Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 466/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-09-02

Sygn. akt II K 466/15

/ 2 Ds. 2280/14/

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Wieczorek

Protokolant : sekr. sąd. Barbara Świerczek

Prokurator Prok. Rej. w O. - A. Z.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 02.09.2015 r.

sprawy M. D. /D./

s. J. i S. zd. N., ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że :

w dniu 25 lipca 2014 roku w O., działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą oraz dwojgiem nieustalonych mężczyzn, doprowadził w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (...) SA z/s we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22. 700 zł, stanowiącej sumę udzielonego mu kredytu, w ten sposób, że podpisał dostarczony mu przez A. C. oraz dwóch nieustalonych mężczyzn wniosek o udzielenie kredytu oraz złożył swój podpis w rubryce „podpis klienta" na zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) Firma (...) z/s w L., a następnie zawarł z w/w bankiem umowę kredytową opiewającą na wskazaną kwotę, wprowadzając w błąd w/w banie co do zamiaru oraz możliwości finansowych spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego oraz przedłożył -w celu uzyskania kredytu - dostarczone mu przez A. C. oraz dwóch nieustalonych mężczyzn podrobione i poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie (...) Firma (...) z/s w L., a oświadczenie to wskazywało na okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,

tj. o czyn z art. 286§1kk w zw. z art. 297§1kk w zw. z art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk

I. Uznaje M. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który stanowi przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1kk w zw. z art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk i za to na podstawie art. 286§ 1 kk przy zast. art. 11§3kk wymierza mu karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 69§1kk, 70§1 pkt. 1 kk w zw. z art. 4§1kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby lat 3 /trzech/.

III. Na podstawie art. 33§2 i 3 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę w wysokości 10 zł.

IV. Na podstawie art. 72§2kk zobowiązuje oskarżonego do wyrównania części szkody przez zapłatę kwoty 5675 zł na rzecz Banku (...) S.A. we W. - w terminie 10 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

V. Na podstawie art.627 kpk oraz art. 2 i 3 Ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego kosztami postępowania w kwocie 1056,21 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 450 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pelzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wieczorek
Data wytworzenia informacji: