Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 637/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2021-09-02

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 637/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

G. C.

syn S. i D.,

urodzonego (...) w K.

w dniu 06 czerwca 2019r w K. na ul. (...) na terenie stacji paliw Lotos działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami uderzając rękami i kopiąc po ciele brał udział w pobiciu W. H. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego W. H. doznał dużego obrzęku prawego oczodołu, krwiaka podspojówkowego oka prawego, zasinienia skóry, rany prawego skrzydełka nosa i złamania przedniej ściany prawej zatoki szczękowej, a powyższe obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.

.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

G. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wykazane dowodowo zachowanie oskarżonego, polegające na tym, że oskarżony w dniu 06 czerwca 2019r w K. na ul. (...) na terenie stacji paliw Lotos działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami uderzając rękami i kopiąc po ciele wziął udział w pobiciu W. H. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego W. H. doznał obrażeń ciała które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, uzasadniało przyjęcie zaistnienia czynu zabronionego kwalifikowanego jako przestępstwo z art. 158 § 2 kk. W okolicznościach niniejszej sprawy nie może budzić wątpliwości, iż oskarżony działał umyślnie z pełną świadomością bezprawności postępowania, co najmniej godząc się na wystąpienie u pokrzywdzonej powstałych obrażeń ciała.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

---

---

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

1

G. C.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres próby 2 lat.

Sąd uznał, że zachowanie oskarżonego mieści się w przedziale szkodliwości o której mowa w art. 66 § 1 kk. Sąd decydując się na skorzystanie z instytucji warunkowego umorzenia postepowania karnego wobec oskarżonego miał na uwadze, iż oskarżony dotychczas nie wchodził w konflikt z prawem, nie był dotychczas karany sądownie. Oczywiście zdarzenie do którego doszło w nocy w dniu06 czerwca 2019 roku bez wątpienia było naganne i przybrało postać karalnego występku. Sąd ma jednak na uwadze także to, że, stwierdzone postępowanie w życiu oskarżonego miało charakter incydentalny. Od zdarzenia tego minęły ponad dwa lata i oskarżony ponownie nie wszedł z konflikt z prawem. Oskarżony założył rodzinę, pracuje, negatywnie ocenia swoje ówczesne zachowanie, jest tym zawstydzony, od początku wyraził wolę pojednania z pokrzywdzonym i przeproszenia co rzeczywiście szczerze uczynił przed Sądem. Tym samym Sąd nabrał przekonania, iż pomimo warunkowego umorzenia postępowania, oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego, a w przyszłości nie wkroczy ponownie na drogę przestępstwa. Gwarantuje to jego postawa podczas całego postępowania i wyrażone deklaracje z zamiaru przestrzegania i życia w zgodzie z porządkiem prawnym. Nadto, w przekonaniu Sądu, zastosowany okres próby uchodzi za adekwatny i wystarczający w świetle wszystkich podniesionych wyżej okoliczności.

1.6.  Umorzenie postępowania

---

---

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---

1.7.  Uniewinnienie

---

---

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

---

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. C.

2

-

Sięgając po instytucję warunkowego umorzenia postępowania karanego Sąd ma obowiązek nałożenia na sprawcę przestępstwa obowiązku w okresie próby zgodnie z art. 67 § 3 kk. Sąd zdecydował, iż zasadnym będzie orzeczenie wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienia w kwocie 800,00 złotych. Pokrzywdzony bowiem, w związku ze zdarzeniem odniósł obrażenia ciała, które spowodowały ból i cierpienie, także potrzebę leczenia i znoszenia dolegliwości niejednokrotnie nieprzyjemnych, a związanych z leczeniem. Kwota ta wydaje się adekwatna do stopnia tychże dolegliwości i krzywdy jakiej doznał pokrzywdzony w sprawie.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

---

---

---

---

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Wobec zapadłego rozstrzygnięcia w sprawie, Sąd obciążył oskarżonego kosztami postepowania, poniesionymi w sprawie wydatkami w kwocie 276,68 złotych oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych, Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 60 złotych.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Kubów
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Data wytworzenia informacji: