Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 244/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2015-05-26

Sygn. akt II K 244/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Opolu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Krzysztof Turczyński

Protokolant – sekr. sąd. J. P.

przy udziale - - - -

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26.05.2015 r. sprawy

P. K. (K.), s. M. i I. z d. K., ur. (...) w O.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 11 lutego 2014 r. w placówce Oddziału nr 1 Banku (...) w T., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A z/s we W., w ten sposób, że w trakcie procedury o uzyskanie kredytu gotówkowego na zakup towarów na kwotę 11.860 zł oraz o uzyskanie karty kredytowej nr (...) na kwotę 1.000 zł, złożył nieprawdziwe oświadczenie dotyczące zatrudnienia i uzyskiwanych dochodów firmie (...) sp. z o.o. z/s w O., wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika Banku (...) co do okoliczności mającej istotne znaczenie dla uzyskania w/w wsparcia finansowego, tj. faktu stałego zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów, a także co do możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając do zawarcia umowy o kredyt gotówkowy w kwocie 11.860 zł, na podstawie której zobowiązany był do uiszczania miesięcznych rat, których to rat następnie nie zapłacił, powodując tym samym szkodę w kwocie 11.860 zł na rzecz Banku (...) SA z/s we W.,

tj. o przestępstwo z art. 297§1 kk w zw. z art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk

1.  uznaje oskarżonego P. K. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk, i za to na podstawie art. 286§1 kk przy zast. art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

2.  na podstawie art. 33§2 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając jedną stawkę na kwotę 10 (dziesięciu) zł;

3.  na podstawie art. 72§2 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w całości przez zapłatę kwoty 11.860 (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) zł na rzecz Banku (...) SA z/s we W. – w terminie 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku;

4.  na podstawie art. 624§1 kpk oraz art. 17 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pelzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Turczyński
Data wytworzenia informacji: