Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1211/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2018-01-31

Sygn. akt: I C 1211/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Dawid Wróblewski

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Wioletta Michalak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2018 r. w O. sprawy

z powództwa H. N.

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o ustalenie

I.  stwierdza nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...) zawartej w dniu 26-11-2013 r. przez powoda H. N. z pozwanym (...) Bank S.A. w W.;

II.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Bank S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Opolu kwotę 1.988,17 zł. (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 17/100 złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu oraz pozostałych kosztów sądowych, od uiszczenia których powód H. N. był zwolniony w całości;

III.  przyznaje adw. R. G. kwotę 4.800 zł. powiększoną o wartość podatku od towarów i usług według stawki 23% tj. o kwotę 1.104 zł. – łącznie kwotę 5.904 zł. (pięć tysięcy dziewięćset cztery złote) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi H. N.;

IV.  poleca Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Opolu, aby ze środków budżetowych Skarbu Państwa wypłacił na rzecz adw. R. G. kwotę 5.904 zł. (pięć tysięcy dziewięćset cztery złote), przyznaną w pkt III. wyroku, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi H. N.;

V.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Bank S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Opolu kwotę 5.904 zł. (pięć tysięcy dziewięćset cztery złote) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi H. N., która wypłacona zostanie ze środków budżetowych Skarbu Państwa.

Dnia 24 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Opolu stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia

do egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne.

Nr NIP: (...) wierzyciela

Nr KRS (...) dłużnika

Koszty postępowania klauzulowego należne wierzycielowi od dłużnika wynoszą - zł.

Tytuł wykonawczy wydano do rąk Skarbu Państwa – Prezes Sądu Rejonowego w Opolu.

Sędzia Sądu Rejonowego

Dawid Wróblewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Staniszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dawid Wróblewski
Data wytworzenia informacji: