Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 171/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Brzegu z 2020-10-26

Sygn. akt. II K 171/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.  Dnia 26 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzegu – II Wydział Karny w składzie

Przewodniczący : SSR Iwona Twardzik

Protokolant : st. asystent sędziego Agnieszka Kotwis

w obecności Prokuratora z PR Brzeg –

po rozpoznaniu dnia 11.08.2020, 02.09.2020 , 02.10.2020 , 06.10.2020 , 08.10.2020 i 26.10.2020 Brzegu

Sprawy J. H. s. K. i A. z domu J. ur. (...) w O.

skazanego

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 10.12.2015 (prawomocny 29.12.2015 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 291§1 k.k. popełnione dnia 13.06.2015 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , którą zamieniono na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności postanowieniem SR O. z dnia 04.01.2017 (...) , którą wykonał w formie zastępczej kary aresztu

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 24.05.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 01.06.2018 )

- za przestępstwo z art. 278§1 k.k. inne popełnione dnia 07.10.2017 na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo z art. 178b k.k. popełnione dnia 10.10.2017 na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

i karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 17.01.2019 (...) , a której jeszcze nie odbył

oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

(liczony od dnia prawomocności wyroku)

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 25.05.2018 (prawomocny 02.06.2018 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 13.01.2018 na karę grzywny w wysokości 100 stawek po 10 zł każda z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 13.01.2018 godz. 02.50 do 12.15 , której nie zapłacił w żadnym wymiarze, a w miejsce której postanowieniem SR O. (...) z dnia 14.02.2019 orzeczono karę zastępczą 10 miesięcy prac społecznie użytecznych po 20 godzin miesięcznie , a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 04.06.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 12.06.2018)

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. popełnione dnia 5-7.01.2018 -na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 178 b k.k. popełnione dnia 09.01.2018 -na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 ,której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 16.04.2019 z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 09.01.2018 godz. 3.50 do 09.01.2018 godz. 20.40 , a której jeszcze nie odbył

oraz na postawie art. 33§2 k.k. karę grzywny w wysokości 40 stawek po 20 zł każda , której nie zapłacił w żadnym wymiarze, a w miejsce której postanowieniem SR O. (...)z dnia 10.05.2019 orzeczono karę zastępczą 4 miesięcy prac społecznie użytecznych po 20 godzin miesięcznie , i postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 11.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.10.2018 )

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych dnia 17/18 09.2017 i 1-3.09.2017 - na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art.12. k.k. popełnione dnia 29/30.09.2017- na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. i art. 275§1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 278§5 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w nocy z 30.09.2017 na 01.10.2017 - na karę 1 roku pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2 , której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 23.09.2019 (...) z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 24.10.2017 godz.20.00 do 26.10.2017 godz. 16.45 , a której jeszcze nie odbył

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 30.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 07.11.2018) za przestępstwo z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 05.03.2018 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 05.03.2018 od godz. 18.00 do 21.00 , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 25.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono.

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. W. (1) z dnia 15.11.2018 w sprawie sygn. ak t (...) (prawomocny 29.01.2019 ) za przestępstwo z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 13.08.2018 na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 13.08.2018 godz. 13.45 do 15.01 , której nie wykonał w żadnym wymiarze, a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 21.01.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 29.01.2019 )

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 12.06.2018, 10.07.2018, 13. 07.2018, 12.07.2018 do 14.07.2018 , 17.07.2018 - na karę 3 lat pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione dnia 19.07.2018 - na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 19.07.2018 godz. 14.00 do 20.07.2018 godz. 20.40 , a którą odbywa od 12.02.2019 do nadal

10.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 29.01.2019 (prawomocny 06.02.2019 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 289§2 k.k. popełnione dnia 31.05.2018 - na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 3 dni zatrzymania : od 31.05.2018 godz. 04.55 do 01.06.2018 godz. 15.20 i od 22.10.2018 godz. 13.30 do dnia 23.10.2018 godz. 08.50 , której to kary jeszcze nie odbył

- oraz na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 sygn.akt (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

11.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 08.04.2019 ( prawomocny 15.04.2019) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione dnia 20/21 października 2018 z art. art. 275§1 k.k. i art. 276 k.k. oraz art. 278§1 k.k. w zw. z art. 11§2k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności , której jeszcze nie odbył

12.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 01.04.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 26.04.2019 ) za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 06.10.2018 i 07.10.2018 na karę 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 02.10.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

13.  wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 19.04.2019 ( prawomocny 27.04.2019) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione dnia 13.08.2018 z art. 244 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 11.02.2019 godz. 19.45 do 12.02.2019 godz. 12.00, , której to kary pozbawienia wolności jeszcze nie odbył

oraz

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat liczony od prawomocności wyroku

14.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.06.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.06.2019 ) za ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k. z art. 278§1 k.k. popełnionych w dniach 09.06.2018 , 22.06.2018 i 29/30.06.2018 na karę 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 16.08.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

14. wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 09.08.2019 ( prawomocny 17.08.2019) w sprawie sygn. akt (...)

- za przestępstwo popełnione dnia 18/19.11.2018 z art. 278§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 18/19.11.2018 i 14-18.11.2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione dnia 19.11.2018 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 2 dni zatrzymania od 19.11.2018 godz. 4.30 do 20.11.2018 godz. 14.19 , której to kary pozbawienia wolności jeszcze nie odbył

oraz

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat liczony od prawomocności wyroku

15.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 22.11.2019 w sprawie sygn. akt (...) za

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w związku z art. 283 k.k.. popełnionych dnia 23 listopada 2018r. –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. i art. 283 k.k. popełnionych dnia 14/15 listopada 2018 , listopadzie 2018 16/17 listopada 2018 , 22/23 listopada 2018 –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. popełnione 22/23 listopada 2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art.278 § 1 k.k. i z art. 278 § 5 k.k., 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 31 października - 1 listopada 2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., 278 § 5 k.k. i 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione 06/07 listopada 2018 –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

przestępstwo z art.278 § 1 k.k. i 278 § 5 k.k. i 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 25/26 listopada 2018 -na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art.267 § 1 k.k. popełnione 26 listopada 2018r - na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. - na karę 1 roku pozbawienia wolności,

-

za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 26 listopada 2018r ,05 listopada 2018 -na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. popełnione dnia 28/29 lipca 2018, 29 lipca 2018r. , 22/23 listopada 2018 , 23/24 listopada 2018 20/21 października 2018, na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. popełnione dnia 24/ 25 listopada 2018r na karę 1 roku pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 2 dni zatrzymania w sprawie w dniu 26.11.2018 godz. 12.35 do 28.11.2018 godz. 12.20 , której jeszcze nie odbył

I.  na podstawie art. 86§1i 4 k.k. i art. 87§1 k.k. i art. 91§2 i 3 kk oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...) 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...) 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 2,4,5,8,9,10,12,14,15 części wstępnej wyroku , a to wyrokami (...), (...), (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) oraz jednostkowe kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 6,7,9, 11,13 części wstępnej wyroku , a to wyrokami (...) , (...) , (...) , (...) , (...), i w ich miejsce wymierza skazanemu J. H. karę łączną 9 ( dziewięciu ) lat pozbawienia wolności

II.  na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. w zw. z art.. 86§1 i 2 k.k. oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...) 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...) 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) łączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 3 i 4 części wstępnej wyroku , a to (...) i (...) , i w ich miejsce wymierza skazanemu J. H. karę łączną grzywny w wysokości 120 ( sto dwadzieścia ) stawek dziennych po 15 zł ( piętnaście złotych ) każda

III.  na podstawie 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I wyroku zalicza skazanemu

a.  okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie (...) od 12.02.2019 do prawomocności wyroku

oraz

okresy zatrzymania :

b.  w sprawie (...) od dnia 09.01.2018 godz. 3.50 do 09.01.2018 godz. 20.40

c.  w sprawie (...) od dnia 24.10.2017 godz.20.00 do 26.10.2017 godz. 16.45

d.  w sprawie (...) od dnia 05.03.2018 od godz. 18.00 do 21.00

e.  w sprawie (...) od dnia 13.08.2018 godz. 13.45 do 15.01

f.  w sprawie (...) od dnia 19.07.2018 godz. 14.00 do 20.07.2018 godz. 20.40

g.  w sprawie (...) od dnia 31.05.2018 godz. 04.55 do 01.06.2018 godz. 15.20 i od 22.10.2018 godz. 13.30 do dnia 23.10.2018 godz. 08.50

h.  w sprawie (...) od dnia 11.02.2019 godz. 19.45 do 12.02.2019 godz. 12.00,

i.  w sprawie (...) od dnia 19.11.2018 godz. 4.30 do 20.11.2018 godz. 14.19

j.  w sprawie (...) w dniu 26.11.2018 godz. 12.35 do 28.11.2018 godz. 12.20

II.  na podstawie 577 kpk na poczet kary łącznej grzywny orzeczonej w pkt II wyroku zalicza skazanemu okres zatrzymania w sprawie (...) w dniu 13.01.2018 godz. 2.50 do godz. 12.15 przyjmując, że 1 dzień zatrzymania jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny

III.  na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. w zw. z art. 86§1 k.k. w zw. z art. 90§2 k.k. oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) łączy jednostkowe środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokami w sprawach (...) i (...) i w ich miejsce orzeka łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 ( trzech) lat z zaliczeniem na jego poczet okresu wykonywania tego środka karnego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w B. w sprawie sygn. akt (...) od dnia prawomocności tego wyroku ,tj. 01.06.2018 do nadal

IV.  na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. w zw. z art. 86§1 k.k. w zw. z art. 90§2 k.k. oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) łączy jednostkowe środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczone wyrokami w sprawach (...) i sygn. akt (...) i w ich miejsce orzeka łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 ( dwóch) lat z zaliczeniem na jego poczet okresu wykonywania tego środka karnego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w O. w sprawie sygn. akt (...) od dnia prawomocności tego wyroku ,tj. od 12.06.2018 do nadal

V.  na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe orzeczenia zawarte w w/w podlegających połączeniu wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie

VII.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania, w tym opłat w sprawie obciążając nimi Skarb Państwa.

VIII.  na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze § 17 ust. 5 i § 4 ust. 1 i 3 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. B. kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) powiększoną o należny podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego J. H. z urzędu.

Sędzia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 171/20

J. H.

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w B.

10.12.2015 (prawomocny 29.12.2015 )

(...)

1.1.2.

Sąd Rejonowy w B.

24.05.2018 (prawomocny 01.06.2018 )

(...)

1.1.3.

Sąd Rejonowy w O.

25.05.2018 (prawomocny 02.06.2018 )

(...)

1.1.4.

Sąd Rejonowy w O.

04.06.2018 (prawomocny 12.06.2018)

(...)

1.1.5.

Sąd Rejonowy w O.

11.10.2018 (prawomocny 19.10.2018 )

(...)

1.1.6.

Sąd Rejonowy w O.

30.10.2018 (prawomocny 07.11.2018)

(...)

1.1.7.

Sąd Rejonowy w O. W. (1)

15.11.2018 (prawomocny 29.01.2019 )

(...)

1.1.8.

Sąd Rejonowy w O.

21.01.2019 (prawomocny 29.01.2019 )

(...)

1.1.9

Sąd Rejonowy w O.

29.01.2019 (prawomocny 06.02.2019)

(...)

1.1.10.

Sąd Rejonowy w B.

08.04.2019 ( prawomocny 15.04.2019)

(...)

1.1.11.

Sąd Rejonowy w B.

01.04.2019 (prawomocny 26.04.2019 )

(...)

1.1.12.

Sąd Rejonowy w O.

19.04.2019 ( prawomocny 27.04.2019)

(...)

1.1.13.

Sąd Rejonowy w B.

12.06.2019 (prawomocny 19.06.2019 )

(...)

1.1.14.

Sąd Rejonowy w O.

09.08.2019 (prawomocny 17.08.2019)

(...)

1.1.15.

Sąd Rejonowy w B.

22.11.2019 (prawomocny 29.11.2019)

(...)

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 10.12.2015 (prawomocny 29.12.2015 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 291§1 k.k. popełnione dnia 13.06.2015 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , którą zamieniono na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności postanowieniem SR O. z dnia 04.01.2017 (...) , którą wykonał w formie zastępczej kary aresztu

Wyrok (...)

Postanowienie (...)

k.132,133

1.2.1.2.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 24.05.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 01.06.2018 )

- za przestępstwo z art. 278§1 k.k. inne popełnione dnia 07.10.2017 na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo z art. 178b k.k. popełnione dnia 10.10.2017 na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

i karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2, której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 17.01.2019 (...) , a której jeszcze nie odbył

oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

(liczony od dnia prawomocności wyroku)

Wyrok (...)

k 114,159,166

1.2.1.3

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 25.05.2018 (prawomocny 02.06.2018 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 13.01.2018 na karę grzywny w wysokości 100 stawek po 10 zł każda z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 13.01.2018 godz. 02.50 do 12.15 , której nie zapłacił w żadnym wymiarze, a w miejsce której postanowieniem SR O. (...) z dnia 14.02.2019 orzeczono karę zastępczą 10 miesięcy prac społecznie użytecznych po 20 godzin miesięcznie , a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

Karta dłużnika (...)

k.126, 127,

1.2.1.4

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 04.06.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 12.06.2018)

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. popełnione dnia 5-7.01.2018 -na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 178 b k.k. popełnione dnia 09.01.2018 -na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 ,której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 16.04.2019 z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 09.01.2018 godz. 3.50 do 09.01.2018 godz. 20.40 , a której jeszcze nie odbył

oraz na postawie art. 33§2 k.k. karę grzywny w wysokości 40 stawek po 20 zł każda , której nie zapłacił w żadnym wymiarze, a w miejsce której postanowieniem SR O. II Ko 3440/18 z dnia 10.05.2019 orzeczono karę zastępczą 4 miesięcy prac społecznie użytecznych po 20 godzin miesięcznie , i postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

k. 22

1.2.1.5.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 11.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.10.2018 )

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych dnia 17/18 09.2017 i 1-3.09.2017 - na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art.12. k.k. popełnione dnia 29/30.09.2017- na karę 1 roku pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 279§1 k.k. i art. 275§1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 278§5 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w nocy z 30.09.2017 na 01.10.2017 - na karę 1 roku pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2 , której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w B. z dnia 23.09.2019 (...) z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 24.10.2017 godz.20.00 do 26.10.2017 godz. 16.45 , a której jeszcze nie odbył

Wyrok (...)

k 128

-130

1.2.1.6.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 30.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 07.11.2018) za przestępstwo z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 05.03.2018 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 05.03.2018 od godz. 18.00 do 21.00 , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 25.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono.

Wyrok (...)

k. 131

1.2.1.7.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. W. (1) z dnia 15.11.2018 w sprawie sygn. ak t (...) (prawomocny 29.01.2019 ) za przestępstwo z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione dnia 13.08.2018 na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 13.08.2018 godz. 13.45 do 15.01 , której nie wykonał w żadnym wymiarze, a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

k. 135

1.2.1.8.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 21.01.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 29.01.2019 )

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 12.06.2018, 10.07.2018, 13. 07.2018, 12.07.2018 do 14.07.2018 , 17.07.2018 - na karę 3 lat pozbawienia wolności

- za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione dnia 19.07.2018 - na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 19.07.2018 godz. 14.00 do 20.07.2018 godz. 20.40 , a którą odbywa od 12.02.2019 do nadal

Wyrok (...)

k. 18-19,160-161

1.2.1.9.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 29.01.2019 (prawomocny 06.02.2019 ) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 289§2 k.k. popełnione dnia 31.05.2018 - na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 3 dni zatrzymania : od 31.05.2018 godz. 04.55 do 01.06.2018 godz. 15.20 i od 22.10.2018 godz. 13.30 do dnia 23.10.2018 godz. 08.50 , której to kary jeszcze nie odbył ;

oraz na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 15.04.2019 sygn.akt (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

k. 20,163

1.2.1.10.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 08.04.2019 ( prawomocny 15.04.2019) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione dnia 20/21 października 2018 z art. art. 275§1 k.k. i art. 276 k.k. oraz art. 278§1 k.k. w zw. z art. 11§2k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności , której jeszcze nie odbył

Wyrok (...)

k.115,162

1.2.1.11

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 01.04.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 26.04.2019 ) za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 06.10.2018 i 07.10.2018 na karę 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 02.10.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

k. 45

1.2.1.12

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 19.04.2019 ( prawomocny 27.04.2019) w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione dnia 13.08.2018 z art. 244 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności , z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania 11.02.2019 godz. 19.45 do 12.02.2019 godz. 12.00, , której to kary pozbawienia wolności jeszcze nie odbył

oraz

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat liczony od prawomocności wyroku

Wyrok (...)

k. 21

1.2.1.13

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.06.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.06.2019 ) za ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k. z art. 278§1 k.k. popełnionych w dniach 09.06.2018 , 22.06.2018 i 29/30.06.2018 na karę 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie , której nie wykonał w żadnym wymiarze , a postanowieniem SR w B. z dnia 16.08.2019 (...) postępowanie wykonawcze w tym zakresie zawieszono

Wyrok (...)

k.46-47

1.2.1.14

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w O. z dnia 09.08.2019 ( prawomocny 17.08.2019) w sprawie sygn. akt (...)

- za przestępstwo popełnione dnia 18/19.11.2018 z art. 278§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279§1 k.k. popełnionych w dniach 18/19.11.2018 i 14-18.11.2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione dnia 19.11.2018 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 2 dni zatrzymania od 19.11.2018 godz. 4.30 do 20.11.2018 godz. 14.19 , której to kary pozbawienia wolności jeszcze nie odbył

oraz

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat liczony od prawomocności wyroku

Wyrok (...)

k.23,164

1.2.1.15

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 22.11.2019 w sprawie sygn. akt (...) za

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w związku z art. 283 k.k.. popełnionych dnia 23 listopada 2018r. –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. i art. 283 k.k. popełnionych dnia 14/15 listopada 2018 , listopadzie 2018 16/17 listopada 2018 , 22/23 listopada 2018 –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. popełnione 22/23 listopada 2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art.278 § 1 k.k. i z art. 278 § 5 k.k., 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 31 października - 1 listopada 2018 na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., 278 § 5 k.k. i 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione 06/07 listopada 2018 –na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

przestępstwo z art.278 § 1 k.k. i 278 § 5 k.k. i 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 25/26 listopada 2018 -na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art.267 § 1 k.k. popełnione 26 listopada 2018r - na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. - na karę 1 roku pozbawienia wolności,

-

za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione dnia 26 listopada 2018r ,05 listopada 2018 -na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. popełnione dnia 28/29 lipca 2018, 29 lipca 2018r. , 22/23 listopada 2018 , 23/24 listopada 2018 20/21 października 2018, na karę 1 roku pozbawienia wolności

-

przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. popełnione dnia 24/ 25 listopada 2018r na karę 1 roku pozbawienia wolności

i karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu 2 dni zatrzymania w sprawie w dniu 26.11.2018 godz. 12.35 do 28.11.2018 godz. 12.20 , której jeszcze nie odbył

Wyrok (...)

Postanowienie (...) o zaliczeniu zatrzymania

k. 34-38, 137,167-171

1.2.1.16.

Od dnia12.02.2019 skazany przebywa po raz kolejny w Zakładzie Karnym

Informacja o pobytach

obliczenia kar

opinia o skazanym

k. 2-4, 7,65,95-96. 192-201

k-5

k.10-11, 184-185

1.2.1.17

J. H. był wielokrotnie karany

Dane o karalności

Akta w/w spraw

k. 179-183

akta

12.1.18

Wykonywanie zakazów

Informacja o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów

k. 204

akta spraw

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad 1-18

Odpisy wyroków,

Informacje o karalności skazanego i jego pobycie w jednostce penitencjarnej

opinia z ZK

Informacje o osadzeniu i wykonaniu kar pozbawienia wolności ograniczenia wolności , grzywien i zakazów prowadzenia pojazdów

Dowody niekwestionowane , sporządzone przez powołany do tego organ

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w B. z dnia 24.05.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 01.06.2018 )

- kara 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- kara 4 miesięcy pozbawienia wolności,

i kara łączna 6 miesięcy pozbawienia

oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

(liczony od dnia prawomocności wyroku)

3.1.2.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 04.06.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 12.06.2018)

- kara 1 roku pozbawienia wolności

- kara 4 miesięcy pozbawienia wolności

i kara łączna 1 roku pozbawienia wolności

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat

oraz kara grzywny w wysokości 40 stawek po 20 zł każda

3.1.3.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 11.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.10.2018

- kara 1 roku pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

- kara 1 roku pozbawienia wolności

- kara 1 roku pozbawienia wolności

i kara łączna 1 roku pozbawienia wolności

3.1.4.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 21.01.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 29.01.2019 )

- kara 3 lat pozbawienia wolności za ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k.

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

i kara łączna 3 lat pozbawienia wolności

3.1.5.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 29.01.2019 (prawomocny 06.02.2019 ) w sprawie sygn. akt (...)

- kara 3 miesięcy pozbawienia wolności

oraz

- kara 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie

3.1.6.

Sąd Rejonowy w B. z dnia 08.04.2019 ( prawomocny 15.04.2019) w sprawie sygn. akt (...)

kara 5 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.7.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 19.04.2019 ( prawomocny 27.04.2019) w sprawie sygn. akt (...)

kara 3 miesięcy pozbawienia wolności

oraz

zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat liczony od prawomocności wyroku

3.1.8.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 09.08.2019 ( prawomocny 17.08.2019) w sprawie sygn. akt (...)

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

- kara 1 roku pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

i kara łączna 1 roku pozbawienia wolności oraz

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat liczony od prawomocności wyroku

3.1.9.

Sąd Rejonowy w B. z dnia 22.11.2019 w sprawie sygn. akt (...)

-

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

-

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

-

kara 1 roku pozbawienia wolności

-

kara 1 roku pozbawienia wolności

-

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności,

-

kara 5 miesięcy pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

-

kara 1 roku pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

-

kara 1 roku pozbawienia wolności

-

kara 1 roku pozbawienia wolności za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

-

kara 1 roku pozbawienia wolności

i kara łączna 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.10.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 30.10.2018 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 07.11.2018)

kara 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie ,

3.1.11.

Sąd Rejonowy w O. W. (1) z dnia 15.11.2018 w sprawie sygn. ak t (...) (prawomocny 29.01.2019 )

kara 4 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie ,

3.1.12.

Sąd Rejonowy w B. z dnia 01.04.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 26.04.2019 )

kara 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie za ciąg z art. 91§1 k.k. przestępstw

3.1.13.

Sąd Rejonowy w B. z dnia 12.06.2019 w sprawie sygn. akt (...) (prawomocny 19.06.2019 )

kara 1 roku ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie za ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k.

3.1.14.

Sąd Rejonowy w O. z dnia 25.05.2018 (prawomocny 02.06.2018 ) w sprawie sygn. akt (...)

kara grzywny w wysokości 100 stawek po 10 zł

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

W niniejszej sprawie Sąd stosował przepisy obowiązujące po zmianie dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.) . Zgodnie bowiem z art. 19 ust.1 tejże ustawy nowych przepisów rozdziału IX dot . zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych określonych w kodeksie karnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.), nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, tj. przed dniem 01.07.2015 , chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nadto Sąd musi zauważyć, że w dacie publikacji wyroku, tj. 26.0.2020, obowiązywał nowy stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dotyczące m.in. zasad łączenia kar , w tym wyroków łącznych. Te nowe zasady nie obejmują jednak kar orzeczonych wobec skazanego, albowiem ustawa ta określiła w art. 81 zasady stosowania nowej regulacji dotyczącej orzekania kary łącznej w ten sposób, że nowe regulacje stosuje się dopiero do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie tejże ustawy, tj. po dniu 24.06.2020 , a takie wobec skazanego nie zapadły, a do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się regulacje w brzmieniu dotychczasowym. Powyższa regulacja powoduje, że nie ma dylematu co do ewentualnej względności ( korzystności przepisów dla skazanego ) i nie ma potrzeby dokonywania oceny w sprawie przez pryzmat art. 4§1 kk , zgodnie z którym jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Dlatego też do łączenia kar Sąd stosował dotychczasowe przepisy obowiązujące przed dniem 24.06.2020 , a nie nowe obowiązujące w dacie zamknięcia przewodu sądowego .

W myśl postanowień art.569§1 kpk - jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Orzeczenia wydane były wobec skazanego przez różne sądy, a ostatni z wyroków orzekających karę podlegającą łączeniu został wydany przez Sąd Rejonowy w B., co rzutowało na właściwość tut. Sądu do orzekania w sprawie skazanego o wydanie wyroku łącznego.

Warunki orzekania kary łącznej, o których mowa w art. 569 § 1 kpk , to przede wszystkim przesłanki wynikające z art.85§1 k.k., tj. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu , sąd orzeka karę łączną . Jak wynika zaś z § 2 tegoż artykułu podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu , z zastrzeżeniem art.89 w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 .

Sąd zastosował w/w zasady łączenia kar zgodnie też z przepisem art. 91§2 kk, że jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 popełnia […] ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału. Orzeczono bowiem wobec skazanego szereg kar pozbawienia wolności podlegających łączeniu za ciąg popełnionych przez niego przestępstw.

Ponieważ wobec skazanego orzeczono kilkoma wyrokami kary za ciąg popełnionych przestępstw Sąd zastosował również art. 91§3 kk , zgodnie z którym : jeżeli sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw określonego w § 1, orzeczona kara łączna nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w przepisie stanowiącym podstawę wymiaru kary dla każdego z tych przestępstw.

Zastosowano w niniejszej sprawie też art. 86§1 k.k., zgodnie z którym Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Wobec łączenia kar różnorodzajowych: pozbawienia wolności i ograniczenia wolności , zastosowano też przepis art. 87§1 k.k. , zgodnie z którym, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Z dniem 18.06.2019 zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1135) przepis art. 87§1 kk wprawdzie utracił moc , ale tylko w zakresie, w jakim nakładał na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Oznacza to, że orzeczonych wobec skazanego kar ograniczenia wolności nie trzeba było obligatoryjnie łączyć z karami pozbawienia wolności. Sąd w okolicznościach sprawy uznał jednak , że w sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające fakultatywne objecie tych kar ograniczenia wolności węzłem kary łącznej z karami pozbawienia wolności ze względów, na które wskazano poniżej .

Zastosowano w niniejszej sprawie także przepis art. 86§4 kk, zgodnie z którym zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna (albowiem wobec skazanego orzeczono kilka kar łącznych pozbawienia wolności podlegające łączeniu.

Stosując przepis art. 86§4 kk objęto węzłem kary łącznej niewykonane jeszcze kary łączne orzeczone w/w wyrokami mimo, że z dniem 09.05.2019 przepis art. 86§4 k.k. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 858) został uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten stracił jednak moc tylko w zakresie, w jakim różnicuje sytuacje osób, wobec których zastosowanie miała już wcześniej instytucja kary łącznej, od osób, co do których ta instytucja zastosowania nie miała, w ten sposób, że umożliwia w stosunku do tej pierwszej kategorii osób podwyższenie dolnej granicy kary łącznej, a także orzeczenie kary rodzajowo surowszej, tj. kary 25 lat pozbawienia wolności. W dacie wyrokowania w przedmiotowej sprawie nie stał on na przeszkodzie łączeniu niewykonanych do tego momentu kar łącznych .

Sąd określając wysokość 1 stawki dziennej przy wymiarze kary łącznej grzywny kierował się przepisem art. 86§2 k.k., z którego wynika, że wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art.33§3 k.k.; wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. A zgodnie z art.33§3 k.k. ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania pod kątem objęcia karą łączną były niewykonane kary ujawnione w danych Krajowego Rejestru Karnego aktualnych na dzień 15.09.2020 (k.179-183): pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 2,4,5,8,9,10,12,14,15 części wstępnej wyroku , a to wyrokami (...), (...), (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) oraz jednostkowe kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 6,7,9, 11,13 części wstępnej wyroku, a to wyrokami (...) , (...) , (...), (...) , (...),

oraz osobno kary grzywny orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 3 i 4 części wstępnej wyroku , a to (...) i (...) , jak też środki karne: zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony wyrokiem (...) oraz (...) , jak też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony wyrokiem (...) i wyrokiem (...) .

Sąd wydając w dniu 26.10.2020 niniejszy wyrok łączny nie uwzględnił kary z wyroku II K 544/19 orzeczonej wobec skazanego w wymiarze 7 miesięcy przez Sąd Rejonowy w O. W. (1) w dniu 02.10.2019 a prawomocnym na dzień 10.10.2019 ,albowiem Sąd nie miał wiedzy o powyższym wyroku . Nie figurował on bowiem w danych z K. , którymi dysponował Sąd na dzień wyrokowania , jak też kara ta nie została jeszcze wprowadzona do wykonania w dniu 24.10.2020, kiedy to Sąd sprawdzał w systemie dostępowym NOE SAD , jakie kary wykonuje skazany w ZK (k. 192). Również w opinii z ZK nie ujawniono tego wyroku. Na chwilę obecną Sąd nie może samodzielnie dokonywać zmian w wydanym wyroku łącznym ( może to zrobić Sad Okręgowy w ramach ewentualnego odwołania od niniejszego wyroku ) i po prawomocności tego wyroku łącznego będzie zachodziła potrzeba wydania kolejnego wyroku łącznego uwzględniającego w/w niewykonaną jeszcze karę pozbawienia wolności.

Sąd wymierzając w niniejszym postępowaniu wyrokiem łącznym w pkt I wyroku karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 9 lat kierował się regułami określonymi w art. 86§1i 4 , art. 87§1 kk , art. 91§2 i 3 kk.

Określając dolną granicę wymiaru nowej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd uwzględniając argumenty zawarte w w/w wyroku TK z dnia 18.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 858) określając dolną granicę wymiaru nowej kary łącznej brał pod uwagę nie wymiar kar łącznych , ale brał pod uwagę kary jednostkowe pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone w/w wyrokami ( a wyszczególnione w pkt 3.1.1 do 3.1.13 niniejszego uzasadnienia). D olną granicę kary łącznej stanowiła więc najsurowsza z wyżej wymienionych kar jednostkowych podlegających łączeniu, czyli kara 3 lat pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w O. dnia 21.01.2019 w sprawie sygn. akt (...).

Określając natomiast górną granicę ,do której Sąd mógłby wymierzyć skazanemu kare łączną, to Sąd wyliczył ją na 9 lat 4 miesiące i 5 dni pozbawienia wolności tj. (180+365+365+1095+90+120+150+90+365+515+75)= 3410 dni , tj. [9x365 ( 3285) + 125( 4x30 )+5 ] = 9 lat 4 miesiące i 5 dni . Sąd brał pod uwagę –jako korzystniejszą dla niego - sumę kar podlegających wykonaniu i łączeniu, w tym wymiary orzeczonych kar łącznych ( a nie sumę jednostkowych połączonych do kar łącznych kar jednostkowych ). Gdyby bowiem Sąd brał pod uwagę kary jednostkowe połączone do kary łącznej to łączna suma kar podlegających łączeniu byłaby znacznie wyższa od sumy kar podlegających jeszcze wykonaniu przed wydaniem niniejszego wyroku łącznego, gdyż suma ta wynosi 7829 dni , tj. 21 lat 5 miesięcy i 14 dni

Wynika, to z poniższego wyliczenia ,że orzeczono wyrokiem :

(...):

- karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, ( 120 dni )

- karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, ) 120 dni)

i karę łączna 6 miesięcy pozbawienia (180dni )

(...)

- karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni)

- karę 4 miesięcy pozbawienia wolności (120 dni)

i karę łączna 1 roku pozbawienia wolności (365 dni )

(...)

- karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

- karę 1 roku pozbawienia wolności (365 dni )

- karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

i karę łączna 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni)

(...)

- karę 3 lat pozbawienia wolności ( 1095 dni ) .

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni)

i karę łączną 3 lat pozbawienia wolności ( 1095 dni )

(...)

- karę 3 miesięcy pozbawienia wolności ( 90 dni )

oraz

- karę 8 miesięcy ograniczenia wolności (240 dni ograniczenia wolności ,co jest równe 120 dniom kary pozbawienia wolności )

(...) karę 5 miesięcy pozbawienia wolności (150 dni )

(...) karę 3 miesięcy pozbawienia wolności (90 dni )

(...)

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

- karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

i karę łączną 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

(...)

-

karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

-

karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

-

karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

-

karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ( 180 dni )

-

karę 5 miesięcy pozbawienia wolności ( 150 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności ( 365 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności( 365 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności( 365 dni )

-

karę 1 roku pozbawienia wolności( 365 dni )

i karę łączną 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności (515 dni )

(...) karę 5 miesięcy ograniczenia wolności (150 dni ograniczenia wolności, co jest równe 75 dniom kary pozbawienia wolności )

(...) karę 4 miesięcy ograniczenia wolności (120 dni ograniczenia wolności, co jest równe 60 dniom kary pozbawienia wolności )

(...) karę 1 roku ograniczenia wolności (365 dni ograniczenia wolności ,co jest równe 182 dniom kary pozbawienia wolności )

(...) karę 1 roku ograniczenia wolności (365 dni ograniczenia wolności ,co jest równe 182 dniom kary pozbawienia wolności )

Sąd uwzględnił przy tym przepis art. 12c kodeksu karnego wykonawczego dotyczący zasad obliczania czasu trwania kar, iż jeżeli kara lub inny środek podlegający wykonaniu według przepisów niniejszego kodeksu są określone w tygodniach, miesiącach lub latach, przyjmuje się w postępowaniu wykonawczym, że tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365. oraz przy uwzględnieniu art. 87§1 kk, że miesiąc ograniczenia wolności ( tj. 30 dni ) równa się 15 dniom pozbawienia wolności

Sąd wobec powyższego miał więc możliwość wyboru i zastosowania przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności zasady pełnej absorpcji kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa przez najwyższą karę pozbawienia wolności orzeczoną jednym z wyroków (czyli 3 lat ), z drugiej zaś strony miał możliwość uwzględnienia sumy (kumulacji) kar (9 lat 4 miesiące i 5 dni), jak też mógł wymierzyć karę z zastosowaniem częściowej absorbcji.

Orzekając karę łączną wobec skazanego Sąd miał na uwadze, że w orzecznictwie sądowym podnosi się, że zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i przy wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski jest związek przedmiotowo - podmiotowy łączący te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione (wyrok SA w Łodzi z 9 maja 2001 r. II Aka 63/01, Prok. i Pr. 2002 , z. 7-8, poz.20). Normy prawa karnego materialnego nie zawierają nakazu kierowania się wyłącznie dyrektywą pełnej absorpcji w odniesieniu do każdego skazanego. Orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze znacznie niższym od obecnej pozostającej do wykonania sumy kar. Instytucja wyroku łącznego (zawierającego ze swej istoty konstrukcję kary łącznej) nie może zatem stać się synonimem pewnego automatycznego „zbijania” kar jednostkowych do poziomu maksymalnej kary jednostkowej, traktowanej przez skazanych jako opacznie rozumiane należne im dobrodziejstwo. Wymiar kary łącznej zależy od relacji zachodzących pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi skazaniem, co sprowadza się do stwierdzenia stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw oraz, w jakich odstępach czasu zostały popełnione. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie kilku przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Podzielając pogląd, iż popełnienie więcej niż jednego przestępstwa samo przez się jest okolicznością obciążającą, to stosowanie w takiej sytuacji jako podstawowej zasady pełnej absorpcji kłóciłoby się również ze względami prewencji ogólnej i szczególnej, gdyż prowadziłoby w istocie do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo, prowadząc do praktycznej bezkarności części czynów.

Nie można nie zauważyć, że Sądy dawały skazanemu szansę na wykazanie swojej poprawy. Mimo uprzednich skazań orzekane były za popełnione przestępstwa kary nieizolacyjne ograniczenia wolności , których jednakże nie wykonywał i nadal lekceważąco podchodził i do orzeczonych kary, jak i do obowiązujących norm prawnych, Nie przystąpił do prac na cel społeczny i nie wykonał kar w żadnym wymiarze , a nadto dopuszczał się kolejnych przestępstw, czując się jakby bezkarnym..

Jego postawa świadczy o lekceważącym stosunku do prawa i w związku z tym Sąd nie może nagradzać skazanego za takie zachowanie i umyślne łamanie prawa –obniżeniem kary w wyroku łącznym do zupełnego minimum.

Nie jest zasadnym w przypadku skazanego „zbijać mu” karę łączną poniżej maksimum ( stosując zasadę absorbcji) także tylko z tego powodu, że przestępstwa , za które kary orzeczono większością wyroków są jednorodzajowe, gdyż skierowane zostały przeciwko mieniu .

Skazany część przestępstw popełnił we IX 2017 ( (...)) i X 2017 ( (...)), a pozostałą znaczą większość przestępstw popełnił po dniu 19.11.2017 ( gdy zakończył odbywanie kary zastępczej z wyroku (...)) i przebywał znowu na wolności, a to w miesiącach I 2018 ( (...), (...), ), III 2018 ( (...), (...)), V 2018 ( (...) ), VI-VII 2018 ( (...))), VIII 2018 ( (...)), X –XI 2018 ( (...) ) . W II 2019 został osadzony w ZK i od tego czasu odbywa kary .

Zastosowanie wobec skazanego zasady pełnej absorpcji i orzeczenie w ramach wydawanego wyroku łącznego kary łącznej tylko 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności nie byłoby wiec z w/w względów zdaniem tut. Sądu właściwą reakcją i sankcją. Kara w tym najniższym wymiarze nie byłaby bowiem ani właściwą represją karną, ani wystarczającym okresem dla resocjalizacji skazanego. Izolacja skazanego musi być dłuższa i powinna dać skazanemu czas na przemyślenia dotychczasowego sposobu życia i zachowań, a jednocześnie dać sygnał dla społeczeństwa o konsekwencjach popełniania przestępstw i nieuchronności kary.

Biorąc więc pod uwagę charakter przestępstw, których dotyczą kary z w/w wyroków, Sąd uznał za właściwe orzeczenie wobec skazanego kary nie w wymiarze maksymalnym ( wskazanym wyżej ) , lecz w wymiarze 9 lat - stosując zasadę częściowej absorbcji ale bliżej wymiaru maksymalnego . Sąd brał przy tym pod uwagę także opinię o skazanym z jednostki penitencjarnej , w której odbywa on obecnie karę. W tym kontekście należy mieć na uwadze okoliczności podniesione w opinii, iż J. H. zachowuje się w sposób nie budzący większych zastrzeżeń natury dyscyplinarnej i wychowawczej. Nie jest uczestnikiem struktur nieformalnych, akceptuje i przestrzega regulamin.

Jednakże w ocenie Sądu ogólna poprawność zachowania skazanego jest wynikiem osadzenia i być może też częściowego procesu resocjalizacyjnego podjętego wobec niego w zakładzie karnym. Nie jest Sądowi na chwilę wiadomym, jak zachowywałby się skazany przebywając na wolności, czy rzeczywiści nie popełniałby kolejnych przestępstw i czy przystąpiłby do wykonywania kar ograniczenia wolności , gdyby Sąd nie objął ich węzłem kary łącznej . W związku z tym Sąd nie może nagradzać skazanego za dobre zachowanie w zakładzie karnym – obniżeniem kary w wyroku łącznym do zupełnego minimum.

Ponadto kara łączna 9 lat stanowi dla skazanego i tak bardzo łagodną sankcję, gdyż jak wskazano wyżej suma jednostkowych kar orzeczonych za popełnione przestępstwa wynosiła ponad 21 lat .

Jednocześnie Sąd, na co wskazano wyżej, zdecydował się w przypadku skazanego połączyć niewykonane jeszcze przez niego kary pozbawienia wolności z niewykonanymi karami ograniczenia wolności uznając, że zachodzą okoliczności uzasadniające fakultatywne objęcie wszystkich w/w niewykonanych kar węzłem kary łącznej . Na przeszkodzie objęciu kar ograniczenia wolności węzłem kary łącznej nie stała ta okoliczność, że postępowanie wykonawcze dotyczące wykonania kar ograniczenia wolności zostało przez zawieszone . Kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami 6,7,9 , 11 i 13 części wstępnej wyroku co do zasady podlegały bowiem wykonaniu, gdyż w chwili wyrokowania w przedmiocie kary łącznej nie zostały w całości wykonane albo darowane, ani też nie nastąpiło przedawnienie ich wykonania, bądź uznano je za wykonane. W ich przypadku zachodziła tylko przeszkoda procesowa w faktycznym wykonywaniu kar z uwagi na osadzenie skazanego w zakładzie karnym i dlatego Sąd zawieszał to postępowanie wykonawcze w tych sprawach na czas pobytu skazanego w ZK..

Sąd w obecnym składzie w pełni podziela stanowisko wyrażone m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2016 r. II AKa 27/16, iż sformułowanie "podlegające wykonaniu (...) kary (...)", użyte w treści art. 85§2 k.k., należy interpretować jako odnoszące się do tych dolegliwości, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane, a zatem są to in concreto te kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania. Skoro podstawę zawieszenia postępowania wykonawczego (art. 15§2 k.k.w.) mogą stanowić tylko przeszkody faktyczne uniemożliwiające prowadzenie go, nie zaś przeszkody procesowe, to zawieszenie postępowania wykonawczego jest dla regulacji przewidzianej w art. 85 § 2 k.k. irrelewantne, albowiem wykonanie kary, objętej takim postępowaniem, pozostaje nadal nieuchronne. Wprawdzie zawieszenie postępowania wykonawczego powoduje wstrzymanie takiego postępowania, to jednak nie niweczy go, gdyż usunięcie przeszkody zobowiązuje sąd do niezwłocznego podjęcia postępowania, a zatem następuje jedynie przesunięcie w czasie momentu wykonania kary.

Wprawdzie do czasu wyrokowania w przedmiotowej sprawie skazany nie uchylał się od wykonywania większości orzeczonych kar ograniczenia wolności, gdyż części kar orzeczonych została w czasie , gdy już został on osadzony w ZK ( 12.02.2019 ) , a to w sprawach (...) wyrok z dnia 12.06.2019 , (...) wyrok z dnia 01.04.2019 , lub też kary orzeczono wcześniej , ale zostały skierowane do wykonania już w czasie , gdy skazany był osadzony i faktycznie nie miał możliwości przystąpić do ich wykonywania ( w sprawie (...) ,(...) . Miał jednak taką możliwość przystąpienia od kary w ramach realizacji wyroku (...) , jednakże mimo ustalenia terminu stawiennictwa w zakładzie pracy na I 2019 nie stawił się .

Mimo tego, Sąd ocenił, że pozostawienie tych kar do wykonania obok orzekanej niniejszym wyrokiem kary łącznej pozbawienia wolności nie spełniłoby wobec skazanego represyjnego celu orzeczonych z te przestępstwa kar i zdaniem Sądu odbycie w warunkach izolacji łącznej dłuższej terminowo kary pozbawienia wolności jest bardziej wychowawcze i represyjne wobec skazanego i przede wszystkim edukacyjne , niż pozostawienie tych kar do odrębnego wykonania .

Poza tym odstąpienie od połączenia 5 kar ograniczenia wolności wymienionych w pkt 6,7,9,11,13 części wstępnej wyroku z karami pozbawienia wolności musiałoby skutkować i tak objęciem ich węzłem osobnej kary łącznej ograniczenia wolności , albowiem Sąd - w razie zaistnienia warunków do łączenia kar, ma obowiązek wydać wyrok łączny. Stosując zasadę art. 86§1 kk i przy uwzględnieniu ,że:

wyrokiem (...) – orzeczono 5 miesięcy kary ograniczenia wolności

wyrokiem (...) orzeczono karę 4 miesiące kary ograniczenia wolności

wyrokiem (...) orzeczono karę 3 miesiące ograniczenia wolności

wyrokiem (...) orzeczono karę 1 roku ograniczenia wolności

a wyrokiem (...) orzeczono karę 1 roku ograniczenia wolności

Sąd orzekając ewentualną karę łączną ograniczenia wolności mógłby ją orzec w granicach od najwyższej jednostkowej kary ograniczenia wolności (czyli od 1 roku ) do sumy kar( która wynosiła 3 lata ) , lecz jednak nie więcej niż do 2 lat ograniczenia wolności . Takie to ograniczenie wynika bowiem z w/w przepisu art.86§1 kk . Suma kar jednostkowych pozostałych skazanemu do wykonania to 3 lata ograniczenia wolności. Orzekając więc ewentualną karę łączną ograniczenia wolności Sąd karę taką mógłby orzec w wymiarze miedzy 1 rok - 2 lata.

Sąd uznając , że wszystkie przestępstwa, za które orzeczono kary ograniczenia wolności dowodzą jawnego lekceważenia prawa przez skazanego, nie uznaje ,aby kara nawet w wymiarze maksymalnym 2 lat ograniczenia wolności była właściwą i wystarczającą reakcją na popełnione przez niego w/w przestępstwa za które orzeczono karę ograniczenia wolności , gdyż de facto prowadziłoby to do częściowej promocji skazanego znacznym obniżeniem niewykonanych kar i częściowej jego bezkarności za popełnione przestępstwa, dlatego też Sąd zdecydował się te kary połączyć z niewykonanymi karami pozbawienia wolności .

Należy ponadto zwrócić uwagę, iż skazania podlegające łączeniu obejmują jednostkowe czyny , które nie zostały popełnione w bliskim odstępie czasowym.

Sąd orzekł także wobec skazanego karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 15 złotych każda, tj. wymierzył karę w zakresie liczby stawek dziennych w jej górnej maksymalnej granicy. Sąd połączył karę grzywny orzeczoną wyrokiem (...) ( 100 stawek dziennych po 10 zł -1000 zł ) i (...) ( 40 stawek dziennych po 20 zł -800 zł ) , które nie zostały wykonane ani poprzez zapłatę ani w formie zastępczej prac społecznie użytecznych .

W przypadku kar grzywien podlegających łączeniu wydanych wobec skazanego dolną granicę kary łącznej stanowiła najsurowsza kara jednostkowa podlegająca łączeniu, czyli kara 100 stawek dziennych , a górną -suma kar jednostkowych grzywny podlegających łączeniu , tj. 140 stawek .

Sąd, orzekając nową karę łączną grzywny , miał w niniejszej sprawie możliwość wyboru i zastosowania albo zasady pełnej absorpcji kar orzeczonych w/w wyrokami za poszczególne przestępstwa przez najwyższą karę orzeczoną jednym z wyroków ,tj. 100 stawek , albo uwzględnienia sumy (kumulacji) kar ( 140 stawek ) , jak też mógł wymierzyć karę z zastosowaniem częściowej absorpcji. W orzecznictwie sądowym podnosi się, że zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i przy wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski jest związek przedmiotowo - podmiotowy łączący te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione (wyrok SA w Łodzi z 9 maja 2001 r. II Aka 63/01, Prok. i Pr. 2002 , z. 7-8, poz.20). Normy prawa karnego materialnego nie zawierają nakazu kierowania się wyłącznie dyrektywą pełnej absorpcji w odniesieniu do każdego skazanego. Orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady pełnej absorpcji.

Zastosowanie wobec skazanego zasady pełnej absorpcji i orzeczenie w ramach wydawanego wyroku łącznego kary tylko 100 stawek grzywny byłoby zdaniem tut. Sądu zbyt daleko idącą promocją jego dotychczasowego przestępczego świadomego stylu życia i ewidentnego braku poszanowania przez niego obowiązujących norm prawnych. Sąd nie znalazł żadnych argumentów przemawiających za tym, aby orzec przedmiotowym wyrokiem łącznym karę łączną grzywny w dolnych granicach. Przestępstwa, za które te kary orzeczono są różnorodzajowe .A nadto kara z wyroku (...) dotyczy czynu, który skazany popełnił dnia 13.01.2018 , tj. w niespełna tydzień po zatrzymaniu go w sprawie (...) , co miało miejsce 09.01.2018. To dowodzi negatywnej postawy skazanego. Wymierzenie kary w niższych granicach prowadziłoby do premiowania skazanego popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw oraz do praktycznej bezkarności za pozostał czyn, za który skazany został pozostałym podlegającym łączeniu wyrokiem . W związku z tym skazany nie powinien być obecnie nagradzany drastycznym skracaniem mu wymierzonych i podlegających obecnie wykonaniu kar grzywien w stopniu uzasadniającym pełną absorbcję kar.

Kara grzywny w wymiarze bliskim maksymalnego (jeżeli chodzi o liczbę stawek ) jest właściwym wymiarem dla resocjalizacji skazanego, a jednocześnie da sygnał dla społeczeństwa o konsekwencjach popełniania przestępstw i nieuchronności kary także w sytuacji lekceważenia jej wykonywania w formie nieizolacyjnej i przy wielości popełnianych przestępstw.

Nie bez znaczenia jest nadto ,że wyroki , którymi orzeczono w/w kary grzywny zapadły w 2018 roku – w dniu 25.05.2018 i 04.06.2018 , kiedy to skazany nie był jeszcze pozbawiony wolności i mógł w związku z tym podjąć starania zmierzające do zgromadzenia środków finansowych na zapłatę tych kar i dokonać ich zapłaty przed osadzeniem w dniu 12.02.2019 roku .Skazany jednak kar nie realizował w żadnym , nawet w najmniejszym zakresie ,co skutkowało też orzeczeniem w ich miejsce nie izolacyjnych kar zastępczych .

Biorąc jednak pod uwagę w/w okoliczności, głównie fakt długotrwałego osadzenia skazanego w ZK i jego faktyczne ograniczone możliwości zarobkowania w czasie pobytu w zakładzie karnym oraz fakt ,że skazany ma do uregulowania liczne obowiązki naprawienia pokrzywdzonym wyrządzonych szkód, Sąd określił wysokość 1 stawki dziennej na wymiar 15 zł (mając do wyboru stawkę od 10 zł do 30 zł ) co łącznie daje kwotę 1800 zł -równą sumie dotychczas orzeczonych a nie wykonanych kar grzywien.

Sąd również połączył niniejszym wyrokiem nie wykonane dotychczas jednorodzajowe środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , które nie zostały jeszcze wykonane , a to:

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat orzeczony wyrokiem (...) oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lat orzeczony wyrokiem (...) łącząc te zakazy do jednego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

jak też

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony na okres 2 lat wyrokiem IIK 245/18 oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony na okres 2 lat wyrokiem IIK 135/19 łącząc te zakazy do jednego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat.

Zakazy te nie są tożsame, gdyż zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym jest węższy zakresowo od zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych –nie obejmuje ruchu powietrznego czy wodnego , gdzie również można poruszać się pojazdami mechanicznymi .Stąd należało orzec o dwóch łączonych środkach karnych

Zgodnie z treścią art. 90§2 k.k. w razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa zakazów tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej. Odpowiednie stosowanie przepisów należy rozumieć jako możliwość orzeczenia łącznego środka karnego w granicach od najsurowszego jednostkowego do ich sumy, nie przekraczając 20 lat .Mając jednocześnie na względzie , iż od ponad półtorej roku skazany przebywa w zakładzie karnym ( od 12.02.2019 i będzie w nim jeszcze pewien czas przebywał ) oraz okoliczność, że zgodnie z art. 15§4 kkw w czasie pozbawienia wolności nie biegnie termin m.in. wykonywania środka karnego, gdyż ulega on wstrzymaniu i rozpocznie swój dalszy bieg po zwolnieniu skazanego z ZK. ,dlatego też Sąd uznał, że wystarczającym jest orzeczenie łącznego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. i łącznego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat z zaliczeniem na ich poczet okresu najwcześniej wykonywanego zakazu spośród łączonych.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Ad. VII

zgodnie z art. 576 § 1 kpk, z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Dlatego w pozostałym zakresie, w tym co do orzeczonych obowiązków naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych czy nawiązek, nie podlegających łączeniu w myśl dyspozycji art. 90§2 kk, połączone wyroki pozostawiono do odrębnego wykonania.

Ad.VIII

na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie co do wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie ,a to w zakresie kar już wykonanych na dzień wyrokowania w sprawie

Ad.III

W myśl art. 577 kpk, zgodnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej, Sąd na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu: - okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie (...) od 12.02.2019 do prawomocności wyroku oraz okresy zatrzymania :

w sprawie (...) od dnia 09.01.2018 godz. 3.50 do 09.01.2018 godz. 20.40

w sprawie (...) od dnia 24.10.2017 godz.20.00 do 26.10.2017 godz. 16.45

w sprawie (...) od dnia 05.03.2018 od godz. 18.00 do 21.00

w sprawie (...) od dnia 13.08.2018 godz. 13.45 do 15.01

w sprawie (...) od dnia 19.07.2018 godz. 14.00 do 20.07.2018 godz. 20.40

w sprawie (...) od dnia 31.05.2018 godz. 04.55 do 01.06.2018 godz. 15.20 i od 22.10.2018 godz. 13.30 do dnia 23.10.2018 godz. 08.50

w sprawie (...) od dnia 11.02.2019 godz. 19.45 do 12.02.2019 godz. 12.00,

w sprawie (...) od dnia 19.11.2018 godz. 4.30 do 20.11.2018 godz. 14.19

w sprawie (...) w dniu 26.11.2018 godz. 12.35 do 28.11.2018 godz. 12.20

Ad. IV

W myśl art. 577 kpk, zgodnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej, Sąd na poczet orzeczonej w pkt II wyroku kary łącznej grzywny zaliczył skazanemu okres zatrzymania w sprawie (...) w dniu 13.01.2018 godz. 2.50 do godz. 12.15 przyjmując, że 1 dzień zatrzymania jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny

Ad. V

W myśl art. 577 kpk, zgodnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej, Sąd na poczet orzeczonego w pkt V wyroku środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczył skazanemu okres wykonywania tego środka karnego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w B. w sprawie sygn. akt (...) od dnia prawomocności tego wyroku ,tj. 01.06.2018 do nadal. Połączony z nim zakaz orzeczony wyrokiem w sprawie (...) (liczony również od prawomocności wyroku ,tj. od dnia 17.08.2019 , gdy skazany był już ponownie pozbawiony wolności i odbywał karę ) z uwagi na treść art. 15§4 kkw nie rozpoczął jeszcze faktycznego biegu i uległ wstrzymaniu, więc Sąd tego okresu nie zaliczył na poczet połączonego zakazu . Natomiast 2-letni zakaz orzeczony wyrokiem (...) , który rozpoczął bieg przed osadzeniem skazanego , uległ wstrzymaniu na czas pozbawienia skazanego wolności tj. od dnia 12.02.2019 do nadal ,co oznacza, że nie mógł on się zakończyć po upływie 2 lat od prawomocności wyroku licząc i Sąd musiał uznać go za jeszcze niewykonany .

A. VI

W myśl art. 577 kpk, zgodnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej, Sąd na poczet orzeczonego w pkt VI wyroku środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym zaliczył skazanemu okres wykonywania tego środka karnego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w O. w sprawie sygn. akt (...) od dnia prawomocności tego wyroku ,tj. od 12.06.2018 do nadal . Połączony zakaz orzeczony wyrokiem w sprawie (...) (liczony od prawomocności wyroku ,tj. od dnia 27.04.2019 , gdy skazany był już ponownie pozbawiony wolności i odbywał karę w ZK od 12.02.2019 ) z uwagi na treść art. 15§4 kkw również nie rozpoczął jeszcze faktycznego biegu i uległ wstrzymaniu ,więc Sąd tego okresu również nie zaliczył na poczet połączonego zakazu.

Natomiast 2-letni zakaz orzeczony wyrokiem (...) , który rozpoczął bieg przed osadzeniem skazanego , uległ wstrzymaniu na czas pozbawienia skazanego wolności tj. od dnia 12.02.2019 do nadal ,co oznacza, że nie mógł on się zakończyć po upływie 2 lat od prawomocności wyroku licząc i Sąd musiał uznać go za jeszcze niewykonany .

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Ad. IX

O kosztach rozstrzygnięto na zasadzie art. 624§1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych -z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności skazany ma ograniczone możliwości zarobkowe. Nie jest zatrudniony w jednostce penitencjarnej, nie posiada żadnego stałego źródła dochodu, z tych względów został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych

Ad. X

na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze § 17 ust. 5 i § 4 ust. 1 i 3 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. B. kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) powiększoną o należny podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego J. H. z urzędu albowiem skazanemu na czas trwania postępowania przydzielono obrońcę z urzędu .

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Twardzik
Data wytworzenia informacji: