Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1712/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2017-05-31

Sygn. akt: I C 1712/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Dawid Wróblewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Wioletta Michalak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. w O. sprawy

z powództwa J. T.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. T. kwotę 17456,76 zł ( 17456,76 złotych) wraz z:

- odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 17314 zł (siedemnaście tysięcy trzysta czternaście i 00/100 złotych) od dnia 11-08-2014 r. do dnia 31-12-2015 r.;

- odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 142,76 zł (sto czterdzieści dwa i 76/00 złotych) od dnia 06-02-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.;

- odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 17456,76 zł (siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 76/100 złotych) od dnia 01-01-2016 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. T. kwotę 1990,00 zł (jeden Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Opolu kwotę 331,22 zł (trzysta trzydzieści jeden i 22/100 złotych) tytułem zwrotu wydatków związanych z wynagrodzeniem biegłych sądowych za sporządzone opinie do sprawy, w części pokrytej tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Staniszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dawid Wróblewski
Data wytworzenia informacji: