaki sposób oskarżona mogła uzyskać dane, którymi się posługiwała.

Sąd dał także wiarę zeznaniom T. T. będącego pracownikiem banku (...) S.A. we W.. Świadek wskazał w jaki sposób osoba zainteresowana uzyskaniem pożyczki może ją otrzymać i jak wygląda formalna droga. W oparciu o dane systemu elektronicznego zeznał, iż Umowa o nr (...) została zawarta w dniu 11.07.2016r. na dane J. S. (1) zam. O. ul. (...) z adresem do korespondencji L. ul. (...). We wniosku zostało stwierdzone, iż kredytobiorca pracuje w firmie (...).

P. P. zeznał zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w przed Sądem, iż był pracownikiem firmy kurierskiej (...) w okresie popełnienia zarzucanych oskarżonej czynów. Jednak biorąc pod uwagę ilość przesyłek, którą dostarcza osoba na jego stanowisku, w tym także ilość dostarczanych klientom umów, nie był on w stanie podać bardziej konkretnych informacji na temat jego kontaktu z J. M. (1). Nie budzi jednak wątpliwości, że świadek dostarczył jedną z umów właśnie oskarżonej, wskazywał bowiem na to adres dostarczenia, jak i wyniki badań biegłego. Zdaniem Sądu zeznania P. P. noszą znamiona autentyczności i brak jest powodów aby je podważać.

W ten sam sposób należało rozważyć zeznania świadka E. B., która dziennie obsługuje bardzo dużą liczbę klientów i praktycznie nie ma możliwości, aby dokładnie zapamiętać każdego z nich. Świadek wskazała za to system w jakim odbywa się zakładanie konta bankowego w Banku (...) w jej placówce. Zarówno przy zakładaniu konta, jak i pobieraniu pieniędzy z już istniejącego, klient musi okazać dowód osobisty, a pracownik poczty sprawdza znajdujące się na nim zdjęcie z twarzą osoby żądającej dokonania konkretnej czynności. Świadek potwierdziła, że podpis pracownika znajdujący się na umowie otwarcia konta bankowego w Urzędzie Pocztowym w G. na nazwisko J. S. (4) został złożony przez nią samą. Jednakże nie była w stanie podać żadnych szczegółowych informacji dotyczących samej osoby zakładającej przedmiotowe konto.

Drugim świadkiem reprezentującym Bank (...) był M. K., który jest pracownikiem (...) Banku (...) S.A. Świadek ten nie miał bezpośrednio kontaktu z oskarżoną, lecz dysponował wiedzą dotyczącą szczegółowych transakcji przeprowadzonych na koncie o nr (...) na nazwisko J. S. (4), które przekazał przed organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze oraz przed Sądem.

A. J. pełniąca funkcję fraud ekspert w firmie (...).pl w swoich zeznaniach przekazała w jaki sposób klienci firmy, w której pracuje mogą starać się o uzyskanie pożyczki i jakie dane zostały przekazane przy składaniu wniosku przez osobę, która wskazała jako imię i nazwisko: J. S. (4). Świadek podniosła, że weryfikacja zawsze przebiega w jednakowy sposób: wnioskodawca na stronie internetowej najpierw określa kwotę pożyczki i okres, na który chce ją zaciągnąć, następnie podaje dane osobowe oraz teleadresowe i numer konta bankowego, na które mają zostać przelane pieniądze, a także wybrany przez wnioskodawcę (...). Firma (...) S.A. na wysłane przez W..pl zapytanie dokonuje weryfikacji na podstawie posiadanych przez siebie baz klientów. Jeżeli klient nie występuje w tejże bazie, wnioskodawca wykonuje przelew w wysokości 10 groszy, kolejno otrzymuje wgląd m.in. w umowę, regulamin, tabelę opłat, po czym na podany adres korespondencyjny wysyłana jest umowa do podpisu w wersji papierowej.

Sąd dał wiarę zeznaniom S. M., która pełni funkcję specjalisty ds. przeciwdziałania nadużyciom w firmie (...) S.A. Świadek przedstawiła wszystkie znane jej szczegóły dotyczące złożenia wniosku nr (...), w tym jakich danych osobowych użyto – J. S. (1), w jaki sposób dostarczono umowę do podpisania – poprzez usługę firmy (...) oraz że pieniądze zostały przyznane wnioskodawcy, który pobrał całość kwoty w placówce Banku (...).

Również zeznania świadka I. W. Sąd uznał za wiarygodne. Świadek ten, pracujący na stanowisku kadrowej w firmie (...) poświadczył, iż osoba o danych J. S. (1) nigdy nie była pracownikiem firmy (...), jak i nie figurowała nigdy w ewidencji w/w firmy. Dowód w postaci tychże zeznań bezspornie świadczy o fakcie, iż złożone podczas wysyłania oświadczenia o zatrudnieniu nie były prawdziwe.

Sąd dał wiarę wyżej wymienionym świadkom, ponieważ ich zeznania są jednoznaczne, konsekwentne i logiczne. Sąd nie dostrzegł żadnych przesłanek mogących podważyć wiarygodność zeznań w/w świadków, zwłaszcza w zakresie ewentualnego motywu leżącego po ich stronie, aby zaistniałą rzeczywistość przedstawiać inaczej aniżeli zgodnie z prawdą. Świadkowie ci w sposób pełny i wyczerpujący przedstawili wiadome im wydarzenia. Fakt, iż świadkowie w postępowaniu sądowym złożyli mniej stanowcze zeznania lub też wskazywali na brak możliwości dodania nowych informacji odnosząc się do faktu, iż czyny popełnione przez oskarżoną miały miejsce wiele miesięcy wcześniej nie odbiera tymże świadkom wiarygodności, bowiem oczywistym jest, iż pamięć ludzka jest zawodna, szczególnie gdy wykonuje się pracę, w której codziennie ma się kontakt z co najmniej kilkudziesięcioma, jeżeli nie więcej, osobami.

Zdaniem Sądu wyjaśnienia oskarżonej J. M. (1) polegające na nie przyznaniu się do wszystkich zarzucanych jej czynów, potraktować należy jedynie jako wyraz przysługującego jej prawa do obrony, mający na celu uniknięcie odpowiedzialności, któremu jednak nie można przydać waloru wiarygodności, a tym samym nie mógł posłużyć Sądowi do ustalenia stanu faktycznego i nie mógł mieć wpływu na ustalenie osób odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenia.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się również na materiale dowodowym w postaci dowodów z dokumentów przedłożonych do sprawy. Dowody, które zostały wykorzystane w ustaleniach stanu faktycznego w sprawie, Sąd uznał za w pełni wiarygodne. Korespondują one ze sobą, są spójne nie zawierają sprzeczności oraz korespondują z zeznaniami świadków i oskarżonych w odpowiednim zakresie, którym Sąd dał wiarę, jak również okoliczności, w których zostały sporządzone oraz osoby je sporządzające lub uczestniczące w czynnościach z nimi związanych, w pełni zasługują na wiarygodność. Brak jest jakichkolwiek zasadnych podstaw lub okoliczności, które wskazywałyby na niewiarygodność dowodów wykorzystanych przez Sąd. Nie zostały wskazane fakty, które podważałyby wykorzystywane i uznane przez Sąd za wiarygodne dowody z dokumentów i w oparciu, o które do okoliczności dowody te należałoby zdyskwalifikować.

Sąd za wiarygodną uznał także opinię sporządzoną 24 października 2017r. w sprawie przez biegłego S. P. ze specjalności klasycznego badania dokumentów. Wykazała ona, iż podpisy (...) znajdujące się na: Umowie pożyczki nr (...), Szczegółowej Umowie (...) stanowiącej załącznik do Umowy pożyczki nr (...), Umowie o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych nr (...), Umowie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (...), usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, a także na dowodzie wypłaty G. płatność nie zostały nakreślone przez J. S. (1), lecz przez J. M. (1). Sąd ocenił, iż dowody te nie zawierają sprzeczności, które dyskwalifikowałyby ich wartość dowodową, ponad to nie zostały one podważone przez żadną ze stron w trakcie postępowania.

Przy ustaleniach sprawy Sąd oparł się także na dowodach w postaci danych o karności, w zakresie ustalanie uprzedniej karalności oskarżonej oraz danych o osobie w zakresie ustaleń sytuacji oskarżonej.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że oskarżona J. M. (1) wyczerpała znamiona przestępstw stypizowanych w art. 286 § 1 k.k., 190a § 2 k.k. oraz 270 § 1 k.k.

Indywidualnym przedmiotem ochrony w art. 286 k.k. jest majątek osoby pokrzywdzonej. Nie każde doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowi oszustwo. To ostatnie zachodzi tylko wtedy, kiedy sprawca działał w określony sposób, mianowicie wprowadzając w błąd, wyzyskując błąd lub wyzyskując niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd oznacza wywołanie mylnego wyobrażenia o rzeczywistości. Takie ujęcie wskazuje, że omawiany czyn można popełnić wyłącznie przez działanie. Rozporządzenie mieniem będzie niekorzystne wówczas, gdy taka dyspozycja będzie oceniana negatywnie z punktu widzenia interesów majątkowych osoby pokrzywdzonej, nawet jeśli nie doszło do rzeczywistej straty. Będzie nim też wyzbycie się składników majątkowych, ich obciążenie, zwolnienie z długu, zaciągnięcie zobowiązań, niezasadne przesunięcie terminów zapłaty. To rozporządzenie mieniem może mieć charakter jednorazowy, może też być wielokrotne mimo jednorazowego zachowania sprawcy. Stronę podmiotową oszustwa z § 1 stanowi zamiar bezpośredni. Jest to przestępstwo kierunkowe („w celu osiągnięcia korzyści majątkowej"). Dla dokonania oszustwa nie ma znaczenia, czy sprawca w rzeczywistości osiągnął wspomnianą korzyść.

Natomiast w art. 190a § 2 chroniona jest tożsamość danej osoby i wolność od zagrożeń wynikających szczególnie z dzisiejszych sposobów komunikacji, w których inna osoba może działać na „rachunek" pokrzywdzonego. Znamiona typu określonego w art. 190a § 2 realizuje zachowanie polegające na podjęciu przez sprawcę działań jako inna osoba. Tak należy rozumieć znamię „podszywając się pod inną osobę". Zachowaniem takim będzie np. przedstawienie się w rozmowie telefonicznej nazwiskiem innej osoby lub wysłanie do gazety albo umieszczenie na stronie internetowej oferty z podpisem drugiej osoby. Zachowanie takie musi być podjęte bez wiedzy i zgody osoby, za którą sprawca się podaje. Ten typ wymaga, aby osoba podszywająca się pod drugą osobę wykorzystała jej wizerunek lub inne jej dane osobowe. Także przedmiotem czynności wykonawczej w typie określonym w art. 190a § 2 może być każda osoba fizyczna znana albo nieznana sprawcy tego czynu zabronionego. Może to być także osoba, która w zaufaniu powierzyła określone dokumenty innej osobie, a ta tego zaufania nadużyła, podszywając się pod właściciela dokumentów.

Ostatnie zaś przestępstwo zarzucone oskarżonemu w przedmiotowej sprawie zostało stypizowane w art. 270 § 1 k.k. Przedmiotem ochrony, do którego odnosi się przestępstwo z art. 270 k.k. jest bezpośrednio wiarygodność dokumentów, a w następstwie – pewność obrotu prawnego. Przestępstwo podrobienia podpisu ma charakter powszechny, a więc dokonać go możne każdy. Sprawcą czynu zabronionego polegającego na używaniu dokumentu sfałszowanego lub podrobionego może być zarówno ten, kto sam dopuścił się fałszerstwa, jak i inna osoba. „Podrobienie dokumentu ma miejsce jedynie wówczas, gdy dokument ten nie pochodzi od osoby, w imieniu której został on sporządzony, a więc gdy zostaje wytworzony przez osobę nieupoważnioną do jego wystawienia. Chodzi zatem o sporządzenie dokumentu polegające na zachowaniu pozorów, że pochodzi on od uprawnionego podmiotu, a więc tzw. falsyfikatu, czy imitacji dokumentu autentycznego" (wyrok SN z 24.10.2013 r., III KK 373/13, LEX nr 1386041).

Odnosząc powyższe rozważania do stawianych oskarżonej zarzutów, stwierdzić należy jednoznacznie, iż w sprawie zaszły uzasadnione podstawy do przypisania oskarżonej J. M. (1) popełnienia przypisanych jej przestępstw. Zebrany w sprawie materiał bezspornie wskazuje na fakt popełnienia przez oskarżoną zarzucanych jej czynów, bowiem J. M. (1) podając przy zakładaniu kont i wysyłaniu wniosków o zawarcie umowy kredytowej/pożyczkowej dane osobowe J. S. (1), używając jako autentyczny podrobiony dowód osobisty na dane J. S. (1), podrabiając na umowach podpisy J. S. (1) wypełniła znamiona wyżej opisanych czynów zabronionych.

Wymierzając oskarżonej J. M. (1) karę za dokonane przestępstwa Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 § 1 i 2 k.k. Pierwsze dwie z nich to współmierność kary do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, następne dotyczą celów kary jakimi są zapobiegawcze i wychowawcze oddziaływanie kary na sprawcę przestępstwa oraz społeczne oddziaływanie kary. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynów Sąd miał na uwadze rodzaj i charakter naruszonego dobra, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez oskarżonego obowiązków oraz postać zamiaru i motywację sprawcy. Natomiast oceniając stopień winy oskarżonej należało uwzględnić jej wiek, poziom wiedzy i doświadczenia życiowego oraz sytuację motywacyjną. Bez wątpienia przestępstwo popełnione przez oskarżoną było bezprawne i zawinione. Sąd nie dopatrzył się także żadnych okoliczności, które mogłyby wyłączyć jej winę. Oskarżona osiągnęła bowiem określony stopień dojrzałości, a co za tym idzie powinna ona rozpoznać społeczne znaczenie popełnionych przez siebie czynów i tym bardziej powinna być świadoma konsekwencji, jakie mogą one spowodować. Okolicznością obciążającą była przede wszystkim uprzednia karalność oskarżonej oraz powiązany z tym fakt, iż J. M. (1) ewidentnie uznała, że popełnianie przestępstwa oszustwa może stanowić formę uzyskiwania dodatkowego dochodu. Sąd nie dopatrzył się natomiast żadnych okoliczności łagodzących. Mając z kolei na uwadze, że przypisane oskarżonej przestępstwa popełnione zostały w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu, koniecznym i uzasadnionym była kwalifikacja ogółu zachowań oskarżonego jako ciągu przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k.

Kierując się powyższymi wskazówkami Sąd wymierzył oskarżonej za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k., z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. karę 6 miesięcy ograniczenia wolności wymierzając karę łączną w wysokości 2 lat ograniczenia wolności. Jako że oskarżona w podobny sposób, w krótkim odstępie czasowym, dopuściła się zarzucanych jej czynów, zasadnym było przyjęcie tzw. ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k.

Sąd uznał, że wymierzona oskarżonej kara (kary jednostkowe i kara łączna), mając na uwadze wszystkie okoliczności wpływające na jej wymiar, nie może być zbyt łagodna, ale jednocześnie nie powinna być także rażąco surowa i w ocenie sądu wystarczająca karą, która spełni swoją role może być kara ograniczenia wolności i dlatego wymierzył ją w wysokości przyjętej w wyroku. Kara ta w ocenie Sądu jest w pełni adekwatna do popełnionych przez oskarżoną przestępstw. W ocenie Sądu bacząc na elementy wymiaru kary w ramach jej aspektów prewencji ogólnej i szczególnej, taka rodzajowo w kara w pełni spełnia swoje zadanie. W szczególności w ocenie Sądu, to właśnie kara ograniczenia wolności bardziej spełni zadania kary niż pozbawienia wolności, będzie ona mocniej oddziaływać na oskarżonego, w zakresie prewencji szczególnej, w tym w jej aspektach wychowawczych, jak również będzie miała silniejsze oddziaływania w ramach prewencji ogólnej. Ponadto należy mieć na uwadze, ze obecny kodeks karny, to właśnie takim rodzajowo karą daje prymat, przed karami pozbawienia wolności. Kara grzywny w przypadku oskarżonej, byłaby karą całkowicie nie spełniającą stawianych przed nią celów, szczególnie, że oskarżona została zobligowana przez Sąd do naprawienia szkody przez zapłatę pokrzywdzonym kwot określonych w wyroku, natomiast kara pozbawienia wolności byłaby karą rażąco zbyt surową, która również odbiegałyby od celów kary, w tym zdecydowanie w ramach prewencji szczególnej.

W ocenie Sądu, zatem także, kara surowsza, nie spełni stawianych przed nią celów, będąc w takiej sytuacji karą nieadekwatną do stawianych w/w celów. W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie zachodziły podstawy do orzeczenia kary innej niż kara pozbawienia wolności. Karę taka, to jest pozbawienia wolności, w ocenie Sądu, nie osiągnie swoich celów w zakresie prewencji indywidualnej. W tych okolicznościach – zdaniem Sądu - to właśnie kara ograniczenia wolności, osiągnie wobec oskarżonej lepsze skutki aniżeli kara inna w tym w szczególności kara pozbawienia wolności. Sąd uznał, iż u oskarżonej występują takie prognozy, w zakresie popełnienia nowych przestępstw i zachowywania się w sposób podobny, iż wystarczającą do przeciwdziałaniu powyższemu, a zarazem niezbędną w tym zakresie, jest wymierzenie kary jak wyżej. Istnieje wizja, w ocenie Sądu, na poprawę postępowania oskarżonej, w sytuacji gdy przekonała się ona, iż działania, które podejmowała nie pozostają bezkarne. Surowsze potraktowanie oskarżonej nie wydaje się być w niniejszej sprawie możliwe i potrzebne, także w ocenie Sądu, w zakresie ewentualnego wymierzenia kary pozbawienia wolności, albowiem odbiegałoby to od zasad prewencji ogólnej i szczególnej wymiaru kary.

Całokształt przedstawionych okoliczności sprawił, że Sąd orzekł jak w dyspozytywnej części wyroku uznając, iż orzeczona kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz zawinienia sprawcy, zaś wydane rozstrzygnięcie będzie skutecznym środkiem do zwalczania tego typu przestępczości, natomiast w stosunku do oskarżonej pozwoli na zrozumienie jej błędnego postępowania i uniknięcie w przyszłości podobnych czynów.

W oparciu o przepis art. 46 § 1 k.k., z uwagi na popełnionych czyn, jego charakter i ujemne następstwa dla pokrzywdzonych Sąd nałożył na oskarżoną obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w wysokościach wskazanych w wyroku.

Orzeczenie w przedmiocie opłat i kosztów postępowania jest następstwem sytuacji finansowej oskarżonej oraz orzeczonej kary.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Data wytworzenia informacji: